Jump to content
Hundesonen.no

Recommended Posts

On 3/28/2022 at 12:25 PM, Wilhelmina said:

Det er bare å starte oppdrett og drive regnskap det, da ser du ganske kjapt at det (i de aller fleste tilfeller) er et tapsprosjekt.

Det betyr faktisk ingenting, spørsmålet er altså om virksomheten:

-Drives for egen regning

-Har et visst omfang

-Er egnet til å gå med overskudd over tid

-Tar sikte på en viss varighet

Etter min forståelse er mange oppdrettere i dag i realiteten næringsdrivende selv om de selv mener de driver med hobby. Regnskapet og skattemessige forhold er irrelevant i vurderingen av hvorvidt det er et forbrukerkjøp eller ei.

Er det et forbrukerkjøp sitter forbrukeren (kjøperen) igjen med gode rettigheter man ikke kan avtale seg bort fra.

On 3/28/2022 at 12:37 PM, Tallyho said:

For å kunne kreve skatt av noe, så må en være mva-registrert. Om en har organisasjonsnummer eller navn så skal en kunne finne dem på brreg.no. Som flere nevner så er hundeavl en hobby, og ikke en næringsinntekt, derav ingen mva på kjøpesummen. Så det å kalle seg profesjonell oppdretter er vel mer en tittel man gir seg selv🙄

Skatt og MVA er to helt ulike ting. MVA-registrering er en plikt man har ved omsetting av gitte kategorier av varer og tjenester for minst kr 50000,- innenfor et tidsrom på 12 mnd. Det er flere varer som er fritatt mva uten at det nødvendigvis betyr at det er kun hobby (eksempelvis er omsetning av litteratur fritatt mva)

 

23 hours ago, Tyttebæra said:

Det spiller ingen rolle at avl er hobby for oppdretter, det er hvor vidt virksomheten er egnet til å gi overskudd som er særlig avgjørende for om det kan ansees som næringsvirksomhet (i tillegg til noen flere faktorer som dere kan lese om her: https://retrieverklubben.no/kjop-av-hund-hvilke-lover-gjelder/).

Med tanke på at valpeprisene i dag er det dobbelte av det de var for 10 år siden, og at jeg ikke betaler særlig mye mer for verken fôr, helsetester, prøver, veterinær osv., vil jeg tro at langt flere oppdrett i dag kan sees på som egnet til å gå med overskudd og dermed kan regnes som næringsvirksomhet.

Derimot er det vel ikke noen stadfestet praksis på reklamering av levende individer som utvikler sykdom lenge etter levering, ikke så vidt meg bekjent. Hva som burde vært riktig praksis vet jeg jammen heller ikke. Det er jo begrenset hvor mye man kan forutse av sykdom som oppdretter, i tillegg kommer kjøpers undersøkelsesplikt.  Avler man på flat eller kjøper en flat, bør strengt tatt ingen av partene bli overrasket over individer som utvikler kreft. Kjøper og selger man hunder som stammer fra syke linjer eller foreldre, bør heller ingen av partene bli overrasket over avkom som lider av samme sykdom(mer).

Kjøpers undersøkelsesplikt er også avhengig av at kjøper har muligheten til å undersøke, i mange tilfeller finnes ikke denne muligheten og kjøper må da anses å ha oppfylt sin undersøkelsesplikt så lenge han har gjort det som er rimelig å kreve av kjøper.

Selgers opplysningsplikt vil også veie tyngre enn kjøpers undersøkelsesplikt da selger i mange tilfeller er en profesjonell part.

23 hours ago, Pingeling said:

Her kan du lese om hobbyvirksomhet:
Er jeg næringsdrivende? - Skatteetaten 

Her er et representatforslag om regulering pga. økende antall valpefabrikker:
Dokument 8:177 S (2018-2019) - stortinget.no

Dette forslaget viser bare hvor vanskelig det er å få tatt valpefabrikker. Vanlige oppdrettere eller folk som bare velger å få et kull på bikkja og nabohunden faller godt inn under hobby. Man kan selvfølgelig melde fra til skatteetaten dersom man mistenker snusk, og dersom de mot formodning skulle bli ansett som næringsdrivende så står kjøper muligens sterkere ved krav om tilbakebetaling.

