Jump to content
Hundesonen.no

Angrer på at de skaffet seg hund under pandemien- frykter avlivinger


Recommended Posts

1 minutt siden, simira skrev:

Ansvar og plikter i følge hundeloven er ikke synsing. Grunnleggende rasekunnskap (grupper og typer), helse- og ernæringsbehov er ikke synsing. Etter min mening bør et hunde/eier/fører-kurs for sertifisering inneholde nettopp mest mulig som er grunnleggende og udiskutabelt. Å gå inn på treningsmetoder, avlsetikk og lignende problemer er overflødig og å be om bråk.

Selv om genuint hundeinteresserte gjerne skulle hatt et utfyllende kurs i treningsmetoder, etikk, språk og adferd, raselære osv., så er det hverken hensiktsmessig eller gjennomførbart.

Hundloven ja..en lov som kun innebærer påbud , begrensninger og dødsdommer i hytt og pine, på mildt sagt variabelt og tynt grunnlag.. Det er dog en annen diskusjon, som jeg ikke skal videre på her.

Jeg er dog redd for at selv de punktene du lister opp først her ( bortsett fra hundeloven) er det tildels stor uenighet om .. Det er svært lite som er udiskutabelt. 

Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, QUEST said:

Hundloven ja..en lov som kun innebærer påbud , begrensninger og dødsdommer i hytt og pine, på mildt sagt variabelt og tynt grunnlag.. Det er dog en annen diskusjon, som jeg ikke skal videre på her.

Jeg er dog redd for at selv de punktene du lister opp først her ( bortsett fra hundeloven) er det tildels stor uenighet om .. Det er svært lite som er udiskutabelt. 

Fikk du med deg ordet "grunnleggende"? ;)

Grunnleggende er stikkordet her. Vi kan hverken gjennomføre eller pålegge alle som skal ha hund å ta en full utdannelse i hundehold. Om noe slikt skal være realistisk og gjennomførbart må det være helt grunnleggende for hva som skal til for å holde hund innenfor hva som lovmessig regnes som god dyrevelferd i Norge. Det må være mindre omfattende enn et kjøretøysertifikat er, med tanke på omfang og skadepotensiale.

Og selvfølgelig kan man diskutere hundeloven og hvorvidt den er bra eller dårlig, men det er ikke å komme unna det faktum at man må forholde seg til den om man skal ha hund i Norge. Nå kommer det heldigvis en ny og bedre lov etterhvert også, selv om det alltid er forbedringspotensiale.

Link to post
Share on other sites
4 minutter siden, simira skrev:

Fikk du med deg ordet "grunnleggende"? ;)

Grunnleggende er stikkordet her. Vi kan hverken gjennomføre eller pålegge alle som skal ha hund å ta en full utdannelse i hundehold. Om noe slikt skal være realistisk og gjennomførbart må det være helt grunnleggende for hva som skal til for å holde hund innenfor hva som lovmessig regnes som god dyrevelferd i Norge. Det må være mindre omfattende enn et kjøretøysertifikat er, med tanke på omfang og skadepotensiale.

Og selvfølgelig kan man diskutere hundeloven og hvorvidt den er bra eller dårlig, men det er ikke å komme unna det faktum at man må forholde seg til den om man skal ha hund i Norge. Nå kommer det heldigvis en ny og bedre lov etterhvert også, selv om det alltid er forbedringspotensiale.

Ja, det gjorde jeg men jeg hevder fortsatt at det kan være tildels store forskjeller i oppfatningen om hva  som er riktig eller galt hundehold. Man trenger ikke å gå lengre enn diverse diskusjoner her på sonen for å se det, eller som jeg har blitt fortalt, på fb..

Ny og bedre hundelov...for hvem? Ikke for hundene eller eierne så vidt jeg kan se.

Link to post
Share on other sites 

13 hours ago, QUEST said:

Det vil nok kunne gi uttelling ( å starte med hvalpekjøperne) for de som er interesserte og motiverte for læring.  Jeg vil tippe at en ikke ubetydelig del ikke er hverken interesserte eller motiverte, hva med disse?  
 

En annen vel så viktig part her, hvem og hva skal bestemme hva som er ‘riktig’ læring?  For å sette det litt på spissen; De som mener at Nordenstams ‘ Du er sjefen’ er rene bibelen i hundesammenheng eller de som mener at å si ‘nei’ til hunden er oppskriften på ødelagt hund? 

