Jump to content
Hundesonen.no

Staffie Bullweiler


Recommended Posts

Just now, Haust said:

Ja eller hvilken som helst annen rase da. Det var ikke direkte retter mot deg, kun en tilfeldig rase jeg vet har problemer med for lite kranie? Er det ikke det?

Det spiller jo ingen rolle hvilken rase du nevner (jeg tar meg forøvrig ikke nær av det, så ikke tenk på det). Men du insinuerer at det er fordommer mot blandingshunder her inne, også er du ikke noe bedre selv når du trekker frem en konkret rase på denne måten. Vi kan gjerne diskutere cavalierhelsa, men det var altså ikke det som var poenget mitt.

Link to post
Share on other sites

Begge disse rasene er veldig fine raser når de er godt skrudd sammen i hodet og friske. Å avle på en kombinasjon av disse to rasene uten å ha oversikt over status på HD, AD, allergier osv. hos foreldre, foreldres søsken og foreldres tidligere avkom hadde jeg aldri tur. På rotweiler tenker jeg også at det er en svært dårlig idé å avle på hunder som ikke har blitt MH-testet i generasjoner eller på linjer der man har dårlig oversikt over mentalitet.

At noe problemadferd kan skyldes eier er jeg enig i, men jeg ser også at mange oppdrettere skylder på uerfarne eller "dårlige" eiere i stede for å ta sitt ansvar som oppdretter og innrømme at man har avlet frem hunder som er skrap mentalt. Dessverre er det enda den dag i dag alt for lite fokus på hvor arvelig mentalitet er, og det er ikke nok at bare foreldrene er flotte hunder.

En annen ting å tenke på er hvem du sannsynligvis kommer til å få som valpekjøpere. Det er stort sett ikke de aller mest oppegående og erfarne hundefolkene som finner ut at de skal kjøpe seg en staffie bullweiler. Har du tid, råd og mulighet til å ta deg av flere valper i lengre tid om du ikke finner egnede valpekjøpere innen de er 8 uker? Du skriver selv at ditt hundekjøp kanskje ble gjort på litt feil grunnlag og kunne gått galt, du vil nok møte mange med den samme tanken og som kanskje ikke har like gode forutsetninger som deg til å klare med en slik hund.

Jeg håper du forstår at det er dårlig planlagt avl i seg selv som mange av oss er i mot, det handler ikke blandingshunder eller rasehunder. Blandingsavl foregår ofte uten at man vet særlig mye om foreldrene eller foreldrenes linjer, dette gjør at man kan si svært lite om hvordan avkommet sannsynligvis blir. Mye raseavl gjøres egentlig på samme måte, man parer to hunder bare fordi de er samme rase, fine eller gir avkom med en spesifikk farge, pels eller whatever. Dette er like ille i mine øyne. På mange måter kan raseavl være verre fordi mange bevisst avler på genetiske defekter. Uansett, om man ønsker å avle fram friske hunder må man sette seg inn i avl og genetikk og man må vite mye om linjene man bruker i avl. Avl er til en viss grad uforutsigbart, men sjansen for å få fram friske og mentalt stødige hunder vil være mye større når man baserer valg av avlsdyr basert på kunnskap. En slik kunnskap kan til og med utelukke at valpene får enkelte genetiske sykdommer, for eksempel via DNA-tester for recessiv sykdom. Det er dette mange av oss her inne kaller seriøs avl, det vil si at man gjør alt i sin makt for at de individene man avler fram skal bli friske og stødige individer som kan leve innholdsrike og lange liv.

Og jo, mange rasers eksteriør, helse og gemytt har blitt diskutert side opp og side ned her på forumet. Det er diskutert å la enkelte raser dø ut eller å gjøre prosjekter med kryssavl på tvers av raser. Dersom du har et annet inntrykk vil jeg tro det er fordi det er lenge siden det har vært særlig debatt rundt akkurat det, ikke fordi at meningene ikke er tilstede. Mops, bulldog, shar pei og andre raser med deformerte eksteriøre trekk og dårlig helse er i aller høyeste grad svært kontroversielle, og bla. cavalier og staff har vært mye kritisert for sine helseproblemer. Hvordan dagens utstillinger fungerer og blind avl på utstillingstitler (eller titler generelt) er vi også mange som er svært kritiske til.

