Jump to content
Hundesonen.no
Sign in to follow this  
Guest Jonna

Skatteetaten: vedtak om mva krav mot oppdretter.

Recommended Posts

Guest Jonna

Det ligger nå ett vedtak til en oppdretter som har over tre år hatt valpekull på 30-45 valper i året.

Jeg, og andre jeg kjenner, har tidligere vært i kontakt med skatt angående dette med inntekt i forbindelse med kull. Selv har jeg fått svar at den inntekten er hobbynæring (i forhold til mine inntekter utgifter i forbindelse med 1 kull i året maks).

Men jeg vet også andre har fått samme svar, uten noe direkte "der går grensen". Som oppdretter finner man det jo litt "forstyrrende" når da skatt lager vedtak på annen oppdretter. På enkelte raser så er jo 30-45 valper i året kanskje bare 3-4 kull, noe som ikke er så mye mer enn 1-2 kull.

Er det noen som vet hvor skatt egentlig har satt grensen? Det må ha vært flere saker enn denne ene saken her. 3-4 kull i året er virkelig ikke uvanlig for en litt over gjennomsnittet aktiv oppdretter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Er det noen som vet hvor skatt egentlig har satt grensen? Det må ha vært flere saker enn denne ene saken her. 3-4 kull i året er virkelig ikke uvanlig for en litt over gjennomsnittet aktiv oppdretter.

Skatteetaten begrunner akkurat dette i vedtaket:

Vilkårene for å anse en inntektsgivende aktivitet som næringsvirksomhet er at den:

- innebærer en aktivitet.

- tar sikte på å ha en viss varighet,

- har et visst omfang,

- er egnet til å gi overskudd og

- drives for skattyters egen regning og risiko.

Hundeoppdretten har pågått over en periode på flere år, har et stort omfang og drives for Klagers egen regning og risiko. Videre viser de opplysningene som er gjengitt ovenfor og de vurderingene som er gjort nedenfor at aktiviteten gir overskudd. Dersom man sammenholder tabellen som viser inntekter og og tabellen som viser kostnader ovenfor fremkommer det at selv ved å legge til grunn fradrag for alle de anførte kostnadene, går virksomheten med overskudd. Det er heller ikke tvilsomt at det utøves en omfattende aktivitet i forbindelse med hundeoppdretten. På bakgrunn av dette mener skattekontoret Klagers hundeoppdrett må anses som næringsvirksomhet i skattelovens forstand.

------

Kan lese videre her (se også linkene på siden med relevante eksempler): http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Starte-bedrift/Jeg-vil-i-gang/Hobby-eller-naring/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jonna

Skatteetaten begrunner akkurat dette i vedtaket:

Vilkårene for å anse en inntektsgivende aktivitet som næringsvirksomhet er at den:

- innebærer en aktivitet.

- tar sikte på å ha en viss varighet,

- har et visst omfang,

- er egnet til å gi overskudd og

- drives for skattyters egen regning og risiko.

Hundeoppdretten har pågått over en periode på flere år, har et stort omfang og drives for Klagers egen regning og risiko. Videre viser de opplysningene som er gjengitt ovenfor og de vurderingene som er gjort nedenfor at aktiviteten gir overskudd. Dersom man sammenholder tabellen som viser inntekter og og tabellen som viser kostnader ovenfor fremkommer det at selv ved å legge til grunn fradrag for alle de anførte kostnadene, går virksomheten med overskudd. Det er heller ikke tvilsomt at det utøves en omfattende aktivitet i forbindelse med hundeoppdretten. På bakgrunn av dette mener skattekontoret Klagers hundeoppdrett må anses som næringsvirksomhet i skattelovens forstand.

Det er der jeg stusser, "viss/visst" er ett veldig åpent begrep. De har heller ikke klart å gi ett klart svar på når det vipper over fra hobby til næring (jeg har forøvrig sendt mail igjen til skatteetaten igjen, tidligere har det vært tlf kontakt).

Om denne setter en presedens, så er det ganske mange oppdrettere i Norge som tror de fortsatt driver som hobbyvirksomhet som kan få seg en real smell. Tiltross for kontakt med skatt om akkurat dette og veldig uklare svar.

Edit:

 • drives for egen regning og risiko - ja det gjør det meste som har med dyr å gjøre.
 • har et visst omfang - den grensen har skatt aldri klart å gi noe klart svar på ovenfor meg.
 • er egnet til å gå med overskudd over tid - ikke klart å gi noe klart svar på om overskudd på 20000-100000 er grensen.
 • tar sikte på en viss varighet - de fleste oppdrettere driver i 10 år, men forsjell på antall kull.