 

Løsninger som ser enkle og ‘snille’ ut i teorien, er ofte ikke så enkle eller ‘snille’ i praksis.. Hvordan skal man f.eks sjekke om Hansens ‘Fluffy’ er registrert? Skal man sende politiet rundt på dørene til folk eller stoppe random folk på gata med hund?  Kanskje registrerte eiere/hunder skulle gå rundt med en stjerne på kraven?  

Det vil selvfølgelig være folk som driter i å lære noe som helst, akkurat som med bilsertifikat. Mange som sitter under kjøreopplæringa vet at de kommer til å kjøre for fort, men det er likevel viktig at alle gjennomfører. Hundesertifikatet hindrer også førstegangs-spontankjøp siden folk må melde seg på- og gjennomføre kurs før man kjøper valp.

Og uansett hva man tenker om hundeloven, så er det viktig at man kan den. Akkurat som at man kan være uenig i fartsgrenser, alkoholgrenser og ansvar ved bilkjøring, så er det et krav at du har kunnskapen på plass før du får lappen. Treningsmetoder for hund er også delvis styrt av loven om dyrevelferd, og i opplæring må man legge Mattilsynets anbefalninger om f.eks. burbruk til grunn.

Kontroll av chip/registrering/sertifikat fungerer godt på både biler og våpen uten at politiet løper på døra til folk. Chip-register til hund eksisterer allerede, og veterinærer sjekker chip og sertifikat første gang en hund og eier er innom. Enkelt og greit. 

 

Link to post
Share on other sites
På 10/8/2021 at 11:51 PM, Pingeling skrev: 

Det vil selvfølgelig være folk som driter i å lære noe som helst, akkurat som med bilsertifikat. Mange som sitter under kjøreopplæringa vet at de kommer til å kjøre for fort, men det er likevel viktig at alle gjennomfører. Hundesertifikatet hindrer også førstegangs-spontankjøp siden folk må melde seg på- og gjennomføre kurs før man kjøper valp.

Og uansett hva man tenker om hundeloven, så er det viktig at man kan den. Akkurat som at man kan være uenig i fartsgrenser, alkoholgrenser og ansvar ved bilkjøring, så er det et krav at du har kunnskapen på plass før du får lappen. Treningsmetoder for hund er også delvis styrt av loven om dyrevelferd, og i opplæring må man legge Mattilsynets anbefalninger om f.eks. burbruk til grunn.

Kontroll av chip/registrering/sertifikat fungerer godt på både biler og våpen uten at politiet løper på døra til folk. Chip-register til hund eksisterer allerede, og veterinærer sjekker chip og sertifikat første gang en hund og eier er innom. Enkelt og greit. 

 

Tilsynelatende enkle løsninger i teorien, viser seg ofte å ikke være fullt så enkle i praksis..

Hvis jeg parrer min ‘Fluffy’ med naboens ‘Bamse’, ingen av dem registrerte, hvordan skal det fanges opp at jeg selger hvalpene til folk uten dette ‘sertifikatet’?  Personlig mistenker jeg at innføringen av et slikt ‘sertifikat’ kan øke heller enn minske antallet eiere/oppdrettere som ikke burde inneha hund eller unnlater å skaffe dyrene veterinærhjelp ved behov, for dette vil avsløre ‘ulovlig’ hundehold.

Det henvises lenger opp i tråden til en ‘grunnleggende opplæring’, jeg er veldig spent på hva denne ‘grunnleggende opplæringen’ skal bestå av? Oppramsing av hundeloven? En lov som i svært liten grad er til glede for hundene, for å si det pent.

Å bedrive kursing uten å ta med dyrevelferd og da utover Mattilsynets minstekrav om tilgang til mat/vann og knapt nok noe utover det, er det en god mal for god hundevelferd? Som jeg allerede har nevnt her, man behøver ikke å gå lenger enn her på sonen, for å se at oppfattelsen av hva som er ‘innafor’ , er meget sprikende..

Link to post
Share on other sites
13 hours ago, QUEST said:

Tilsynelatende enkle løsninger i teorien, viser seg ofte å ikke være fullt så enkle i praksis..

Hvis jeg parrer min ‘Fluffy’ med naboens ‘Bamse’, ingen av dem registrerte, hvordan skal det fanges opp at jeg selger hvalpene til folk uten dette ‘sertifikatet’?  Personlig mistenker jeg at innføringen av et slikt ‘sertifikat’ kan øke heller enn minske antallet eiere/oppdrettere som ikke burde inneha hund eller unnlater å skaffe dyrene veterinærhjelp ved behov, for dette vil avsløre ‘ulovlig’ hundehold.

