Jump to content
Hundesonen.no

Reklamasjon og behandlingstid? (mobil)


Shlush
 Share

Recommended Posts

Jeg sendte inn mobilen min på reklamasjon siden det er fjerde gangen jeg sender den inn til telenor. De mottok telefonen 28 juli samme dag fikk mobilen min statusen "midlertidig forsinkelse". Den statusen har vært uendret i over 1 mnd nå.

Finnes det noen regler på hvor lang tid en reklamasjon kan ta?

Jeg begynner å bli rimelig lei etter å ha sendt inn tlf 3 ganger tidligere, mobilen fikk jeg i januar og jeg forventer at den hvertfall skal fungere noen mnd uten trøbbel. Telenor har jo nesten hatt telefonen mer enn det jeg har hatt...

Link to comment
Share on other sites

Det er vel ein regel på at dei har rett til å forsøke å reparere den tre gongar, meinar eg, og deretter har du rett på ny vare. Og så skal det vere noko om erstatning om du er lenge utan, men den biten er eg meir usikker på, alt står i lova

Er på jobb no men kan prøve sjekke opp i kveld om du Ikkje har funnet ut av det. (og om eg hugsar..)

Link to comment
Share on other sites

Er det ikke ved andre gang ved samme feil og tredje om det er forskjellige? Men er det Telenor som har telefonen din? For da jeg sendte inn min til reklamasjon var ikke det til Telenor, men til et selskap de bruker. Så det var ikke deres feil at det selskapet var kranglete med meg, men det ordnet seg til slutt, men det tok tid.

Link to comment
Share on other sites

Det er vel ein regel på at dei har rett til å forsøke å reparere den tre gongar, meinar eg, og deretter har du rett på ny vare. Og så skal det vere noko om erstatning om du er lenge utan, men den biten er eg meir usikker på, alt står i lova

Er på jobb no men kan prøve sjekke opp i kveld om du Ikkje har funnet ut av det. (og om eg hugsar..)

Det er som plutte sier: ved tredjegangs reperasjon (for samme feil) har du rett på ny vare.

Det følger av fkjl. § 30 annet ledd at selger ikke har rett til å foreta "mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel". Unntaket er om "særlige grunner" gjør det rimelig med ytterligere avhjelp. Unntaket er imidlertid noe snevert, og hovedregelen er altså at selger ikke kan foreta mer enn to avhjelpsforsøk. Eventuelle "særlige grunner" må dokumenteres av selgeren.

Ovennevnte innebærer at man, om man ønsker, kan få en kompetent tredjepart til å bekrefte samme mangel for tredje gang. Dette vil, med mindre mangelen er uvesentlig, utløse rett til heving av kjøpet etter § 32.

Til @Shlush: Reglene for avhjelpens tid er nedfelt i § 30 første ledd. Av bestemmelsen følger at avhjelpen skal skje "innen rimelig tid". Det heter i forarbeidene til bestemmelsen at "kurante reparasjoner bør kunne utføres ganske omgående, for eksempel innen noen dager". Dette vil uansett variere sterkt, og avhenger av hva som er normalt i bransjen med tanke på varens og mangelens art.

Merk at du som hovedregel har krav på å få låne en erstatningsgjenstand for selgers regning dersom du er avskåret fra å bruke telefonen i mer enn én uke. Det gjelder likevel ikke dersom ditt behov ikke er rimelig sett i lys av "den kostnad eller ulempe" selgeren påføres. Dette er i så fall noe selgeren må dokumentere.

Litt avhengig av mangel, mener jeg at én måned er lenge. Konkret i saken vil jeg anbefale deg følgende (dette forutsetter at det ikke er gått mer enn fem år siden kjøpet):

1) Kontakt Telenor, vis til bestemmelsen i forbrukerkjøpsloven § 30 første ledd om at avhjelpen skal skje "innen rimelig tid", og sett en kort frist.

2) Dersom mangelen "ikke er uvesentlig": Forklar at dersom telefonen ikke er deg i hende innen <dato>, krever du at kjøpet heves etter lovens § 32.

Du kan for øvrig lese mer om rettighetene dine i innføringen min her: http://hundesonen.no/forum/topic/75305-kort-innfoering-i-kjoepsrettslige-rettigheter-og-plikter/

Edit:

Er det ikke ved andre gang ved samme feil og tredje om det er forskjellige? Men er det Telenor som har telefonen din? For da jeg sendte inn min til reklamasjon var ikke det til Telenor, men til et selskap de bruker. Så det var ikke deres feil at det selskapet var kranglete med meg, men det ordnet seg til slutt, men det tok tid.

