Jump to content
Hundesonen.no

Millioner av fugler blir tatt av katter hvert år


QUEST
 Share

Recommended Posts

 • 2 weeks later...
På 19.9.2018 at 9:55 AM, Snøfrost skrev:

Tror denne problemstillingen har blitt tatt opp tidligere? 
Artikkelen er over 1 år gammel :)

 

Det er nok meget mulig at den har blitt ja..  :ahappy: Men minst like aktuell er den fremdeles, det har antagelig ikke blitt færre katter i år enn i fjor.. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, QUEST said:

Det er nok meget mulig at den har blitt ja..  :ahappy: Men minst like aktuell er den fremdeles, det har antagelig ikke blitt færre katter i år enn i fjor.. 

Antagelig ikke så mange færre katter (hvis noen) nei. Våre hunder har også noen fugler på samvittigheten, mest trostunger som går inn i hundegården riktignok. 
Da jeg hadde katter gikk det heller ikke med så mange fugler, men de som ble tatt var i all hovedsak kjøttmeis og blåmeis av årets kull (hadde ikke frittgående katter, men store utendørs områder for dem som var mye brukt på finværsdager så lenge det ikke var snø. Kattene valgte selv). 

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Snøfrost skrev:

Antagelig ikke så mange færre katter (hvis noen) nei. Våre hunder har også noen fugler på samvittigheten, mest trostunger som går inn i hundegården riktignok. 
Da jeg hadde katter gikk det heller ikke med så mange fugler, men de som ble tatt var i all hovedsak kjøttmeis og blåmeis av årets kull (hadde ikke frittgående katter, men store utendørs områder for dem som var mye brukt på finværsdager så lenge det ikke var snø. Kattene valgte selv). 

De fuglene som blir tatt av hunder i løpet av et år, er nok så få i sammenligning med katter, at de ikke er verdt å nevne en gang... Nå er det jo noe varierende hvor mange fugler/ annet småvilt katter tar men det er mange..Ser jo stadig på diverse kattesider der eierne og sndre roser kattene for å være veldig flinke jegere..

Hvis man går ut fra at det er 600 000 katter i Norge bare ( tallet er antagelig for lavt men et forsiktig anslag) og hver av disse tar 5 fugler ( og her er det virkelig snakk om et lavt anslag) pr.år, så kan man selv regne ut hva man snakker om..I tillegg tar katter mye andre dyr også og langt fra bare ‘skadedyr’ som eierne ynder å fremstille det som. Jeg har hatt katter i mange år og jeg tror virkelig ikke at mine er enestående jegere. Fem fugler pr.år som vi brukte i eksemplet her, er etter min erfaring latterlig lavt. Særlig i hekkesesongen går det hardt utover hekkende/fugleunger. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Katter tar nok langt flere fugl enn hunder (men mindre arter i all hovedsak), og få hunder går aktivt inn å leiter opp fugl på daglig basis. Det blir stort sett sånne de "ramler over" i hundegård/på jordet hjemme/i fleksibånd el.l. Så det begrenser det hele litt både i sted og tid. Mange katter har jo ikke engang eiere å må dermed fange maten sin selv. 
Det har vært katt i Norge i all fall siden år 8-900, muligens før. Og dyrelivet i Norge er tilpasset et predasjonstrykk fra små rovdyr som katt, mår, røyskatt, ekorn osv. Så man kan ikke sammenligne skaden på norsk fauna med den skaden som gjøres av katt i New Zealand og Australia (ikke at noen har gjort det her). Kattedyr, enten vi snakker tamkatt eller de ulike ville katteartene, er dyktige jegere. Det er det liten tvil om. Men bortsett fra enkelte steder lokalt hvor predasjonstrykket kanskje blir unormalt høyt så tror jeg nok ikke katt har så veldig kraftig påvirkning på småfuglbestanden. Hvis hvert fuglepar bare får opp 2 unger i løpet av et livsløp (de fleste hekker jo mer enn en gang i løpet av livet) så vil jo bestanden bestå. Kjøttmeis får gjerne 2 kull med 5-12 egg per gang på ett år. Det sier seg selv at denne arten (og mange andre) er tilpasset at et stort antall av avkommene ikke selv kommer i reproduksjonsalder.  
Katt går jo ikke spesifikt etter truede/mindre bestander. Men klart de kan gjøre skade hvis det er mye katt der en truet bestand hekker. Så da kan man kanskje heller prøve å begrense antall katter i slike områder? 
Det er heller ingen tvil om at katt fortsatt er et viktig nyttedyr for mange, spesielt på landet. For de VIL holde mus og rottebestand i fjøs og låver nede. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Kort sagt: helt uenig. Katter hører ikke mer hjemme i norsk natur enn mink gjør og nettopp den voldsomme mengden med katter, er problemet. Jeg vil anta at for bare 50-60 år siden f.eks så var antallet løsgående katter ikke engang i noe nærheten av sammenlignbart som nå. Katter er effektive rovdyr og enkel matematikk sier at jo flere det er innen et visst område, jo større blir predasjonstrykket på utsatte arter. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg vet hvertfall at når vi hadde katt så var det nesten ikke en liten fugl å se ? Jeg er oppvokst på en øy og det tok noen år etter kattens bortgang før småfuglene tok seg opp igjen... Han var den ultimate jeger (som mange katter faktisk er)... Han tok ikke bare småfugl, men også sjøfugl... Blant annet de største måsene ? Så jeg har absolutt stor tro på at store bestander av katt gjør skade på norsk fauna... 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

På 2.10.2018 at 11:06 AM, QUEST skrev:

Kort sagt: helt uenig. Katter hører ikke mer hjemme i norsk natur enn mink gjør og nettopp den voldsomme mengden med katter, er problemet. Jeg vil anta at for bare 50-60 år siden f.eks så var antallet løsgående katter ikke engang i noe nærheten av sammenlignbart som nå. Katter er effektive rovdyr og enkel matematikk sier at jo flere det er innen et visst område, jo større blir predasjonstrykket på utsatte arter. 

Det blir litt tullete å sammenligne et dyr som ikke har vært her i hundre år engang med et dyr som har vært her i over tusen. Vel tar det tid for naturen å tilpasse seg, men den har tilpasset seg katten her i landet i stor grad. Spesielt fordi andre predatorer på samme størrelse har sunket kraftig i antall (som mårdyr og reverarter). Selv om den opprinnelig ikke hørte hjemme her, så har katten nå sin plass, en plass hvor den trengs fordi vi har herjet med den delen av markedet katten passer inn i. 

Som det påpekes i artikkelen, så er det ikke eide, løsgående katter som er problemet, heller. Det er hjemløse katter, og der er vi alle enige, om enn på ulike grunnlag, om at antallet må kraftig ned.

På 2.10.2018 at 3:29 PM, Shlush skrev:

Jeg vet hvertfall at når vi hadde katt så var det nesten ikke en liten fugl å se ? Jeg er oppvokst på en øy og det tok noen år etter kattens bortgang før småfuglene tok seg opp igjen... Han var den ultimate jeger (som mange katter faktisk er)... Han tok ikke bare småfugl, men også sjøfugl... Blant annet de største måsene ? Så jeg har absolutt stor tro på at store bestander av katt gjør skade på norsk fauna... 

Jeg har for tiden 11 utegående katter i alle aldere (den ene er fosterkatt, og flytter forhåpentligvis i morgen). Vi har masse fugler rundt her likevel, vi. Vi har fuglematere hengende i en stor syrinbusk, hvor grenene er for tynne til at kattene kan jakte, og de er veldig populære blant fuglene. 