Du bruker en rase som er svært kjent for bla. allergi som mål på hvor friske rasehunder generelt er. Det er beklagelig at du fikk det problemet med din westie, men det kommer ikke som noen overraskelse for alle som har litt kjennskap til rasen. Det virker som du enten ikke vet, eller vil se, at vi har ganske mange raser som ikke er i nærheten av å være så belastet av sykdom. Selv om jeg har rasehunder er det svært mange raser som for meg er helt uaktuelle å kjøpe bare pga. rasenes helsesituasjon, deriblant westie, staff og cavalier. Jeg ville ikke hatt en blandingshund av disse rasene heller, særlig ikke krysset med en rase som også er kjent for å ha mange eller lignende helseproblemer. Når noen studier viser til at blandingshunder er friskere enn rasehunder, riktig, men det er første generasjon det i hovedsak er snakk om. Første generasjon bærer foreldrenes sykdomsgener, men de kommer ofte ikke til uttrykk fordi forskjellige raser har forskjellige sykdommer. Når man avler på disse førstegenerasjons blandingshundene med andre blandingshunder, får man derimot en cocktail av ganske mange flere sykdomsgener som kan komme til uttrykk dersom den andre forelderen bærer på de samme sykdommene. Det er ikke noe magisk som skjer når man parrer to hunder av ulike raser, en staff som bærer på gener for allergi vil kunne gi disse videre til avkommet og dersom avkommet parres med en blanding eller rasehund med samme anlegg, kan man få valper med allergi. Det samme gjelder alle andre sykdommer med polygen arv. 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
13 timer siden, Snoopdoggidog skrev:

Jeg har en STB og tanken er parre med ei Rottweiler. Begge hundene er friske og herlig gemytt som er det viktigste kriteriene vi ønsker å føre videre. Dette er to fantastiske raser som trenger riktig oppdragelse, lett å skylde på rasen når feilen ligger hos uerfarne eier.

Hvorfor skal du gjøre denne parringen? Er begge foreldre røngtet? Mentaltestet? Hvorfor ikke heller drive oppdrett av en rase og ikke blande to fine raser? Hva er hensikten med det? 

Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Snoopdoggidog said:

Jeg har en STB og tanken er parre med ei Rottweiler. Begge hundene er friske og herlig gemytt som er det viktigste kriteriene vi ønsker å føre videre. Dette er to fantastiske raser som trenger riktig oppdragelse, lett å skylde på rasen når feilen ligger hos uerfarne eier.

 

Just now, jma said:

Hvorfor skal du gjøre denne parringen? Er begge foreldre røngtet? Mentaltestet? Hvorfor ikke heller drive oppdrett av en rase og ikke blande to fine raser? Hva er hensikten med det? 

Dette. Er foreldrene deres igjen også friske og med herlig gemytt? Kullsøsken? Besteforeldre? Hvis du har to eksemplarer av raser som sliter med en del problemer, hvorfor ikke bruke dem i ren raseavl og dermed bidra til å forbedre rasen?

Og dette med at rasen får skylda for feil som ligger hos uerfarne eiere, unnskyld meg... hvorfor har ikke da andre raser samme dårlige ryktet? Det er begge raser som krever eiere som har satt seg godt inn i hva de krever (i likhet med de fleste raser strengt tatt), men det er også raser som ved dårlig avl eller feil håndtering (og det skjer ikke bare hos uerfarne eiere, kan jeg love deg) har egenskaper som fort kan slå ut negativt. Hva gjør isåfall deg egnet til å avle på rasene? Hvor mye erfaring har du, utover de individene du har nå? Har du noe erfaring med å håndtere og trene en slik hund som IKKE har herlig gemytt, all den tid du kan få valper som ikke arver det samme gode gemyttet, og som du skal stå ansvarlig for å velge den nye eieren til?

Det å avle er faktisk en ganske stor og omfattende oppgave, ihvertfall hvis man vil gjøre det seriøst. En seriøs oppdretter av renraset hund krysser to hunder som er gode eksemplarer av rasen både helsemessig og eksteriørmessig, med mål om å forbedre rasen. De sjekker linjer bakover på begge foreldrehundene, sjekker helsestatus, og ikke minst følger opp både tispe og valper med veterinærsjekker, miljøtrening og sosialisering, og  velger ut valpekjøpere som gir hundene best mulig forutsetninger. Med en blanding av to raser med mange fordommer mot seg og egenskaper som krever litt, og som kan ligne på en ulovlig blanding, så mangler en del av dette allerede...

