Diskusjon rundt årets ulvejakt - splittet fra Akkurat nå, januar

644 innlegg i emnet

1 minute ago, Shokata said:

Det håper jeg inderlig at du har rett i. Det skal være sånn. Dog er jeg faktisk skeptisk til å la folk som er følelsesmessig involvert få delta, så jeg håper også at disse potensielt er luka vekk før de satte igang. 

Om vi tar en titt over grensa, kan man bli mørkeredd av de holdninger som ulvejegere har. I Sverige er det jegere og hele jaktlag med rent sadistiske holdninger, som også er dømt for det.

I Oktober i fjor ble 5 jegere tiltalt for ekstrem dyremishandling, hvor handlingene som er gjort mot bjørn, gaupe og jerv tyder på mennesker med enorme mengder hat og sinne som de har tatt ut på dyrene. Dyrene er slått med pinner mens de sitter fast i bjørnefeller, dyrene er hengt opp i trær og kvalt, de er torturert (ordene fra politiets etterforskning).

https://www.dagbladet.no/nyheter/rovdyr-ble-kvalt-og-pint-til-dode---jeg-har-aldri-sett-noe-liknende/68788633

Om vi også titter mot Sverige og ulv, så la svt (tilsvarende nrk) fram i April i fjor at snikskyting av ulv er et omfattende problem i Sverige. Pr år regner de med at +/- 40 ulv skytes ulovlig i Sverige. I Sverige er det en betydelig andel radikaliserte jegere som skyter ulv og begraver den, og holder kjeft om handlingen sin.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/omfattande-illegal-vargjakt?cmpid=del%3Afb%3A20180102%3Aomfattande-illegal-vargjakt%3Anyh%3Alp

La oss heller ikke glemme jegerene som er dømt for dyremishandling i Norge, i tillegg til importjuks både av ulovlige/uønskede dyr inn til norge (faunakriminalitet) og juks med vaksiner på hund. Saken sist oppdatert i dag:

https://www.nrk.no/buskerud/skal-ha-drevet-drapstrening-pa-forsvarslose-dyr-1.13850753

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

jeg lurer også på hvor hatet kommer fra. Og så forstår jeg virkelig fortsatt ikke hvorfor de tar ut TO flokker som ikke har tatt sau/husdyr. Men jeg har etterhvert skjønt at det ikke er sauenæringa og husdyrnæringa som er mest i mot rovdyr. Det er elgjegere.  Det blir ikke elgkjøtt eller elgbein i min fryser mer. 

Stemmer det at klima og miljødepartementet var i mot jakta men at Helgesen og CO overkjørte dem?

Nei, hurra for Norge! 

Hurra for Helgesen! Hurra for jegere som gliser fornøyd over døde dyr. 

(ironi)

 

 

8 personer liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
11 minutter siden, Kangerlussuaq skrev:

Om vi tar en titt over grensa, kan man bli mørkeredd av de holdninger som ulvejegere har. I Sverige er det jegere og hele jaktlag med rent sadistiske holdninger, som også er dømt for det.

I Oktober i fjor ble 5 jegere tiltalt for ekstrem dyremishandling, hvor handlingene som er gjort mot bjørn, gaupe og jerv tyder på mennesker med enorme mengder hat og sinne som de har tatt ut på dyrene. Dyrene er slått med pinner mens de sitter fast i bjørnefeller, dyrene er hengt opp i trær og kvalt, de er torturert (ordene fra politiets etterforskning).

https://www.dagbladet.no/nyheter/rovdyr-ble-kvalt-og-pint-til-dode---jeg-har-aldri-sett-noe-liknende/68788633

Om vi også titter mot Sverige og ulv, så la svt (tilsvarende nrk) fram i April i fjor at snikskyting av ulv er et omfattende problem i Sverige. Pr år regner de med at +/- 40 ulv skytes ulovlig i Sverige. I Sverige er det en betydelig andel radikaliserte jegere som skyter ulv og begraver den, og holder kjeft om handlingen sin.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/omfattande-illegal-vargjakt?cmpid=del%3Afb%3A20180102%3Aomfattande-illegal-vargjakt%3Anyh%3Alp

La oss heller ikke glemme jegerene som er dømt for dyremishandling i Norge, i tillegg til importjuks både av ulovlige/uønskede dyr inn til norge (faunakriminalitet) og juks med vaksiner på hund. Saken sist oppdatert i dag:

https://www.nrk.no/buskerud/skal-ha-drevet-drapstrening-pa-forsvarslose-dyr-1.13850753

 

 

Folk... 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Forumet fortsetter under annonsen

Ja det er rart at elg"forkjempere" har problemer med elgen, i og med at elgen plager flere mennesker hvert år enn ulven, og det ikke er ulven som gjør noe innhogg i elgbestanden:
https://artsdatabanken.no/Pages/179464

Quote

En elg kan bli bortimot 30 år, men mange dør i løpet av første leveår. Dette er fordi kalvene er mer sårbare for ulykker og predasjon, men mest fordi vi i Norge feller en stor andel av elgen som kalv. Voksne elgkyr lever normalt i 5-15 år, mens oksene sjelden blir over 7-8 år på grunn av høyt jakttrykk. Bortsett fra mennesker, er brunbjørn og ulv elgens eneste fiender av betydning i Europa.

