Jump to content
Hundesonen.no

Visste du at nesten all gris som slaktes i Norge utsettes for dyreplageri?


Recommended Posts

Hvis vi et lite øyeblikk ser bort fra den lidelsen vi allerede kjenner til - altså den hvor grisenes liv er helt forferdelige pga måten de holdes på og måten de behandles på, så visste iallefall ikke jeg at Norge kategorisk torturerer nesten hver eneste gris før den slaktes...

https://www.change.org/p/forby-co2-gassing-av-gris-i-norge

Quote

Visste du at norsk bacon er et resultat av dyreplageri? I Norge bedøver vi nemlig de aller fleste griser med CO2-gass - noe Mattilsynet omtaler som en «svært smertefull og stressende»opplevelse. I praksis kveles grisene av gassen, og har blitt filmet i panikk skrikende etter luft. Det norske regelverket krever altså at dyrene skal være bedøvet før de blir slaktet, mens den vanligste måten å gjøre det på i seg selv innebærer store lidelser for dyrene. Denne underskriftskampanjen ønsker å sette en stopper for mishandlingen av griser i norske slakterier.

Hvorfor? Økonomi, of course. 

Quote

Og norske myndigheter vet det er smertefullt. Det blir gasset over 4175 griser hver dag her i Norge. Av de 1 656 933 grisene som i 2016 endte sine liv på norske slakterier, ble hele 92% av dem bedøvet med CO2-gass. Prosessen omtaler Mattilsynet slik:«Bedøvelsesprosessen i seg selv er svært smertefull og stressende ved bruk av karbondioksid». Også det norske regelverket, ved forskrift om om avliving av dyr uttrykker et anspent forhold til metoden: «Dyr skal skånes for enhver unngåelig smerte, plage eller lidelse under avliving og tilknyttet virksomhet». Samtidig sier forordningen at «Anbefalinger om å fase ut bruken av karbondioksid til avliving av gris (...) omfattes ikke (...) fordi konsekvensanalysen viste at slike anbefalinger for øyeblikket ikke er økonomisk gjennomførbare.» (pkt 6). 

Hvorfor reagerer ikke folk sterkere på dette? Hvorfor er det ikke mer kjent? Er det viktigere å ha billig bacon til frokost? 

Link to post
Share on other sites

Hvorfor ikke folk reagerer? Dette er vel helt nytt for flere enn oss... Men jeg håper faktisk at folk får opp øynene for dette og innser grusomhetene vi utsetter dyrene våre for og (i det minste) drastisk minsker kjøttforbruket sitt.

Susanne

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Les heller  denne artikkelen. Utvklingen har heldigvis gått fremover også når det gjelder bedøvelsesmetoder. De rapportene som er brukt i kampanjen stammer ikke fra studier gjort i moderne gassfeller.  Men forskningen fortsetter, enn så lenge er dette best practice. 

 

https://www.animalia.no/no/Dyr/svin/gassbedovning/

 

dagsnytt 18 hadde et innslag om dette. 

Edited by Meg
 • Like 5
Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Meg said:

Les heller  denne artikkelen. Utvklingen har heldigvis gått fremover også når det gjelder bedøvelsesmetoder. De rapportene som er brukt i kampanjen stammer ikke fra studier gjort i moderne gassfeller.  Men forskningen fortsetter, enn så lenge er dette best practice. 

https://www.animalia.no/no/Dyr/svin/gassbedovning/

dagsnytt 18 hadde et innslag om dette. 

Hmmm, altså, det er fint å få evt. annen input, men hvorvidt vi skal ta en generell artikkel på animalia som en relevant motvekt i diskusjonen kan vel også diskuteres?

animalia beskriver seg selv som følgende:

"Vi skal bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Vår virksomhet styrker langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester.

Kjernen i Animalia AS sin virksomhet er bransjenøytralt arbeid, finansiert av omsetningsavgift for kjøtt og egg. I tillegg kommer prosjekt- og oppdragsinntekter."

