Jump to content
Hundesonen.no

Mattilsynet—vanskelig å avdekke dårlig stell av kjæledyr


Pringlen
 Share

Recommended Posts

Biter meg merke i at de sier noe om dette med å vake på grensa av det akseptable...
Det gjør nok jobben deres forferdelig vanskelig. 
Finner det ganske interessant at det f.eks. på facebook (oh joy, for alle hundegruppene der) hyles ganske mye om hvor udugelige MT er.
De gjør ikke nok, de gjør det ikke fort nok, og generelt er de bare udugelige. 
Jeg er en av dem som mener dyrepoliti burde vært unødvendig, om MT hadde fått mer midler og makt.
All den tid det ikke skjer, så håper jeg jo at dyrepoliti vil være en bra ting, og at det fungerer som tiltenkt.
 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Shokata skrev:

Biter meg merke i at de sier noe om dette med å vake på grensa av det akseptable...
Det gjør nok jobben deres forferdelig vanskelig. 
Finner det ganske interessant at det f.eks. på facebook (oh joy, for alle hundegruppene der) hyles ganske mye om hvor udugelige MT er.
De gjør ikke nok, de gjør det ikke fort nok, og generelt er de bare udugelige. 
Jeg er en av dem som mener dyrepoliti burde vært unødvendig, om MT hadde fått mer midler og makt.
All den tid det ikke skjer, så håper jeg jo at dyrepoliti vil være en bra ting, og at det fungerer som tiltenkt.
 

Jeg kan virkelig ikke si meg mer enig! Det må mer ressurser, stillinger, klarere lover til for at mattilsynet skal kunne gjøre en større forandring, ikke bare delegere videre med nytt navn til noe som høres så fint og flott ut som dyrepoliti. Det gir jo ikke mer makt selv om folk tror at ordet "politiet" er magisk i denne sammenhengen.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Problemet "uten" dyrepoliti er at vi kan gi mattilsynet alle pengene i Norge om vi bare vil, men de har enda ikke juridisk rett til å gjøre noe annet enn å gjøre tilsyn - komme med anbefalinger eller "trusler" om anmeldelse/faktisk anmelde til politiet. De er enda avhengig av politistøtte for å gjøre "raids" eller tiltak. Tiden fra avdekking til handling vil være like stor så lenge politiet ikke styrkes parallellt og/eller det opprettes et par fylkes-stillinger med dyrepoliti som jobber tett oppmot et styrket mattilsyn.

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Kangerlussuaq skrev:

Problemet "uten" dyrepoliti er at vi kan gi mattilsynet alle pengene i Norge om vi bare vil, men de har enda ikke juridisk rett til å gjøre noe annet enn å gjøre tilsyn - komme med anbefalinger eller "trusler" om anmeldelse/faktisk anmelde til politiet. De er enda avhengig av politistøtte for å gjøre "raids" eller tiltak. Tiden fra avdekking til handling vil være like stor så lenge politiet ikke styrkes parallellt og/eller det opprettes et par fylkes-stillinger med dyrepoliti som jobber tett oppmot et styrket mattilsyn.

Ja? Det var det jeg prøvde å få frem i mitt noe knotete innlegg :) 
Jeg bare tror ikke det hjelper at det heter "politi" :P 
Det må ligge utøvende makt bak, og det KAN mattilsynet få tildelt, om man bare vil gi dem det.
Det må jo koste mye mindre enn å drive å styre med å bygge opp noe nytt hver pokkers gang man innser at det er et problem et sted?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Just now, Shokata said:

Ja? Det var det jeg prøvde å få frem i mitt noe knotete innlegg :) 
Jeg bare tror ikke det hjelper at det heter "politi" :P 
Det må ligge utøvende makt bak, og det KAN mattilsynet få tildelt, om man bare vil gi dem det.
Det må jo koste mye mindre enn å drive å styre med å bygge opp noe nytt hver pokkers gang man innser at det er et problem et sted?

Jeg leste ikke det ut fra ditt innlegg, sorry :) I mine øyne er det du skisserer også å bygge opp noe nytt...