Det henvises lenger opp i tråden til en ‘grunnleggende opplæring’, jeg er veldig spent på hva denne ‘grunnleggende opplæringen’ skal bestå av? Oppramsing av hundeloven? En lov som i svært liten grad er til glede for hundene, for å si det pent.

Å bedrive kursing uten å ta med dyrevelferd og da utover Mattilsynets minstekrav om tilgang til mat/vann og knapt nok noe utover det, er det en god mal for god hundevelferd? Som jeg allerede har nevnt her, man behøver ikke å gå lenger enn her på sonen, for å se at oppfattelsen av hva som er ‘innafor’ , er meget sprikende..

De fleste uansvarlige hundeeiere er ikke kriminelle eller dyremishandlere. At folk dropper å ta med hunden til veterinær for å unngå et kurs er meget usannsynlig. Men ja, de vil kunne kjøpe valp fra deg uten sertifikat i scenarioet ditt, men så snart de møter opp til vet så blir de oppdaget. Da blir de bøtelagt og får påbudt kurs.

Jeg har ikke tenkt å sette opp en hel kursplan, men som sagt, hundeloven og dyrevelferdsloven er vi lovpålagt å følge. Når det gjelder våpen og bil så plikter du å kunne loven, og det burde det absolutt være når det gjelder hund også.

Så ja, man burde gjennomgå det og bevistgjøre folk på sitt ansvar. Man burde fortelle om utfordringer som hundesmugling, vaksinasjonskrav ved grensekrysing, bilsikkerhet, om båndtvang og hvorfor den eksisterer (mange vet ikke engang hvorfor vi har det), lover rundt kastrering, osv. 

Jeg gikk på Mattilsynets sider nå, og der står det blandt annet: 

 

Det er forbudt å utøve vold mot dyr (jf. §14). 
Å bite, sparke eller slå hunden, strupe hunden (klemme sammen luftrøret) og å løfte hunden etter hodet, beinet, halen, ørene, skinnet, pelsen eller halsbåndet blir av Mattilsynet vurdert som vold. Andre handlinger som medfører smerte eller fare for skade på hunden kan også etter omstendighetene vurderes som vold, for eksempel harde rykk i halsbåndet, å klype eller dra hunden i nakkeskinnet eller ørene, tråkke hunden på potene med mer.

Hunden skal ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger eller belastninger under trening (jf. § 26). 
Tidligere var det en vanlig oppfatning at du fikk en lydig hund dersom du fikk demonstrert at du var sjefen over hunden. Det var også vanlig å straffe hunden hvis den ikke gjorde som forventet, for eksempel ved å klype den i nakkeskinnet eller påføre annet ubehag. Dette er ikke lenger anbefalt metode.


Så treningsmetoder er faktisk ikke fritt frem heller, og dette er absolutt noe alle hundeeiere bør være klar over, helst før de får seg hund. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
19 timer siden, Pingeling skrev:

De fleste uansvarlige hundeeiere er ikke kriminelle eller dyremishandlere. At folk dropper å ta med hunden til veterinær for å unngå et kurs er meget usannsynlig. Men ja, de vil kunne kjøpe valp fra deg uten sertifikat i scenarioet ditt, men så snart de møter opp til vet så blir de oppdaget. Da blir de bøtelagt og får påbudt kurs.

Jeg har ikke tenkt å sette opp en hel kursplan, men som sagt, hundeloven og dyrevelferdsloven er vi lovpålagt å følge. Når det gjelder våpen og bil så plikter du å kunne loven, og det burde det absolutt være når det gjelder hund også.

Så ja, man burde gjennomgå det og bevistgjøre folk på sitt ansvar. Man burde fortelle om utfordringer som hundesmugling, vaksinasjonskrav ved grensekrysing, bilsikkerhet, om båndtvang og hvorfor den eksisterer (mange vet ikke engang hvorfor vi har det), lover rundt kastrering, osv. 

Jeg gikk på Mattilsynets sider nå, og der står det blandt annet: 

 

Det er forbudt å utøve vold mot dyr (jf. §14). 
Å bite, sparke eller slå hunden, strupe hunden (klemme sammen luftrøret) og å løfte hunden etter hodet, beinet, halen, ørene, skinnet, pelsen eller halsbåndet blir av Mattilsynet vurdert som vold. Andre handlinger som medfører smerte eller fare for skade på hunden kan også etter omstendighetene vurderes som vold, for eksempel harde rykk i halsbåndet, å klype eller dra hunden i nakkeskinnet eller ørene, tråkke hunden på potene med mer.