Sykdommer og parasitter påvirker også elgens vekst og overlevelse. Eksempel på sykdom og parasitter som rammer elg er hjortelusflue, hjernemark, lungemark, innvollsmark og katarrfeber. Elgen er dessuten mellomvert for skogflått, som kan være bærer av flere typer bakterier og virus. Det er relativt lite kunnskap om hvordan flått påvirker hjortedyras helse. Det ser imidlertid ut til at hjortevilt er motstandsdyktig mot flåttbårne sykdommer som borrelia og TBE-virus, men her kan det være forskjeller mellom artene.

Med dagens rovviltpolitikk er det få elg som blir drept av rovdyr i Norge, og det er lite som tyder på at parasitter og sykdommer er viktig for elgens overlevelse og reproduksjon. Dagens status er derfor at elgen hovedsakelig dør av jakt, og at jakt i praksis er den eneste faktoren som i noen særlig grad regulerer bestandsstørrelsen av elg. I økende grad ser vi imidlertid at elgens kroppsvekst og reproduksjon begrenses av mattilgangen som følge av høye bestandstettheter. I mange områder har man derfor sett seg nødt til å redusere elgbestandene for å oppnå en bedre balanse mellom antallet elg og matproduksjonen. Med økende global oppvarming kan det også være at parasitter og sykdommer i større grad vil gjøre seg gjeldene som begrensende faktorer, og likeledes er det sannsynlig at klimaendringer vil påvirke matproduksjon, snøforhold og tregrensen mot fjellet. Dette vil ganske sikker også få konsekvenser for elgen, men hvordan det vil utarte seg i ulike deler av landet vet vi lite om.

I tillegg dør det mye elg pga annen mennesklig påvirkning:

https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/aar

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Rovviltets Røst bekrefter:

Quote

Rovviltets Røst var ute i området der ulven ble skadeskutt i hele ettermiddag og hørte på jaktradioen hvordan jegerne omtalte denne hendelsen.
Vår oppfatning er at jegerne tok veldig lett på denne episoden og etterlyser mer ansvarlighet i jegermiljøene.

Ulvens dag legger fram lover i forbindelse med ettersøk av vilt:

Quote

Viltloven åpner for bruk av kunstig lys ved ettersøk av skadeskutt vilt, men det er Fylkesmannen i Hedmark som tydeligvis er den som har ansvaret for gjennomføring og avslutning av ettersøk.

Hvorfor ønsker fylkesmannen i Hedmark å avslutte ettersøket, når man vet at dyret lider unødig?

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
§ 20. sier følgende:

"Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i jaktøyemed, med følgende unntak:

a)åtejakt på rødrev, når lyskilden er fast montert
b)ettersøk av påskutt hjortevilt
c)avliving av vilt som er fanget levende i felle

Ved ettersøk som nevnt i tredje ledd bokstav b, har jegeren bevisbyrden for at påskytingen er lovlig. Jegeren skal varsle politi, jaktrettshaver og kommunen om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til. Dersom varsling i vesentlig grad vil forsinke ettersøket, kan begrunnet melding om slik bruk av kunstig lys sendes samme instanser umiddelbart etter avsluttet søk.

Departementet gir nærmere forskrifter om de skytevåpen og den ammunisjon som det skal være tillatt å bruke under jakt, og om hvordan våpen og ammunisjon skal oppbevares og medbringes under jakt. Videre kan departementet ved forskrift gi nærmere bestemmelser om bruk av kunstig lys i tilfeller som nevnt i tredje ledd. Departementet kan også ved forskrift tillate at kunstig lys benyttes ved åtejakt på andre arter enn rødrev, ved ettersøk av andre arter enn hjortevilt og ved avliving av vilt i andre tilfeller enn nevnt i tredje ledd."

0Endret ved lover 8 apr 1983 nr. 17, 28 mars 2014 nr. 9 (ikr. 1 juni 2014 iflg. res. 28 mars 2014 nr. 371).

Forøvrig gjelder Forskrift om forvaltning av rovvilt.

§ 17. Ettersøk av såret og skadet rovvilt

Den som skadeskyter gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn under forsøk på felling eller jakt i medhold av bestemmelsene i denne forskrift plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Det skal ikke gjøres forsøk på felling eller jakt på nye dyr mens ettersøk pågår.