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Kangerlussuaq skrev:

Jeg leste ikke det ut fra ditt innlegg, sorry :) I mine øyne er det du skisserer også å bygge opp noe nytt...

Sånn går det når man tenker mer enn man skriver :P haha

(jeg mener at MT bør få mer ressurser og mer makt, enkelt sagt)

Edited by Shokata
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Just now, Shokata said:

Sånn går det når man tenker mer enn man skriver :P haha

(jeg mener at MT bør få mer ressurser og mer makt, enkelt sagt)

 

Kan noen andre enn politiet ha utøvende politi/juridisk makt, i Norge? Eneste unntaket jeg kjenner til er at en flykaptein har "juridisk makt" ombord i et fly i lufta, og at en sjøkaptein har "juridisk makt" på et skip på havet.

Link to comment
Share on other sites

Det som plager meg mest er det at folk skal tydeligvis prioriteres fremfor dyrenes, og dermed få en million sjanser til å fikse og ordne, mens dyrene fortsetter å lide i mellomtiden. Det har jo vært tydelig i flere saker, hvor MT selv sier at de har vært inne i bildet i flere år, men at vedkommende dyreplager har fått sjanse på sjanse til å rett opp. Det blir feil for meg. MT eller dyrepoliti, hvem nå enn som sitter med jobben, bør og skal ha som formål å sette dyra først, uten hensyn til de "stakkars" eierne. Er vedkommende i en situasjon der det f.eks. er sykdom eller lignende, så får MT/DP sende melding videre til helseinstanser, og selv prioritere å få dyrene vekk fra situasjonen. Å "se an" hjelper sjelden noen, og det inkluderer deprimerte eiere, som ikke blir friskere av skyldfølelsen de får av å ikke klare å følge opp dyrene. Er folk fæle med viten og vilje, eller de gir f**n, så er det heller ingen grunn til å vente, dyr skal ikke være prøvekaniner for å se om folk tar til vettet med tida. Er det ren uvitenhet, så lærer man opp. Én sjanse skal være nok til å avklare om folk tilhører den ene eller den andre kategorien. Viser ikke folk vilje til å endre, eller ikke har råd, innen rimelig tid, f.eks. 1 mnd, så bør det ikke være noe å diskutere videre, hensynet til dyra må gå foran folks eventuelle furting og dårlige unnskyldninger.

I høringsbrevet før den nye Dyrevelferdsloven ble vedtatt står der følgende:

Sitat

Mattilsynet kan rette vedtak mot enhver som bryter loven og bestemmelser gitt i medhold av loven. Det kan også treffes vedtak ved fare for lidelse, uavhengig av om det i det konkrete tilfellet foreligger lidelse hos dyr eller ikke.

Dette burde MT ha litt mer av i tankene, synes jeg.

5 timer siden, Kangerlussuaq skrev:

Problemet "uten" dyrepoliti er at vi kan gi mattilsynet alle pengene i Norge om vi bare vil, men de har enda ikke juridisk rett til å gjøre noe annet enn å gjøre tilsyn - komme med anbefalinger eller "trusler" om anmeldelse/faktisk anmelde til politiet. De er enda avhengig av politistøtte for å gjøre "raids" eller tiltak. Tiden fra avdekking til handling vil være like stor så lenge politiet ikke styrkes parallellt og/eller det opprettes et par fylkes-stillinger med dyrepoliti som jobber tett oppmot et styrket mattilsyn.