Hunden skal ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger eller belastninger under trening (jf. § 26). 
Tidligere var det en vanlig oppfatning at du fikk en lydig hund dersom du fikk demonstrert at du var sjefen over hunden. Det var også vanlig å straffe hunden hvis den ikke gjorde som forventet, for eksempel ved å klype den i nakkeskinnet eller påføre annet ubehag. Dette er ikke lenger anbefalt metode.


Så treningsmetoder er faktisk ikke fritt frem heller, og dette er absolutt noe alle hundeeiere bør være klar over, helst før de får seg hund. 

Jeg er slett ikke uenig i at mange kunne trenge opplæring på dette og hint men jeg er usikker på om det vil ha noen innvirkning på de som ikke ‘bare’ er uvitende men mangler empati/forståelse for dyrs egenverdi og krav på et rimelig leveverdig liv. Nå er jo oppfattelsen av hva sistnevnte innebærer tydeligvis svært sprikende, som tidligere nevnt.

Når det gjelder første avsnitt av det du siterer fra Mattilsynet; de fleste er jo smertelig klar over at MT ikke akkurat fungerer optimalt, pent sagt. Det finnes utallige saker der MT har vært inne i bildet i årevis, før de eventuelt tilslutt har aksjonert. Det hadde kanskje vært en ide og begynne i den enden først?  
 

Forøvrig, normalt sammenskrudde personer forstår helt av seg selv at man ikke løfter hunder etter ørene , beina ,eller tråkker hunden på potene. Jeg er usikker på hvorvidt kurs biter på slike personer eller om det må hardere lut til?

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
4 hours ago, QUEST said:

Jeg er slett ikke uenig i at mange kunne trenge opplæring på dette og hint men jeg er usikker på om det vil ha noen innvirkning på de som ikke ‘bare’ er uvitende men mangler empati/forståelse for dyrs egenverdi og krav på et rimelig leveverdig liv. Nå er jo oppfattelsen av hva sistnevnte innebærer tydeligvis svært sprikende, som tidligere nevnt.

Når det gjelder første avsnitt av det du siterer fra Mattilsynet; de fleste er jo smertelig klar over at MT ikke akkurat fungerer optimalt, pent sagt. Det finnes utallige saker der MT har vært inne i bildet i årevis, før de eventuelt tilslutt har aksjonert. Det hadde kanskje vært en ide og begynne i den enden først?  
 

Forøvrig, normalt sammenskrudde personer forstår helt av seg selv at man ikke løfter hunder etter ørene , beina ,eller tråkker hunden på potene. Jeg er usikker på hvorvidt kurs biter på slike personer eller om det må hardere lut til?

Ja takk, begge deler. Sertifikat og et sterkere Mattilsyn med lav bøteterskel som minimum. Men det er et mye større og vanskeligere prosjekt å ruste opp Mattilsynet, og der vil kjæledyr alltid komme i siste rekke når det gjelder ressurser. 

Et hundesertifikat (og lovpålagt chipping) er et stort og viktig steg i rett retning, men vil så klart ikke løse alle problemer. Det kommer ikke til å kunne ut sadistiske j*vler eller kriminelle, men det vil øke kunnskapsnivået kraftig i det norske folk. Det mener jeg er viktig, og det er et forholdsvis enkelt tiltak. 

Det er IKKE uvanlig at helt vanlige, normalt empatiske folk rykker hardt i halsbånd mens de roper 'nei!' eller tar hunden hardt i nakken dersom den ikke lytter. Det har de lært at er greit på Cesar Milan, Amerikanske youtube-videor, fra gammel hundelærdom arvet fra besteforeldrene, eller fra erfarne eiere i nabolaget. Folk lærer fra tilfeldige og ofte dårlige kilder. Det kan vi endre på med noe så enkelt som et offentlig godkjent valpekurs og kursbevis (sertifikat)

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt folk snakke om at man MÅ ha bur til valp, at hunden prøver å være sjefen, eller er dominant når den jukker på folk og andre hunder. Det kunne vært unngått med sertifikat.

Og helt personlig så er jeg opptatt av at folk skal lære seg hvor dårlig hundeloven er sånn at det kanskje blir større folkelig/politisk press på endring. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
11 timer siden, Pingeling skrev:

Ja takk, begge deler. Sertifikat og et sterkere Mattilsyn med lav bøteterskel som minimum. Men det er et mye større og vanskeligere prosjekt å ruste opp Mattilsynet, og der vil kjæledyr alltid komme i siste rekke når det gjelder ressurser. 