Som sagt, dette har bla jeg snakket før om med skatt. Og de har ikke klart å gi noe tydelig svar. Utifra de svarene jeg har fått av skatt så burde ikke den overstående saken fått noe krav da man gjerne kan dokumenter innkjøp, utgifter og man kunne legge til utgifter på avlsdyr i regnskapet.

Det er sikkert helt klart for de som går div kurs eller utdannelse innen regnskap eller har drevet firma. Men de fleste oppdrettere anser jo seg ikke i den katagorien eller setter seg inn i mva regelverk. Og det er vanskelig om skatt da gir veldig uklare svar. Personlig havner jeg nok aldri under den katagorien pr.nå, men vet jo om flere som gjerne gjør det og pr.d.d har fått svar fra skatt at de ikke er momspliktig, også dukker denne saken opp.

Edited by Jonna

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Snusmumrikk

Jeg syns faktisk det er ganske rimelig jeg. Det må selvfølgelig settes en klar grense og regler som er forutsigbare og som man klarer å forholde seg til. Og ett enkeltkull trenger ikke gi overskudd. Men når man selger så mye som 45 valper i året, så er det en såpass betydelig inntekt at man etter min mening bør betale sin del til fellesskapet av det. Selvfølgelig kan man ha uflaks og få keisersnitt el på en tispe. Selvfølgelig kan man miste valper en sjelden gang. Selvfølgelig koster hundene i forutgifter og veterinær, men 45 valper i året gir en inntekt på 585 000 kroner om valpene koster 13 000 kr stykket (og mange raser er dyrere enn det). Selv når man tar bort risiko og parringsavgift, så er dette en ganske betydelig årsinntekt på noe som er en hobby...

Problemet er hvor grensa skal gå og at oppdrettere må vite hva de kan forvente seg. Det er jo håpløst å plutselig få slengt krav om mva på seg i ettertid. Hvor går grensa mellom hobby og næringsinntekt? Jeg syns en inntekt på 500.000 i året definitivt ikke bare er hobby lenger, men å ha ett kull i året i snitt vil jeg definitivt kalle hobby og ikke nødvendigvis ett overskuddsprosjekt engang.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men 3-4 kull betyr jo og mye tapt arbeidstid, hvis man må ta seg fri? Og hvis kullene er spredt utover årene? Så det blir litt mindre enn 585.000... men likevel, om regnestykket stemmer, er det jo en betydelig inntekt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Forumet fortsetter under annonsen

Jeg syns faktisk det er ganske rimelig jeg. Det må selvfølgelig settes en klar grense og regler som er forutsigbare og som man klarer å forholde seg til. Og ett enkeltkull trenger ikke gi overskudd. Men når man selger så mye som 45 valper i året, så er det en såpass betydelig inntekt at man etter min mening bør betale sin del til fellesskapet av det. Selvfølgelig kan man ha uflaks og få keisersnitt el på en tispe. Selvfølgelig kan man miste valper en sjelden gang. Selvfølgelig koster hundene i forutgifter og veterinær, men 45 valper i året gir en inntekt på 585 000 kroner om valpene koster 13 000 kr stykket (og mange raser er dyrere enn det). Selv når man tar bort risiko og parringsavgift, så er dette en ganske betydelig årsinntekt på noe som er en hobby...

Problemet er hvor grensa skal gå og at oppdrettere må vite hva de kan forvente seg. Det er jo håpløst å plutselig få slengt krav om mva på seg i ettertid. Hvor går grensa mellom hobby og næringsinntekt? Jeg syns en inntekt på 500.000 i året definitivt ikke bare er hobby lenger, men å ha ett kull i året i snitt vil jeg definitivt kalle hobby og ikke nødvendigvis ett overskuddsprosjekt engang.

Jeg er helt enig med deg. Og dette med grenser er vanskelig.

Som delaktig i en del oppdrett opp gjennom årene vet jeg utmerket godt at man sjeldent sitter igjen med annet enn minus på konto etter å ha hatt ett valpekull. I alle fall av mine to raser - den ene får veldig små kull (ofte 3 valper), og den andre skal helsetestes for mange tusen før det i det hele tatt er lov til å avle på den. Sistnevnte har også veldig begrenset med genmateriale i Norden (hvis man vil gjøre noe mer spennende), og det er vanlig at man ser utover landegrensene etter partner til tispa si. Utgiftene er nesten utelukkende større enn inntekten.