Det har vært forsket i andre land på katters påvirkning på faunaen, og på fastland er de ingen reell fare. Men i lukka miljøer, som den øya du vokste opp på, så kan de by på problemer for fuglebestander. Derfor bør man være ekstra påpasselige, og evt droppe å ha katter, på slike steder. Ellers har ingen klart å påvise stor skade fra katter på norsk fauna, på tross av mange og til dels fanatiske forsøk fra fugleelskere. Ingen fuglearter i hele verden har blitt bevist utryddet av katter i åpne habitater (dog har noen bestander som sagt blitt utryddet på øyer). 

----

Jeg synes generelt at man bør feie for egen dør først. Menneskers påvirkning på faunaen, inkludert fuglebestander, er større og mer skadelig enn dyr er i stand til å påføre. Men selvfølgelig er det mer behagelig å kaste skylda på et dyr man kanskje ikke liker, fremfor å innse at man selv er en del av problemet, og at man må ofre en behagelig livsstil for å rette opp...

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

På 5.10.2018 at 6:57 PM, Lene_S skrev:

Det blir litt tullete å sammenligne et dyr som ikke har vært her i hundre år engang med et dyr som har vært her i over tusen. Vel tar det tid for naturen å tilpasse seg, men den har tilpasset seg katten her i landet i stor grad. Spesielt fordi andre predatorer på samme størrelse har sunket kraftig i antall (som mårdyr og reverarter). Selv om den opprinnelig ikke hørte hjemme her, så har katten nå sin plass, en plass hvor den trengs fordi vi har herjet med den delen av markedet katten passer inn i. 

Som det påpekes i artikkelen, så er det ikke eide, løsgående katter som er problemet, heller. Det er hjemløse katter, og der er vi alle enige, om enn på ulike grunnlag, om at antallet må kraftig ned.

Det er ikke mer tullete enn å totalt overse at ANTALLET katter nå og la oss si for 100 år siden overhodet ikke kan sammenlignes.. Katter er effektive jegere, som tar mye fugl av ulike arter, smådyr og amfibier. Det er nemlig ikke ‘bare’ søte fugler det er snakk om.. Tidligere var katter hovedsaklig noe man fant på gårder og de var ikke plassert med samme tetthet som dagens byggefelt. Bestanden ble kontrollert, man druknet enkelt og greit overskuddet.

Hvis man ikke forstår noe så enkelt som at antallet rovdyr på et gitt areal har betydning, så er det liten vits å diskutere.. Hvis man nå tenker seg at jeg var en skrullete ilderdame isteden for de allerstedsnærværende helskrudde kattedamene, så hadde det vel muligens vært av betydning for fugl/ smådyr i området, hvorvidt jeg hadde ‘reddet’ to løsgående ildere eller 100...? At katter som har et hjem ( frittgående) ikke har betydning for bestandene av mindre fugler/ dyr  i områder, er pent sagt, tullete.. Obsevasjoner av egne katter og ikke minst skryt av hvor effektive jegere andres katter er, motbeviser den påstanden. 

I tillegg er svært mye av de ‘musene’ katter tar,spissmus av ulike arter.. Som for det første ikke er mus men hovedsaklig insektetere og for det andre ikke ‘skadedyr’ i det hele, om man nå skal inndele dyr på den måten. 

På vinteren lever flere smågnagere under snøen og er således utilgjengelig for katter, ergo ingen nytte. I vår så plenen her og flere naboplener ut som om det hadde vært heftig boreaktivitet..Årsaken er vånd og er det en ting det ikke mangler her i nabolaget, så er det katter.. Det flommer over av dem, til stor irritasjon for de som får uthus, garasjer og hager nedpisset og nedskitt. 

På 5.10.2018 at 6:57 PM, Lene_S skrev:
På 2.10.2018 at 3:29 PM, Shlush skrev:

 

Jeg har for tiden 11 utegående katter i alle aldere (den ene er fosterkatt, og flytter forhåpentligvis i morgen). Vi har masse fugler rundt her likevel, vi. Vi har fuglematere hengende i en stor syrinbusk, hvor grenene er for tynne til at kattene kan jakte, og de er veldig populære blant fuglene. 

Det har vært forsket i andre land på katters påvirkning på faunaen, og på fastland er de ingen reell fare. Men i lukka miljøer, som den øya du vokste opp på, så kan de by på problemer for fuglebestander. Derfor bør man være ekstra påpasselige, og evt droppe å ha katter, på slike steder. Ellers har ingen klart å påvise stor skade fra katter på norsk fauna, på tross av mange og til dels fanatiske forsøk fra fugleelskere. Ingen fuglearter i hele verden har blitt bevist utryddet av katter i åpne habitater (dog har noen bestander som sagt blitt utryddet på øyer). 

----

Jeg synes generelt at man bør feie for egen dør først. Menneskers påvirkning på faunaen, inkludert fuglebestander, er større og mer skadelig enn dyr er i stand til å påføre. Men selvfølgelig er det mer behagelig å kaste skylda på et dyr man kanskje ikke liker, fremfor å innse at man selv er en del av problemet, og at man må ofre en behagelig livsstil for å rette opp...

Du har 11 utegående katter.. Ja, jeg tipper naboene er begeistret.. 

Det er litt morsomt at du snakker om ‘fanatiske fugleelskete’.. ingen er vel mer fanatiske,skrullete og blinde for realitetene enn disse  selverklærte ‘katteelskerne’.. Dessverre innser de ikke engang selv, at kattene de påstår seg elske så høyt, er i mange tilfeller de som får lide for deres såkalte ‘kjærlighet’.. 

Katter kommer aldri til å få noen høyere status i samfunnet så lenge det flommer over av dem, ‘slavene’ deres er fullstendig blinde for fakta og nekter å innse at ‘pelsklingene og pelsbarna’ deres påfører skade på både natur og eiendom. 

Innfør påbudt kastrering på alle katter som går fritt, bøtelegg kraftig de som annonserer kattunger ( ikke rasekatter) så tar det nok ikke så fryktelig lang tid før de som ‘glemmer’ å kastrere kattene sine, blir mindre ‘glemsomme’..

 

Jeg er helt for kontrollering av bestanden av Homo sapiens jeg!  Innfør sterilisering for store deler av bestanden og svært mange problemer her i verden vil løses helt av seg selv.  Problemet her er at jeg har rimelig tvil om at et slikt lovforslag vil få særlig stor oppslutning.. Siden så mange tydeligvis anser at det er en menneskerett og få barn, uansett metode, så tviler jeg dessverre på at man får gjennomført et slikt utmerket forslag med det første..

Edited by QUEST
 • Like 4
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Guest Mira2.0
På 8.10.2018 at 9:47 AM, QUEST skrev:

 

Innfør påbudt kastrering på alle katter som går fritt, bøtelegg kraftig de som annonserer kattunger ( ikke rasekatter) så tar det nok ikke så fryktelig lang tid før de som ‘glemmer’ å kastrere kattene sine, blir mindre ‘glemsomme’..

 

 

Her tror jeg du tar feil. Det vil nok bare medføre at kattekull blir kastet i en sekk og druknet, eller får en hammer i hodet på hoggestabben. Det er, for mange, enkelt og billig. 