Dette stemmer ikke i følge Dyrevelferdsloven, se sitat fra §32 under, min utheving. Ergo finnes det ingen unnskyldning for å somle med å fjerne dyr fra en ugunstig situasjon, eller andre tiltak, som å nekte folk dyrehold, se §33 lenger ned. Det står ingenting om at folk skal få ørten sjanser. Dette er en lov, som alle andre, og bryter du den, så skal det få konsekvenser. Kjører du for fort, får du bot, ferdig snakka, ingen venter og ser om du roer deg ned etter hvert, og så evt. gir deg bota på 17. forsøket. Kjører du i fylla, altså mer alvorlig overtredelse, så blir du fratatt førerkortet asap. Jeg kan ikke se at det noen grunn til at MT skal forvalte denne loven noe annerledes når de har hjemmel til å gripe inn. Altså, oppbevarer du bikkja i bur i 16 timer i døgnet, så vil det, etter mitt skjønn kunne gå under §23 om levemiljø, dyrs rett til bl.a. naturlig bevegelse, men det er ikke alvorlig overtredelse, og du kan få en liten bot. Gjør du det mange ganger, eller stikker fra bikkja i flere dager, så er det ingen bønn, bort med voffen. Dette burde i grunn være veldig enkelt i mange saker, selv om noen selvfølgelig vil være tvilstilfeller. Men jeg synes at enkelte paragrafer bare er til pynt, MT bruker dem ikke, som nevnte §23, og ved å anvende dem, kunne en del av denne tvilen faktisk bli borte. 

Kan også nevne f.eks. krav til kompetanse og levemiljø hos folk som selger dyr kommersielt, noe som også er en del av MTs arbeidsområde. Men dette kravet blir ikke brukt til noe, det kan alle som jobber i dyrebutikk fortelle om. Jeg har aldri hørt om at noen har hatt tilsyn. Også her er det masse å hente. 

Konklusjon: Jeg tror mye ville vært gjort dersom MT faktisk benyttet seg av den loven vi har, og alle dens paragrafer. Alt kan selvfølgelig bli bedre, det kan det vel alltid, men MT har mye hjemmel som ikke blir brukt til annet enn pynt, og her er det mye å hente. Vel anvendt, kunne Dyrevelferdsloven gjort at dyrevelferden hadde gjort et kjempebyks fremover. 

Sitat

§ 32.Gjennomføring av pålegg, midlertidig forvaring av dyr mv.

Dersom pålegg fra tilsynsmyndigheten ikke etterkommes, det er ukjent hvem som er ansvarlig, eller det er nødvendig å få gjennomført tiltak raskt, kan tilsynsmyndigheten selv iverksette nødvendige tiltak.

Tilsynsmyndigheten eller politiet kan etter vedtak ta dyr i midlertidig forvaring eller på annen måte sørge for at dyret får nødvendig tilsyn og stell. Vedtak fattet av politiet faller bort om det ikke stadfestes av tilsynsmyndigheten innen 7 dager. Ansvaret for dyr omfattet av politiets vedtak overføres til tilsynsmyndigheten når vedtaket stadfestes.

Midlertidig forvaring av dyr skal ikke vare lenger enn nødvendig. Dersom tilsynsmyndigheten finner at dyret ikke kan leveres tilbake til eier, skal dyret avlives. Hvis eieren samtykker, kan dyret likevel omplasseres eller selges.

Tiltak etter første og andre ledd kan gjennomføres for dyreholders regning. Skyldige beløp er tvangsgrunnlag for utlegg.

Politiet skal hjelpe til med gjennomføring av tilsyn og vedtak når tilsynsmyndigheten ber om det.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring av pålegg og midlertidig forvaring av dyr.

Sitat

§ 33.Forbud mot aktiviteter omfattet av loven

Den som unnlater å etterkomme vesentlige pålegg eller grovt eller gjentatte ganger overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan av Mattilsynet ilegges nødvendige forbud mot aktiviteter omfattet av denne loven. Forbudet kan gjelde alle eller noen arter, en eller flere aktiviteter, for en viss periode eller inntil videre.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Kangerlussuaq skrev:

Interessant, @Lene_S - var ikke klar over at loven var beskrevet slik. Hvorfor blir det ikke gjort mer i Norge da, kan man spörre seg? :( 

Tja, godt spørsmål: Mistenker at årsaken ligger i det jeg skrev i første avsnitt, at hensynet til folk går foran dyrs lidelser. Er jo et gjennomgangstema her i landet ;)

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Kangerlussuaq skrev:

 

Kan noen andre enn politiet ha utøvende politi/juridisk makt, i Norge? Eneste unntaket jeg kjenner til er at en flykaptein har "juridisk makt" ombord i et fly i lufta, og at en sjøkaptein har "juridisk makt" på et skip på havet.