Du har jo en del "verstinger", som f.eks. et visst doodleoppdrett i Drøbak, som jo MÅ tjene penger og som produserer masse valper. Slike bør såvisst betale skatt, da det tydelig er hovedbeskjeftigelsen til noen av dem som jobber der. Oppdrettere som har 2 kull ett år og ingen neste år er ikke de man skal "ta" mener jeg. Men de som faktisk beviselig tjener penger på hundeoppdrett bør skatte av det. Hvis det lønner seg å være mye hjemme og ha mange kull i året fremfor å ha en "ordinær" jobb - da er det skatteverdig i mine øyne.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ser man på det i antall kroner syns jeg ikke det er rart at det i en sak som dette tas en slik avgjørelse som det er gjort.

Det er tross alt mellom 500 000-740 000 i året som har vært omsettingen, og gått med noenhundretusener i pluss hvert år selv etter at alt av utgifter er trekt fra (inkludert ulovlig høye transportutgifter)

At "det drives omfattende aktivitet" tolker jeg forøvrig til at det drives aktivitet tilsvarende yrkesutøvelse/bedrift, heller enn hobby.

Det ser for meg også ut som om skatteetaten reagerer på at det er flere hundretusener som skal kunne trekkes fra som "udokumenterte utgifter", samt at relativt store beløp flyter rundt i kontanter totalt udokumentert.

Det minner litt for mye om å drive svart.

Uansett er kanskje lærdommen man skal ta fra slikt at man bør føre regnskap? Om personen hadde gjort det hadde det vært vesentlig lettere for h*n å dokumentere sin sak.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men 3-4 kull betyr jo og mye tapt arbeidstid, hvis man må ta seg fri? Og hvis kullene er spredt utover årene? Så det blir litt mindre enn 585.000... men likevel, om regnestykket stemmer, er det jo en betydelig inntekt.

Definitivt. Og som jeg skrev over her - hvis det lønner seg økonomisk å være hjemme med kull 2-4 ganger i året fremfor å gå på jobb, da blir det jo brått en jobb å være hjemme med valpekull. Jeg tror grensa bør gå på netto inntekt vs. utgifter i oppdrettet isolert fra vanlig jobbinntekter for at det skal bli mest ryddig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jonna

Ikke misforstå, jeg er ikke uenig i denne saken. Problemer mitt er de uklare grensene skatt gir når man tar kontakt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ikke misforstå, jeg er ikke uenig i denne saken. Problemer mitt er de uklare grensene skatt gir når man tar kontakt.

Det er en vanskelig sak det der. Skatteetaten burde kanskje skille klart mellom netto inntekt oppdrett og netto inntekt jobb? Det hadde jo gjort ting litt enklere. Så enkelt som at hvis du tjener mer enn så og så mye på hundeopdrett i året (når alle dokumenterte utgifter er trukket fra) bør du betale skatt. Tjener du mindre enn angitt sum eller prosentandel slipper du å betale skatt. Eller noe sånt?

Det vil jo kunne være en fordel for en seriøs oppdretter også. Målet med oppdrett bør ikke være å tjene penger. Likevel er det mange useriøse aktører som avler hunder over en lav sko fordi det er økonomisk lønnsomt (ser f.eks. på et planlagt blandingskull med vannhundraser mm. til samme pris som renrasede vannhunder på Finn, foreldre uten noe tester at all). Andre helsetester, konkurrerer, stiller ut og you name it - for å kunne dokumentere at oppdrettet har et mål og en menig utover det økonomiske.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er det ikke en konkret omsetningsgrense for når man må betale skatt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bølla

Det er sannelig på tide.

Så mange valper per år grenser til en valpefabrikk og slike vedtak kan være med på å skremme de mest pengetørste oppdretterne fra å ha oppdrett som svart lønnet arbeid. Jeg må virkelig le av de håpløse forsøkene på å redusere overskuddsum ved å legge til helt ubegrunnede kostnader på flere hundre tusen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gråtass

Er det ikke en konkret omsetningsgrense for når man må betale skatt?

Tidligere har det vært ansett som hobbyvirksomhet når fortjenesten har vært under 30.000 kr, deretter ble det 50.000 kr mener jeg. Men her snakker man om mva og da er grensen for registrering en omsetning på min 50.000 kr pr år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kåre Lise

Er det ikke en konkret omsetningsgrense for når man må betale skatt?

Nei, naturlig nok. I utgangspunktet så betaler alle i Norge skatt av alt overskudd i næring. Oppdrettere gjemmer seg bak å drive med hobby som har ett hav av gråsoner, felles for alle disse havene er at ingen egentlig forsvarer å drive noe av stor økonomisk betydning.