Selgeren kan ha rett på flere avhjelpsforsøk dersom det er snakk om tre forskjellige mangler - dette avhenger blant annet av om avhjelpene ellers tilfredsstiller kravene i § 30. I noen tilfeller vil gjentatte mangler kunne medføre "vesentlig ulempe" for forbrukeren, og derfor utløse rett til prisavslag eller heving etter §§ 31 og 32. Hvorvidt avhjelp for tre forskjellige mangler faktisk medfører "vesentlig ulempe" for forbrukeren, må vurderes konkret.

Hvem "sin feil" det er, endrer ellers ikke noe på forbrukerens rettigheter overfor Telenor. Telenor kan ikke høres med at en tredjepart, som de har inngått kontrakt med, er skyld i forsinkelsene. En slik kontrakt er mellom Telenor og verkstedet de benytter seg av, og skal ikke ha noen innvirkning på trådstarters kontrakt med Telenor.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Som nevnt er det diffuset svaret i forbrukerkjøpsloven: innen rimelig tid.

Ifølge tvister/avgjørelser i FTU skal mobiler bli reparert innen 4 uker skal vi tro dinside.no (http://www.dinside.no/917999/treg-reklamasjon-hev-kjopet) Sitat fra artikkel: " Avgjørelser fra Forbrukertvistutvalget skal tilsi at en mobil bør bli reparert innen fire uker."

Hadde du klaget Telenor inn for FTU ville du mest sannsynlig kunnet heve kjøpet grunnet for lang reparasjonstid.

Og vanlig bransjekutyme er også når det har blitt så mange feil på ett så ungt/nytt produkt, å gi ut nytt til kunde istedet for å reparere flere ganger. Dette er dog ikke nedfelt i lov, bare snakk om god/dårlig kundebehandling.

Link to comment
Share on other sites

Som nevnt er det diffuset svaret i forbrukerkjøpsloven: innen rimelig tid.

Ifølge tvister/avgjørelser i FTU skal mobiler bli reparert innen 4 uker skal vi tro dinside.no (http://www.dinside.no/917999/treg-reklamasjon-hev-kjopet) Sitat fra artikkel: " Avgjørelser fra Forbrukertvistutvalget skal tilsi at en mobil bør bli reparert innen fire uker."

Hadde du klaget Telenor inn for FTU ville du mest sannsynlig kunnet heve kjøpet grunnet for lang reparasjonstid.

Og vanlig bransjekutyme er også når det har blitt så mange feil på ett så ungt/nytt produkt, å gi ut nytt til kunde istedet for å reparere flere ganger. Dette er dog ikke nedfelt i lov, bare snakk om god/dårlig kundebehandling.

Nå er verken DinSide eller Forbrukerrådet rettskilder, og jeg synes det er problematisk at de kommer med slike absolutte frister. Forarbeidene legger spesielt vekt på at hva som er akseptabel avhjelpstid må vurderes konkret, der faktorene nevnt i min forrige post spiller en avgjørende rolle.

Husk at trådstarter etter forbrukertvistloven ikke har muligheten til å klage saken inn for FTU uten først å gå gjennom lange saksbehandlingstider hos Forbrukerrådet.

Ellers er det verdt å merke seg at hovedregelen etter § 29 første ledd er at forbrukeren kan velge mellom retting eller omlevering, bortsett fra i tilfeller der dette er "umulig" eller volder selgeren "urimelige kostnader". Det følger av rettspraksis at omleveringkostnadene må være 2-3 ganger høyere enn rettekostnadene for at selgeren likevel kan velge å rette, jf. "Støvlettheldommen".

Har selv mobil kjøpt fra telenor som havnet på verksted når det var helt nytt.. Den har vært inne for samme feil tre ganger og de krever at jeg skal sende den inn for fjerde gang nå..

Dersom mangelen ikke er uvesentlig, og du har dokumentasjon fra selger/produsent/verksted på at det er samme feil, vil du kunne kreve heving av kjøpet etter fkjl. § 32.