Link to comment
Share on other sites

Da blir de i det minste avlivet kjapt og effektivt, istedenfor å tilbringe livet som eierløs streifkatt, uten et sted å bo, må fange maten (bl.a. fugler) selv, ingen vetr.hjelp ved sydom og skader, osv. osv. Løskatter lever stort sett et begredelig liv, og det burde de få slippe. Er helt for at ukastrerte, ikkechippede løskatter avlives, og at katteeiere pålegges å chippe og kastrere !

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Guest Mira2.0
1 minutt siden, patricia skrev:

Da blir de i det minste avlivet kjapt og effektivt, istedenfor å tilbringe livet som eierløs streifkatt, uten et sted å bo, må fange maten (bl.a. fugler) selv, ingen vetr.hjelp ved sydom og skader, osv. osv. Løskatter lever stort sett et begredelig liv, og det burde de få slippe. Er helt for at ukastrerte, ikkechippede løskatter avlives, og at katteeiere pålegges å chippe og kastrere !

 

Det jeg har markert er jeg helt enig i, det er forferdelig. Heldigvis er både chip og kastrering mer utbredt nå, enn da jeg var liten. Jeg vokste opp på landet og det krydde av løskatter. Nå er det sjelden å se (bor på samme sted). 

Men et forbud mot å annonsere kattunger vil ikke løse floken. Jeg er for at løskatter avlives.  

Link to comment
Share on other sites

50 minutter siden, Mira2.0 skrev:

Det jeg har markert er jeg helt enig i, det er forferdelig. Heldigvis er både chip og kastrering mer utbredt nå, enn da jeg var liten. Jeg vokste opp på landet og det krydde av løskatter. Nå er det sjelden å se (bor på samme sted). 

Men et forbud mot å annonsere kattunger vil ikke løse floken. Jeg er for at løskatter avlives.  

Hvorfor tror du ikke det ville hjulpet? Det er ganske vanskelig å bli kvitt kattunger allerede nå, med annonsemulighet. Hvis man ikke kan annonsere dem noe sted uten å bli bøtelagt tror jeg det ville hjulpet så absolutt. I tillegg må løskatter avlives. Det tror jeg ville hjulpet veldig.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Guest Mira2.0
8 timer siden, Woola skrev:

Hvorfor tror du ikke det ville hjulpet? Det er ganske vanskelig å bli kvitt kattunger allerede nå, med annonsemulighet. Hvis man ikke kan annonsere dem noe sted uten å bli bøtelagt tror jeg det ville hjulpet så absolutt. I tillegg må løskatter avlives. Det tror jeg ville hjulpet veldig.

Jeg tror (håper jeg tar feil!) at et annonseforbud bare vil gjøre at flere kattunger blir satt ut i naturen, satt igjen i kasser i tunneler, kastet i containere osv, med de fæle konsekvensene det har. 

Jeg tror på avliving av løskatter. Mange av dem er så sky og redde mennesker at jeg klarer ikke helt se dyrevelferden i omplasseringer. Med skader, sykdommer og mye annet som krever håndtering før en redd katt stoler på noe menneske, nei det synes jeg er leit å se. Frykt over tid er ikke noe bedre enn fysiske skader. 

Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Mira2.0 skrev:

Jeg tror på avliving av løskatter. Mange av dem er så sky og redde mennesker at jeg klarer ikke helt se dyrevelferden i omplasseringer. Med skader, sykdommer og mye annet som krever håndtering før en redd katt stoler på noe menneske, nei det synes jeg er leit å se. Frykt over tid er ikke noe bedre enn fysiske skader. 

Dette er jeg enig i. Dog later det til i svært mange tilfeller, at disse selverklærte kattelskerne skal holde liv i alt, uansett.. Med den følge  at mange av disse blir sittende på årevis i ‘kattehus’. Dyrevelferden i dette, kan i høyeste grad diskuteres. 

 • Like 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

På 8.10.2018 at 9:47 AM, QUEST skrev:

Det er ikke mer tullete enn å totalt overse at ANTALLET katter nå og la oss si for 100 år siden overhodet ikke kan sammenlignes.. Katter er effektive jegere, som tar mye fugl av ulike arter, smådyr og amfibier. Det er nemlig ikke ‘bare’ søte fugler det er snakk om.. Tidligere var katter hovedsaklig noe man fant på gårder og de var ikke plassert med samme tetthet som dagens byggefelt. Bestanden ble kontrollert, man druknet enkelt og greit overskuddet.

Hvem har protestert på det (Det utheva)? Eller påstått noe annet? Akkurat som at mennesker nå lever lenger, gjør også kjæledyr det. Det eneste jeg vil protestere på er at det hovedsaklig fantes katter på gårder, for det var ganske vanlig med katter i urbane strøk også, av samme grunn: Skadedyrkontroll.

På 8.10.2018 at 9:47 AM, QUEST skrev:

Hvis man ikke forstår noe så enkelt som at antallet rovdyr på et gitt areal har betydning, så er det liten vits å diskutere.. Hvis man nå tenker seg at jeg var en skrullete ilderdame isteden for de allerstedsnærværende helskrudde kattedamene, så hadde det vel muligens vært av betydning for fugl/ smådyr i området, hvorvidt jeg hadde ‘reddet’ to løsgående ildere eller 100...? At katter som har et hjem ( frittgående) ikke har betydning for bestandene av mindre fugler/ dyr  i områder, er pent sagt, tullete.. Obsevasjoner av egne katter og ikke minst skryt av hvor effektive jegere andres katter er, motbeviser den påstanden. 

Igjen, hvem har påstått at antall rovdyr på et gitt areal ikke har betydning? Mener jeg skrev det stikk motsatte, at antall innfødte rovdyr har gått ned, og at katten dermed har gått inn i det markedet. Ergo, antall rovdyr har stor betydning. Og det vet du godt at jeg vet, jfr f.eks. tidligere diskusjoner om større rovdyr. Selvfølgelig har katter som har et hjem også betydning, men det er ikke de som gjør det største innhogget. Og uansett så er det ingen som hittil har klart å bevise at betydningen katter har/har hatt har vært negativ på fuglebestander i åpne habitater. Ja, katter tar fugl, men de gjør også at de fuglene som overlever blir sterkere, akkurat som alle andre rovdyr. 

På 8.10.2018 at 9:47 AM, QUEST skrev:

I tillegg er svært mye av de ‘musene’ katter tar,spissmus av ulike arter.. Som for det første ikke er mus men hovedsaklig insektetere og for det andre ikke ‘skadedyr’ i det hele, om man nå skal inndele dyr på den måten. 

Gnagerbestandene er ikke i nærheten av fare for utryddelse her i landet. De formerer seg fort, og har ingen problemer med å opprettholde livskraftige bestander. 

På 8.10.2018 at 9:47 AM, QUEST skrev:

På vinteren lever flere smågnagere under snøen og er således utilgjengelig for katter, ergo ingen nytte. I vår så plenen her og flere naboplener ut som om det hadde vært heftig boreaktivitet..Årsaken er vånd og er det en ting det ikke mangler her i nabolaget, så er det katter.. Det flommer over av dem, til stor irritasjon for de som får uthus, garasjer og hager nedpisset og nedskitt. 

Våre tar smågnagere også om vinteren, dog færre, selvfølgelig.

På 8.10.2018 at 9:47 AM, QUEST skrev:

Du har 11 utegående katter.. Ja, jeg tipper naboene er begeistret.. 