Men selv da har kjøper valgt en valp hvor begge foreldrene har en kjent arvelig lidelse. Og i forbinnelse med HD, så er miljøpåvirkning i oppveksten også mulig til en viss grad, så selger kan argumentere med at det ikke er tatt gode nok forholdsregler for å forhindre forverring av den nedarvede svakheten.

Det er lov å prøve seg, men pr. nå er oppdretter ikke næringsdrivende, og det ble solgt en vare hvor begge parter var klar over en svakhet. Dersom oppdretter sier nei, så vet jeg ikke helt hvor veien videre er for kjøper. Det vil i allefall kreve mye innsats.

Den første linken du viser til her er langt på vei argumentasjon for at oppdrett i mange tilfeller er næringsvirksomhet.

At oppdrett ikke er næringsvirksomhet kan i noen tilfeller være riktig, i andre ikke. Hvis virksomheten har et visst omfang, varighet og er egnet til å skape overskudd på sikt er det selvsagt næringsvirksomhet uavhengig av om det er et registrert foretak eller ei.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

At oppdrett ikke kan være lønnsomt er dessverre bare vås. Hvor mange tror  helt ærlig at majoriteten av oppdrettere ( og her mener jeg alle som produserer hvalper, renrasede eller ei) gjør det kun av brennende interesse og en altruistisk oppfatning om at alle som ønsker seg hund bør få muligheten?  
I koronatiden eksploderte antallet registreringer og kjøp, hadde plutselig alle disse oppdretterne utmerkede avsldyr som bare måtte gå i avl? Eller var det sånn at oppdretterne så sjansen til å tjene ganske mange  ekstra kroner..? 
 

Jeg tror de fleste er klar over at det er ikke er alternativ  a som er sannheten her..

Å ‘hvitvaske’ mange oppdretteres egentlige motivasjon for oppdrett, gavner ikke saken .

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, QUEST said:

At oppdrett ikke kan være lønnsomt er dessverre bare vås. Hvor mange tror  helt ærlig at majoriteten av oppdrettere ( og her mener jeg alle som produserer hvalper, renrasede eller ei) gjør det kun av brennende interesse og en altruistisk oppfatning om at alle som ønsker seg hund bør få muligheten?  

Jeg kan bare snakke for meg selv, og jeg har aldri avlet på hund, men jeg har hatt katteoppdrett. Jeg avlet kun av interesse for rasen, og var egentlig minimalt interessert i å selge avkom. Allerede før jeg hadde avlet frem første kull var jeg så mye i minus at jeg aldri kom i pluss igjen.

Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Pan said:

Den første linken du viser til her er langt på vei argumentasjon for at oppdrett i mange tilfeller er næringsvirksomhet.

At oppdrett ikke er næringsvirksomhet kan i noen tilfeller være riktig, i andre ikke. Hvis virksomheten har et visst omfang, varighet og er egnet til å skape overskudd på sikt er det selvsagt næringsvirksomhet uavhengig av om det er et registrert foretak eller ei.

Det har du helt rett i, men jeg la ut 2 linker nettopp for å vise at selv oppdrett som burde vært registrert som næringsvirksomhet ikke er regnet som det. Fordi det (som Wilhelmina sier) ikke har vært lønnsomt med hundeoppdrett i lange tider, har ikke skatteetaten brukt ressurser på å fange opp de få det gjelder. Nå har tidene endret seg på grunn av prisøkning, valpefabrikker og ikke minst at blandingshunder ikke er uhellshunder på billigsalg lengre, men staten har ikke fulgt med i timen.

Poenget er at sannsynligheten for at oppdretterne i denne sammenheng er registrerte næringsdrivende er lik null, så med mindre trådstarter har tenkt å melde dem til skatteetaten og vente på saksbehandling der, så vil et tilbakebetalingskrav pr. i dag være til en hobbyvirksomhet. 

Link to post
Share on other sites

Tenker NKKs kontrakt og tilhørende veileder er en grei pekepinn på hva man kan forvente. Er en slik kontrakt inngått er det i alle fall det man kan forvente. Slik jeg leser det er det urimelig å anta at en oppdretter som har fulgt alle gjeldende råd ang avl for å unngå sykdom X, vil bli stilt til ansvar for denne når den likevel inntrer etter lang tid i kjøpers eie. Spesielt ved sykdommer hvor miljø også antas å ha en medvirkende årsak, så som HD. Hvis en oppdretter velger å avle på C/D-hofter og samtidig unngår å informere om risikoen rundt dette, så kan oppdretter bli stilt til ansvar. Og det mener jeg den bør.