Et hundesertifikat (og lovpålagt chipping) er et stort og viktig steg i rett retning, men vil så klart ikke løse alle problemer. Det kommer ikke til å kunne ut sadistiske j*vler eller kriminelle, men det vil øke kunnskapsnivået kraftig i det norske folk. Det mener jeg er viktig, og det er et forholdsvis enkelt tiltak. 

Det er IKKE uvanlig at helt vanlige, normalt empatiske folk rykker hardt i halsbånd mens de roper 'nei!' eller tar hunden hardt i nakken dersom den ikke lytter. Det har de lært at er greit på Cesar Milan, Amerikanske youtube-videor, fra gammel hundelærdom arvet fra besteforeldrene, eller fra erfarne eiere i nabolaget. Folk lærer fra tilfeldige og ofte dårlige kilder. Det kan vi endre på med noe så enkelt som et offentlig godkjent valpekurs og kursbevis (sertifikat)

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt folk snakke om at man MÅ ha bur til valp, at hunden prøver å være sjefen, eller er dominant når den jukker på folk og andre hunder. Det kunne vært unngått med sertifikat.

Og helt personlig så er jeg opptatt av at folk skal lære seg hvor dårlig hundeloven er sånn at det kanskje blir større folkelig/politisk press på endring. 

Må si meg enig i det meste her faktisk :)  Min tvil om innføring av et slikt sertifikat baserer seg i hovedsak på ‘utformingen’ eller for å si det på en annen måte; hva som blir fremmet som godt hundehold, først og fremst fra hundenes side. Det tenker jeg vil avhenge en hel del av hvem som skal stå bak utformingen av ‘læreplanen’.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
11 hours ago, QUEST said:

Må si meg enig i det meste her faktisk :)  Min tvil om innføring av et slikt sertifikat baserer seg i hovedsak på ‘utformingen’ eller for å si det på en annen måte; hva som blir fremmet som godt hundehold, først og fremst fra hundenes side. Det tenker jeg vil avhenge en hel del av hvem som skal stå bak utformingen av ‘læreplanen’.

Ja, jeg tror vi er ganske enige på hele linja, men godt å kunne ta en liten debatt uansett! 

Jeg var tidligere motstander av hundesertifikat av flere årsaker. Jeg har ikke forandret meg så veldig på området, men tidene har endret seg. I dag mener jeg at behovet har blitt så stort at noe må gjøres, og jeg tror dette er tiltaket som vil ha størst effekt på kortest mulig tid. Det er nok også det enkleste å få gjennomført ut i fra kostnad og politisk vilje.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Pingeling said:

Ja, jeg tror vi er ganske enige på hele linja, men godt å kunne ta en liten debatt uansett! 

Jeg var tidligere motstander av hundesertifikat av flere årsaker. Jeg har ikke forandret meg så veldig på området, men tidene har endret seg. I dag mener jeg at behovet har blitt så stort at noe må gjøres, og jeg tror dette er tiltaket som vil ha størst effekt på kortest mulig tid. Det er nok også det enkleste å få gjennomført ut i fra kostnad og politisk vilje.

Situasjonen på Finn.no tydeliggjør behovet for et hundesertifikat. Jeg skulle ønske det hadde vært et krav før jeg anskaffet min første egne hund. Var helt på the peak av Donning-Kruger-effekten hva egen kunnskap om hund angikk (hadde jo vokst opp med to i familien, duh!) og tok meg vann over hodet, på bekostning av dyrevelferd og omgivelsenes trygghet. 
 

Bare situasjonen i nabolaget her tydeliggjør behovet. En av naboene har to staffeblandinger som var på selvlufting sammen for tredje gang på en mnd her om dagen. Javisst er de bare blide og trivelige med meg når jeg prøver hanke dem inn fra gata og levere dem tilbake, men de kan faktisk være dødelige for små barn og små hunder. Man vet aldri, og det er tydeligvis ikke eierne klar over. Mannen i paret tok tak i nakkeskinnet og tysket sin hund da jeg leverte dem på døren forrige gang. Tok en (så pedagogisk riktig som jeg klarte med en halv lærerutdanning i bunn) alvorsprat med dama om det på tomannshånd, og hun virket veldig oppegående, men jeg er ikke så sikker på at hun faktisk tvang ham til å lese bøkene jeg foreslo, og hundene var på vift igjen bare en uke senere. Vi trenger det hundesertifikatet. 

