Jump to content
Hundesonen.no

Gaupejakten åpnet


Guest
 Share

Recommended Posts

En informativ tråd om gaupejakten som startet i dag ved midnatt. Den foreligger til 31. Mars 2018, eller til "skuddmålene" er oppfyllt.

Norsk gaupe ligger under bestandsmålet til regjeringen, og ble talt til 310-330 dyr for 2017. Bestandmålet til norsk regjering er å ha 65 ynglinger pr år, et tall vi ligger under per dags dato. Nøyaktig hva det er har jeg ikke lyktes å finne, men når selveste jegerbataljonens egen avis, Nationen, presenterer dette så må det jo være sant. Kilde her: http://www.nationen.no/distrikt/naturvernforbundet-reagerer-pa-gaupekvote/

Ikke før lyset hadde røynet på kvotejakten ble første gaupe skutt. Det kan skytes 52 gauper, hvorav 17 hunndyr.

https://www.gd.no/jakt/nyheter/lillehammer/felte-gaupa-fa-timer-etter-at-det-ble-apnet-for-jakt/s/5-18-589849

Nationen viser til at bestanden av gaupe er nedadgående, men også angrep på husdyr av gaupe er nedadgående så da er det vel bare fryd og gammen :) Kilde her: http://www.nationen.no/distrikt/kan-jakte-30-faerre-gauper-enn-i-ar/

I andre deler av landet er det kvotefri jakt:

http://www.driva.no/nyheter/2018/01/30/Grønt-lys-for-gaupejakt-15994028.ece

I andre deler av landet er gaupejakta innstilt fordi gaupa er så "hardt beskattet" (det vil si: skutt for mange) tidligere år at selv ikke miljødepartementet kunne forsvare det: https://www.jarlsbergavis.no/rovdyr/jakt/vestfold/naturvernforbundet-er-svart-fornoyd-med-nytt-vedtak/s/5-36-478381

Gaupen er en art som er oppført på norsk rødliste som sterk truet:
https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/48020

 

Jeg vet ikke hva begrunnelsen for å jakte på gaupa til tross for at den er sterkt truet er i Norge? Er det samme som ulven? "Den er russisk"?

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 60
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Vi ser jo hvordan det går med elgbestanden, som jo også forvaltes... vent, har det noe med jaktinteresser å gjøre kanskje? Siden rovdyr må vekk, mens andre jaktbare arter skal det være så mye som muli

Jepp. der har du alle sammen. Alle er vegetarianere/veganere, og alle er følelsesmennesker. Eller kanskje ikke. Fastkjørt debatt. rett og slett.  .https://forskning.no/filosofiske-fag-rovdyr

Gaupa er IKKE russisk i alle fall, mens ulv vandrer laaaangt og har vært nede i svært få dyr, og slik sett kan sees på som "innvandrer" hvis man virkelig vil. Så kan ikke det samme sies om gaupa, uans

Gaupa er IKKE russisk i alle fall, mens ulv vandrer laaaangt og har vært nede i svært få dyr, og slik sett kan sees på som "innvandrer" hvis man virkelig vil. Så kan ikke det samme sies om gaupa, uansett hvor langt man strekker strikken. 
Man jakter vel gaupe og jerv fordi mange krefter egentlig ikke har lyst på noen rovdyr, eller rovfugl, i dette landet.  Det sagt så er mange langt mer edruelige i sine uttalelser om de andre rovdyrene og rovfuglene enn hva er tilfellet for ulv, og det gjelder forsåvidt begge sider.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Just now, Kaja said:

Den døde gaupen fikk jeg servert på snapchat gitt. 

Ironisk i og med at det står:
"jeger ønsker heller ikke oppmerksomhet om jakta" :D  Viktig å få bonuspoeng hos venner, men slippe unna å stå for sine handlinger i media? :P 

Link to comment
Share on other sites

Just now, Kangerlussuaq said:

Ironisk i og med at det står:
"jeger ønsker heller ikke oppmerksomhet om jakta" :D  Viktig å få bonuspoeng hos venner, men slippe unna å stå for sine handlinger i media? :P 

Lo litt når jeg leste det selv, nå vet jeg ikke akkurat hvem av de som skøyt den (for det interesserer meg altså ikke). Men det er ikke et stort jaktlag :lol:

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, spot said:

Den eter sau.