For moms derimot er det en helt konkret omsetningsgrense og det er 50.000,- for ett tilbakevirkende år. Ikke kalenderår men fra dags dato, eksmeplevis i dag vil du måtte se tilbake til 31.5.2014.

Sånn jeg skumleste vedtaket til TS så gjaldt det både krav om mva og skjønnslignet næringsinntekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stakkars skatteetaten når de skal lage regler for hva man kan trekke fra på denne inntekten. Er det å delta på internasjonale utstillinger i utlandet fratrekksberettiget når man driver hundeoppdrett? Import av sæd? Parringsreise til Sveits?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bølla

Stakkars skatteetaten når de skal lage regler for hva man kan trekke fra på denne inntekten. Er det å delta på internasjonale utstillinger i utlandet fratrekksberettiget når man driver hundeoppdrett? Import av sæd? Parringsreise til Sveits?

Det er ikke skatteetatens jobb det vel, det er vel oppdretterens jobb. Skatteetaten skal bare godkjenne/ikke-godkjenne det som er fradragsberettighet.

Har du over 50 000 i overskudd etter et kull så skal dette meldes inn, helt på linje med andre hobbyinntekter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kåre Lise

Stakkars skatteetaten når de skal lage regler for hva man kan trekke fra på denne inntekten. Er det å delta på internasjonale utstillinger i utlandet fratrekksberettiget når man driver hundeoppdrett? Import av sæd? Parringsreise til Sveits?

Reglene er der og de er brukt i vedtaket øverst i tråden. Det er ikke egne regler for hver enkelt næring, det ville blitt vanskelig om ikke umulig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men hvis man skal holde ting helt på det rene, så burde jeg jo føre opp alle utgiftene jeg har på hundene fra den dagen jeg hadde kennelnavn.. Siden "bedriften" startet da..

Da vil jeg jo aldri bli mva-pliktig.. :P

Sent from my iPhone using Tapatalk

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er ikke skatteetatens jobb det vel, det er vel oppdretterens jobb. Skatteetaten skal bare godkjenne/ikke-godkjenne det som er fradragsberettighet.

Har du over 50 000 i overskudd etter et kull så skal dette meldes inn, helt på linje med andre hobbyinntekter.

Reglene er der og de er brukt i vedtaket øverst i tråden. Det er ikke egne regler for hver enkelt næring, det ville blitt vanskelig om ikke umulig.

Selvfølgelig er det skatteetatens jobb. Poenget mitt er at de får en vanskelig avveining når det gjelder hva de skal godkjenne som fradragsberettiget. Hva med innkjøp av avlshund for eksempel?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jonna

Men hvis man skal holde ting helt på det rene, så burde jeg jo føre opp alle utgiftene jeg har på hundene fra den dagen jeg hadde kennelnavn.. Siden "bedriften" startet da..

Da vil jeg jo aldri bli mva-pliktig.. :P

Sent from my iPhone using Tapatalk

Det er jo der problemet ligger. Om skatt gikk tidlig ut eller ved kontakt og anbefalte at tiltross for hobby så bør man føre ett godkjent regnskap for det kan komme tilsyn. Men det er jo ikke det de gjør ved kontakt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kåre Lise

Men hvis man skal holde ting helt på det rene, så burde jeg jo føre opp alle utgiftene jeg har på hundene fra den dagen jeg hadde kennelnavn.. Siden "bedriften" startet da..

Da vil jeg jo aldri bli mva-pliktig.. :P

Sent from my iPhone using Tapatalk

Her tror jeg du kludrer det til med overskudd vs omsetning?

Du er mvapliktig fra den dagen du har solgt for 50.000,- de siste tilbakevirkende 12 måneder uavhengig av utgifter.

Første bud her må være å skille mellom over/underskudd og omsetning.

Selvfølgelig er det skatteetatens jobb. Poenget mitt er at de får en vanskelig avveining når det gjelder hva de skal godkjenne som fradragsberettiget. Hva med innkjøp av avlshund for eksempel?

Hvorfor skal det være vanskeligere? Se på eksempelet med hest over, der står det forklart med innkjøp av føll, enkelt å overføre til innkjøp avlshund.

Edited by Kåre Lise

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bølla

Men hvis man skal holde ting helt på det rene, så burde jeg jo føre opp alle utgiftene jeg har på hundene fra den dagen jeg hadde kennelnavn.. Siden "bedriften" startet da..