Link to comment
Share on other sites

Nå er verken DinSide eller Forbrukerrådet rettskilder, og jeg synes det er problematisk at de kommer med slike absolutte frister. Forarbeidene legger spesielt vekt på at hva som er akseptabel avhjelpstid må vurderes konkret, der faktorene nevnt i min forrige post spiller en avgjørende rolle.

 

Husk at trådstarter etter forbrukertvistloven ikke har muligheten til å klage saken inn for FTU uten først å gå gjennom lange saksbehandlingstider hos Forbrukerrådet.

 

Ellers er det verdt å merke seg at hovedregelen etter § 29 første ledd er at forbrukeren kan velge mellom retting eller omlevering, bortsett fra i tilfeller der dette er "umulig" eller volder selgeren "urimelige kostnader". Det følger av rettspraksis at omleveringkostnadene må være 2-3 ganger høyere enn rettekostnadene for at selgeren likevel kan velge å rette, jf. "Støvlettheldommen".

 

Dersom mangelen ikke er uvesentlig, og du har dokumentasjon fra selger/produsent/verksted på at det er samme feil, vil du kunne kreve heving av kjøpet etter fkjl. § 32.

Ja det vet jeg, de er bare ekstremt vanskelige..
Link to comment
Share on other sites

Har selv mobil kjøpt fra telenor som havnet på verksted når det var helt nytt.. Den har vært inne for samme feil tre ganger og de krever at jeg skal sende den inn for fjerde gang nå..

Det er det samme som er skjedd med meg! Jeg fikk avslag på reklamasjon ved tredje innsendelse... Dette er altså FJERDE innsendelse for samme feil og jeg har sendt inn til reklamasjon og at jeg vil heve kjøpet!! Jeg tenkte egentlig å kjøpe ny tlf hos telenor, men jeg er såpass misfornøyd at jeg kommer til å skifte selskap...

Begrunnelsen jeg fikk ved avslaget var at de ikke regnet første innsendelse som et avhjelpsforsøk siden de kun oppdaterte programvare og resatte telefonen... Jeg tenker at det for pokker ikke er min feil at de ikke gjorde noe nyttig på første innsendelse :/ Hvilken begrunnelse fikk du @Enits ?

Men takk for hjelpen :-) Jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre... Men får jeg telefonen i retur så kommer jeg til å smelle hue i veggen!! Det er skjermen som er problemet, berøringsfølsomheten. Hele telefonen har blitt værre for hver innsendelse... Verkstedet greide også å kløne til tlf noe enormt ved ene reperasjonen. De skiftet skjerm og greide å legge en ledning på tvers over blitzen. Ble skygge på alle bildene :/ Amatørtabbe!!!

Link to comment
Share on other sites

Det er det samme som er skjedd med meg! Jeg fikk avslag på reklamasjon ved tredje innsendelse... Dette er altså FJERDE innsendelse for samme feil og jeg har sendt inn til reklamasjon og at jeg vil heve kjøpet! Jeg tenkte egentlig å kjøpe ny tlf hos telenor, men jeg er såpass misfornøyd at jeg kommer til å skifte selskap...

Begrunnelsen jeg fikk ved avslaget var at de ikke regnet første innsendelse som et avhjelpsforsøk siden de kun oppdaterte programvare og resatte telefonen... Jeg tenker at det for pokker ikke er min feil at de ikke gjorde noe nyttig på første innsendelse :/ Hvilken begrunnelse fikk du @Enits ?

Men takk for hjelpen :-) Jeg skal purre på dem jeg! Og si at jeg melder dem inn om det ikke skjer noe snart.

Ikke fått noe begrunnelse :/

Selvfølgelig er det et avhjelpsforsøk. Duster!

Jeg fikk beskjed når den var sendt inn 3. Gang at den ikke kunne reklameres på når den sendes til service, mens jeg ved 4. Gangs klage får beskjed om at den Må sendes til service for å kunne reklamere.. Provoserer ikke rent lite skal jeg si deg :P

Link to comment
Share on other sites

Nå er verken DinSide eller Forbrukerrådet rettskilder, og jeg synes det er problematisk at de kommer med slike absolutte frister. Forarbeidene legger spesielt vekt på at hva som er akseptabel avhjelpstid må vurderes konkret, der faktorene nevnt i min forrige post spiller en avgjørende rolle.

Husk at trådstarter etter forbrukertvistloven ikke har muligheten til å klage saken inn for FTU uten først å gå gjennom lange saksbehandlingstider hos Forbrukerrådet.