Ja det er viktig at sauen går framfor utrydningstruede dyrearter :ahappy: Håper at det samme engasjementet mot ulv, gaupe, jerv, bjørn og kongeørn snart kanaliseres mot flått. Der har vi ett stk insekt som ikke har noen plass i økosystemet, som tar livet av enda flere sau enn alle nevnte rovdyr til sammen, og som gjerne kan utryddes. Enormt potensiale for å få ut "sauefiende"-grøfs der.

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Kangerlussuaq skrev:

Ja det er viktig at sauen går framfor utrydningstruede dyrearter :ahappy: [--]

Det viktigste er vel at man får en balansert forvaltning av dyr som har en naturlig plass i vårt økosystem.

Link to comment
Share on other sites

Just now, vivere said:

Det viktigste er vel at man får en balansert forvaltning av dyr som har en naturlig plass i vårt økosystem.

Så klart. Men hvordan er det en balansert forvaltning når man ikke engang klarer å nå bestandmålet? Hvordan vil det å ta ut såpass mange dyr gjøre at vi får flere kull? Det sliter jeg med å skjønne.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

19 minutter siden, MaritaS skrev:

Så klart. Men hvordan er det en balansert forvaltning når man ikke engang klarer å nå bestandmålet? Hvordan vil det å ta ut såpass mange dyr gjøre at vi får flere kull? Det sliter jeg med å skjønne.

Det gjør jeg også.

Link to comment
Share on other sites

...altså... forvaltning... Settes etter mennesklige interesser. Altså forvalter vi en dyreart som er *sterkt truet* til å ligge under bestandmålet satt av regjeringen. Et bestandmål satt av... mennesklige interesser? Hvem bestemmer egentlig hvor mange rovdyr det skal være? Hvem er lobbyen som sier "dette er maksimal mengde x og y det er lov å være her. resten må drepes"? Dette må jo være en saue/husdyrlobby, i følge logikken ovenfor? Rovdyr dreper sau står det. Altså er det sauen som avgjør bestandmål, sauen som avgjør hvor mange rovdyr som får lov å leve i Norge. Sauen går foran naturen, og hvis naturen føler at "nei, det er faktisk mulighet i vårt store land til å ha 500 gauper" - så kommer sauens interesser (det vil si... bondens økonomiske interesse, sauen kan strengt tatt ikke prate) først. Før et kritisk utrydningstruet dyrs interesser. Jeg tenker på andre kritisk utrydningstruede dyrearter, som snøleopard, løver, tigre... Tenk om vi hadde fått høre at Mongolia hadde lisensjakt på snøleopard?

Snøleopard finnes estimert til mellom 4000-6000 spredt over svært isolerte små øyer av habitater mellom Mongolia og Kina. Den er ansett som sterkt truet, akkurat som gaupa, og er ulovlig å jakte på. Vi har 300-350 gauper og åpner for å skyte over 50 av disse. For vi her i vesten er jo så sultne at det der husdyrholdet av sau det må bare få gå framfor økologisk mangfold. Her i vestlige europa hvor det ikke er den type fattigdom og manglende skolegang som man finner i Mongolia og Kina, hvor de klarer å la være å skyte et kritisk truet kattedyr. Det er et "konondrum" jeg personlig ikke blir klok på :ahappy: 

Link to comment
Share on other sites

I andre land jobber de med å bevare og reetablere gaupestammen, her skal de utryddes. I andre land passer de på sauene sine , Norge er vel det enste landet hvor de slippes ut i skau og fjell og må klare seg på egenhånd. I andre lands nasjonalparker er det forbudt med beiting og jakt, i Norge brukes parkene til det...vi er noe for oss sjøl, uten at det er så positivt.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Krutsi skrev:

Kan det jaktes på gaupa fordi den er over bestandsmålet innenfor visse regioner selv om det landsbasis er under? 

Lisensjakt er jakt som gjennomføres av hensyn til  f eks andre dyr i området og kommer i tillegg til evt annen jakt. Ulvejakten i Osdalsreviret og Julussa var p g a dobling av ulv i f t bestandsmålene. Uttak av ulv, gaupe, jerv eller bjørn kan ha bakgrunn i at dyret/dyrene er en trussel for andre dyr. Antallet rovdyr totalt i f t bestandmål  behøver ikke ha betydning for lisenfelling.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, vivere said:

Lisensjakt er jakt som gjennomføres av hensyn til  f eks andre dyr i området og kommer i tillegg til evt annen jakt. Ulvejakten i Osdalsreviret og Julussa var p g a dobling av ulv i f t bestandsmålene. Uttak av ulv, gaupe, jerv eller bjørn kan ha bakgrunn i at dyret/dyrene er en trussel for andre dyr. Antallet rovdyr totalt i f t bestandmål  behøver ikke ha betydning for lisenfelling.