Den som under jakt eller ved skadefelling/lisensfelling skadeskyter gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn skal uten opphold underrette fylkesmannen og nærmeste politimyndighet.

Fylkesmannen avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i forsøket på felling eller jakt skal uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøk.

KILDE: https://www.adressa.no/…/Jegerne-fant-ikke-igjen-skadeskutt…

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38

Bygdefolk for Rovdyr var som allerede nevnt i tråden også ute i dag, og har valgt å anmelde forholdet ut i fra den informasjonen de sitter på.

2 personer liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Nå har jeg ikke lest mye av det dere skriver. 

Men på ene kurset mitt i høst nå var vi innom forvaltning (av landskap) og dermed inn på sauehold. Den aller største synderen var jerven med type 30-40% av sauetapet. Synes å huske at ulven var ganske så langt nede. Saken var fra Oppdal som er Norges største sauekommune. 

Kan se om jeg finner kilder på det i morgen. :)

 

4 personer liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
6 timer siden, Kristiin skrev:

Nå har jeg ikke lest mye av det dere skriver. 

Men på ene kurset mitt i høst nå var vi innom forvaltning (av landskap) og dermed inn på sauehold. Den aller største synderen var jerven med type 30-40% av sauetapet. Synes å huske at ulven var ganske så langt nede. Saken var fra Oppdal som er Norges største sauekommune. 

Kan se om jeg finner kilder på det i morgen. :)

 

Sånn jevnt når man ikke får skadedyr, så stemmer nok dette.. jeg er oppvokst som sauebonde i fjellene i nærheten av Oppdal, og har fast jerv i området også.. 

men igjen; det har vært storstyr for å redde jerven også, kanskje ikke i media, men ja. Til tross for at det er bare litt reduksjon det er snakk om siden bare i bygda «mi» har vi flere faste hi med ynglinger vært år.. og de skal være der.. 

1 person liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
  Quote

Viltloven åpner for bruk av kunstig lys ved ettersøk av skadeskutt vilt, men det er Fylkesmannen i Hedmark som tydeligvis er den som har ansvaret for gjennomføring og avslutning av ettersøk.

Hvorfor ønsker fylkesmannen i Hedmark å avslutte ettersøket, når man vet at dyret lider unødig?

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
§ 20. sier følgende:

"Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i jaktøyemed, med følgende unntak:

a)åtejakt på rødrev, når lyskilden er fast montert
b)ettersøk av påskutt hjortevilt
c)avliving av vilt som er fanget levende i felle

Ved ettersøk som nevnt i tredje ledd bokstav b, har jegeren bevisbyrden for at påskytingen er lovlig. Jegeren skal varsle politi, jaktrettshaver og kommunen om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til. Dersom varsling i vesentlig grad vil forsinke ettersøket, kan begrunnet melding om slik bruk av kunstig lys sendes samme instanser umiddelbart etter avsluttet søk.

Departementet gir nærmere forskrifter om de skytevåpen og den ammunisjon som det skal være tillatt å bruke under jakt, og om hvordan våpen og ammunisjon skal oppbevares og medbringes under jakt. Videre kan departementet ved forskrift gi nærmere bestemmelser om bruk av kunstig lys i tilfeller som nevnt i tredje ledd. Departementet kan også ved forskrift tillate at kunstig lys benyttes ved åtejakt på andre arter enn rødrev, ved ettersøk av andre arter enn hjortevilt og ved avliving av vilt i andre tilfeller enn nevnt i tredje ledd."

0Endret ved lover 8 apr 1983 nr. 17, 28 mars 2014 nr. 9 (ikr. 1 juni 2014 iflg. res. 28 mars 2014 nr. 371).

Forøvrig gjelder Forskrift om forvaltning av rovvilt.

§ 17. Ettersøk av såret og skadet rovvilt

Den som skadeskyter gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn under forsøk på felling eller jakt i medhold av bestemmelsene i denne forskrift plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Det skal ikke gjøres forsøk på felling eller jakt på nye dyr mens ettersøk pågår.

Den som under jakt eller ved skadefelling/lisensfelling skadeskyter gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn skal uten opphold underrette fylkesmannen og nærmeste politimyndighet.

Fylkesmannen avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i forsøket på felling eller jakt skal uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøk.

KILDE: https://www.adressa.no/…/Jegerne-fant-ikke-igjen-skadeskutt…

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38

--------------

 

Tror det blir tull med quoten. Men takk @Kangerlussuaq

Trodde ikke det var lov å avslutte et ettersøk etter skadeskudd jeg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

@Marie Den skadde ulven er død. I går hadde de problemer med vernere som aktivt saboterte ettersøket.

1 person liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
21 timer siden, Krutsi skrev:

Vel, Jeg kjenner personlig noen av disse offentlige vernerne, og jeg anser de ikke som de seriøse i sin sak.. Sorry meg.. 