Altså bekrefter de at de er der for å redusere kostnadene til norsk kjøttproduksjon, og ønsker å levere nyttige og kostnadseffektive tjenester. Jeg ser ikke at de er der for å levere dyrevern, etisk riktig behandling av dyr eller på annen måte styrke individets rettigheter i slakteprosessen.

Selve artikkelen som virker å være en generell artikkel om gassbedøvning av svin, forteller heller ikke - så vidt jeg kan lese - noen konkrete nye eller andre opplysninger enn det som foreligger i øverste link av denne tråden. Det kommer derimot en rekke bortforklaringer og unnskyldninger for hvorfor man "må" være slem med dyr. Utdrag:

Quote

Bruk av CO2 medfører noe ubehag idet grisen eksponeres for gassen, men ved gasskonsentrasjon på minst 90 prosent vil de aller fleste grisene være bedøvd i løpet av 11-15 sekunder.

Det samme som står skrevet her, bare med beskrivelse av hva grisene faktisk opplever:

Quote

Det är ett oerhört ångestframkallande sätt för grisen att bedövas på, eftersom halten av koldioxid är så hög som 90 procent. Gasen bränner vid inandning. De försöker få luft genom att klättra uppåt i buren, på varandra, för att få luft, säger Bo Algers, professor emeritus på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

/

Det er for grisene en svært angstfremkallende måte å bedøves på, ettersom gasskonsentrasjonen er så høy som 90 prosent. Gassen brenner ved innånding. De forsøker å få luft gjennom å klatre oppover i burene, på hverandre.

Nytt utdrag:

Quote

Noen internasjonale undersøkelser viser til at grisene reagerer kraftig og mister bevisstheten først fra 30 til 60 sekunder etter at de eksponeres for gassen. Disse forsøkene er gjort ved eldre anlegg som bruker lavere gasskonsentrasjoner.

Dette er også feil all den tid undersøkelsene i Sverige ble gjort i 2017: https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/12/slu-efterlyser-mer-forskning-kring-grisbedovning/

Quote

Däremot är det välkänt sedan många år att det är mycket obehagligt för grisar och andra däggdjur att andas in koldioxid. Koldioxid sticker och svider i halsen och djuren kippar efter luft. Bedövningen uppnås inte omedelbart, vilket innebär att grisarna känner smärta och stress när de exponeras för koldioxiden, fram till dess att de blir medvetslösa. Exakt hur lång tid det tar för grisarna att förlora medvetandet i koldioxid beror på ett antal olika faktorer och skiljer sig därför åt mellan olika slakterier; det har bland annat att göra med gaskoncentrationen på olika nivåer och hastigheten i vilken grisarna sänks ner i utrymmet med koldioxid, men man får enligt de studier som genomförts räkna med ungefär 30-60 sekunder innan bedövningen är fullgod. Även andra faktorer, såsom ljud, ljus och temperatur, påverkar hur reagerar under den inledande fasen av bedövningen, d.v.s. innan de blir medvetslösa.

animalia innrømmer selv at det gjøres undersøkelser for å finne bedre alternativer slik at grisene ikke skal kjenne "ubehag" som de så fint omskriver lidelsene som:

Quote

Det har vært gjort forsøk med gasser som nitrogen, argon og helium i ulike konsentrasjoner og blandinger for å unngå at grisen kjenner ubehag ved eksponering.

I tillegg koster Argon ca. ti ganger så mye som CO2 i innkjøp.

Så jeg ser ikke hvordan en bransjeaktør som er der for å gjøre slakt og kjøttproduksjon mer effektiv, billig og inntektsrik for produsentene, skal være den jeg går til for å høre hva som er dyrevelferd eller ei?

Her er en video for de som tør å se realiteten i øynene om hvordan baconet, ribba og skinka har hatt det i sine siste øyeblikk av livet. Filmet i 2017:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/grisar-gasas-infor-slakt

Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Kangerlussuaq said:

Hmmm, altså, det er fint å få evt. annen input, men hvorvidt vi skal ta en generell artikkel på animalia som en relevant motvekt i diskusjonen kan vel også diskuteres?

animalia beskriver seg selv som følgende:

"Vi skal bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Vår virksomhet styrker langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester.