https://www.nkk.no/getfile.php/13275408-1605094194/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/NKKs kjøpeavtale 2020.pdf

https://www.nkk.no/getfile.php/132281120-1580135803/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/Kjøpeavtale_2020_Veileder.pdf
 

Det vil selvsagt også påvirke en sak om det er forbrukerkjøpsloven (næringsdrivende selger til forbruker) eller kjøpsloven (salg mellom privatpersoner) som gjelder. Forbrukerkjøpsloven setter vesentlig høyere krav til selger. Den grensen er definitivt ikke lett å sette opp, men jeg tror man trygt kan anta at de fleste oppdrettere ikke vil bli ansett som næringsdrivende.

Dersom hunder og andre levende ting skulle bli solgt under den forventningen at enhver lyte som kan spores tilbake til genetikk, uansett når den blir oppdaget, nødvendigvis fører til at oppdretter stilles til ansvar, så kan jeg garantere at selv de valpeprisene man ser i dag på 25-30 000,- for helt vanlige raser, vil føles som vekslepenger.

Ellers fant jeg en interessant, om enn litt teknisk, diskusjon rundt deler av dette i en masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/7701/116153251.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Link to post
Share on other sites
19 timer siden, Wilhelmina skrev:

Jeg kan bare snakke for meg selv, og jeg har aldri avlet på hund, men jeg har hatt katteoppdrett. Jeg avlet kun av interesse for rasen, og var egentlig minimalt interessert i å selge avkom. Allerede før jeg hadde avlet frem første kull var jeg så mye i minus at jeg aldri kom i pluss igjen.

Jeg innbiller meg at det er noen år siden du drev katteoppdrett?  Nå har jeg ikke fulgt med på ‘kattemarkedet’ på en god del år men jeg mener å huske at prisene tidligere var lavere, også omregnet til dagens nivå, så og si? 
 

Jeg vil legge til at jeg er fullt klar over at det finnes både dedikerte , kunnskapsrike og seriøse hundeoppdrettere, som er genuint opptatt av sine raser og avler deretter. Takk og lov! :) 
 

Men det er ingen grunn til å legge skjul på at det finnes altfor mange oppdrettere som både mangler genuin interesse, har et lavt kunnskapsnivå og later til å ha en noe annen motivasjon for sitt oppdrett, om en skal si det pent..

Som ( altfor) mange allerede har oppdaget, det er ganske mange kroner å hente, hvis man har det som hovedmotivasjon. At skattemyndighetene som ellers ikke mangler kreativitet når det kommer til å beskatte befolkningen ikke har benyttet denne muligheten til ekstra inntjening , er meg en gåte.
 

Edited by QUEST
Link to post
Share on other sites
1 minute ago, QUEST said:

Jeg innbiller meg at det er noen år siden du drev katteoppdrett?  Nå har jeg ikke fulgt med på ‘kattemarkedet’ på en god del år men jeg mener å huske at prisene tidligere var lavere, også omregnet til dagens nivå, så og si? 
 

Ja, det er snart 10 år siden jeg la opp, så det er klart at prisnivået var lavere da. Men i dag vil jeg påstå at prisene er kunstig høye, både på katt og hund, som følge av korona. Jeg tror nok markedet stabiliserer seg etter hvert og ender på noe litt mer spiselig. Det er vanskelig å diskutere overskudd i det markedet vi er i nå, for det er klart at så lenge valpepris ligger på det tredoble av normalen så vil ethvert oppdrett kunne gå i pluss. Men dette er jo ikke normalen med mindre man heter Drøbak Hundehotell :fear:

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
On 4/1/2022 at 1:46 PM, Pingeling said:

Det har du helt rett i, men jeg la ut 2 linker nettopp for å vise at selv oppdrett som burde vært registrert som næringsvirksomhet ikke er regnet som det. Fordi det (som Wilhelmina sier) ikke har vært lønnsomt med hundeoppdrett i lange tider, har ikke skatteetaten brukt ressurser på å fange opp de få det gjelder. Nå har tidene endret seg på grunn av prisøkning, valpefabrikker og ikke minst at blandingshunder ikke er uhellshunder på billigsalg lengre, men staten har ikke fulgt med i timen.

Poenget er at sannsynligheten for at oppdretterne i denne sammenheng er registrerte næringsdrivende er lik null, så med mindre trådstarter har tenkt å melde dem til skatteetaten og vente på saksbehandling der, så vil et tilbakebetalingskrav pr. i dag være til en hobbyvirksomhet.
 