Edited by Maskot
Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Maskot said:

Bare situasjonen i nabolaget her tydeliggjør behovet. En av naboene har to staffeblandinger som var på selvlufting sammen for tredje gang på en mnd her om dagen. Javisst er de bare blide og trivelige med meg når jeg prøver hanke dem inn fra gata og levere dem tilbake, men de kan faktisk være dødelige for små barn og små hunder. Man vet aldri, og det er tydeligvis ikke eierne klar over. Mannen i paret tok tak i nakkeskinnet og tysket sin hund da jeg leverte dem på døren forrige gang. Tok en (så pedagogisk riktig som jeg klarte med en halv lærerutdanning i bunn) alvorsprat med dama om det på tomannshånd, og hun virket veldig oppegående, men jeg er ikke så sikker på at hun faktisk tvang ham til å lese bøkene jeg foreslo, og hundene var på vift igjen bare en uke senere. Vi trenger det hundesertifikatet. 

Da anmeldte du vel? Dette er jo brudd både på hundeloven og dyrevelferdsloven. Det hjelper ingenting med all verdens lover, regler og sertifikater dersom det ikke meldes fra om brudd.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Wilhelmina said:

Da anmeldte du vel? Dette er jo brudd både på hundeloven og dyrevelferdsloven. Det hjelper ingenting med all verdens lover, regler og sertifikater dersom det ikke meldes fra om brudd.

Jeg tenkte ikke på det da, men har bestemt meg for å gjøre det neste gang. ..eller kan jeg gjøre det nå pga tidligere episoder? Målet er jo ikke en bot eller en dom, men tilsnakk og endring, og man trenger kanskje ikke beviser for å få politiet på døren pga en bekymringsmelding? Om jeg nevner bruken av vold, så forstår de at det var meg, men jeg får vel bare ta den rollen.
 

Noen erfaring med liknende? Tar politiet det alvorlig?

Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Maskot said:

Jeg tenkte ikke på det da, men har bestemt meg for å gjøre det neste gang. ..eller kan jeg gjøre det nå pga tidligere episoder? Målet er jo ikke en bot eller en dom, men tilsnakk og endring, og man trenger kanskje ikke beviser for å få politiet på døren pga en bekymringsmelding? Om jeg nevner bruken av vold, så forstår de at det var meg, men jeg får vel bare ta den rollen.
 

Noen erfaring med liknende? Tar politiet det alvorlig?

Ikke første gangen. Ikke femte heller, hvis de ikke gjør noe skade eller plager noen. Men de har backloggen den dagen de faktisk biter noen og blir begjæret avlivet eller fratatt eierene.

Link to post
Share on other sites

Selv om ikke politiet nødvendigvis gjør så mye etter én anmeldelse kan det ha en forebyggende effekt, ettersom eier innser at de faktisk ikke bare kan gjøre som de vil uten at noen reagerer. Ved gjentatte anmeldelser er det mer sannsynlig at det tas på alvor.

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Maskot said:

Jeg tenkte ikke på det da, men har bestemt meg for å gjøre det neste gang. ..eller kan jeg gjøre det nå pga tidligere episoder? Målet er jo ikke en bot eller en dom, men tilsnakk og endring, og man trenger kanskje ikke beviser for å få politiet på døren pga en bekymringsmelding? Om jeg nevner bruken av vold, så forstår de at det var meg, men jeg får vel bare ta den rollen.
 

Noen erfaring med liknende? Tar politiet det alvorlig?

Det er en familie i mine foreldres nabolag som hele tiden "mistet" hunden (som forsåvid var hhundeaggresiv og angrep to av gatas hunder). Eier skyldte på at tenåringene ikke lukket døra. Gang på gang skjedde det, og hundefolk i veien leverte den tilbake når de så den løs, for den var som sagt skummel for andre hunder, og en av naboene er så livredd hund at hun rygger bare hun ser en chihuahua valp. 

En dag var naboen til mine foreldre blitt møkka lei og ringte politiet om løs hund i stedet for å huke den inn. Vi har aldri sett den hunden løs siden, og plutselig har dama i familien begynt å gå tur med den.

Om det var nok med besøket eller om de fikk bot det vet jeg ikke, men det gjorde tydeligvis inntrykk. 