 

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
1 time siden, Tyttebæra skrev:

Begge disse rasene er veldig fine raser når de er godt skrudd sammen i hodet og friske. Å avle på en kombinasjon av disse to rasene uten å ha oversikt over status på HD, AD, allergier osv. hos foreldre, foreldres søsken og foreldres tidligere avkom hadde jeg aldri tur. På rotweiler tenker jeg også at det er en svært dårlig idé å avle på hunder som ikke har blitt MH-testet i generasjoner eller på linjer der man har dårlig oversikt over mentalitet.

At noe problemadferd kan skyldes eier er jeg enig i, men jeg ser også at mange oppdrettere skylder på uerfarne eller "dårlige" eiere i stede for å ta sitt ansvar som oppdretter og innrømme at man har avlet frem hunder som er skrap mentalt. Dessverre er det enda den dag i dag alt for lite fokus på hvor arvelig mentalitet er, og det er ikke nok at bare foreldrene er flotte hunder.

En annen ting å tenke på er hvem du sannsynligvis kommer til å få som valpekjøpere. Det er stort sett ikke de aller mest oppegående og erfarne hundefolkene som finner ut at de skal kjøpe seg en staffie bullweiler. Har du tid, råd og mulighet til å ta deg av flere valper i lengre tid om du ikke finner egnede valpekjøpere innen de er 8 uker? Du skriver selv at ditt hundekjøp kanskje ble gjort på litt feil grunnlag og kunne gått galt, du vil nok møte mange med den samme tanken og som kanskje ikke har like gode forutsetninger som deg til å klare med en slik hund.

Jeg håper du forstår at det er dårlig planlagt avl i seg selv som mange av oss er i mot, det handler ikke blandingshunder eller rasehunder. Blandingsavl foregår ofte uten at man vet særlig mye om foreldrene eller foreldrenes linjer, dette gjør at man kan si svært lite om hvordan avkommet sannsynligvis blir. Mye raseavl gjøres egentlig på samme måte, man parer to hunder bare fordi de er samme rase, fine eller gir avkom med en spesifikk farge, pels eller whatever. Dette er like ille i mine øyne. På mange måter kan raseavl være verre fordi mange bevisst avler på genetiske defekter. Uansett, om man ønsker å avle fram friske hunder må man sette seg inn i avl og genetikk og man må vite mye om linjene man bruker i avl. Avl er til en viss grad uforutsigbart, men sjansen for å få fram friske og mentalt stødige hunder vil være mye større når man baserer valg av avlsdyr basert på kunnskap. En slik kunnskap kan til og med utelukke at valpene får enkelte genetiske sykdommer, for eksempel via DNA-tester for recessiv sykdom. Det er dette mange av oss her inne kaller seriøs avl, det vil si at man gjør alt i sin makt for at de individene man avler fram skal bli friske og stødige individer som kan leve innholdsrike og lange liv.

Og jo, mange rasers eksteriør, helse og gemytt har blitt diskutert side opp og side ned her på forumet. Det er diskutert å la enkelte raser dø ut eller å gjøre prosjekter med kryssavl på tvers av raser. Dersom du har et annet inntrykk vil jeg tro det er fordi det er lenge siden det har vært særlig debatt rundt akkurat det, ikke fordi at meningene ikke er tilstede. Mops, bulldog, shar pei og andre raser med deformerte eksteriøre trekk og dårlig helse er i aller høyeste grad svært kontroversielle, og bla. cavalier og staff har vært mye kritisert for sine helseproblemer. Hvordan dagens utstillinger fungerer og blind avl på utstillingstitler (eller titler generelt) er vi også mange som er svært kritiske til.