Ellers er det verdt å merke seg at hovedregelen etter § 29 første ledd er at forbrukeren kan velge mellom retting eller omlevering, bortsett fra i tilfeller der dette er "umulig" eller volder selgeren "urimelige kostnader". Det følger av rettspraksis at omleveringkostnadene må være 2-3 ganger høyere enn rettekostnadene for at selgeren likevel kan velge å rette, jf. "Støvlettheldommen".

Dersom mangelen ikke er uvesentlig, og du har dokumentasjon fra selger/produsent/verksted på at det er samme feil, vil du kunne kreve heving av kjøpet etter fkjl. § 32.

Mulig jeg uttrykte meg, tja, så det kan misoppfattes, dog tror jeg ikke det.

Men, nå har jeg vel aldri sagt at Dinside er rettskilder. Ikke har jeg nevnt Forbrukerrådet en eneste gang heller, så jeg er usikker på hvor du har lest alt dette. Jeg refererte til Dinside som hadde gått igjennom avgjørelser i FTU, hvor essensen er at de har sagt at over 4 uker er urimelig tvil.

Videre ymtet jeg at om TS sak ville komme dit, er det store sjanser for at kjøpet kan bli hevet,

Kan ikke se feil noe sted i innlegget mitt, eller er du fremdeles uenig, nå som jeg har omformulert. Dog det står det samme.

Link to comment
Share on other sites

Ikke fått noe begrunnelse :/

Selvfølgelig er det et avhjelpsforsøk. Duster!

Jeg fikk beskjed når den var sendt inn 3. Gang at den ikke kunne reklameres på når den sendes til service, mens jeg ved 4. Gangs klage får beskjed om at den Må sendes til service for å kunne reklamere.. Provoserer ikke rent lite skal jeg si deg :P

Ja... Jeg sendte inn telefonen fordi skjermen ikke fungerte! Trodde de virkelig at oppdatering og resatt tlf skulle løse problemet? Det var jo deres avhjelpsforsøk da? irriterende!!!

Jeg begynner å bli drittlei av å sette opp tlf på nytt hvertfall... Håper jeg får svar snart..

Er det noe jeg kan gjøre? annet enn å purre!!!

Link to comment
Share on other sites

Mulig jeg uttrykte meg, tja, så det kan misoppfattes, dog tror jeg ikke det.

Men, nå har jeg vel aldri sagt at Dinside er rettskilder. Ikke har jeg nevnt Forbrukerrådet en eneste gang heller, så jeg er usikker på hvor du har lest alt dette. Jeg refererte til Dinside som hadde gått igjennom avgjørelser i FTU, hvor essensen er at de har sagt at over 4 uker er urimelig tvil.

Videre ymtet jeg at om TS sak ville komme dit, er det store sjanser for at kjøpet kan bli hevet,

Kan ikke se feil noe sted i innlegget mitt, eller er du fremdeles uenig, nå som jeg har omformulert. Dog det står det samme.

I artikkelen du linket til, er det Martin Skaug Halsos fra Forbrukerrådet som kommer med grensen på fire uker.

Jeg mener at man bør se bort ifra denne grensen, da verken Forbrukerrådet eller DinSide er rettskilder, og slike absolutte grenser åpenbart ikke er i harmoni med motivene til loven.

Dermed mener jeg at artikkelen ikke bør være relevant.

Ellers er vi enige når det gjelder klagemulighetene - derfor formuleringen min "husk at", som en påminnelse, og ikke en rettelse.

Edit:

Er det noe jeg kan gjøre? annet enn å purre!

Ja, se punktene i min første post. Klag saken inn for Forbrukerrådet dersom Telenor ikke gir seg.

Link to comment
Share on other sites

Ikke fått noe begrunnelse :/

Selvfølgelig er det et avhjelpsforsøk. Duster!

Jeg fikk beskjed når den var sendt inn 3. Gang at den ikke kunne reklameres på når den sendes til service, mens jeg ved 4. Gangs klage får beskjed om at den Må sendes til service for å kunne reklamere.. Provoserer ikke rent lite skal jeg si deg :P

Enig, visst er det et avhjelpsforsøk, så lenge feilen/problemet kommer igjen. Det "innrømmer" de da de faktisk gjør noe med mobilen (oppdatering/Resetting). De ville ikke gjort noe med en mobil som var 100% i orden.