Ut fra maktfordelingsprinsippet vil jeg tro at Stortingen kan gi MT de tillatelser de måtte trenge. 
Så er spørsmålet om de da også vil trenge mer/annen utdanning ved siden av de utdanningene de allerede har. 
Eller i det minste ha jurister på kontoret som avgjør...
Jeg vet ikke hvordan dette fungerer i praksis i dag, men vil anta at MT trenger tillatelse fra politijurist for å gå inn og hente ut dyr. Og da har de vel også med seg politibetjenter i en del tilfeller (men det er neppe betjentene som avgjør hentingen...)

 

(oppdaga innlegget til Lene_S etter at jeg hadde skrevet :P )

Edited by Shokata
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.


 • Nye innlegg

  • Er det ingen i nærheten som har en hund du kan låne? En oppdretter med flere hunder, eller noe? Nå var jo det for min og Odins del, men når jeg ikke orket å konkurrere med ham mer så gikk jo Lisa her på forumet konkurranser med ham. Men ja, livet som hundeeier er jo veldig i faser. Fra valpestadiet og få dem til velfungerende hunder i hverdagen, til å kunne ha dem med på aktiviteter og konkurranser, og så når de ikke er med på alt lengre igjen, og trenger mer oppfølging  helsemessig.
  • Akkurat nå har jeg lyst på en hund som kan henge med på lange fjellturer og som jeg kan konkurrere med, men som kan bo et annet sted så lenge senioren min fortsatt lever. Må jo bare innse at hun er en gammel hund som ikke lengre kan være med på alt jeg har lyst til, men vil jo også gi henne en god alderdom. Så ny hund i huset er uaktuelt så lenge hun er her. Hvorfor må det være så vanskelig...
  • Enig med Simira, meld dere på et valpekurs om dere ikke allerede går/har gått. I tillegg har for eksempel Maren Teien en veldig fin kanal som heter Hverdagslydig+ (https://boon.tv/hundetrener-maren), der er det også en egen kanal for valpeeiere. Vet at flere har hatt god nytte av hennes forelesninger og videoer i valpeperioden. Finnes helt sikkert noen gratis alternativer også, men det har jeg ingen oversikt over. 
  • Først av alt må du slutte å la ham hilse på andre hunder på tur. Hvis ikke får du en hund som trekker i båndet i alle retninger, og stresser seg opp hver gang han ser en hund. Det er ikke alle som kan eller vil hilse, og det er heller ikke trygt. Prøv å holde dere til kjente, trygge hunder. Om du ikke kjenner så mange kanskje det er noen du møter ofte på tur, eller du kan ta kontakt med en klubb i nærheten, en turgruppe eller noe. Jokking er en typisk stressadferd i den alderen, og tegn på at han girer seg opp for mye. Avbryt lek eller hilsing så fort det er tilløp til jokking, og jobb med at han skal være rolig og ha kontakt med deg. For å få slutt på biting i føtter ville jeg først og fremst sørget for at han har nok biteleker, og avlede med dem. Når han først begynner å bite på føttene, stå helt stille og ignorere ham til han slutter. Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å gå et valpekurs om du ikke har gjort det allerede. Alt dette er helt vanlig for valper i den alderen, og på et kurs vil du få hjelp til å håndtere det. Du finner også mange vanlige problemer og råd for dem i trådene under valpeprat her på forumet, så ta en titt gjennom her.
  • Kikket litt i dogweb og ser at hundene fra lundehundprosjektet ligger der sånn som alle andre, med en X på slutten reg. nummeret. Den som ble utstillingschampion var 3. generasjon, og ser tittelen ligger inne. Da skulle man jo gjerne tro at de kan ta andre championat også, og at det samme vil gjelde for cavalierprosjektet, som trossalt er ganske så ekvivalent? Det var jammen ikke lett å finne informasjon på dette! 
 • Nylig opprettede emner

×
×
 • Create New...