Altså, det er ikke nødvendigvis slik at man må ha et registrert foretak for å være næringsdrivende.

Jeg kjenner til mange oppdrettere jeg vil si at driver næringsvirksomhet. En oppdretter som har flere kull hvert år og i realiteten ikke har noen annen jobb enn oppdrettet må definitivt kunne anses som næringsdrivende uavhengig av hvorvidt dette gjøres etter gjeldende lover og regler.

En av disse hadde 6 kull med totalt 36 valper på ett år (før covid). Med en pris på la oss si 20000,- pr. valp er dette rundt kr 720000,- i inntekter og definitivt en virksomhet som er egnet til å skape overskudd over tid. Jada, mulig de beholdt noen valper selv men samtidig vet jeg at prisen også er høyere enn 20k.

Et annet år hadde de 5 kull med totalt 21 valper, altså rundt 420000,- i inntekt på oppdrettet.

For å balansere dette litt har jeg også regnet ut gjennomsnittlig antall valper pr. år så lenge oppdrettet har holdt på, det er på ca 16 valper pr. år. At det er egnet til å skape overskudd over tid er det ingen som helst tvil om.

At skatteetaten og andre synes det er vanskelig å ta tak i dette betyr ikke at det ikke er næringsvirksomhet, selv ville jeg prosedert på at det er næringsvirksomhet dersom jeg hadde opplevd en mangel på hunden etter kjøp fra en oppdretter som driver med et såpass stort omfang.

Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Pan said:

Altså, det er ikke nødvendigvis slik at man må ha et registrert foretak for å være næringsdrivende.

Jeg kjenner til mange oppdrettere jeg vil si at driver næringsvirksomhet. En oppdretter som har flere kull hvert år og i realiteten ikke har noen annen jobb enn oppdrettet må definitivt kunne anses som næringsdrivende uavhengig av hvorvidt dette gjøres etter gjeldende lover og regler.

En av disse hadde 6 kull med totalt 36 valper på ett år (før covid). Med en pris på la oss si 20000,- pr. valp er dette rundt kr 720000,- i inntekter og definitivt en virksomhet som er egnet til å skape overskudd over tid. Jada, mulig de beholdt noen valper selv men samtidig vet jeg at prisen også er høyere enn 20k.

Et annet år hadde de 5 kull med totalt 21 valper, altså rundt 420000,- i inntekt på oppdrettet.

For å balansere dette litt har jeg også regnet ut gjennomsnittlig antall valper pr. år så lenge oppdrettet har holdt på, det er på ca 16 valper pr. år. At det er egnet til å skape overskudd over tid er det ingen som helst tvil om.

At skatteetaten og andre synes det er vanskelig å ta tak i dette betyr ikke at det ikke er næringsvirksomhet, selv ville jeg prosedert på at det er næringsvirksomhet dersom jeg hadde opplevd en mangel på hunden etter kjøp fra en oppdretter som driver med et såpass stort omfang.

Men inntekt er ikke nødvendigvis overskudd. Hvis du skal drive med oppdrett som næring så kan du trekke fra alle utgifter til fôr, utstilling, dyrlege og paring. Med så mange kull i året har de nok en del "stordriftsfordeler" og vil ende med å gå med noe overskudd, men så har også de færreste oppdrettere i nærheten av så mange kull.

Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, simira said:

Men inntekt er ikke nødvendigvis overskudd. Hvis du skal drive med oppdrett som næring så kan du trekke fra alle utgifter til fôr, utstilling, dyrlege og paring. Med så mange kull i året har de nok en del "stordriftsfordeler" og vil ende med å gå med noe overskudd, men så har også de færreste oppdrettere i nærheten av så mange kull.

Jeg tenker de skal være ganske kreative for å finne 700k i året i utgifter..

Det er heller ikke gitt at alle kostnader til utstilling kan regnes som utgift, det må vurderes konkret hva som faktisk er en del av næringsvirksomheten.

Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Pan said:

Altså, det er ikke nødvendigvis slik at man må ha et registrert foretak for å være næringsdrivende.

Jeg kjenner til mange oppdrettere jeg vil si at driver næringsvirksomhet. En oppdretter som har flere kull hvert år og i realiteten ikke har noen annen jobb enn oppdrettet må definitivt kunne anses som næringsdrivende uavhengig av hvorvidt dette gjøres etter gjeldende lover og regler.