Men Norge har ikke «egen» bestand, sånn sett. Ulvene her i Norge hører til og er helt den samme som de svenske ulvene, men samme gener.. 

det betyr at i praksis er det 10% av den genetiske mangfoldet som blir jaktet på. Men da innenfor Norges grenser fordi Sverige har sin forvaltning.. 

Det som skjedde under 2. Verdenskrig er noe helt annet enn bare litt ubegrunnet hat. 

Ulven er utsatt fordi den har en historie med å være «trussel» for menneskene. Og blir det nok av den, og den blir nærgående, så er den en reell trussel for både mennesker og dyr. 

Hadde du likt det hvis du skulle bo et sted der du ikke kunne slippe hunden din fordi høyst sannsynlig ville den da bli drept? Du turte ikke å la barna gå til skolen eller være ute alene, fordi du var redd for at ulven kom. Ulven er vesentlig værre enn mange andre rovdyr, fordi den jakter i flokk og har ikke automatisk samme skyhet som en del andre rovdyr. I tillegg gjør de store skader hvis de først begynner å herje.. Noe samme greie ser vi faktisk på bjørn også. 

Jerv og gaupe har ikke nødvendigvis samme «hatet» rettet mot seg, fordi de har en annen skyhet og lever på en annen måte. Ikke fordi de ikke bor rundt folk. I hjembygda mi har vi fast gaupe og jerver som bor der, og allikevel er det aldri vært så mye tap på feks sau som når det kommer streifdyr av enten ulv eller bjørn. Da snakker vi skader..

når det skal sies, så mener Jeg ikke at vi skal slakte ned alt som heter ulv. Men jeg synes vi skal vise våre medmennesker såpass respekt at når de føler seg utrygg der de bor pga ulv, så bør det skje noe tiltak. Da bør det ikke sitte ververe midt i byene og sutre fordi den søte vakre mystiske skapningen blir feks skutt.. 

Jeg bor midt i jakta. Det første bildet som var publisert i denne tråden er fra fjellet rett bak huset mitt. Jeg passerte jaktlaget for Julussaflokken på vei hjem fra jobb på torsdag.  Jeg vet hva det vil si å bo tett på ulven. Jeg hadde hund, og jeg turte fint å slippe ham i terrenget selv om jeg var klar over at det fantes en ørliten mulighet for at han kunne bli tatt av ulv. Det er ingen i bygda her som har vært redd for å gå ut alene, eller etter mørkets frembrudd. Eller for å la barna sine være ute alene, eller gå til skolen om morgenen. Jeg jobber i barnehage, og vi har vært aktive brukere av nærområdet uten å måtte bekymre oss for ulv eller andre rovdyr uansett årstid.  

Jeg er ikke redd for ulv, og kommer ikke til å bli det heller. Det er når man lar frykten tar overhånd, at det går ut over livskvaliteten. 

17 personer liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
8 minutter siden, Chako skrev:

Jeg bor midt i jakta. Det første bildet som var publisert i denne tråden er fra fjellet rett bak huset mitt. Jeg passerte jaktlaget for Julussaflokken på vei hjem fra jobb på torsdag.  Jeg vet hva det vil si å bo tett på ulven. Jeg hadde hund, og jeg turte fint å slippe ham i terrenget selv om jeg var klar over at det fantes en ørliten mulighet for at han kunne bli tatt av ulv. Det er ingen i bygda her som har vært redd for å gå ut alene, eller etter mørkets frembrudd. Eller for å la barna sine være ute alene, eller gå til skolen om morgenen. Jeg jobber i barnehage, og vi har vært aktive brukere av nærområdet uten å måtte bekymre oss for ulv eller andre rovdyr uansett årstid.  

Jeg er ikke redd for ulv, og kommer ikke til å bli det heller. Det er når man lar frykten tar overhånd, at det går ut over livskvaliteten. 

Så du har ingen forståelse for at folk opplever bla slikt som lite trivelig:

https://svenskjakt.se/start/nyhet/hon-forfoljdes-av-varg-pa-gardsplanen/

https://www.dn.se/sthlm/varg-dodade-sallskapshund/

Nå er vel ikke julussaflokken den som har vært mest nærgående i Norge. Sånn sett er jo uttaket litt merkelig. Men de har vel sin agenda. Jeg går heller ikke rundt og er redd, selv om ulvene som ikke finnes blir sporet og observert rundt her ukentlig. Så langt har de ikke gjort noen skade. (vel, datteren er litt redd for å møte dem til hest, for det er dømt til å gå til h**) Det går nok mye på individnivå. På 90 tallet gikk det en flokk her hvor ledertispa var totalt usky, og i tillegg spesialiserte seg på å jakte hunder (over 30 dokumenterte tilfeller) Da blir det straks mer utrivelig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Om enkeltindivider er et problem (forvolder skade), så bør løsningen bestå av å ta ut problemet/problemene. 
Å felle 42 ulv fordi et fåtall har herja med sau er jo litt voldsomt.