Link to post
Share on other sites

Kom til å tenke på at vi ved første besøk, i god tid før overlevering, fikk med bok hjem av goldenoppdretteren vi kjøpte vår første valp fra. «Valpens første år». ..på dansk, fordi det tydeligvis var labert med god litteratur om hund i Norges på den tiden: Dyrebutikkene solgte pigghalsbånd og folk dengte shäferene sine til lydighet. Mye har blitt bedre :) ..men enn om det kunne bli kultur for å sende en liten bokpakke for depositumet til førstegangseiere? Litt mer forberedte kjøpere, færre omplasseringer.

Edited by Maskot
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Maskot said:

Kom til å tenke på at vi ved første besøk, i god tid før overlevering, fikk med bok hjem av goldenoppdretteren vi kjøpte vår første valp fra. «Valpens første år». Enn om det kunne bli kultur for å sende en liten bokpakke for depositumet til førstegangseiere? Litt mer forberedte kjøpere, færre omplasseringer.

En del oppdrettere gjør det. Men som blant hundefolk er det stor variasjon hva oppdrettere mener er viktig og ikke.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Maskot said:

Kom til å tenke på at vi ved første besøk, i god tid før overlevering, fikk med bok hjem av goldenoppdretteren vi kjøpte vår første valp fra. «Valpens første år». ..på dansk, fordi det tydeligvis var labert med god litteratur om hund i Norges på den tiden: Dyrebutikkene solgte pigghalsbånd og folk dengte shäferene sine til lydighet. Mye har blitt bedre :) ..men enn om det kunne bli kultur for å sende en liten bokpakke for depositumet til førstegangseiere? Litt mer forberedte kjøpere, færre omplasseringer.

Den boka fikk vi også av oppdretter når vi henta første hunden. Litt spesielt å tenke på at første hunden ble kjøpt gjennom brevveksling og tilsendte fotografier.

Andre hundekjøp fikk jeg ikke med bok, men oppdretter hadde et nydelig pledd med brodert stamtavlenavn til alle 9 valpene, og hadde printet ut et lite hefte hun hadde skrevet selv om hvordan man skulle ta vare på valpen. Det var et fint lite hefte også, med trøst til nye hundeeiere som ble engstelige og informasjon om alt fra mating til enkel trening og sosialisering.

Dersom en oppdretter har evne og vilje til å lage et lite hefte, så er det en billig og koselig gave til spente valpekjøpere, og sannsynligheten for at man leser en liten bok skrevet om egen rase og med bilder av oppdretters egne hunder vil nok være mer spennende for typen valpekjøpere som ikke gidder å lese seg opp til vanlig.

Men når det er sagt så er ikke alle oppdrettere kilden til god, oppdatert informasjon. Både bøker og egenlagde hefter er avhengig av hva oppdretter selv mener.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Pingeling said:

Den boka fikk vi også av oppdretter når vi henta første hunden. Litt spesielt å tenke på at første hunden ble kjøpt gjennom brevveksling og tilsendte fotografier.

Andre hundekjøp fikk jeg ikke med bok, men oppdretter hadde et nydelig pledd med brodert stamtavlenavn til alle 9 valpene, og hadde printet ut et lite hefte hun hadde skrevet selv om hvordan man skulle ta vare på valpen. Det var et fint lite hefte også, med trøst til nye hundeeiere som ble engstelige og informasjon om alt fra mating til enkel trening og sosialisering.

Dersom en oppdretter har evne og vilje til å lage et lite hefte, så er det en billig og koselig gave til spente valpekjøpere, og sannsynligheten for at man leser en liten bok skrevet om egen rase og med bilder av oppdretters egne hunder vil nok være mer spennende for typen valpekjøpere som ikke gidder å lese seg opp til vanlig.

Men når det er sagt så er ikke alle oppdrettere kilden til god, oppdatert informasjon. Både bøker og egenlagde hefter er avhengig av hva oppdretter selv mener.

Fort å bli litt nostalgisk, men må innrømme at alt er meget bedre nå 😄

Selvsagt en viss forskjell på å få Nordenstam eller Canis-bøker. Ene oppdretteren jeg kjøpte av kom med tips mot valpebiting: «Klem leppa inn i munnen så hun biter seg selv» 😳😖

Lekte med en nydelig staffevalp på helgebesøk hos naboen tidligere i kveld, så spinnvill av energi at jeg kan forstå folk får sjokk og angrer på anskaffelsen. Virkelig intens propell som bare ville hoppe, bryte og leke. Han hadde kjempegod bitehemming, så jeg lot ham få munne på meg som han ville under leken, lenge, til iveren løp av med ham og han kløp til ganske hardt, hvorpå jeg hylte som en valp (med overlegg) og stakkaren ble så ille berørt at han måtte ha trøst fra bestefar for å bli betrygget om at alt gikk bra 😂🥰 Roet seg helt ned da han kom tilbake for å sjekke meg, og da han skjønte at alt var fint, så var leken igang igjen. Synd at folk prøver tvangsroe sånne. Fyren var virkelig livsglad. ..men åpenbart ikke en rase for alle.