Men dette er en veldig vanlig unnskyldning hos div forhandlere.

Link to comment
Share on other sites

Jeg fikk beskjed når den var sendt inn 3. Gang at den ikke kunne reklameres på når den sendes til service, mens jeg ved 4. Gangs klage får beskjed om at den Må sendes til service for å kunne reklamere.. Provoserer ikke rent lite skal jeg si deg :P

Bruken deres av ordet "reklamasjon" gir for øvrig ingen mening. "Reklamasjon" er legalt definert, og betyr ikke annet enn at man gir melding om at man vil påberope seg mangelen, jf. fkjl. § 27 første ledd, og den implisitte definisjonen i kjl. § 32 annet ledd. Du har med andre ord "reklamert" når du henvender deg til selger/produsent, og opplyser dem om at tingen har en mangel som du ønsker hjelp med.

Link to comment
Share on other sites

I artikkelen du linket til, er det Martin Skaug Halsos fra Forbrukerrådet som kommer med grensen på fire uker.

Jeg mener at man bør se bort ifra denne grensen, da verken Forbrukerrådet eller DinSide er rettskilder, og slike absolutte grenser åpenbart ikke er i harmoni med motivene til loven.

Dermed mener jeg at artikkelen ikke bør være relevant.

Ellers er vi enige når det gjelder klagemulighetene - derfor formuleringen min "husk at", som en påminnelse, og ikke en rettelse.

Edit:

Ja, se punktene i min første post. Klag saken inn for Forbrukerrådet dersom Telenor ikke gir seg.

Ja. Dinside har intervjuet Halsos fra FR som refererer til saker behandlet i FTU. Som så vidt meg bekjent har dømmende makt.

Leste du ikke det jeg klippet ut fra artikkelen?

Limer det inn en gang til (sent på kvelden og alt det der): Avgjørelser fra Forbrukertvistutvalget skal tilsi at en mobil bør bli reparert innen fire uker.

Og her er en link: http://www.forbrukertvistutvalget.no/dokumenter/20100414/44372_1_P.pdf.

Om en pc, men pc og mobil går under samme kategori. Her var reparasjonstiden 6 uker som var utenfor "rimelig tid".

Vel står det bør og ikke skal, så man kan jo diskutere semantikken, men det er gode grunner som taler for mulig heving (etter å ha tatt det gjennom forbrukerrådet)

Link to comment
Share on other sites

Ja. Dinside har intervjuet Halsos fra FR som refererer til saker behandlet i FTU. Som så vidt meg bekjent har dømmende makt.

Leste du ikke det jeg klippet ut fra artikkelen?

Limer det inn en gang til (sent på kvelden og alt det der): Avgjørelser fra Forbrukertvistutvalget skal tilsi at en mobil bør bli reparert innen fire uker.

Og her er en link: http://www.forbrukertvistutvalget.no/dokumenter/20100414/44372_1_P.pdf.

Om en pc, men pc og mobil går under samme kategori. Her var reparasjonstiden 6 uker som var utenfor "rimelig tid".

Vel står det bør og ikke skal, så man kan jo diskutere semantikken, men det er gode grunner som taler for mulig heving (etter å ha tatt det gjennom forbrukerrådet)

Nå har FTU ikke "dømmende makt", som bare er forbeholdt domstolene. De kan fatte vedtak - hvor mye rettspraksis vedtakene bør danne, er imidlertid diskuterbart. Ikke minst fordi den gjennomsnittlige forbrukeren har problemer med å vurdere konkret; noe som har medført at FTU gjentatte ganger har måttet presisere at de fatter vedtak "i enkeltsaker".

Uansett er det ikke det du siterer jeg reagerer på, men det som umiddelbart følger. Halsos sier: "Avgjørelser fra Forbrukertvistutvalget skal tilsi at en mobil bør bli reparert innen fire uker. Så fire uker for en badevekt kan trolig også anses som en maksgrense." Semantikken rundt "(...) skal tilsi at en mobil bør (...)" kan, som du nevner, diskuteres. Generaliseringen på "å fire uker for en badevekt kan trolig også anses som en maksgrense" er imidlertid uheldig (selv om vedkommende bruker "trolig"), og der fremgår av sitatet at Halsos snakker om "maksgrense[r]". Dette mener jeg også er uriktig.