Kjernen i Animalia AS sin virksomhet er bransjenøytralt arbeid, finansiert av omsetningsavgift for kjøtt og egg. I tillegg kommer prosjekt- og oppdragsinntekter."

Altså bekrefter de at de er der for å redusere kostnadene til norsk kjøttproduksjon, og ønsker å levere nyttige og kostnadseffektive tjenester. Jeg ser ikke at de er der for å levere dyrevern, etisk riktig behandling av dyr eller på annen måte styrke individets rettigheter i slakteprosessen.

Selve artikkelen som virker å være en generell artikkel om gassbedøvning av svin, forteller heller ikke - så vidt jeg kan lese - noen konkrete nye eller andre opplysninger enn det som foreligger i øverste link av denne tråden. Det kommer derimot en rekke bortforklaringer og unnskyldninger for hvorfor man "må" være slem med dyr. Utdrag:

Det samme som står skrevet her, bare med beskrivelse av hva grisene faktisk opplever:

Nytt utdrag:

Dette er også feil all den tid undersøkelsene i Sverige ble gjort i 2017: https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/12/slu-efterlyser-mer-forskning-kring-grisbedovning/

animalia innrømmer selv at det gjøres undersøkelser for å finne bedre alternativer slik at grisene ikke skal kjenne "ubehag" som de så fint omskriver lidelsene som:

Så jeg ser ikke hvordan en bransjeaktør som er der for å gjøre slakt og kjøttproduksjon mer effektiv, billig og inntektsrik for produsentene, skal være den jeg går til for å høre hva som er dyrevelferd eller ei?

Her er en video for de som tør å se realiteten i øynene om hvordan baconet, ribba og skinka har hatt det i sine siste øyeblikk av livet. Filmet i 2017:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/grisar-gasas-infor-slakt

 

Hørte du dagsnytt 18-sendingen?

 

 

Edited by Meg
Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Meg said:

Hørte du dagsnytt 18-sendingen?

Nei, legg gjerne inn link om du har. Bor som kjent/ukjent ikke i Norge så det er begrenset med tid jeg bruker på norsk radio + evt. onlinesendinger må være lisensiert for bruk i utlandet. Noe NRK vanligvis er :) 

Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Kangerlussuaq said:

Nei, legg gjerne inn link om du har. Bor som kjent/ukjent ikke i Norge så det er begrenset med tid jeg bruker på norsk radio + evt. onlinesendinger må være lisensiert for bruk i utlandet. Noe NRK vanligvis er :) 

https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03014018/16-07-2018#t=23m49s

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
10 hours ago, Monikawt said:

Har noen her vært på et grise-slakteri og sett hvordan det foregår?

Det har jeg, og det var langt fra noe hyl, skrik og klatring oppetter veggene. Det var faktisk helt stille og fredelig, hele prosessen.

jeg har også det. I Norge, vel å merke. Rapportene som er grunnlag for diskusjonene er ikke laget  i Norge. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Meg said:

jeg har også det. I Norge, vel å merke. Rapportene som er grunnlag for diskusjonene er ikke laget  i Norge. 

Men både i overskriften og i innlegget sier det at all gris som slaktes i NORGE tortureres og utsettes for dyreplageri. 

Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Monikawt said:

Har noen her vært på et grise-slakteri og sett hvordan det foregår?

Det har jeg, og det var langt fra noe hyl, skrik og klatring oppetter veggene. Det var faktisk helt stille og fredelig, hele prosessen.

Nå har jeg ikke fysisk sett vært på et slakteri før, men jeg har en kompis som jobber med det, og han kunne heller ikke kjenne seg igjen hva som blir fortalt her.

Tror jeg vil fortsette å nyte bacon og svinekoteletter med relativt ok samvittighet en stund til..

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Jeg sluttet å spise kjøtt i 2013, nettopp på grunn av dyrevelferd.  Denne videoen over her, er dere sikre på at det er slik det gjøres i Norge? Uansett er det helt ufattelig fælt, grusomt, at det i hele tatt skjer. Og om det ikke skulle være like fælt, er det uansett forferdelig å avle opp, beholde under helt unaturlige omstendigheter, for så å drepe, kun fordi at vi liker pølser og bacon. 