Har stor forståelse for at nærgående og uredde ulver kan skape uro blant dem som opplever dette.
Men det hadde vært interessant å fått vite hva agendaen egentlig er her, for det er jo helt snålt at man skal ta ut 75% (ref: WWF), når det faktisk ikke er så høyt antall her fra før av.

Vi er forferdelig selvopptatte og egoistiske i dette vakre landet...
 

7 personer liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
46 minutter siden, Shokata skrev:

Om enkeltindivider er et problem (forvolder skade), så bør løsningen bestå av å ta ut problemet/problemene. 
Å felle 42 ulv fordi et fåtall har herja med sau er jo litt voldsomt.

Har stor forståelse for at nærgående og uredde ulver kan skape uro blant dem som opplever dette.
Men det hadde vært interessant å fått vite hva agendaen egentlig er her, for det er jo helt snålt at man skal ta ut 75% (ref: WWF), når det faktisk ikke er så høyt antall her fra før av.

Vi er forferdelig selvopptatte og egoistiske i dette vakre landet...
 

Jeg skjønner heller ikke hvordan det tjener noe som helst at vernerorganisasjonene lyver så det renner med tall og prosenter. De satser på at folk ikke følger med, og går fem på?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
2 hours ago, Pringlen said:

@Marie Den skadde ulven er død. I går hadde de problemer med vernere som aktivt saboterte ettersøket.

For det første tar du det ut av sin sammenheng, slik jeg leser det anklages det i dag for at noen har sabotert flagglinjer i løpet av natten. Du framstiller det her som at jegerene ikke kan lastes for manglende ettersøk i går fordi det ble sabotert. Det har altså ingen ting med ettersøket i går, og hvorfor de avsluttet det. Det ble tydelig skrevet at jegerene avsluttet søket fordi de ikke hadde funn og dagslyset var borte, det bekrefter Sindre Undseth og hans skadeskytings-spesialister til nrk i går. De bagatelliserte hele saken med at "det er slik jakt er, av og til". Klokka 17:00 sies det: "Jegerne har nå gitt seg for dagen ettersom det har blitt mørkt". Det var altså årsaken til at de ikke fortsatte søket i går.

26173686_1835602176512510_88717467048595

For det andre finnes det ingen beviser på at det er "vernere" som har gjort det, som påstås å ha blitt gjort over natten. Hvor er bevisene for det? Og hvilken motivasjon mener du at de forhatte vernerene (i dine øyne) skulle ha for å sabotere ettersøket etter en skadeskutt ulv? På hvilken måte gir det mening, synes du? Et samlet Norge (med disney-vernere, etter din ordlyd) har vist avsky og vært ekstremt lei seg for at ettersøket bare ble forlatt og avsluttet så fort dagslys forsvant, men du mener altså at vernere gikk inn for å aktivt sabotere ettersøket. Men det er klart, når man ikke forstår eller ser motivasjonen i hvorfor folk involverer seg i denne saken og lar seg opprøre av overgrepene mot ulven (nemlig empati), så tror man kanskje også at folk bare handler på ondskap... :fear:

Ulven ble funnet noen 100 meter fra selve skadeskytnings-stedet, i live. Den hadde ikke kommet seg langt. Det sier noe om tilstanden denne ulven var i etter den ble skutt på, og hva den har måttet gjennomgå de 24 timene etter den ble skutt.

Bygdefolk for Rovdyr kommer heldigvis til å anmelde saken, det samme gjør NOAH.

5a522cf69ca2f_ScreenShot2018-01-07at15_01_01.png.21aefea67e926d295d0b6b18e729d85f.png

Just now, Pringlen said:

Jeg skjønner heller ikke hvordan det tjener noe som helst at vernerorganisasjonene lyver så det renner med tall og prosenter. De satser på at folk ikke følger med, og går fem på?

Tallene har jeg allerede tidligere i denne tråden tydelig gjort rede for, med link til forskningsresultatene og uavhengige "ikke-vernerorganisasjon"-nettsider.

Det er ikke løgn det WWF framstiller - og det er bestandig de som synes det er fint at ulv blir skutt som skal plukke og hakke på tallene. Kalle de løgn. Hvorfor gjør man det? Gjør det for vondt å akseptere tallenes tale?