Fordelen med å bo landlig, færre naboer ;) 

På 8.10.2018 at 9:47 AM, QUEST skrev:

Det er litt morsomt at du snakker om ‘fanatiske fugleelskete’.. ingen er vel mer fanatiske,skrullete og blinde for realitetene enn disse  selverklærte ‘katteelskerne’.. Dessverre innser de ikke engang selv, at kattene de påstår seg elske så høyt, er i mange tilfeller de som får lide for deres såkalte ‘kjærlighet’.. 

Det finnes fanatikere i alle leire. Selv er jeg dyreelsker og realist. Rovdyr tar byttedyr, og begge grupperinger trengs. Jeg er ikke mer glad i katter enn i andre dyrearter, selv om du ser ut til å ville lempe meg inn i en viss nedsettende betegnelse. Som jeg har påpekt utallige ganger i ulvediskusjoner, så er det ikke kun for ulvene jeg forsvarer dem, men hovedsaklig for helheten, hvor ulven er en viktig brikke. Pga vår innblanding i naturen, hvor mange av de mindre rovdyrene nå sliter med antallet, så trengs katter for å holde bestander under kontroll, slik rovdyr er ment å gjøre. Uten at kattene hadde steppet inn, så hadde gnagerbestandene gått helt over alle støvelskaft, og fuglene hadde også tapt på det. Det er derfor jeg forsvarer kattenes rett til å jakte, fordi de trengs. Det er mye som henger sammen her, ikke bare hvorvidt kattene er plagsomme for deg.

På 8.10.2018 at 9:47 AM, QUEST skrev:

Katter kommer aldri til å få noen høyere status i samfunnet så lenge det flommer over av dem, ‘slavene’ deres er fullstendig blinde for fakta og nekter å innse at ‘pelsklingene og pelsbarna’ deres påfører skade på både natur og eiendom. 

Innfør påbudt kastrering på alle katter som går fritt, bøtelegg kraftig de som annonserer kattunger ( ikke rasekatter) så tar det nok ikke så fryktelig lang tid før de som ‘glemmer’ å kastrere kattene sine, blir mindre ‘glemsomme’..

Helt enig i at antallet katter må ned. Men langt fra alle katteeiere er blinde eller dumme. De kan ha andre prioriteringer enn deg. Og en del av oss forholder oss også til de fakta som forteller at ingen fugleart er utryddet pga katter. Derimot blir flere utryddet hver da pga menneskelig utbygging, så hvis det virkelig var fuglene du bekymret deg for, så hadde det vært det du engasjerte deg mot, fremfor kattene, som faktisk er dyr, ikke forstår at din åpne garasje er forbudt område, og selvfølgelig slåss med dine katter om nødvendig, slik katteverden er. Kjipt, selvfølgelig, å ha den som stadig får juling, men seriøst, du kan ikke bebreide dyr for at de oppfører seg som dyr.

På 8.10.2018 at 9:47 AM, QUEST skrev:

Jeg er helt for kontrollering av bestanden av Homo sapiens jeg!  Innfør sterilisering for store deler av bestanden og svært mange problemer her i verden vil løses helt av seg selv.  Problemet her er at jeg har rimelig tvil om at et slikt lovforslag vil få særlig stor oppslutning.. Siden så mange tydeligvis anser at det er en menneskerett og få barn, uansett metode, så tviler jeg dessverre på at man får gjennomført et slikt utmerket forslag med det første..

Her får du min stemme, helt klart!

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg er sterkt imot frittgående utekatter av mange grunner - jeg syns det er direkte uansvarlig å bare slippe kjæledyr løs mtp faunaen de ødelegger og terroriserer, samt respektløst ovenfor naboer som ikke har lyst til å få tomta si full av kattedritt og piss (jeg bor i et nabolag med gudene vet hvor mange katter, jeg blir helt sprø av å måke FULLE BØTTER av dritt hvert år!), for å ikke nevne ansvarsløshet ovenfor de farene som kattene potensielt kan møte på i form av trafikk, sette seg fast, rovdyr, osv. 

 

Skjønner ikke hvorfor det er greit for katta å drepe smådyr når det er strengt forbudt å bruke hund til å ta livet av smådyr. Hva er forskjellen, bortsett fra det faktum at bikkjer er flinkere på å gjøre kort prosess på smådyr enn hva katta gjør?

Hvorfor er dette helt lov og tillatt:
 

 

Når dette er strengt forbudt?
 

 

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

6 minutter siden, Cams skrev:

Jeg er sterkt imot frittgående utekatter av mange grunner - jeg syns det er direkte uansvarlig å bare slippe kjæledyr løs mtp faunaen de ødelegger og terroriserer, samt respektløst ovenfor naboer som ikke har lyst til å få tomta si full av kattedritt og piss (jeg bor i et nabolag med gudene vet hvor mange katter, jeg blir helt sprø av å måke FULLE BØTTER av dritt hvert år!), for å ikke nevne ansvarsløshet ovenfor de farene som kattene potensielt kan møte på i form av trafikk, sette seg fast, rovdyr, osv. 

Jeg velger å ha utegående katter. Nøye gjennomtenkt. For kattenes skyld. Katter tenker ikke på fremtiden, de er opptatt av å ha det bra i øyeblikket. Derfor er ikke de potensielle farene de kan møte på noe vi tar med i beregningen. Ja, de kan skade seg, og da får de vondt. Enten tåler de de og lever videre, eller så må de avlives. Men de tåler å ha det vondt en stund, de er ikke laget av glass. Og jeg er hellig overbevist om at de ville syntes det var verdt det om de forstå valget mellom innestengt liv og risikoen ved uteliv. Og ja, de kan dø. Det går ut over oss. Å stenge dem inne går ut over dem. Vi vil heller at det skal gå ut over oss enn dem, de fortjener å klatre i trær, gjemme seg i gresset, jakte en mus eller to og alt det andre hemmelige de driver med. 

Jeg synes det er uansvarlig å IKKE la katter gå løse, slik de er ment å skulle gjøre, slik de fortjener. Hvorfor i svarte svingende skal de tvinges til et amputert liv for å dekkes deg? Har ikke vi mennesker amputert nok arters frihet? La den siste bastionen, den arten som fortsatt er alle sine instinkter i behold, den som fortsatt klarer seg selv (dog ikke i vårt klima) få leve livet til fulle, fremfor at vi skal ødelegge enda en art.

Hvorfor er det mer ansvarsløst å la katter gå fritt enn å slippe unger ut i verden? Er man mer glad i katta enn ungen da, om argumentet er at noe kan skje? Det er flere og mer alvorlige farer der ute for unger enn for katter. Likevel er de frittgående fra en viss alder, litt avhengig av hvor man bor. 

Når det gjelder naboene, så handler det ikke respekt eller mangel på sådan. Jeg vil jo helst ikke at mine dyr skal være til plage for noen, men kattenes rett til å leve fullverdige katteliv trumfer naboers rare ideer om at katter skal forstå hvor tomtegrenser går og at åpne garasjer er forbudt område. Heldigvis forstår naboene her at dyr er dyr, og både hunder og katter møter forståelse for dette.

Og igjen må jeg etterlyse oppbacking av påstander om at katter ødelegger fauna, for det har jeg ennå ikke fått av noen på dette forumet (eller noen andre plasser, så lykke til). Jeg har derimot dokumentert det motsatte flere ganger på Sonen, i andre tråder. 

6 minutter siden, Cams skrev:

Skjønner ikke hvorfor det er greit for katta å drepe smådyr når det er strengt forbudt å bruke hund til å ta livet av smådyr. Hva er forskjellen, bortsett fra det faktum at bikkjer er flinkere på å gjøre kort prosess på smådyr enn hva katta gjør?