Edited by giggi
 • Like 2
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
3 timer siden, giggi skrev:

Jeg sluttet å spise kjøtt i 2013, nettopp på grunn av dyrevelferd.  Denne videoen over her, er dere sikre på at det er slik det gjøres i Norge? Uansett er det helt ufattelig fælt, grusomt, at det i hele tatt skjer. Og om det ikke skulle være like fælt, er det uansett forferdelig å avle opp, beholde under helt unaturlige omstendigheter, for så å drepe, kun fordi at vi liker pølser og bacon. 

Nei, det er jeg selvsagt ikke sikker på, men som sagt er jo gassen den samme, så at det er veldig store skilnader i utførelse og resultat er kanskje tvilsomt? Jeg er riktignok naiv nok til å håpe at vi har bedre løsninger her til lands ... 

Link to post
Share on other sites
On 20.10.2018 at 8:24 AM, MarieR said:

Fy f... Riktignok fra australia, men gassen de bruker er jo den samme. 

 

gassen de bruker er den samme men HVORDAN det gjøres er ikke nødvendigvis den samme. startkonsentrasjon  på gassen? Innblanding av andre gasser? Økning av konsentrasjon? hvordan dyra drives inn har også innvirkning (det på videoen er jo helt horribelt :( fatter ikke at folk kan oppføre seg sånn jeg)

Edited by Meg
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
On 20.10.2018 at 8:24 AM, MarieR said:

Fy f... Riktignok fra australia, men gassen de bruker er jo den samme. 

 

dette er jo bare helt forferdelig :icon_cry:

sier meg enig med @Meg: selv om det er samme gassen, så kan det fortsatt være store forskjeller. 

Min erfaring fra svineslakteri er TOTALT forskjellig fra denne videoen, heldigvis! 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Monikawt said:

dette er jo bare helt forferdelig :icon_cry:

sier meg enig med @Meg: selv om det er samme gassen, så kan det fortsatt være store forskjeller. 

Min erfaring fra svineslakteri er TOTALT forskjellig fra denne videoen, heldigvis! 

Det syns jeg var godt å høre. Vi skal ha gris neste sommer, og antakeligvis så får jeg hjelp til slakting av ei venninne som gjør det hvert år, men tilfelle jeg må sende dem til slakt med nortura så er det veldig greit å høre at det ikke er sånn!

Link to post
Share on other sites
Akkurat nå, julnil skrev:

Hvorfor er det ikke lønnsomt å bolte grisene, slik de gjør med storfe?

Er vel ikke så god dyrevelferd for grisene som lett blir veldig stressa.

Fra animalia (https://www.animalia.no/no/animalia/aktuelt/gassbedovning/) :

"Andre bedøvingsmetoder (boltpistol eller strøm) forutsetter i praksis at du skiller enkeltdyr ut i fra flokken, samt en eller annen form for fiksering; dyrene må stå rolig eller holdes fast for å sikre at bolt eller elektroder plasseres riktig. Alle husdyrene våre er flokkdyr, og liker ikke å forlate flokken på et fremmed sted. Skal man få dyr til å gå alene inn i en innretning som holder dem fast, er det derfor ofte behov for bruk av tvang, som f.eks. elektrisk drivstav."

Link to post
Share on other sites
Just now, roxie88 said:

Er vel ikke så god dyrevelferd for grisene som lett blir veldig stressa.

Fra animalia (https://www.animalia.no/no/animalia/aktuelt/gassbedovning/) :

"Andre bedøvingsmetoder (boltpistol eller strøm) forutsetter i praksis at du skiller enkeltdyr ut i fra flokken, samt en eller annen form for fiksering; dyrene må stå rolig eller holdes fast for å sikre at bolt eller elektroder plasseres riktig. Alle husdyrene våre er flokkdyr, og liker ikke å forlate flokken på et fremmed sted. Skal man få dyr til å gå alene inn i en innretning som holder dem fast, er det derfor ofte behov for bruk av tvang, som f.eks. elektrisk drivstav."

pluss at de får ganske sterke kramper, og sparker mye (vanskelig å stikke)

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Guest Mira2.0
2 timer siden, julnil skrev:

Hvorfor er det ikke lønnsomt å bolte grisene, slik de gjør med storfe?