Du bruker en rase som er svært kjent for bla. allergi som mål på hvor friske rasehunder generelt er. Det er beklagelig at du fikk det problemet med din westie, men det kommer ikke som noen overraskelse for alle som har litt kjennskap til rasen. Det virker som du enten ikke vet, eller vil se, at vi har ganske mange raser som ikke er i nærheten av å være så belastet av sykdom. Selv om jeg har rasehunder er det svært mange raser som for meg er helt uaktuelle å kjøpe bare pga. rasenes helsesituasjon, deriblant westie, staff og cavalier. Jeg ville ikke hatt en blandingshund av disse rasene heller, særlig ikke krysset med en rase som også er kjent for å ha mange eller lignende helseproblemer. Når noen studier viser til at blandingshunder er friskere enn rasehunder, riktig, men det er første generasjon det i hovedsak er snakk om. Første generasjon bærer foreldrenes sykdomsgener, men de kommer ofte ikke til uttrykk fordi forskjellige raser har forskjellige sykdommer. Når man avler på disse førstegenerasjons blandingshundene med andre blandingshunder, får man derimot en cocktail av ganske mange flere sykdomsgener som kan komme til uttrykk dersom den andre forelderen bærer på de samme sykdommene. Det er ikke noe magisk som skjer når man parrer to hunder av ulike raser, en staff som bærer på gener for allergi vil kunne gi disse videre til avkommet og dersom avkommet parres med en blanding eller rasehund med samme anlegg, kan man få valper med allergi. Det samme gjelder alle andre sykdommer med polygen arv. 

Det er ikke jeg som skal avle. Men jeg opplever at mange raser kan advares mot pga sykdommer som allergi, HD og annet ymse

Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Haust said:

Det er ikke jeg som skal avle. Men jeg opplever at mange raser kan advares mot pga sykdommer som allergi, HD og annet ymse

Da er det ihvertfall fint at du spør om blandingen før du gjør noe med det. Som du skjønner er de fleste her motstandere av planlagt blanding på denne måten. Som sagt, hvis det er to fine eksemplarer av hver sin rase så er det ingen grunn til å ikke avle renrasede hunder i stedet.

Link to post
Share on other sites

Jeg har hatt blandingshund nå i snart 10 år og har vært her inne lengre enn jeg har hatt han. ALDRI har jeg opplevd meg "uglesett" her inne, fordi jeg "bare" har en blandingshund ? Snarere tvert imot, jeg får mange fine kommentarer på min hund, selv om han er blandingshund . Så det er overhodet ikke sånn at folk ikke liker blandingshunder her inne. Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra i så fall ?

 • Like 4
Link to post
Share on other sites

Wow! snakk om å spore av.  Jeg spør om å komme i kontakt med noen som kjenner til eller har denne blandingen. 

Er ikke interessert i deres mening ang avl, hva du syns om rasen eller blandingshund. Skulle nesten tru at flere her er oppdretter eller jobber i NKK. Trenger ikke forsvare meg selv OM jeg velger å avle på to friske hunder, ingenting ulovlig med det.  

Link to post
Share on other sites
Just now, Snoopdoggidog said:

Wow! snakk om å spore av.  Jeg spør om å komme i kontakt med noen som kjenner til eller har denne blandingen. 

Er ikke interessert i deres mening ang avl, hva du syns om rasen eller blandingshund. Skulle nesten tru at flere her er oppdretter eller jobber i NKK. Trenger ikke forsvare meg selv OM jeg velger å avle på to friske hunder, ingenting ulovlig med det.  

Ikke ulovlig, men uetisk. NKK har dessverre ikke noen myndighet over hvordan folk avler. Men det er hundene det går over til syvende og sist, og også derfor folk flest bryr seg. ;)

 • Like 1
 • Thanks 6
Link to post
Share on other sites
Akkurat nå, Snoopdoggidog skrev:

Wow! snakk om å spore av.  Jeg spør om å komme i kontakt med noen som kjenner til eller har denne blandingen. 

Er ikke interessert i deres mening ang avl, hva du syns om rasen eller blandingshund. Skulle nesten tru at flere her er oppdretter eller jobber i NKK. Trenger ikke forsvare meg selv OM jeg velger å avle på to friske hunder, ingenting ulovlig med det.  

En annen ting du burde tenke på er at hunder etter denne blandingen kan for et utrent øye se ut som blanding av en ulovlig rase. Det er dessverre mange  slike type blandinger som har blitt avlivd av politiet kun på grunn av utseende. Det alene er grunn nok til å ikke gjøre det spør du meg. 
 

Det er ikke ulovlig, nei, men hva er hensikten?  Finner man seriøse valpekjøpere til en slik blanding? Det er vanskelig nok som det er å finne flinke valpekjøpere til denne type hunder. Og de aller fleste seriøse ser etter en spesifikk rase. 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Haust said:

Det er ikke jeg som skal avle. Men jeg opplever at mange raser kan advares mot pga sykdommer som allergi, HD og annet ymse

Og disse sykdommene og utfordringene forsvinner ikke bare fordi man velger å blande to raser.