 

Du må sjekke faktaene dine, Cams, for hundedyr er elendige til å drepe. Hvorfor tror du det ser ut som en massakre hver gang en ulv har drept en sau? At katter trener når de er mette, gjør dem ikke dårlige, snarere tvert i mot. At de velger å la være å drepe med en gang, gjør ikke hunder bedre. 

Når det er sagt, så ser ikke jeg forskjellen på at hunder og katter tar de samme dyrene, jeg heller.

Link to comment
Share on other sites

For meg er det ganske ubegripelig at mer eller mindre fanatiske katteeiere ikke har et bedre svar på naboproblematikken enn å trekke på skulderene «sånn er det bare».

Nei, beklager, som nabo godtar jeg ikke at jeg må passe på all mine eiendeler hele tiden for at ikke katter skal ødelegge dem, at jeg ikke kan lufte på dagtid (vi snakker nemlig om hus her, ikke bare om garasjer og uthus) og at barna ikke kan sove i vogn på terrassen.

Inngjerdet tomt med hund som er særdeles lite glad i katter er en god løsning for noen, mens andre tar seg av katteproblematikken på andre mindre greie måter. Dette gjør man ikke fordi man er dyrehater, men fordi det er et reelt problem og fordi mange katteeiere er i en helt egen liga av fornektelse.

 • Thanks 5
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Woola skrev:

For meg er det ganske ubegripelig at mer eller mindre fanatiske katteeiere ikke har et bedre svar på naboproblematikken enn å trekke på skulderene «sånn er det bare».

Nei, beklager, som nabo godtar jeg ikke at jeg må passe på all mine eiendeler hele tiden for at ikke katter skal ødelegge dem, at jeg ikke kan lufte på dagtid (vi snakker nemlig om hus her, ikke bare om garasjer og uthus) og at barna ikke kan sove i vogn på terrassen.

Inngjerdet tomt med hund som er særdeles lite glad i katter er en god løsning for noen, mens andre tar seg av katteproblematikken på andre mindre greie måter. Dette gjør man ikke fordi man er dyrehater, men fordi det er et reelt problem og fordi mange katteeiere er i en helt egen liga av fornektelse.

Ellers så kan det være at man ikke helt vet hva man skal gjøre? For det første, så er det mange som sitter hjemme eller på nett og banner og sverter, men å snakke med katteeieren, og da på en skikkelig måte, nei, det kan de ikke gjøre. Vanskelig å gjøre noe med det man ikke vet om. 
I tillegg er det ikke alltid så lett å vite hva man faktisk kan gjøre. Vi prøver vårt beste, utstyrer naboer med vanngevær om nødvendig, har erstattet en oppblåsbart basseng som kanskje(!) ble punktert av en av våre katter, og generelt prøver å gjøre det vi kan. Vi er ikke mer interesserte i at våre katter skal være en plage enn noen er i å bli plagd av dem. Så vi prøver så godt vi kan. Det eneste jeg nekter å fire på er deres rett til å gå ute, det er ikke aktuelt å ofre deres livskvalitet. Og jeg forlanger at folk snakker ordentlig til meg, tar det opp på en saklig måte, så er jeg så samarbeidsvillig at du aner ikke. Starter man derimot med å truet med skyting, så blir jeg mindre trivelig. Altså, ta opp saken før det blir et stort irritasjonsmoment, og temperaturen stiger, så vil antakelig de fleste prøve å hjelpe til. Katteforum og kattegrupper bugner i hvert fall av folk som vil ha råd om hva de kan gjøre for at katta deres skal plage naboen mindre. 

Link to comment
Share on other sites

On 10/18/2018 at 9:36 PM, Lene_S said:

Jeg velger å ha utegående katter. Nøye gjennomtenkt. For kattenes skyld. Katter tenker ikke på fremtiden, de er opptatt av å ha det bra i øyeblikket. Derfor er ikke de potensielle farene de kan møte på noe vi tar med i beregningen. Ja, de kan skade seg, og da får de vondt. Enten tåler de de og lever videre, eller så må de avlives. Men de tåler å ha det vondt en stund, de er ikke laget av glass.

Ingen dyr tenker på fremtiden. Hadde hunden min hatt muligheten til å løpe fritt rundt dagen lang så ville nok bikkja vært temmelig lykkelig også. Hvorfor har vi ikke bikkja frittgående?

Jeg har enda ikke sett noen gode beviser på at katter MÅ gå fritt utendørs for å ha et godt liv? Det finnes plenty av måter å ha katter forsvarlig på - man kan f.eks ha store utehegn til dem hvor man gjør det berikende for dem. Det gjøres allerede, til og med i Norge, med trygge, fine resultater. Har man ikke mulighet til det, så går det an å lære katter å gå i bånd, samt gi de berikende miljø på andre måter. Gi de hodebry og aktivitet innendørs funker også flott.

Katter er ekstremt tilpasningsdyktige - selvsagt ser jeg problematikken med å stenge en utekatt plutselig innendørs resten av sitt liv. Men jeg syns nå at katter i utgangspunktet aldri burde gått løse.

Jeg forstår ikke at en dyreeier ikke ønsker å ha dyrene sine i trygge omgivelser når det er helt fint mulig?

 

Quote

Jeg synes det er uansvarlig å IKKE la katter gå løse, slik de er ment å skulle gjøre, slik de fortjener. Hvorfor i svarte svingende skal de tvinges til et amputert liv for å dekkes deg? Har ikke vi mennesker amputert nok arters frihet? La den siste bastionen, den arten som fortsatt er alle sine instinkter i behold, den som fortsatt klarer seg selv (dog ikke i vårt klima) få leve livet til fulle, fremfor at vi skal ødelegge enda en art.

"Slik de fortjener"? Er katten det eneste tamdyret som "fortjener" å vandre fritt, hvem avgjør det, og betyr det da at vi straffer våre andre tamdyr med å ha de under mer kontrollerte forhold og frarøver dem konseptet "frihet"? Som kun "de som fortjener" kan få? Frihet til hva da, egentlig? Frihet til å bli tatt av rovdyr, frihet til å bli påkjørt, frihet til å drepe, frihet til å drite ned nabotomta? Hva er det denne magiske "friheten" innebærer som man ikke kan få tilfredsstilt dersom man brukte mer tid på å aktivisere og trimme katta under mer kontrollerte forhold? Friheten til å utforske og oppleve nye ting kan også gjøres under kontrollerte forhold!

Skal jeg se på dette fra dyrepark-ståsted, så kan jeg virkelig ikke fatte at huskatten er et så avansert dyr å ha i fangenskap at det er lettere å holde en tiger tilfredstillende i kontrollerte forhold (altså, store hegn med berikning og aktivisering) og ikke en huskatt. (Kun en sammenlikning, ikke oppfordring til dyrepark-diskusjon.)

 

Quote

Hvorfor er det mer ansvarsløst å la katter gå fritt enn å slippe unger ut i verden? Er man mer glad i katta enn ungen da, om argumentet er at noe kan skje? Det er flere og mer alvorlige farer der ute for unger enn for katter. Likevel er de frittgående fra en viss alder, litt avhengig av hvor man bor. 

Fordi det er ikke ene og alene det at man er glad i noe som avgjør om noe er ansvarsløst eller ikke. Det finnes flere elementer til problematikken enn som så.