Link to comment
Share on other sites

Nå har FTU ikke "dømmende makt", som bare er forbeholdt domstolene. De kan fatte vedtak - hvor mye rettspraksis vedtakene bør danne, er imidlertid diskuterbart. Ikke minst fordi den gjennomsnittlige forbrukeren har problemer med å vurdere konkret; noe som har medført at FTU gjentatte ganger har måttet presisere at de fatter vedtak "i enkeltsaker".

Uansett er det ikke det du siterer jeg reagerer på, men det som umiddelbart følger. Halsos sier: "Avgjørelser fra Forbrukertvistutvalget skal tilsi at en mobil bør bli reparert innen fire uker. Så fire uker for en badevekt kan trolig også anses som en maksgrense." Semantikken rundt "(...) skal tilsi at en mobil bør (...)" kan, som du nevner, diskuteres. Generaliseringen på "å fire uker for en badevekt kan trolig også anses som en maksgrense" er imidlertid uheldig (selv om vedkommende bruker "trolig"), og der fremgår av sitatet at Halsos snakker om "maksgrense[r]". Dette mener jeg også er uriktig.

Men så leser jeg dette på FTU sine sider: "Vedtak fra FTU er bindende på lik linje med en dom fra domstolene, dersom saken ikke bringes inn for tingretten". Slik jeg leser det har de dømmende kraft på linje med domstoler, men man kan alltids ta det videre til domstolene. Hvis FTU ikke hadde hatt dømmende kraft hadde det heller ikke vært særlige grunner til å ha det, da alt likevel måtte inn i domstolene.

Står på forsiden: http://www.forbrukertvistutvalget.no/xp/pub/hoved/forside/489332.

Eller har jeg forstått alt feil? Har ikke FTU mulighet til å dømme, og bestemme slik som domstolene?

Vil ikke avgjørelser i FTU i tilegg skape presedens, slik at i liknende saker vil få så og si samme konklusjon, så lenge man snakker om lignende produkter.

Link to comment
Share on other sites

Det er to forskjellige ting å si at "vedtak fra FTU er bindende på lik linje med en dom" og at FTU har "dømmende makt". At de har en makt som likner på den tilhørende den "dømmende makt", er én ting, men når man snakker om "dømmende makt", snakker man plutselig om de tre statsmaktene etter Montesquieus maktfordelingsprinsipp, som er forbeholdt de alminnelige domstoler. Dette blir en semantisk, statsvitenskapelig diskusjon, og jeg innrømmer at det er helt uviktig for essensen i det jeg ønsker å poengtere (jeg har muligens også vært uklar her):

Du linket til et konkret vedtak i din forrige post, og skrev: "Om en pc, men pc og mobil går under samme kategori. Her var reparasjonstiden 6 uker som var utenfor "rimelig tid"." Videre skriver du i din siste post: "Vil ikke avgjørelser i FTU i tilegg skape presedens, slik at i liknende saker vil få så og si samme konklusjon, så lenge man snakker om lignende produkter."

I tillegg sier Halsos i artikkelen: "Avgjørelser fra Forbrukertvistutvalget skal tilsi at en mobil bør bli reparert innen fire uker. Så fire uker for en badevekt kan trolig også anses som en maksgrense."

I forarbeidene til fkjl. (Ot.prp. nr. 44 [2001-2002]) heter det blant annet: "Hva som er rimelig tid, må blant annet vurderes ut fra varens art og forbrukerens formål med å anskaffe varen. (...) Det må også tas hensyn til mangelens art. (...) Det er ikke utelukket at kravet er noe strengere når det er selgeren selv som tilbyr avhjelpen, enn når kjøperen krever det. (...) Ved vurderingen av hva som er rimelig tid, vil det videre kunne ha betydning om kjøperen får en erstatningsgjenstand."

Ser du problemet?

Jeg vet ikke om du har juridisk bakgrunn. Hvis ikke: Man snakker i jussen ofte om "konkrete helhetsvurderinger". I ovennevnte eksempel, er det for mange faktorer som spiller inn. Det gjør at den gjennomsnittlige forbrukeren raskt konkluderer med at "FTU vedtok følgende i den saken, jeg har samme vare med samme mangel; det de har kommet frem til er derfor direkte overførbart til mitt tilfelle". I virkeligheten er det for mange hensyn å ta, og jeg synes at også Forbrukerrådets representant kommer med et uheldig utsagn i den konkrete saken, når han snakker om "fire uker" og bruker ordet "maksgrense". Det er ikke fra lovgivers side lagt opp til at man skal tenke på denne måten, hvilket forarbeidene klart gir uttrykk for.