Da vil jeg jo aldri bli mva-pliktig.. :P

Sent from my iPhone using Tapatalk

Det er rett og slett bullshit. Hund er hobby og de fleste utgifter er et resultat av at vi ønsker å drive med hund på fritiden.

Hvorfor skal man rakke så voldsomt ned på mennesker som ikke følger lov og orden når det gjelder andre områder her til lands? Direkte kostnader i forbindelse med et kull er fradragsberettighet, alt annet betaler du av egen lomme.

@PippinogSymra

Nei, det er mitt og ditt ansvar at vi følger norsk lov og betaler skatt. Skatteetatens jobb er å kontrollere, veilede og eventuelt straffe de som ikke følger de satte reglene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men hvis man skal holde ting helt på det rene, så burde jeg jo føre opp alle utgiftene jeg har på hundene fra den dagen jeg hadde kennelnavn.. Siden "bedriften" startet da..

Da vil jeg jo aldri bli mva-pliktig.. :P

Det kan hende du ikke blir skattepliktig, siden du går i null eller minus.

Men du blir mva-pliktig når inntjeningen når 50 000 pr år.

Ellers er jeg enig med @JeanetteH i at det er veldig underlig at de ikke bare oppfordrer folk til å føre regnskap hele veien. Kanskje de tror de er snille som ikke gir folk det ekstra arbeidet?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er rett og slett bullshit. Hund er hobby og de fleste utgifter er et resultat av at vi ønsker å drive med hund på fritiden.

Hvorfor skal man rakke så voldsomt ned på mennesker som ikke følger lov og orden når det gjelder andre områder her til lands? Direkte kostnader i forbindelse med et kull er fradragsberettighet, alt annet betaler du av egen lomme.

@PippinogSymra

Nei, det er mitt og ditt ansvar at vi følger norsk lov og betaler skatt. Skatteetatens jobb er å kontrollere, veilede og eventuelt straffe de som ikke følger de satte reglene.

Jeg har da ikke nektet for det. Jeg sier bare at det kan oppstå vanskelige avveininger når det gjelder hva som er "utgift til inntekts erverv" for å si det på enda en ny måte. Nå orker jeg ikke å si det flere ganger. :P

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Forumet fortsetter under annonsen

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Nye innlegg

  • God juni så langt. Nå kommer det regnvær, go det skal bli nydelig- vi trenger det sårt. I dag hadde vi nosework trening, kjempegøy men vi har mye utfordringer fremover... Fremover så blir det masse turer og gøye aktiviteter, går snart ut i ferie... det er tidlig.. Hva har dere for planer i sommer da?
  • Det er veldig mange alternativer til fôring nå, og masseprodusert hundemat er ikke bare tørrfôr eller amerikanske giganter. Det er et hav av merker både på tørt, vått og rått fôr med varierende innhold og produksjonsland. Selv har jeg brukt Robur de siste årene og er fornøyd med det. Holder meg til fôr med høyt kjøtt/proteininnhold (helst vilt, fisk og storfe), lite fyllstoff, og produsert i Skandinavia. Jeg kjøper aldri fôr på veterinæranbefaling (selv om jeg i samtale med fysio og veterinær har valgt et fôr med laks og glucosamintilskudd nå pga. alder), og har heller ikke opplevd noe press derfra, med ett unntak i løpet av 14 års hundehold. Halvfôrer også på VOM, med litt variasjon av våtfôr (primært Bozita) innimellom. Om man vil lage selv så er vel BARF en saklig modell å følge (om man søker tror jeg det er noen gamle tråder på det her), men det er mer jobb enn jeg gidder når man har såppas mange gode alternativer. Ja, det er nok noe problematisk samarbeid mellom veterinærer og fôrindustrien, og det er vel ikke mange år siden Eukanuba og RC ble avslørt for uholdbare forhold på en forsøkslab. Men i det store og hele så tror jeg ikke tørrfôr er skadelig for hundene, mer enn å fôre de med alskens restemat (og ikke minst, menneskers kosthold har endret seg drastisk siden hundene begynte å dilte etter steinaldermenneskene). Her er det som det nevnes over også en genetisk komponent som er minst like viktig.
  • Hundene mine liker godbitene, men vil ikke ha tørrforet. 
  • Noen her som har erfaringer med Fish4Dogs? Ser etter et for med fisk i, da hunden min er veldig glad i fisk.
  • Her er hun. Min lille Tuija 😍 Helt utrolig fin valp, som tager livet i strek arm. Gleder meg til mange år med hende!
 • Nylig opprettede emner

×