Jump to content
Hundesonen.no

Regler for å trekke seg fra et kjøp på finn


Helianthus
 Share

Recommended Posts

Antar at kjøpsloven ligger til grunn, med mindre selger opptrer i næringsvirksomhet, da gjelder forbrukerkjøpsloven. (Kjøper har generelt sett sterkere rettigheter og vern i forbrukerkjøpsloven enn kjøpsloven). Er det to privatpersoner som er kjøper og selger, gjelder kjøpsloven: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27?q=kjøpsloven

Du kan ta en titt på kjøpslovens kapittel VII: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7

Hvilke rettigheter selger har vil være veldig avhengig av hvor langt man kom i å stadfeste en avtale og på hvilket tidspunkt kjøper eventuelt brøt denne avtalen. Man må altså tolke avtalen. Avtaleloven kan gi noen føringer for dette. http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1918-05-31-4?q=avtaleloven

Link to comment
Share on other sites

Hva er poenget med å kreve gjennomføring av salget? Man har jo 2 ukers angrefrist, da kan man jo bare kjøpe og angre i stedet for å trekke seg fra kjøpet, liksom..

Link to comment
Share on other sites

Hva er poenget med å kreve gjennomføring av salget? Man har jo 2 ukers angrefrist, da kan man jo bare kjøpe og angre i stedet for å trekke seg fra kjøpet, liksom..

Det er ikke 2 ukers angrefrist på kjøp av privatperson. Om man har lagt ut en annonse og fått solgt og regnet med de pengene så er det litt surt om kjøper ombestemmer seg.

Link to comment
Share on other sites

Hva er poenget med å kreve gjennomføring av salget? Man har jo 2 ukers angrefrist, da kan man jo bare kjøpe og angre i stedet for å trekke seg fra kjøpet, liksom..

Angrerettloven (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27?q=angrerett) gjelder bare for forbrukerkjøp, noe det ikke vil være snakk om dersom både kjøper og selger opptrer som privatpersoner. Jfr forbrukerkjøpsloven §1-1 andre og tredje ledd:

Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Link to comment
Share on other sites

Uansett. Hvorfor skal man tvinge gjennom et salg? Er det ikke bare å annonsere det igjen, liksom?

Trådstarters motiver kan man bare spekulere i, men et sikkert salg vil jo (forhåpentligvis) utgjøre en sikker fortjeneste for selger, sammenliknet med å legge tingen ut for salg igjen. Dette er imidlertid lite relevant i forhold til svaret på trådstarters spørsmål: Det er, som flere i denne tråden har nevnt, et sentralt moment i avtaleretten at avtaler som hovedregel er bindende. Det går ikke frem av faktum at det foreligger unntak som gjør at trådstarter ikke kan kreve naturaloppfyllelse. Retten til naturaloppfyllelse følger til orientering av kjl. § 52 første ledd, alternativt fkjl. § 44 første ledd, men det er altså kjøper som i utgangspunktet må hjemle retten denne mener å ha til heving av kjøpet.

Link to comment
Share on other sites

Trådstarters motiver kan man bare spekulere i, men et sikkert salg vil jo (forhåpentligvis) utgjøre en sikker fortjeneste for selger, sammenliknet med å legge tingen ut for salg igjen. Dette er imidlertid lite relevant i forhold til svaret på trådstarters spørsmål: Det er, som flere i denne tråden har nevnt, et sentralt moment i avtaleretten at avtaler som hovedregel er bindende. Det går ikke frem av faktum at det foreligger unntak som gjør at trådstarter ikke kan kreve naturaloppfyllelse. Retten til naturaloppfyllelse følger til orientering av kjl. § 52 første ledd, alternativt fkjl. § 44 første ledd, men det er altså kjøper som i utgangspunktet må hjemle retten denne mener å ha til heving av kjøpet.

Tror du ikke en motvillig kjøper vil ha vondere for å betale enn en villig kjøper? Da er det relevant hvorvidt kjøper vil eller ikke vil ha varen, og her vil åpenbart ikke kjøper kjøpe lenger.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kåre Lise

Tror du ikke en motvillig kjøper vil ha vondere for å betale enn en villig kjøper? Da er det relevant hvorvidt kjøper vil eller ikke vil ha varen, og her vil åpenbart ikke kjøper kjøpe lenger.