Edited by Maskot
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Maskot said:

Selvsagt en viss forskjell på å få Nordenstam eller Canis-bøker. Ene oppdretteren jeg kjøpte av kom med tips mot valpebiting: «Klem leppa inn i munnen så hun biter seg selv» 😳😖

 

Wow...  Jeg håper det var lenge siden! Men det viser jo bare hvor my rart man kan få høre fra oppdrettere og erfarne hundefolk . 

Link to post
Share on other sites
8 timer siden, Maskot skrev:

Fort å bli litt nostalgisk, men må innrømme at alt er meget bedre nå 😄

Lekte med en nydelig staffevalp på helgebesøk hos naboen tidligere i kveld, så spinnvill av energi at jeg kan forstå folk får sjokk og angrer på anskaffelsen. Virkelig intens propell som bare ville hoppe, bryte og leke. Han hadde kjempegod bitehemming, så jeg lot ham få munne på meg som han ville under leken, lenge, til iveren løp av med ham og han kløp til ganske hardt, hvorpå jeg hylte som en valp (med overlegg) og stakkaren ble så ille berørt at han måtte ha trøst fra bestefar for å bli betrygget om at alt gikk bra 😂🥰 Roet seg helt ned da han kom tilbake for å sjekke meg, og da han skjønte at alt var fint, så var leken igang igjen. Synd at folk prøver tvangsroe sånne. Fyren var virkelig livsglad. ..men åpenbart ikke en rase for alle.

Ja er det nå det? Bedre nå? Stygge metoder brukes fortsatt for å ‘avvenne’ hvalper/hunder med helt normal adferd og nye har kommet til.. 

 

Just det, en helt normal valp med andre ord! :)  En sånn som sikkert hadde hatt ‘godt av av roing/trygging’  Og utstrakt burbruk eller for å kalle det det virkelig er; tvangspasifisering! Det er jo ikke det minste rart at mange nye hvalpeeiere får sjokk når de får helt normale hvalper i hus og oppdager at nei; hvalper sover ikke 20 timer i døgnet og de både biter, herjer og gjør fra seg inne. I tillegg kommer de ikke ferdig ‘laget’ for å være  hjemme alene i 8-10 timer i døgnet..

Når ‘Hvermansen’ oppdager at det å ha valp i hus ikke er det samme som å skaffe seg en ekstra søt sofapute, ja da starter problemene og de søker råd både her og hos diverse instruktører av definitivt ymse slag..

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
On 10/15/2021 at 7:44 AM, Maskot said:

Jeg tenkte ikke på det da, men har bestemt meg for å gjøre det neste gang. ..eller kan jeg gjøre det nå pga tidligere episoder? Målet er jo ikke en bot eller en dom, men tilsnakk og endring, og man trenger kanskje ikke beviser for å få politiet på døren pga en bekymringsmelding? Om jeg nevner bruken av vold, så forstår de at det var meg, men jeg får vel bare ta den rollen.
 

Noen erfaring med liknende? Tar politiet det alvorlig?

Jeg har hanket inn noen hunder i mitt gamle nabolag som gikk løs titt og stadig. Jeg synes det beste egentlig er å ringe Viking for å hente hundene, for eier må betale for å få dem ut. Når det kommer til penger så blir folk fort klar over at de må endre seg, om de ikke vil betale for hundene sine igjen og igjen og igjen. Ta gjerne en telefon til politiet samtidig for å anmelde og si at Viking er på vei for å hente hundene

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Lunatic said:

Jeg har hanket inn noen hunder i mitt gamle nabolag som gikk løs titt og stadig. Jeg synes det beste egentlig er å ringe Viking for å hente hundene, for eier må betale for å få dem ut. Når det kommer til penger så blir folk fort klar over at de må endre seg, om de ikke vil betale for hundene sine igjen og igjen og igjen. Ta gjerne en telefon til politiet samtidig for å anmelde og si at Viking er på vei for å hente hundene

Hvor mye tar Viking for å levere hundene, vet du det? 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.×
×
 • Create New...