Tallene stammer fra naturvitenskaplige observasjoner og faktum er at den helnorske ulven består av 55-57 individer. Dette er bekreftet både hos rovdata, via SNO og NiNa. Det er ikke WWFs egne tall. Når vi tar ut 42 av dem så er det 75% av bestanden. Man kan selvsagt diskutere om hvorvidt vi skal involvere streifulv som bor både i Norge og Sverige inne i tallet, men da er vi igjen inne på å snakke om "skandinavisk bestand", og den har ikke norske jegere lisens på. De har fått lisens på de NORSKE ulvene, og de NORSKE ulvene, definert av rovdata, SNO og NiNa - det er 55-57 ulv. Hvorav 42 skal skytes. Faktafaen.

9 personer liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Akkurat nå, Pringlen skrev:

Jeg skjønner heller ikke hvordan det tjener noe som helst at vernerorganisasjonene lyver så det renner med tall og prosenter. De satser på at folk ikke følger med, og går fem på?

Jeg refererte  til det tallet jeg huska (fordi det siste jeg leste kom fra WWF :P ). Om de juger, så hvor finnes de korrekte tallene? 
Og hvorfor (om de gjør det) opereres det med forskjellige tall?
Stemmer det ikke at 42 ulver skal tas ut? 

Klippet fra WWFs hjemmeside:
Vinteren 2016-2017 ble bestanden av helnorske ulver vurdert å være 54-56 individer. I tillegg er det 51-56 ulver som lever i grenserevir mot Sverige. De siste årene har viltnemdene gjort vedtak som ville tatt ut 90 prosent av Norges ulver. Dette jobber WWF for å stoppe.

Er dette feil? Hva er feil, og hva er korrekt?

(Fikk igrunn svar på dette i innlegget til Kangerlussuaq et hakk opp)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Akkurat nå, Shokata skrev:

Jeg refererte  til det tallet jeg huska (fordi det siste jeg leste kom fra WWF :P ). Om de juger, så hvor finnes de korrekte tallene? 
Og hvorfor (om de gjør det) opereres det med forskjellige tall?
Stemmer det ikke at 42 ulver skal tas ut? 

Klippet fra WWFs hjemmeside:
Vinteren 2016-2017 ble bestanden av helnorske ulver vurdert å være 54-56 individer. I tillegg er det 51-56 ulver som lever i grenserevir mot Sverige. De siste årene har viltnemdene gjort vedtak som ville tatt ut 90 prosent av Norges ulver. Dette jobber WWF for å stoppe.

Er dette feil? Hva er feil, og hva er korrekt?

Rovdata er det nærmeste man kommer reelle tall. Merk at det kun er ulv med gjentatte dna funn som kommer med. Enkeltfunn inngår altså ikke i tallene. Ulv som lever i grensekommunene (som ermesteparten av sona, sveiper innom Sverige fra tid til annen. De telles altså ikke i den "rene" Norske bestanden. Linken jeg la ut tidligere i tråden, er sånn sett mer relevant i forhold til antall.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
2 timer siden, Pringlen skrev:

@Marie Den skadde ulven er død. I går hadde de problemer med vernere som aktivt saboterte ettersøket.

Det finner jeg litt vanskelig å tro på, spesielt etter å ha lest Kanger sitt innlegg. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Akkurat nå, Marie skrev:

Det finner jeg litt vanskelig å tro på, spesielt etter å ha lest Kanger sitt innlegg. 

Det sies av folk som har fulgt jakta på nært hold, vet ikke mer enn det, men det kommer sikkert fram etterhvert.

Mtp hvordan disse folka holder på, bør det ikke overraske noen. (I Sverige ble en ettersøksjeger som avlivet en påkjørt ulv i vegkanten, utsatt for grove trusler, og fikk bilen sin knust)

1 person liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Akkurat nå, Pringlen skrev:

Det sies av folk som har fulgt jakta på nært hold, vet ikke mer enn det, men det kommer sikkert fram etterhvert.

Mtp hvordan disse folka holder på, bør det ikke overraske noen. (I Sverige ble en ettersøksjeger som avlivet en påkjørt ulv i vegkanten, utsatt for grove trusler, og fikk bilen sin knust)

Ja folk er helt gale på begge sider av saken. Sannheten kommer vel for en dag som du sier.

 

1 person liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Klippet fra rovdata.no:
Bestandsstatus - Ulv
Det ble vinteren 2016-2017 registrert 54-56 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert minst 51-56 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Klippet fra WWF:
Vinteren 2016-2017 ble bestanden av helnorske ulver vurdert å være 54-56 individer. I tillegg er det 51-56 ulver som lever i grenserevir mot Sverige. 

Jeg fant en liste med 71 registrerte ulv, på rovdata, som ser ut til å være DNA-testet. 

Jeg ser ikke helt at WWF juger på det de sier, når de kopierer rovdata? 