Det er da virkelig ikke noe argument. Og hvorfor skal man være slækkere med betaling ovenfor private enn næringsdrivende? Selger kan også ha hatt merarbeid og omkostninger med salget. Jeg mener det får bli en vurderingssak mellom de involverte.

Link to comment
Share on other sites

Det er da virkelig ikke noe argument. Og hvorfor skal man være slækkere med betaling ovenfor private enn næringsdrivende? Selger kan også ha hatt merarbeid og omkostninger med salget. Jeg mener det får bli en vurderingssak mellom de involverte.

Det var ikke det som var poenget. Det jeg prøvde å få frem, er at det kanskje ikke er verdt det for selgeren, at det kanskje er mer pes å tvinge gjennom dette salget, enn å bare legge ut gjenstanden for salg på nytt og forhåpentligvis få en mer seriøs kjøper.

Link to comment
Share on other sites

Sikkert fordi vedkommende 1) trodde han mer eller mindre hadde solgt varen, og 2) han ble sur da jeg trakk meg :-( Kjipt av meg, men jeg sendte melding i god tid.

Jeg har solgt mye på finn, og det skjer ofte at folk ombestemmer seg. For meg er dette helt forventet, så jeg ble overrasket :shocked: når selgeren begynte å true med både det ene og det andre.

Link to comment
Share on other sites

Tror du ikke en motvillig kjøper vil ha vondere for å betale enn en villig kjøper? Da er det relevant hvorvidt kjøper vil eller ikke vil ha varen, og her vil åpenbart ikke kjøper kjøpe lenger.

Det tror jeg absolutt, men hvor motvillig medkontrahenten er til å oppfylle sin del av avtalen, er ikke relevant for kravet denne måtte ha på seg.

Det var ikke det som var poenget. Det jeg prøvde å få frem, er at det kanskje ikke er verdt det for selgeren, at det kanskje er mer pes å tvinge gjennom dette salget, enn å bare legge ut gjenstanden for salg på nytt og forhåpentligvis få en mer seriøs kjøper.

Kanskje, kanskje ikke. Det går ikke frem av faktum hva som ble solgt. Alt mulig selges på Finn.no - en kan enkelt finne alt fra nips til en tier, til boliger som blir solgt for mange millioner. Felles for alle kjøpene er at en aksept av tilbudet (annonsen) er bindende for kjøper, såvel som selger (avhending av fast eiendom er riktignok underlagt særregler, men bare dersom aksept av tilbudet rettes eiendomsmegler, se særlig eiendomsmeglerforskriften § 6-3). Dette blir altså en spekulasjonssak.

Hvor mye arbeid selger ønsker å legge i å få salget gjennomført, får videre være opp til denne. Jeg hadde ikke hatt problemer med å tilby åpent kjøp som selger, dersom tingen kostet kr 10. Om jeg kunne dokumentert salget svart på hvitt, hadde derimot lite annet enn en konkurs debitor hindret meg fra å få salget gjennomført ved salg av dyrere ting, herunder bil, båt, fast eiendom mv. Avhengig av salgsgjenstanden, summen og situasjonen ellers, kan en lengre rekke midler være aktuelle for å inndrive kravet: Innklaging til nemnder, bringe saken inn for de alminnelige domstoler, faktura/inkasso, dekningssalg med erstatning for den negative kontraktsinteresse mm.

Igjen, hva som ble solgt, hvor langt selger er villig til å gå, samt hvilke rettslige steg selger kan ta for å få naturaloppfyllelse blir spekulasjoner. Ingen av disse momentene endrer imidlertid på svaret mitt på trådstarters spørsmål: Avtaler er bindende, og begge parter har krav på å kreve avtalen gjennomført.

Sikkert fordi vedkommende 1) trodde han mer eller mindre hadde solgt varen, og 2) han ble sur da jeg trakk meg :-( Kjipt av meg, men jeg sendte melding i god tid.

Jeg har solgt mye på finn, og det skjer ofte at folk ombestemmer seg. For meg er dette helt forventet, så jeg ble overrasket :shocked: når selgeren begynte å true med både det ene og det andre.

Det kan ikke anses avtalt at kjøpet er åpent, bare fordi dette finner sted på Finn.no. Selv Finns retningslinjer legger til grunn at avtaler er bindende (dog er den aktuelle siden rettet mot kjøper).

At man må kunne "bevise et økonomisk tap", som Finn spesifiserer på den samme siden, er forøvrig mindre relevant for selger, da denne alltid vil ha et erstatningskrav for den negative kontraktsinteresse; se forøvrig svaret mitt til 2ne.