Gris er visst vanskelig å bolte, altfor stor sjanse for feil. Noe jeg har hørt fra flere (vetrinærer, gamle folk og slaktere).

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Nye innlegg

  • Har en valp på 3 måneder, har trent litt på hjemme alene trening. Treningen så langt har vart i 20 min til 1 time. Han virker trygg og selvstendig, finnes ikke redd eller usikker ellers. Han fotfølger meg ikke til badet eller soverommet, kun for å finne på sprell og å utforske rommet. Jeg kan lukke dørene uten at han bryr seg, han er på stuen og leker med lekene sine eller biter i ledninger jeg ikke får sikret på stuen   Han har en hel avsperret og valpesikret gang når han er alene hjemme. Han bruker gangen om dagene også, leker og herjer der men det blir noe annet når stuen stenges av.  Jeg ser (med mine uprofesjonelle øyne) ingen tegn på stress, panikk eller separasjonsangst når han forlates helt alene.  Hva tenker dere om dette; Det første kvarteret så hopper han opp på døren (hopper på døren når vi skal gå tur også, må læres vekk) og syter høylytt etter meg, men ikke bjeffing og han virker ikke redd. Han kan så vandre litt mens han syter og klynker og synes synd på seg selv. Men det er som om at han er på utgikk etter noe å leke med, noe å ødelegge og å utforske og ikke panikk og frykt-vandring. Akkurat slik han gjør hele dagen mens jeg er hjemme også, alltid på utgikk etter pøbelstreker å finne på. Ene gangen gnagde han på foten på kommoden i ca 2 minutter før han gikk lei. Det fremsto ikke som panikk-gnaging eller noe, bare helt vanlig "skal bite og ødelegge alt jeg ser fordi jeg er en valp"-adferd, for det å bite på kommoden forsøker å han å gjøre ellers også. Etter 10-15 min med hopping på døren, syting og vandring så legger han seg ned ved døren og ligger der og venter til jeg kommer hjem. Etter det første kvarteret så kan det komme et bittelite klynk her og der en sjelden gang mens han ligger der, men ikke høylytt syting som i starten og ellers ingen lyder. Han ser og høres rolig ut.  Er dette et godt tegn på at han er klar for 3 timer alene? 1 time vs 3 timer, er det egentlig noe forskjell nå når han roer seg ned innen et kvarter hver gang han er alene?  
  • Jeg hadde en hund som var allergisk mot midd, og han fikk V&M og ris ved siden av så han ikke skulle bli så hard i magen.  Synes i dag at RAW funker bedre enn V&H. De blir ikke så harde i magen av det   Vet om noen som bruker kokt/stekt søtpotet som godbit. 
  • Støv og lagermidd er vanskelig. Veldig mange dyrleger og dyrebutikker selger allergifor, men lagermidd er noe som oppstår i alt tørrfor (og tørre godbiter). Jeg anbefaler vom og hundemat, samt ting som agurk og gulrot som godbiter. Her må man prøve seg frem til man finner noe hunden liker godt nok til å bruke som belønning. Man må også se på hvordan livet til hunden er. Hvis den sover på soverommet, så er det kjempeviktig å få den tilvendt å sove et annet sted, for det er den verste plassen en allergihund kan oppholde seg. Avhengig av hvor alvorlig allergien er, så må man kanskje ta en del grep rundt hundekurv, sofabruk, støvsuging og husarbeid. Dersom det er proteinkilder hunden reagerer på i tillegg, så er det bare utprøving/utelukking som funger for å finne ut nøyaktig hva som er problemet, sånn at man kan unngå det. Allergi hos hund er kjipt og kan være vanskelig å håndtere, men det er viktig å gjøre det man kan.  
  • Hun skulle ikke bruke det lengre når jeg sa hvor dårlig Frolic var. 😊
  • Det er iallefall støv allergi og midd også tror jeg.  Og mye annet. Husker ikke alt som sto på arket.   
 • Nylig opprettede emner

×
×
 • Create New...