Både rottweiler og staff har sine utfordringer både mtp mentalitet og fysisk helse. Om ts hadde vært mest opptatt av å tilføre hundeverdenen noe bra, istedet for hunder med utseende som kan få de avlivet og som det ikke blir lett å finne seriøse, gode hjem til, hadde h*n droppet denne blandingen. Så enkelt er det faktisk. Det er enormt egoistisk å lage designermixer for at de ser kule ut og kan selges for en god slant. 

En ting til; her inne har det flere ganger vært diskutert planlagte kull av renrasede hunder også som det har vært tvil om hadde noe positivt å tilføre rasen.  

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Det er jo bare meningsløs designer avl grunnlagt egoistiske ønsker spør du meg. Jeg kan faktisk ikke se noen annen grunn for designer avl annet enn å lure latterlige summer penger av godtroende folk som ikke vet bedre. 

Om det nå bare er fordi "åh så søte" så er jo dette også et veldig egoistisk ønske. 

Vi har faktisk over 400 godkjente raser, det er super rart at så mange mennesker ikke finner en fin nok hund blant disse og må på død og liv designe nye raser hele tiden. Man blir litt matt..

Isteden for å gnåle om at rasehunder er så syke kan man vel bidra med god avl på dem isteden for å prøve å lulle seg selv til å tro at sykelig ren rase x sykelig ren rase = helt frisk superhund med alle de beste egenskaper fra begge sider...

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Nye innlegg

  • Hei! Jeg har lenge tenkt på å få en til hund og har landet på at jeg ønsker en border collie. Jeg har nå en dvergpuddel (hann) som konkurrerer i AG, LP og RL. Hvilke seriøse oppdrettere anbefales mtp mentalitet og egenskaper? Jeg ønsker en bc som skal brukes mest i agility. Finnes det kenneler med kun “agilityhunder” uten fokus på gjeterinnstinkter? Er det en stor sjanse for at den får problematferder? Hvilket kjønn anbefales det mtp hva den skal brukes til? Langhåret eller korthåret? Kan man kjøpe valp fra gjeterforeldre uten å bruke den til gjeting, fordeler og ulemper?
  • Ja, uansett rase kommer jeg til og forhøre meg om akkurat det Erfaringsmessig er jeg vokst opp med hund og har hatt både rottis og golden etter jeg flytta alene Kan legge til at jeg er tidlig i 30 årene. Lærte vanvittig mye da jeg hadde golden også.
  • Jeg vet ikke hvor mye erfaring du har, men når du leter etter oppdretter så bare husk at det kan være veldig stor forskjell på linjer, på show vs bruks på feks siberian, så vidt jeg har forstått. Mtp hva du skal bruke hunden til. 😊 Så finn en oppdretter som bruker hundene til det samme du skal bruke den til.  Masse lykke til 😊
  • Ååå Kovu!! ❤️❤️
  • Jeg også har forstått det litt sånn at en alaska husky er "lettest" å ha med å gjøre av polarhundene. Malamute å siberian er litt vanskeligere å "ta ut" alt/motivere men en alaska husky er bedre egna for spann mens en siberian husky kanskje er bedre som kløv å trekkhund på f. eks pulk som jjeg skal bruke den til. Men skal ikke si det for sikkert. AH har også større variasjoner innenfor poter og pels vet jeg. Men jeg har ingen hastverk med å skaffe hund men vil starte tidlig med å høre litt erfaringer fra folk som er mye ut på lengre turer og har generelt en aktiv hverdag. Jeg er mer og mer aktiv for hvert år men det har eskalert i år og sålenge jeg fortsetter med den hverdagen jeg har er jeg nesten ikke i tvil om at en husky er det rette. Hadde jeg dratt ut i 3-4 uker i løpet av et år på tur og vært relativt rolig resten hadde jeg uten tvil valgt golden. Vanskelig dette med å finne en perfekt hund hehe. Forøvrig liker jeg best hannhunder så det blir mest sannsynlig en hanne uansett rase tipper jeg.
 • Nylig opprettede emner

×
×
 • Create New...