For å ikke snakke om at for et barns mentale utvikling så er det, blant mange andre ting, viktig å oppleve selvstendighet slik at de blir et fungerende menneske i samfunnet som voksne... Sammenlikningen din fungerer bare ikke.

 

Quote

Når det gjelder naboene, så handler det ikke respekt eller mangel på sådan. Jeg vil jo helst ikke at mine dyr skal være til plage for noen, men kattenes rett til å leve fullverdige katteliv trumfer naboers rare ideer om at katter skal forstå hvor tomtegrenser går og at åpne garasjer er forbudt område. Heldigvis forstår naboene her at dyr er dyr, og både hunder og katter møter forståelse for dette.

Jeg har hverken garasje eller noen idè om at dyr forstår tomtegrenser. Jeg har forøvrig en forventning at andres dyrehold ikke er til direkte plage og skade på min tomt. Det betyr at det er uforsvarlige eiere jeg klandrer - ikke katta.

 

Quote

Og igjen må jeg etterlyse oppbacking av påstander om at katter ødelegger fauna, for det har jeg ennå ikke fått av noen på dette forumet (eller noen andre plasser, så lykke til). Jeg har derimot dokumentert det motsatte flere ganger på Sonen, i andre tråder. 

Min kommentar om faunaødeleggelse var på generell verdensbasis - der kan du ikke være uneig på at katter har vært med på å utrydde mange titalls dyrearter, og "more in the making". 

I Norge finnes det ingen forskning (meg kjent ihvertfall) som sier katter truer dyrearter, men jeg ser at stort sett er det fugler folk flest bekymrer seg for i den sammenheng. Personlig er jeg også bekymret for lokale populasjoner av flaggermus og reptiler. Småfugl holdes jo delvis kunstig i livet i store antall ved all den matingen folk gjør på vinterstid, så småfugl er nok neppe i fare.

EDIT: Jeg vil forøvrig legge til at mtp de enorme skadene katter faktisk gjør på viltliv andre steder i verden, så er det ingenting som tilsier at katter ikke er i stand til å gjøre tilsvarende skade i Norge.

Jeg blir forøvrig aldri, aldri klok på hvorfor det er livsviktig med båndtvang og korte langliner for å skåne viltliv som får babyer, mens katta slippes ut hver dag for å terrorisere fuglereir og smådyr. Har noen en forklaring på det?

 

Quote

Du må sjekke faktaene dine, Cams, for hundedyr er elendige til å drepe. Hvorfor tror du det ser ut som en massakre hver gang en ulv har drept en sau? At katter trener når de er mette, gjør dem ikke dårlige, snarere tvert i mot. At de velger å la være å drepe med en gang, gjør ikke hunder bedre. 

Når det er sagt, så ser ikke jeg forskjellen på at hunder og katter tar de samme dyrene, jeg heller.

Jeg er fullstendig klar over at hundedyr er "dårlig" på å avlive store byttedyr hurtig. Men jeg snakket ikke om store byttedyr, jeg nevnte faktisk spesifikt "smådyr". Altså gnagere i dette tilfellet her. Altså hva jeg linket en video til, hvor du ser strategien terriere bruker, hvor nakkevirvlene til gnagerne knekker omtrent øyeblikkelig ved å bli ristet hardt rundt i et par sekunder.

Det er ikke snakk om "å være bedre", det er snakk om dobbelmoralen her. Hvorfor kan ikke profesjonelle skadedyrfirmaer bruke trente terriere til "rat hunts", når det er helt akseptabelt å la katta gå løs og plage smådyr? Det er et genuint spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på.

 

 

Edited by Cams
 • Like 1
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

@Lene_S

Det høres ut som du er ansvarlig katteeier. Det er flott, men det er virkelig ikke alle som er slik.

Det er godt mulig at de fleste eiere ikke ønsker at kattene deres plager naboene, men betale for seg vil de færreste. For meg blir det også ganske feil at jeg som huseier må ta jobben med å strø diverse remedier rundt i min hage for at ikke deres katt skal pisse de ned.

Jeg hadde en nabo som anbefalte meg å ha sitronskiver på hagemøblene slik at ikke katta gikk dit. Eh, takk skal du liksom ha??? Veldig greit for meg å ta den jobben flere ganger om dagen?! Sikkert ment som et godt råd, men da begynner man å innskrenke utelivet ganske drastisk altså. I likhet med å måtte trille barnevogna inn og ut flere ganger om dagen. 

 

Link to comment
Share on other sites

På 14.10.2018 at 12:18 AM, Lene_S skrev:

Hvem har protestert på det (Det utheva)? Eller påstått noe annet? Akkurat som at mennesker nå lever lenger, gjør også kjæledyr det. Det eneste jeg vil protestere på er at det hovedsaklig fantes katter på gårder, for det var ganske vanlig med katter i urbane strøk også, av samme grunn: Skadedyrkontroll.

Ja, det fantes nok katter i mer ‘urbane’ strøk idligere også men ikke i det  omfang som nå. For øvrig har vi relativt effektive måter å kontrollere ‘skadedyr’ på nå, som overgår katters noe tilfeldige slakting. 

På 14.10.2018 at 12:18 AM, Lene_S skrev:

Igjen, hvem har påstått at antall rovdyr på et gitt areal ikke har betydning? Mener jeg skrev det stikk motsatte, at antall innfødte rovdyr har gått ned, og at katten dermed har gått inn i det markedet. Ergo, antall rovdyr har stor betydning. Og det vet du godt at jeg vet, jfr f.eks. tidligere diskusjoner om større rovdyr. Selvfølgelig har katter som har et hjem også betydning, men det er ikke de som gjør det største innhogget. Og uansett så er det ingen som hittil har klart å bevise at betydningen katter har/har hatt har vært negativ på fuglebestander i åpne habitater. Ja, katter tar fugl, men de gjør også at de fuglene som overlever blir sterkere, akkurat som alle andre rovdyr. 

Blandt de rovdyrene som katter tar og som har smågnagere som hovedføde..er røyskatt, snømus og dvergsnømus. Alle mårdyr, har smågnagere som hovedføde og er adskillig mer effektive som predatorer på smådyr enn katt, ikke minst på grunn av størrelsen. ‘Gøyalt’ nok så ser jeg ikke helt sjeldent at katteeiere både skryter av og poster bilder av sine flinke jegere, som nettopp har drept de omtalte arter.. Dette er rovdyr som hører til  vår natur , i motsetning til katter.

De som overlever sterkere..?? Eh..når katter massakrerer nyutfløyne fugleunger, kan du være grei å forklare mg hvordan det skal gjøre arten sterkere..?  Vi burde kanskje med andre ord bare begynn å slippe hundene våre løse, så de kan bidra til å kontrollere og ikke minst ‘hjelpe’ diverse arter av våre klovdyr? Hunden som ‘art’ har jo vært her i landet adskillig lengre enn katter , så det må da være helt innafor? Sånn siden ulv og dens tilstedeværelse i vår natur er litt omdiskutert.. Her vil jo hunder fungere som erstatning for ulvens naturlige predasjon, ikke sant..? :rolleyes:

På 14.10.2018 at 12:18 AM, Lene_S skrev:

Gnagerbestandene er ikke i nærheten av fare for utryddelse her i landet. De formerer seg fort, og har ingen problemer med å opprettholde livskraftige bestander. 

Nå tar jo som kjent katter ikke bare gnagere, men også fugler, små rovdyr ( som er smågnagernes naturlige predatorer..) , amfibier og insektetere. 