 

2 personer liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Akkurat nå, Shokata skrev:

Klippet fra rovdata.no:
Bestandsstatus - Ulv
Det ble vinteren 2016-2017 registrert 54-56 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert minst 51-56 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Klippet fra WWF:
Vinteren 2016-2017 ble bestanden av helnorske ulver vurdert å være 54-56 individer. I tillegg er det 51-56 ulver som lever i grenserevir mot Sverige. 

Jeg fant en liste med 71 registrerte ulv, på rovdata, som ser ut til å være DNA-testet. 

Jeg ser ikke helt at WWF juger på det de sier, når de kopierer rovdata? 

 

Fra rovdata: tilsammen ble det derfor påvist 105-112 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge.

Merk at dette antallet er FØR fjorårets ynglinger, bestående av flere helnorske kull.

1 person liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Debatt-teknikk med ignorering og åpenbar manglende vilje til å lese det som står skrevet er virkelig leit å bevitne :( 

Jaja. Vi får ta for oss noen av dagens hyggelige kommentarer fra jegergruppa på facebook:

5a523697e5729_ScreenShot2018-01-07at15_42_35.png.3804e78aad7780728dc900f1570542d4.png

5a5236982b669_ScreenShot2018-01-07at15_42_29.png.7448e53b73ad4f2a74c946c6ff6b5371.png

5a5236986977a_ScreenShot2018-01-07at15_42_23.png.776f309370c2f94b39b6f999a58797ff.png

5a523698ab6da_ScreenShot2018-01-07at15_42_16.png.64c6755b5d9da5a2bf4cd56f343f42cd.png

5a5236f4593b9_ScreenShot2018-01-07at15_46_35.png.770345e03546438806d961aa7f6d07ce.png

5a5236f42e002_ScreenShot2018-01-07at15_46_44.png.bf6b023858870ac6ba19687258c6b1b6.png

5a5236f3ea307_ScreenShot2018-01-07at15_46_50.png.744daccfd8db95179373c7f3634b6958.png5a5236f3ad9f6_ScreenShot2018-01-07at15_46_59.png.b3009c7c565300af4a55b9d032525d29.png

Vellykket jakt er altså den hvor man skadeskyter en ulv 11:30, avslutter søket 17:00 og deretter finne ulven neste formiddag et par hundre meter unna skudd-stedet. Jeg vet ikke hva som klassifiseres som en "dårlig" jakt, når en slik fiasko ansees som en vellykka jakt :) 

 

1 person liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Akkurat nå, Pringlen skrev:

Fra rovdata: tilsammen ble det derfor påvist 105-112 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge.

Merk at dette antallet er FØR fjorårets ynglinger, bestående av flere helnorske kull.

Og hvor ligger de nye tallene da? 
Eller skal man bare anta at det er x antall flere, og at ingen har labba over landegrensene eller andre veien?
Man må jo forholde seg til de tallene som presenteres? 

Uansett er det jaggu ikke mange dyr, om man tar med de som bare delvis holder til her. 
Hvor mange har vi rom for da? 15? 20? Mer? Mindre?
Eller skal de helt vekk, fordi det blir mindre gnål da? 

Mener fremdeles at å ta ut så mange som tas nå ikke er forvaltning...
Eller i det minste ikke en fornuftig en. 
 

3 personer liker dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Forumet fortsetter under annonsen

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!


Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.