En av disse hadde 6 kull med totalt 36 valper på ett år (før covid). Med en pris på la oss si 20000,- pr. valp er dette rundt kr 720000,- i inntekter og definitivt en virksomhet som er egnet til å skape overskudd over tid. Jada, mulig de beholdt noen valper selv men samtidig vet jeg at prisen også er høyere enn 20k.

Et annet år hadde de 5 kull med totalt 21 valper, altså rundt 420000,- i inntekt på oppdrettet.

For å balansere dette litt har jeg også regnet ut gjennomsnittlig antall valper pr. år så lenge oppdrettet har holdt på, det er på ca 16 valper pr. år. At det er egnet til å skape overskudd over tid er det ingen som helst tvil om.

At skatteetaten og andre synes det er vanskelig å ta tak i dette betyr ikke at det ikke er næringsvirksomhet, selv ville jeg prosedert på at det er næringsvirksomhet dersom jeg hadde opplevd en mangel på hunden etter kjøp fra en oppdretter som driver med et såpass stort omfang.


Alle i tråden er klar over at valpefabrikker finnes, og skatteundragelse er bare 1 av syndene deres. Jeg tror ingen trenger å overbevises om det. Men de aller fleste oppdrett har ikke mer enn 1 (max 2) kull i året, og er ikke næringsdrivende hverken på papiret eller i realiteten.

Det jeg ikke skjønner er hvorfor du regner det som sannsynlig at oppdretteren av HD E valpene driver stort nok til å være næringsdrivende når omfanget av oppdrettet ikke har vært nevnt? Det er mer sannsynlig at denne oppdretteren hører til det store flertallet som ikke driver stort.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Nye innlegg

  • Egenerfaring eller bevis. Nei, men det er forskjell på å stole på hva andre har sagt, og det å gjenta det videre på et offentlig forum. En oppdretter er først og fremst en privatperson som driver med hobbyvirksomhet. Navnet er oppført sammen med kennelen, så du anklager en navngitt person for dyremishandling og den andre for svindel. Da skal man være sikker i sin sak ut i fra egenerfaringer eller bevis, spesielt siden oppdretter ikke er her for å forsvare seg. Nå går jeg ut i fra at det du sier er beviselig dersom det er mulig å gjenkjenne hundene på bildet (uten at jeg har sjekket.) Da er det igjen noe annet.
  • Hovawart er en stor vokter/gjeter og brukshund som absolutt bør brukes aktivt i hundesport. De kan ha vokt og passe på hus, bil, eier osv. Det er en liten rase i Norge. Selv om langhåret collie opprinnelig er en gjeterhund er det få (om noen) som brukes aktivt lengre, og de er mer avlet og egnet som familiehunder. De er gjerne med på det meste, men krevet ikke på langt nær like mye som hoffen. Det er en ganske stor rase i Norge med en del variasjon på størrelse, helse og gemytt innen rasen. Hvis du vurderer en av rasene så anbefaler jeg deg å sjekke nettsidene til raseklubbene og oppdrettere og få litt inntrykk av dem. Det er veldig stor forskjell på dem, så avhengig av hva du ønsker i en hund så vil nok den ene peke seg ut framfor den andre.
  • Hva er forskjellen mellom Hovawart og Langhåret collie?
  • Nei, men å si "har hørt" betyr så mye. Eller å påstå at noen er useriøse uten å si noe om hvorfor. Om man ikke kan vise til noe dokumenterbart eller egne erfaringer så har man ingen grunn til å tro at det er noe annet enn ondsinnede rykter. For det er definitivt folk som setter ut den type rykter og beskyldninger uten grunnlag, for å ødelegge for andre. Dessverre.
  • Så man skal altså bare stole på egenerfaringer mener du? Innehaver av kennel lønnelappen/pawforia ble 100% sikkert fratatt (nesten) alle hundene sine. Dette er hennes hunder, som begge er omplassert. Hunden til venstre heter Lønnelappen Bihto, han går det ikke an å ta feil av. https://www.nrk.no/rogaland/stadig-fleire-bekymrar-seg-for-andre-sine-kjaeledyr-1.14494559 hun har/hadde også en pågående sak hos mattilsynet i år, og hun fortsetter å avle og lure seg rundt NKKs smutthull. 
 • Nylig opprettede emner

×
×
 • Create New...