På 14.10.2018 at 12:18 AM, Lene_S skrev:

Fordelen med å bo landlig, færre naboer ;) 

Å..så du har minst to kilometer til nærmeste naboer? 

På 14.10.2018 at 12:18 AM, Lene_S skrev:

Det finnes fanatikere i alle leire. Selv er jeg dyreelsker og realist. Rovdyr tar byttedyr, og begge grupperinger trengs. Jeg er ikke mer glad i katter enn i andre dyrearter, selv om du ser ut til å ville lempe meg inn i en viss nedsettende betegnelse. Som jeg har påpekt utallige ganger i ulvediskusjoner, så er det ikke kun for ulvene jeg forsvarer dem, men hovedsaklig for helheten, hvor ulven er en viktig brikke. Pga vår innblanding i naturen, hvor mange av de mindre rovdyrene nå sliter med antallet, så trengs katter for å holde bestander under kontroll, slik rovdyr er ment å gjøre. Uten at kattene hadde steppet inn, så hadde gnagerbestandene gått helt over alle støvelskaft, og fuglene hadde også tapt på det. Det er derfor jeg forsvarer kattenes rett til å jakte, fordi de trengs. Det er mye som henger sammen her, ikke bare hvorvidt kattene er plagsomme for deg.

Ehm.. så for å ‘hjelpe’ på en allerede skakkjørt naturforvaltning, så skal vi altså slippe løs en fremmed art i vår natur( katter) for å ‘rette opp’ feilforvaltningen? Hm..husker jeg ikk helt feil, så har det vært gjort tidligere opptil flere steder i verden og det funket jo fjell det? Eller var det kanskje tvert om..?:sleep: 

Som tidligere nevnt over, så er jo dette strålend nytt for alle hundeiere og de som ikke er så overbegeistra for ulv,..for hva skal vi med ulv her til lands, slipp hundene fri og la de overta jobben! :P

Supert at du forsvarer dyrs rett til å jakte, hunder trenger å få utløp for sitt jaktinstinkt og til det bruk funker katter utmerket. Bare naturens orden det og ikkno å ta  vei for vel? Regner med at du syns det er helt greit og innafor, hvis en nabohund skull ta en eller flere av dine løsgående katter? 

På 14.10.2018 at 12:18 AM, Lene_S skrev:
Sitat

 

Helt enig i at antallet katter må ned. Men langt fra alle katteeiere er blinde eller dumme. De kan ha andre prioriteringer enn deg. Og en del av oss forholder oss også til de fakta som forteller at ingen fugleart er utryddet pga katter. Derimot blir flere utryddet hver da pga menneskelig utbygging, så hvis det virkelig var fuglene du bekymret deg for, så hadde det vært det du engasjerte deg mot, fremfor kattene, som faktisk er dyr, ikke forstår at din åpne garasje er forbudt område, og selvfølgelig slåss med dine katter om nødvendig, slik katteverden er. Kjipt, selvfølgelig, å ha den som stadig får juling, men seriøst, du kan ikke bebreide dyr for at de oppfører seg som dyr.

At menneskelig utbygging er en medvirkende faktor, jepp men det var vel katter vi diskuterte nå eller er dt mer komfortabelt å fjerne søkelyset på ‘pelsklingene og pelsbarna’ ?  Og nei, jeg påstår ikke at du har benyttet disse betegnelsene. 

Nå må katteiere snart bestemme seg.. er katter hus/kjæledyr eller er de viltlevende dyr? Hvis førstnevnte er saken, så sorry menndet følger ANSVAR med å ha kjæledyr..Dvs at man kan ikke  bare slippe de løse, til plage for både dyr og ikke minst folk og så fraskrive seg alt ansvar..! I så fall så direkte motarbeider man kattesaken og lager bare enda flere kattehatere.. Noe som later til å være plent umulig å få ‘katteelskerne’ til å forstå..

Hvis katter derimot ikke skal ha status som kjæledyr men tilnærmet ville dyr, så må de betraktes som en innført , uønsket art i vår natur med påfølgende åpning for jakt på bestanden. På samme måte som f.eks mink.  Katteelskerene  må nesten bestemme seg.. skal katter betraktes som det ene eller det andre? Enten er de kjæledyr md det ansvar medfølger eller så er de ville dyr. 

Edited by QUEST
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

På 19.10.2018 at 12:04 AM, Lene_S skrev:

Ellers så kan det være at man ikke helt vet hva man skal gjøre? For det første, så er det mange som sitter hjemme eller på nett og banner og sverter, men å snakke med katteeieren, og da på en skikkelig måte, nei, det kan de ikke gjøre. Vanskelig å gjøre noe med det man ikke vet om. 
I tillegg er det ikke alltid så lett å vite hva man faktisk kan gjøre. Vi prøver vårt beste, utstyrer naboer med vanngevær om nødvendig, har erstattet en oppblåsbart basseng som kanskje(!) ble punktert av en av våre katter, og generelt prøver å gjøre det vi kan. Vi er ikke mer interesserte i at våre katter skal være en plage enn noen er i å bli plagd av dem. Så vi prøver så godt vi kan. Det eneste jeg nekter å fire på er deres rett til å gå ute, det er ikke aktuelt å ofre deres livskvalitet. Og jeg forlanger at folk snakker ordentlig til meg, tar det opp på en saklig måte, så er jeg så samarbeidsvillig at du aner ikke. Starter man derimot med å truet med skyting, så blir jeg mindre trivelig. Altså, ta opp saken før det blir et stort irritasjonsmoment, og temperaturen stiger, så vil antakelig de fleste prøve å hjelpe til. Katteforum og kattegrupper bugner i hvert fall av folk som vil ha råd om hva de kan gjøre for at katta deres skal plage naboen mindre. 

Snakke med katteeierne ja..Jepp..for alle katteeiere er fornuftige og ansvarsfulle dyreeiere, med full forståelse for at deres kjæledyr kan være til stor plage for naboene..Eller som realiteten er, de nekter plent å hverken forstå eller ta ansvar! Ikke alle, la det være sagt men skremmende mange.

Kom til å tenke på en hageeier som PENT ba om råd for å holde kattene vekk fra tomt/ garasje og jorbærland  som ble ble brukt som dass av nabolagets katter. Svar fikk hen, ikke minst fra en nabo som viste seg å være kattenes eier... Hen fikk klar beskjed om å ‘lette på rævva’ og komme seg ut og passe på tomta om hen ikke tålte at kattene brukte eiendommen som dass.. Såe, hen burde altså sitte ute 24/7 for å passe på egen eiendom.. Man blir omtrent målløs men man skjønner jo godt hvorfor så mange katter tilsynelatende forsvinner sporløst..  Og la det være sagt, svar i den gate later ikke til å være så sjeldne. Katter har nemlig RETT til å gå løse og eierne kan ikke forventes å fitfølge dem..det har de da ikke tid til.. men plagede naboer forventes å ta ‘ansvar’ for ikke å få egen eiendom ødelagt. :blink: Og så sytes det om at katter har så lav status i samfunnet..ja takke f..en eller skal vi si ‘forkjemperne’ heller? Begynn med å ta ansvar for egne kjæledyr, så tipper jeg at det absolutt vil være i KATTENES favør. 

11 timer siden, Cams skrev:

Ingen dyr tenker på fremtiden. Hadde hunden min hatt muligheten til å løpe fritt rundt dagen lang så ville nok bikkja vært temmelig lykkelig også. Hvorfor har vi ikke bikkja frittgående?