Logg inn nå

 • Nye innlegg

  • Det står i rasestandard på berner sennenhund at sporer er anbefalt fjernet - men det er jo en oversettelse av et dokument som skal ha identisk ordlyd i alle FCI-land, og det ble vidt og bredt informert om at Mattilsynets lover trumfer rasestandardene da denne regelendringen kom for en håndfull år siden. Jeg lurer på om den kom i 2010 eller 2011. Foenix er født i 2011, og det var den største selvfølge for meg da å la både henne og søsken beholde sine sporer. Men det var flere som reagerte da de så henne, og det var da fremdeles høylydte diskusjoner om at det både ville føre til mer skader og at vi ville få flere kuhasede/marktrange hunder... De diskusjonene har roet seg nå. Foenix har for øvrig doble sporer på begge bakbeina, og er stilt i åtte ulike land for dommere fra snørrogførti nasjonaliteter - inkludert land hvor det er helt normalt å fjerne dem. Ingen dommere har reagert, uansett om hun er stilt her eller der. Den eneste som har reagert var en uautorisert dommer på et valpeshow, samt noen medutstillere og oppdrettere av andre raser - men da mest av nysgjerrighet fordi det var nytt for dem å se det. I rasestandarder hvor det er gjort norske revideringer etter at det ble forbudt å fjerne sporer, så er dette forbudet presisert.
  • Der syntes jeg du kan begynne. Ikke bare burder men også noe man har lyst til   Jeg prokastinerer som bare det men bør sette meg ned og skrive søknader
  • Phuh, våknet med migrene til 25 minusgrader i dag. Temperaturen har vært oppe i -4 og nå nede til -7 og vindt. Og barnet måtte være hjemme fra barnehagen siden hun hadde feber i går. Og for bønder er det ikke bare å ta "sykt barn dag" så vært alene med lillemor i mange timer, dvs hun er blitt ganske selvgående, for jeg var oppe og laget mat til henne engang, tok i mot noen dukker og har ellers halvsovet på sofaen hele dagen. Heldigvis tok Bonden henne på badet og ordner legging, så jeg slipper det.  Migrena har sluppet taket men jeg er absurd slapp og godtesjuk, og vi har jo ingenting sånt. Har dog ferdig pepperkakedeig i kjøleskapet  Så bakt ut bittelitt så jeg skal ha noe å gumle på.  At den har gått ut på best før dato, spiller neppe noen rolle.    Edit: klarte å svi dem OG utløse røkvarsler...  Tror jeg må lage noen nye for dissa var ikke spiselige.  Svidde pepperkaker på hønene it is.        
  • Jeg ble så sur at jeg holdt på å gå ut av bilen og kjefte på en fremmed i dag. Det er en litt bratt bakke opp fra gata hvor parkeringshuset ligger til veien ut av byen, og selv om det er vikeplikt så er det ikke et kryss du bare kjører ut i - du stopper og ser om det er klart. Men det er veldig glatt der, og det har ikke blitt mindre glatt av at folk har stått og spinnet for å komme seg opp. Det er litt comme ci comme ca om jeg kommer i gang eller ikke, og i dag var en slik dag hvor jeg sto plassert med dekkene så de ikke fikk grep. Så da er det jo bare å slippe opp bremsen og skli litt bakover der det ikke er så glattpolert og en kan få grep, og prøve igjen. Men nå hadde jeg bil på vei mot meg bakfra, så jeg satte bilen i revers for å få på ryggelysene, og begynte sakte å slippe bilen bakover. Vedkommende stoppet ikke, men kjørte til vi var så nærme at jeg valgte å stoppe ryggingen. Jeg ventet litt for å se om vedkommende tok et hint, men nei. Jeg rygget 15 cm til for å forklare at jupp, jeg må bakover, men sjåføren så ingen grunn til å flytte på sin bil. Så da fikk jeg lagt over Berlingoen slik at jeg rygget mot venstre i motgående kjørefelt mens jeg passet på at det ikke kom bil forfra og passet på at jeg ikke traff bilen bak. Det var lyst og klar bane, så jeg slapp bilen langt nok bak til at jeg kunne få fart opp igjen. Jeg ser sjåføren omtrent himle med øynene, titter irritert på meg, og kjører opp til krysset. Der må sjåføren stoppe for å se om det er klart, og jeg kjente en stor porsjon med skadefryd da også den personen hadde problem med å kjøre i gang på glatta og få bilen opp på veien. Asshole. Tror du jeg rygget for skoj? Jeg håper de står og spinner et sted, og at ingen tilbyr seg å rygge eller dytte dem i gang. Nå har jeg egentlig veldig mye husarbeid som burde gjøres, såpass mye at jeg ikke aner hvor jeg skal begynne. Det er noe i alle rom, føler jeg, litt sånn kaostilstander i heimen. Jeg burde skifte på senga, jeg burde få rene klær på plass i kommoden, jeg burde sette på ei klesvask, jeg burde vaske opp, jeg burde finne støvsugerposene som er godt gjemt så jeg kan støvsuge ferdig, jeg burde få bort julepynt, jeg burde rydde kjøkken, jeg burde støvsuge soverommet, jeg burde ta ned klær fra tørkestativet, jeg burde lage en matplan for uka, og jeg burde se om trygda er på konto så jeg kan betale regninger. Jeg burde gre gjennom Glam, jeg burde klippe klør og pels på to av Foenix' poter, og jeg burde få bort snøen som har samlet seg i hundekaret så hundene kan bades neste gang jeg har fri.  Det jeg har mest lyst til er å sparkle, grunne og male kjøkkendøra. Typisk... Så, kjære sonen, hvor synes dere at jeg skal begynne med husarbeidet i dag? Jeg har fyrt i vedovnen, luftet hunder, og skal begynne på middag. Men jeg burde rekke litt husarbeid mens maten lages, og litt etter at jeg har spist. I hvert fall hvis jeg ikke bingewatcher et eller annet på Netflix i kveld  
  • Jeg har verdens beste boff. Jeg er skikkelig syk, begynte med oppkast i går kveld, orker nada null niks. Har tilbragt dagen på sofaen, og den nydelige boffen har ligget på beina mine, ikke mast i det hele tatt. Mamma og pappa har vært innom og gått tur med henne, heldigvis. Jeg sliter med å gå opp trappa, så ut på tur er lite aktuelt. 
 • Nylig opprettede emner