I modus operandi: noen vil beskytte sauen/husdyr, framfor rødlistede dyrearter.

Ulv, gaupe, jerv, bjørn og kongeørn er ikke til trussel for norske dyrearter, da dette er dyr som hører til i faunaen. Gjennom å drepe en stor mengde av rovdyrene er det allerede en ubalanse i rovdyr/byttedyr-balansen i norsk skog. 

 

----

Totalsum ble to gauper skutt og drept, for gårdagen.

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=18777

 

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Krutsi skrev:

Kan det jaktes på gaupa fordi den er over bestandsmålet innenfor visse regioner selv om det landsbasis er under? 

  Ja, det kan det.  Selv om det er et bestandsmål for hele landet så er det også satt forskjellige bestandsmål for hver region. Derfor er det i år kun få regioner med jakt, i de regionene der det er OVER bestandsmålet.

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, patricia said:

I andre land jobber de med å bevare og reetablere gaupestammen, her skal de utryddes. I andre land passer de på sauene sine , Norge er vel det enste landet hvor de slippes ut i skau og fjell og må klare seg på egenhånd. I andre lands nasjonalparker er det forbudt med beiting og jakt, i Norge brukes parkene til det...vi er noe for oss sjøl, uten at det er så positivt.

Er det allemannsrett i disse "andre land" du sammenligner oss med? 

Link to comment
Share on other sites

Vi ser jo hvordan det går med elgbestanden, som jo også forvaltes... vent, har det noe med jaktinteresser å gjøre kanskje? Siden rovdyr må vekk, mens andre jaktbare arter skal det være så mye som mulig av, uavhengig av skogskader, viltpåkjørsler, sykdom og annet? 

Landbruket, og sauenæringa spesielt,  får ofte skylden for jakt på rovdyr, men etter denne vinterens jakt har det gått opp for meg at det faktisk ikke er den eneste årsaken. 

 

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Mennesket har drevet jakt og fangst i 1000 vis av år. Plutselig nå i perioden fra ca 1990 og fremover, vokser det fram en "mote" om vern av alle rovdyr og et følelses kaos av en annen verden blant en liten gruppe. Denne lille gruppen som fullstendig har mistet kontakten med det naturlige. Mener plutselig de har funnet et slags svar å nå skal alle mennesker helst bli veganere. Samtidig hevder de at natur må gå sin gang. Snakk om å snakke mot seg sjøl.

Og en forskrudde ide om at vi mennesker plutselig ikke kan være en del av naturen og derved ikke høste av naturen men overlate den til all verdens rovdyr.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Just now, spot said:

Mennesket har drevet jakt og fangst i 1000 vis av år. Plutselig nå i perioden fra ca 1990 og fremover, vokser det fram en "mote" om vern av alle rovdyr og et følelses kaos av en annen verden blant en liten gruppe. Denne lille gruppen som fullstendig har mistet kontakten med det naturlige. Mener plutselig de har funnet et slags svar å nå skal alle mennesker helst bli veganere. Samtidig hevder de at natur må gå sin gang. Snakk om å snakke mot seg sjøl.

Og en forskrudde ide om at vi mennesker plutselig ikke kan være en del av naturen og derved ikke høste av naturen men overlate den til all verdens rovdyr.

Jepp. der har du alle sammen. Alle er vegetarianere/veganere, og alle er følelsesmennesker. Eller kanskje ikke.

Fastkjørt debatt. rett og slett. 

.https://forskning.no/filosofiske-fag-rovdyr-psykologi/2015/11/fakta-ikke-nok-i-ulvesaken

 

 

 

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, spot said:

Mennesket har drevet jakt og fangst i 1000 vis av år. Plutselig nå i perioden fra ca 1990 og fremover, vokser det fram en "mote" om vern av alle rovdyr og et følelses kaos av en annen verden blant en liten gruppe. Denne lille gruppen som fullstendig har mistet kontakten med det naturlige. Mener plutselig de har funnet et slags svar å nå skal alle mennesker helst bli veganere. Samtidig hevder de at natur må gå sin gang. Snakk om å snakke mot seg sjøl.

Og en forskrudde ide om at vi mennesker plutselig ikke kan være en del av naturen og derved ikke høste av naturen men overlate den til all verdens rovdyr.

Du tuller nå?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.×
×
 • Create New...