Link to comment
Share on other sites

Tja, nå gjør du saken egentlig vanskeligere enn den er, (litt typisk juss-studenter) da slike produkter er rimelige, sett i et større perspektiv.

Det er derfor vi har FTU for å lette små-saker hos domstolene (på samme måte som vi også har forliksrådet).

Der har det kommet en dom, det kan man ikke komme bort fra ,at 6 uker er for lang tid (sakene er veldig like) på en pc. I tillegg påstås det at 4 uker bør være maks (hvis det er feil, og så kom gjerne med linker som viser at Hafsos tar feil).

I dag er en pc og mobil så og si samme produkt, så at FTU antakeligvis kommer til samme konklusjon, at dette har tatt for lang tid, er ikke utenkelig.

Dog vil jeg også si, send en klage til forbrukerrådet og se hva slags motsvar Telenor kommer med. (godt å vite at man kanskje ikke skal kjøpe mobil fra de neste gang).

Men nå skulle man ha lagt seg for lenge siden.

Link to comment
Share on other sites

Tja, nå gjør du saken egentlig vanskeligere enn den er, (litt typisk juss-studenter) da slike produkter er rimelige, sett i et større perspektiv.

Det er derfor vi har FTU for å lette små-saker hos domstolene (på samme måte som vi også har forliksrådet).

Der har det kommet en dom, det kan man ikke komme bort fra ,at 6 uker er for lang tid (sakene er veldig like) på en pc. I tillegg påstås det at 4 uker bør være maks (hvis det er feil, og så kom gjerne med linker som viser at Hafsos tar feil).

I dag er en pc og mobil så og si samme produkt, så at FTU antakeligvis kommer til samme konklusjon, at dette har tatt for lang tid, er ikke utenkelig.

Dog vil jeg også si, send en klage til forbrukerrådet og se hva slags motsvar Telenor kommer med. (godt å vite at man kanskje ikke skal kjøpe mobil fra de neste gang).

Men nå skulle man ha lagt seg for lenge siden.

Det er der jeg er uenig. La oss, for argumentasjonens skyld, sette likhetstegn mellom "dom" og "vedtak", og avslutte den diskusjonen. Jeg synes også jusstudentkommentaren din var usaklig, men ber om at vi lar den ligge.

Ad resten: Det du skriver om at PC og mobil så og si er samme produkt, er ikke nødvendigvis avgjørende for konklusjonen. Man har i forarbeidene ikke bare vært tilbakeholdne med å sette absolutte grenser: Der spesifiseres jo i tillegg at alt fra forbrukerens formål med anskaffelsen, til om det er selgeren som selv tilbyr avhjelpen, til om forbrukeren får erstatningsgjenstand kan ha innvirkning på avhjelpens tillate lengde. Dette har jeg sitert forarbeidene på.

Dermed mener jeg at verken du eller Forbrukerrådet kan komme med generaliseringer på "x uker", som både du, ut ifra ett konkret FTU-vedtak, og Halsos, gjør.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig med Astrum i at Skaug Halsos er for bastant når han konkluderer med at det foreligger en maksgrense på fire uker for reparasjon av en mobil. Fordi fkjl legger opp til en konkret helhetsvurdering som ledd i å avgjøre hva som skal regnes som "innen rimelig tid", kan man vanskelig legge en generell grense ved fire uker. Dette fordi det vil være vanskelig for forbrukeren å spore nyansene i hver avgjørelse fra FTU. Skaug Halsos sier riktignok at man må "se an saken", men sier likevel i samme setning at dette er fordi "loven gjelder alt fra hårfønere til biler". Dermed utelater han de viktige vurderingsmomentene som forarbeidene til loven legger opp til, og som jeg mener hører hjemme i artikkelen.

Å anvende disse momentene (forbrukerens formål med anskaffelsen, erstatningsgjenstand, tingens art, mangelens art, hvorvidt selger initierer avhjelp (-en liste som til og med ikke er uttømmende)), er ikke å gjøre det vanskeligere enn det er; men å anvende rettskildene i den konkrete saken.