Link to comment
Share on other sites

Det var ikke det som var poenget. Det jeg prøvde å få frem, er at det kanskje ikke er verdt det for selgeren, at det kanskje er mer pes å tvinge gjennom dette salget, enn å bare legge ut gjenstanden for salg på nytt og forhåpentligvis få en mer seriøs kjøper.

Ikke sant?! Som regel er jeg pålitelig kjøper, men i dette tilfellet ble det for varmt for hodet mitt :sweat: At jeg ikke har angrerett ved kjøp av privatpersoner på finn er jeg (nå) inneforstått med, og så får jeg håpe at selgeren er litt kulere enn han hørtes ut igår .. :) (Han har ikke hatt mye ekstra jobb eller beviselig tap da .. det er en lett salgbar vare til en grei pris, og det er gratis å annonsere på finn.no-Torget.

Dette er igrunnen noe alle burde vite: Har du avtalt et kjøp på finn så kan du ikke angre deg!

Link to comment
Share on other sites

Jeg hadde et produkt til salgs på Finn, pris og henting var avtalt. Plutselig trekker kjøper seg, og ja det var surt, men det er en grunn til at jeg aldri skriver solgt før pengene er å hånda mi. Litt senere var produktet solgt til en annen, dog til litt lavere pris, men det var jo mitt valg.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sikkert fordi vedkommende 1) trodde han mer eller mindre hadde solgt varen, og 2) han ble sur da jeg trakk meg :-( Kjipt av meg, men jeg sendte melding i god tid.

Jeg har solgt mye på finn, og det skjer ofte at folk ombestemmer seg. For meg er dette helt forventet, så jeg ble overrasket :shocked: når selgeren begynte å true med både det ene og det andre.

http://www.nrk.no/rogaland/advarer-mot-kjop-pa-facebook-1.11470439 Leste denne for ikke så lenge siden. Bud er bindende i utgangspunktet, at folk velger å se mellom fingrene på ting er jo greit, men jeg tror nok selger har loven på sin side, om h*n gidder og lage sak.

Ofte så er det nok greit fordi folk hverken vet hvilke rettigheter de har og/ eller fordi de har en lettsolgt vare som de bare legger ut på nytt helt uproblematisk. Om det derimot skaper trøbbel for selger så forstår jeg jo at det kan være irriterende, feks om det er en vare som ikke er så lettsolgt, man har belaget seg på å få inn de kr da og da eller fordi man kanskje har sagt fra seg andre kjøpere for å holde av til en som ikke vil likevell. Men noen er jo bare duster uansett, enten de sitter som selger eller kjøper. Det ordner seg sikkert :)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

http://www.nrk.no/rogaland/advarer-mot-kjop-pa-facebook-1.11470439 Leste denne for ikke så lenge siden. Bud er bindende i utgangspunktet, at folk velger å se mellom fingrene på ting er jo greit, men jeg tror nok selger har loven på sin side, om h*n gidder og lage sak.

Ofte så er det nok greit fordi folk hverken vet hvilke rettigheter de har og/ eller fordi de har en lettsolgt vare som de bare legger ut på nytt helt uproblematisk. Om det derimot skaper trøbbel for selger så forstår jeg jo at det kan være irriterende, feks om det er en vare som ikke er så lettsolgt, man har belaget seg på å få inn de kr da og da eller fordi man kanskje har sagt fra seg andre kjøpere for å holde av til en som ikke vil likevell. Men noen er jo bare duster uansett, enten de sitter som selger eller kjøper. Det ordner seg sikkert :)

Det er uansett @SiriEveline sin skyld, som hadde et superbra og superbillig bur å selge meg ;-) Har ikke hørt noe mer fra selgeren, men blir ikke overrasket om han tar kontakt igjen siden annonsen fortsatt ligger på finn. Den tid den sorg :P

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er uansett @SiriEveline sin skyld, som hadde et superbra og superbillig bur å selge meg ;-) Har ikke hørt noe mer fra selgeren, men blir ikke overrasket om han tar kontakt igjen siden annonsen fortsatt ligger på finn. Den tid den sorg :P

Det var et bur jeg hadde til salgs selv, hvor selger trakk seg, og kjipt var det siden jeg hadde sagt nei til andre (siden henting og alt var avtalt). Men fikk solgt det en liten stund etter, så tror ikke du skal bekymre deg veldig.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...