Jeg har enda ikke sett noen gode beviser på at katter MÅ gå fritt utendørs for å ha et godt liv? Det finnes plenty av måter å ha katter forsvarlig på - man kan f.eks ha store utehegn til dem hvor man gjør det berikende for dem. Det gjøres allerede, til og med i Norge, med trygge, fine resultater. Har man ikke mulighet til det, så går det an å lære katter å gå i bånd, samt gi de berikende miljø på andre måter. Gi de hodebry og aktivitet innendørs funker også flott.

Katter er ekstremt tilpasningsdyktige - selvsagt ser jeg problematikken med å stenge en utekatt plutselig innendørs resten av sitt liv. Men jeg syns nå at katter i utgangspunktet aldri burde gått løse.

Jeg forstår ikke at en dyreeier ikke ønsker å ha dyrene sine i trygge omgivelser når det er helt fint mulig?

 

"Slik de fortjener"? Er katten det eneste tamdyret som "fortjener" å vandre fritt, hvem avgjør det, og betyr det da at vi straffer våre andre tamdyr med å ha de under mer kontrollerte forhold og frarøver dem konseptet "frihet"? Som kun "de som fortjener" kan få? Frihet til hva da, egentlig? Frihet til å bli tatt av rovdyr, frihet til å bli påkjørt, frihet til å drepe, frihet til å drite ned nabotomta? Hva er det denne magiske "friheten" innebærer som man ikke kan få tilfredsstilt dersom man brukte mer tid på å aktivisere og trimme katta under mer kontrollerte forhold? Friheten til å utforske og oppleve nye ting kan også gjøres under kontrollerte forhold!

Skal jeg se på dette fra dyrepark-ståsted, så kan jeg virkelig ikke fatte at huskatten er et så avansert dyr å ha i fangenskap at det er lettere å holde en tiger tilfredstillende i kontrollerte forhold (altså, store hegn med berikning og aktivisering) og ikke en huskatt. (Kun en sammenlikning, ikke oppfordring til dyrepark-diskusjon.)

 

Fordi det er ikke ene og alene det at man er glad i noe som avgjør om noe er ansvarsløst eller ikke. Det finnes flere elementer til problematikken enn som så.

For å ikke snakke om at for et barns mentale utvikling så er det, blant mange andre ting, viktig å oppleve selvstendighet slik at de blir et fungerende menneske i samfunnet som voksne... Sammenlikningen din fungerer bare ikke.

 

Jeg har hverken garasje eller noen idè om at dyr forstår tomtegrenser. Jeg har forøvrig en forventning at andres dyrehold ikke er til direkte plage og skade på min tomt. Det betyr at det er uforsvarlige eiere jeg klandrer - ikke katta.

 

Min kommentar om faunaødeleggelse var på generell verdensbasis - der kan du ikke være uneig på at katter har vært med på å utrydde mange titalls dyrearter, og "more in the making". 

I Norge finnes det ingen forskning som sier katter truer dyrearter, men jeg ser at stort sett er det fugler folk flest bekymrer seg for i den sammenheng. Personlig er jeg også bekymret for lokale populasjoner av flaggermus og reptiler. Småfugl holdes jo delvis kunstig i livet i store antall ved all den matingen folk gjør på vinterstid, så småfugl er nok neppe i fare.

Jeg blir forøvrig aldri, aldri klok på hvorfor det er livsviktig med båndtvang og korte langliner for å skåne viltliv som får babyer, mens katta slippes ut hver dag for å terrorisere fuglereir og smådyr. Har noen en forklaring på det?

 

Jeg er fullstendig klar over at hundedyr er "dårlig" på å avlive store byttedyr hurtig. Men jeg snakket ikke om store byttedyr, jeg nevnte faktisk spesifikt "smådyr". Altså gnagere i dette tilfellet her. Altså hva jeg linket en video til, hvor du ser strategien terriere bruker, hvor nakkevirvlene til gnagerne knekker omtrent øyeblikkelig ved å bli ristet hardt rundt i et par sekunder.

Det er ikke snakk om "å være bedre", det er snakk om dobbelmoralen her. Hvorfor kan ikke profesjonelle skadedyrfirmaer bruke trente terriere til "rat hunts", når det er helt akseptabelt å la katta gå løs og plage smådyr? Det er et genuint spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på.

 

 

Signeres! Som om jeg skulle skrevet det selv! 

Edited by QUEST
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.


 • Nye innlegg

  • Det bør du ikke. Gå god for dem. En av eierne der nå er anmeldt av veterinær, for dyremishandling. Etter at en valp på 6 mnd som var på kurs der ble strupt og holdt opp i luften etter kobbelet (Med struphålsbånd) og fikk påført varige skader på luftrør og strupehode.  Fordi den "utagerte" mot andre hunder. Som om valper bjeffer av annen grunn enn usikkerhet.... Veterinæren ble så rystet over skadene at mat-tilsynet ble meldt.    Så styr langt unna er mitt råd. Man risikerer at hunden blir varig skadet på kropp og sinn. 
  • Vill var 12kg ved 17 uker/4mnd, og har endt opp på 19,5kg og rett over 50 cm😅 Roet seg betraktelig etter 5mnd😅
  • Tenkte det passet fint med en liten oppdatering, nå som jeg snuser litt innpå forumet igjen og Sydney har blitt en gæmlis Om tre dager har hun rund dag, og har vokst et ordentlig hvitt skjegg. En god gammel dame har hu altså blitt, men ennå sprek som bare det. Akkurat nå chiller vi etter å ha tatt oss en fin tur på fjellet Lett og deilig regn, og lite folk. Tok ikke med kamera, så blir mobilbilder! Hun ser så kompakt og rar ut her, haha Er igrunn spinkel.
  • 13-åringen min har også bare ett gir, og hun løper alle turer. Hun har i tillegg en del muskelsvinn, bilyd på hjertet og en skranglete skulder, så en frisk 13-åring tenker jeg i hvert fall det er uproblematisk å løpe med. Jeg har fått beskjed fra veterinæren om at jeg bare skal la min styre tempoet som hun vil.
  • Jeg har en eldre hannhund på 13 år, blandingshund, mor er husky. Han er et sportstype, bygd lett og rask. Veier 26-29 kg, varier i vekt, pga han fortsatt blir like surrete når nabotispene har løpetid 🙊 Han har alltid vært med på lange gåturer og sykling/løping/ski. Har redusert litt på turene som han er med på, men har han med på intervall løping, maks 4 km.  Han er usedvanlig sprek og holder koken på tur, dersom han sakker tempoet så følger jeg han. Veterinæren sier han er ekstremt sprek og frisk for alderen. Har minimalt med muskelsvinn og bevegelsesapparatet er som på en unghund. Ellers frisk med god hjerte/lunge helse. Hun mener han bare har godt av løpeturene, men jeg bekymrer meg alltid for at det blir for mye.. Han har aldri vist tegn til at det er for mye, han elsker å løpe, og vi går både før og etter løpingen. Han henter seg like fort inn som alltid etter løpeturene.  Har han aldri med på løpetur i solsteik eller over 20 varmegrader. Da holder vi oss til å gå.    Er det noen som har eldre senior hund som de løper med? Skjønner at jeg bare skal være veldig fornøyd med sprek og frisk gammelmann i hus, men jo eldre han blir, jo mer bekymret blir jeg for at noe skal skje han ❤️ 
 • Nylig opprettede emner

×
×
 • Create New...