Jump to content
Hundesonen.no

Definisjoner hva betyr de?


Recommended Posts

Her kommer en liste over de mest vanlige ord og utrykk jeg bruker og en forklaring på hva de har å si i praksis trening med hunden.

PF = Positiv Forsterkning...

er når en atferd øker..du får mer av den som følge av at hunden oppnår belønning. Eks. En matglad hund oppnår belønning ved å legge seg. Å legge seg øker i frekvens fordi mat/forsterker tilføres.

Å legge seg blir da positivt forsterket.

NF = Negativ Forsterkning...

er også når en atferd øker.. du får mer av den som følge at hunden vil unngå et ubehag. Eks. En hund som vil unngå straff legger seg. Å legge seg ned øker i frekvens fordi den på den måten unngår noe den ikke vil ha. Å legge seg ned er da Negativt forsterket.

PS = Positiv Straff...er når en atferd minker i frekvens som følge av tilført straff. Eks. Ber du hunden om å sette seg og den blir stående og du straffer den for det (presser rompa ned) får du mer av at den lar vær å stå når du sier sitt. Det er altså bare positiv straff om den fører til mindre atferd.

Å la være å stå når du sier sitt.. blir positivt straffet og konsekvensen... at hunden setter seg... blir negativt forsterket. Altså.. du får mindre stå og mer sitt.

Fører ikke dette til at du får mer sitt og mindre stå... så bruker du ikke Positiv straff og gjør det dermed galt.

NS = Negativ Straff...

er når du fjerner et gode om en atferd du ikke liker intreffer.

Eks. Hunden smeller vanligvis rompa i bakken når du sier sitt fordi den forventer en godbit. Den godbiten uteblir om den setter seg tregt Den responsen (tregt nedsitt) vil da reduseres fordi det fører til at belønning uteblir og hunden går dermed glipp av muligheten den hadde i den situasjonen (time out) og korrekt nedsitt fører til at den kommer tvert uten forsinkelse (uten timeout).

Fører ikke dette til at du får mer presis atferd, så bruker du ikke negativ straff og gjør det dermed galt.

EKSTINKSJON = er når en atferd dør ut som følge av manglende forsterkning. Her snakker man om lærte atferder og slutter man å trene på en spesiell lydighetsøvelse, vil den ferdigheten dø ut. Medfødte atferder regnes ikke med, da de opprettholdes i større grad.

FORMING/SHAPING = når en atferd deles opp i små momenter og gradvis forsterkes eller formes. Eks. Hunder er naturlig nyskjerring kaster et blikk eller lukter på apportbukken du legger på bakken. Om du forsterker den atferd vil den gjentas oftere. Øker man så etterhvert kriteriet slik at hunden i tilegg må gripe den for å oppnå forsterkeren, så øker man gradvis kravet til å oppnå forsterkning/belønning.

KJEDING = er når du setter sammen de ulike delmomentene og lager en kjede av dem. Å utføre et moment fører til at hunden får lov å gå videre til neste..som igjen fører til neste. Merete har lært sin hund å hente brus i kjøleskapet.. legge flasken i fanget hennes for så å lukke kjøleskapsdøren igjen. Den kompliserte øvelsen er kjedet fram bit for bit..det ene momentet fører videre til neste.

OPRANT BETINGING = hunden opererer på miljøet. Dvs. at hunden jobber målrettet og viljestyrt. Den er aktiv og prøver og feiler for å se hva som fører frem til forsterkningen.

HABITUERING = når hunden venner seg gradvis til en påvirkning som gjentas flere ganger. Man kan si at den venner seg til det og overser det.

Eks. Stadig smårykk i line venner hunden seg til og øker man gradvis intensiteten venner også hunden seg gradvis til det. En habituert atferd har lett for å bli borte igjen etter en tids fravær.

Eks. Hunden er redd torden, men etter en uke med torden er ofte redselen habituert. Hunden er ikke lngre redd. Været blir pent ogjen og etter 2 mnd. så tordner det igjen og hunden er ofte mer redd da en forrige gang.

Kildehenvisning:

Læringspsykologi Frode Svartdal og Magne Arve Flaten

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Ikke for å være ekkel, men vil det si at dette er dine definisjoner, eller?

he he nei for all del. Så klok er jeg ikke. Nei det er de definisjoner som vitenskapen og forskere som har studert dette inngående er kommert fram til og som nå er allmenn læringspsykologi. (se kildehenvisning)

De eksemplene jeg satte opp med hunden er bare ekempler på hvordan det ter seg i praksis.

Alle eksempler kan byttes ut med tilsvarende for oss mennesker.

"Går du på stien og pluttselig plumper ut i en vanndam, så blir den atferden positivt straffet. Du lærer å gå rundt vanndammer og den atferden blir negativt forserket" Slik kan man ta eksempel for eksempel og plassere mennesker i tilsvarende situasjoner. Læringslovene gjelder for alt med atferd og det har alt som lever.

Link to post
Share on other sites

NS = Negativ Straff...

er når du fjerner et gode om en atferd du ikke liker intreffer.

Eks. Hunden smeller vanligvis rompa i bakken når du sier sitt fordi den forventer en godbit. Den godbiten uteblir om den setter seg tregt Den responsen (tregt nedsitt) vil da reduseres fordi det fører til at belønning uteblir og hunden går dermed glipp av muligheten den hadde i den situasjonen (time out) og korrekt nedsitt fører til at den kommer tvert uten forsinkelse (uten timeout).

Fører ikke dette til at du får mer presis atferd, så bruker du ikke negativ straff og gjør det dermed galt.