Hva angår FTU som organ, er det ikke en domstol, og avsier ikke domsavgjørelser, men er et domstolliknende forvaltningsorgan underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utvalget er ikke underlagt Domstolsadministrasjonen, og er ikke en særdomstol av noe slag. FTU fatter vedtak, og skaper sin egen praksis. At vedtakene er bindende, innebærer, som tidligere påpekt, at vedtakene er bindende for partene; ikke for andre. Dette må ikke sammenblandes med presedens, som innebærer at en avgjørelse i en domstol får betydning utover sakens parter. Til og med i de faktiske domstolene er man forsiktig med å utpeke en dom som et prejudikat. Prejudikatdannelse er stort sett forbeholdt Høyesterett.

At FTU har sin egen praksis innebærer at utvalget fatter serier med vedtak som vil ha likhetstrekk i vurderingene og utfallene. Dette betyr blant annet at dersom man vurderer å klage en sak inn for FTU, vil utvalgets praksis i like/liknende saker gi veiledning i hvordan utfallet i ens egen sak kan bli. FTU har også en selvstendig interesse i å opprettholde en konsekvent praksis.

-Stud. Jur.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.


 • Nye innlegg

  • Vri opp en vaskefille eller tyggeknute i vann og legg den i fryseren. Kulden lindrer kløen i tennene.
  • Hei! Etter å ha vært uten hund en stund nå er tiden innen for å begynne planleggingen av neste, tenkt til 2025. Jeg har noen tanker om rase selv, eller rettere sagt det er flere raser som ikke er aktuelle. Hunden kommer til å leve i en familie på fire(to barn på 5 og 7 år) å ha mulighet til å enten være med på jobb eller være hjemme med den andre parten på hjemmekontor.  Hunden kommer til å få ca. 1 time med fysisk aktivitet hver dag, pluss mental trening retning av det vi skal drive med.  Planen min er å konkurrere i lydighet å håper vi klarer å klatre oppover i klassene. Ellers litt smeller og nosework på si.  Det er viktig for meg at hunden(rasen), selv om man selvfølgelig må ta høyde for individuelle forskjeller er en stødig og trygg hund som kan være med familien på det meste. Ønsker en hund som har høy samarbeidsevne. Det er også et stort pluss om den ikke flyr etter vilt i skogen. Størrelse og pels har ingenting å si.  Forslag til rase? 🙂
  • Jeg vet at svar mitt er preget av at vår tispe ble operert for halvannet uke siden. Så jeg vil ikke skremme deg. Men med løpetid og redusere matlyst så ville jeg fulgte nøye med på formen. For livmorbetenelse er skummelt.  Om dere er usikre så ta en telefon til vetrinær og spør.  Men det kan være så enkelt som nye hannhunder i nærheten.     
  • Hei Kløing i tennene er satt i gang for fullt, og tennene faller fortere enn jeg rekker å følge med føler jeg. Med det så kommer også BITING! 🥲 Finnes det noe jeg kan gi valpen min som kan hjelpe mot kløen? Han har et bein spesielt for kløe i tenna (Nylabone), men hendene til mor er mye morsommere å tygge på. I tillegg så får han vanlige tyggebein han kan kose seg med (de med kylling rundt). Er det også vanlig at de sover mindre på denne tiden? At det gjør vondt når voksentennene kommer ut, og at han ikke vil sove pga. det?
  • Jeg har nylig kjøpt meg valp selv og bor i leiebolig. Huseier har på en måte tatt en risk med å leie ut til meg som har katter og nå hund i tillegg, men jeg har gjort så godt jeg kan for å unngå skader. Valpen min hadde grinder, men han hatet å være i de (han liker å sove i gangen) så de er ikke veldig i bruk lenger. Han har ikke ødelagt noe som jeg har sett, og jeg har en relativt liten leilighet (45kvm) hvor han er avgrenset til stue, kjøkken og gang. Boden har han null tilgang til (lukket dør til enhver tid), badet har jeg grind til (han gikk i kattedoen) og soverommet får han kun være i på natten. Da har jeg mest mulig oversikt over han. Uhell på gulvet skjer, det gjelder bare å tørke det opp fortest mulig tenker jeg. Har du gulvtepper og hunden tisser på de så pass på at du lufter og sjekker at det er tørt under teppene, så unngår du skader i gulv. 
 • Nylig opprettede emner

×
×
 • Create New...