EKSTINKSJON = er når en atferd dør ut som følge av manglende forsterkning. Her snakker man om lærte atferder og slutter man å trene på en spesiell lydighetsøvelse, vil den ferdigheten dø ut. Medfødte atferder regnes ikke med, da de opprettholdes i større grad.

For å være litt vanskelig Ingar så må vi skille ekstingsjon hos operant betinging fra ekstingsjon i klassisk betinging.

Samtidig er det også viktig å huske på at i operant betinging så er negativ straff ekstingsjon av atferd.

Lurifaks

Link to post
Share on other sites

For å være litt vanskelig Ingar så må vi skille ekstingsjon hos operant betinging fra ekstingsjon i klassisk betinging.

Samtidig er det også viktig å huske på at i operant betinging så er negativ straff ekstingsjon av atferd.

Lurifaks

Ja det sto noe slikt i "læringspsykologi" men jeg valgte i ikke ta det med...for enkelthetens skyld. Jeg sa da i stedet det med medfødte atferder (reflekser) som er klassisk betinging. Jeg prøvde bare å forenkle. Lærte atferder er da operatnt betinging. Ingen grunn til å gjøre det vanskeligere en det er. Men de som vil sette seg inn i saken kan studere læringspsykologi. Veldig interessant og givende :lol:

Du sier "Samtidig er det også viktig å huske på at i operant betinging så er negativ straff ekstingsjon av atferd."

Ja ikke sant? :lol: Det er det som er så flott. Men da bare hovedsaklig operant (lært)atferd som du sier...

Ting henger jaggu på greip =D>

Link to post
Share on other sites
Guest Per Olav
Men en definisjonslite på atferd hadde også vært kjekkt å ha. Vet vi er uenige om e del uttrykk der Ingar

Var det ikke 2ne som linket til en engelsk liste over definisjoner med forklaringer?

PS Lurifaks: Du kan lage en signatur ved v h a profilinnstillingen din :lol:

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...

Syntes dette var en fin tråd så tenke jeg skulle legge til ett par ting til som jeg synes er viktig innen emne. Ser operant betinging er definert men det er to læringsformer til som er greit å vite om også. Prøve å forklare så enkelt som mulig :)

+ noen små definisjoner til...

Klassisk betinging: Er en mekanisk kobling mellom to hendelser. Altså en refleks/medfødt adferd (ubetinget stimulus) kobles til en ny hendelse (betinget stimulus.) Kan jo ta den artige testen jeg var igjennom på instruktørskolen. Vi bet i en sitron mens foreleser ringte i en bjelle samtidig, dette ble gjentatt flere ganger og til slutt på dagen uten at vi visste om det bare ringte foreleseren i bjellen, uten at vi bet i noe sitron. Det kjentes som jeg bet i en sitron alikevel og det ble produsert ekstra spytt og jeg lagde en skikkerlig grimase ;)

Altså klassisk betinging etablerer ingen ny adferd, den skaper kun nye koblinger mellom sanseintrykk og allerede etablert adferd (reflekser).

Innsikt: Ny adferd etabeleres uten tidligere erafring med problemstillingen. Adfers læres gjennom observasjon, tenking, sympolfprståelse osv...

Eks: hvis man har to ganske like hunder og lar den ene sitte å se på den andre lære inn en ny øvelse så vil det være stor sjans at når man setter i gang med å lære den andre samme øvelsen så vil den klare det fortere. Gjort flest studier på dette med katter for de er mye flinkere til dette.

Hva er læring?

Læring er relativt varige endringer i adferd, adferdsmuligheter eller ervervelse av ny kunnskap eller holdninger som et resultat av erfaring eller øvelse. Adferdsendringer: 1) Adferden oppstår oftere, eller blir mer intens (forsterkning). 2) Adferden oppstår sjeldnere, eller blir mindre intens (straff/reduksjon)

Primærforsterker: Selve belønningen/forsterkeren som hunden ønsker seg. Godbit, leke e.l.

Sekundærforsterkning: Signal om at du har gjort deg fortjent til den primære forsterkeren. Klikk, fløytepip, "vær så god" e. l

Adferden som blir utført i det sekundærforsterkeren blir utløst, er den adferden som blir forsterket.

Baklengskjeding: En læringmetode man kan bruke for å få litt "gratis" læring med på kjøpet vil jeg si ;) Man begynner å lære inn siste del av en øvelse og når den er lært så går man til første og da vil hunden utføre hele øvelsen uten at man trenger lære moment for moment.

F.eks apportering. Begynner med å lære hunden at apportgjenstanden = slippes i hånden. Etter at det er innlært kan man legge den ut og si kommansoen som er lært inn , f.eks "apport". Hunden vil da resonnere seg frem til at for at den skal få sluppet den i hånden til eier så må den først løpe ut, plukke opp og komme tilbake med gjenstanden.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  • 5 years later...

For å være litt vanskelig Ingar så må vi skille ekstingsjon hos operant betinging fra ekstingsjon i klassisk betinging.

Samtidig er det også viktig å huske på at i operant betinging så er negativ straff ekstingsjon av atferd.

Lurifaks

Husk på at i når en atferd ekstingveres er det forsterkeren som opprettholder atferden som fjernes, men når det gjelder negativ straff så kan det være en annen forsterker (som forøvrig ikke trenger å ha noe med atferden å gjøre forøvrig) som fjernes.. Så det å kalle negativ straff eksinksjon er en sannhet med modifikasjoner sånn hvis man beveger seg inn på detaljene her

Ikke for å være viktigper:p

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.×
×
  • Create New...