Jump to content
Hundesonen.no

Øking av husleie pga utvendig rehabilitering av leiegård


lo:co

Recommended Posts

Det har seg slik at et større sameie har vedtatt utvendig rehabilitering av ei blokkrekke. Utleier eier et mindretall av leilighetene og motsatte seg rehabilitering - men tapte i avstemningen.

Nå har leietakerne fått skriftlig varsel om en øking av husleien på hele 900kr pr leilighet på bakgrunn av dette, med en måneds varsel slik loven krever.

Men, spørsmålet er hvorvidt dette er en lovlig husleieøkning? En utvendig rehabilitering bedrer ikke leilihetenes elendige standard (utleier har aldri tatt kostnader for innvendig oppussing, det har alltid leietakerne måttet bekoste selv). Jeg kan ikke se at det finnes hjemmel for dette i husleieloven, er det en annen lovtekst som gir hjemmel dette?

Forøvrig er heller ikke rehabiliteringsarbeidet påbegynt, og ingen vet når det skal starte opp. Det at leietakerne får økt husleie i forkant av det hele er også noe å sette fingeren på.

Noen som har kunnskap og erfaring på området?

Link to comment
Share on other sites

Jeg tviler ikke på at det er dyrt, og utleier som da eier flere leiligheter må jo ut med et betydelig større beløp enn hva de som eier enkelte leiligheter i gårdene her. Men jeg lurer fortsatt på lovligheten, da jeg ikke kan finne noen lovtekst som støtter oppunder dette. Husleieloven gir i allefall ikke hjemmel til økning av husleie på dette grunnlaget. Det er også litt spesielt med tanke på at det ikke er satt noen dato for oppstart av arbeidet, men økningen skjer altså umiddelbart.

(forøvrig så er det ikke jeg som bor der, men et familiemedlem)

Link to comment
Share on other sites

Hm, ja det kan jo hende det står noe der. Får be vedkomne ta kontakt med sameiets styre og forhøre seg der. Dog stiller jeg meg fortsatt tvilende til at det står noe der som kan overkjøre husleieloven. Men takk for tips uansett :hmm:

Link to comment
Share on other sites

Hm, ja det kan jo hende det står noe der. Får be vedkomne ta kontakt med sameiets styre og forhøre seg der. Dog stiller jeg meg fortsatt tvilende til at det står noe der som kan overkjøre husleieloven. Men takk for tips uansett :hmm:

Leieboerforeningen (mener det er det den heter, motstykket til huseierforeningen) burde kunne gi deg ett svar på dette.

Link to comment
Share on other sites

I et sameie er det vedtektene som definerer hva som er lov og ikke. Ellers reguleres det vel av Eierseksjonsloven. Eieren av leilighetene betaler ikke husleie, men felleskostnader.

I eierseksjonsloven står følgende:

§ 30. Flertallskrav og særlige begrensninger i sameiermøtets myndighet

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle beslutninger av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om:

--

klipp klipp

--

g) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene.

Økningen i disse kostnadene kan han derimot ikke uten videre lempe over på leietaker.

En gang i året kan leien økes tilsvarende konsumprisindeksen siste år, med en måneds varsel. Hvert tredje år kan leien økes til "gjengs" leie, og da skal det varsles minimum 6 måneder i forkant.

Vedlikeholdskostnader skal utleier i utgangspunktet dekke, men i langvarige leieforhold (5 år +) er det normalt at leietaker også bidrar til dette.

Link to comment
Share on other sites

Leieboerforeningen (mener det er det den heter, motstykket til huseierforeningen) burde kunne gi deg ett svar på dette.

Takk for tips :hmm:

I et sameie er det vedtektene som definerer hva som er lov og ikke. Ellers reguleres det vel av Eierseksjonsloven. Eieren av leilighetene betaler ikke husleie, men felleskostnader.

I eierseksjonsloven står følgende:

Økningen i disse kostnadene kan han derimot ikke uten videre lempe over på leietaker.

En gang i året kan leien økes tilsvarende konsumprisindeksen siste år, med en måneds varsel. Hvert tredje år kan leien økes til "gjengs" leie, og da skal det varsles minimum 6 måneder i forkant.

Vedlikeholdskostnader skal utleier i utgangspunktet dekke, men i langvarige leieforhold (5 år +) er det normalt at leietaker også bidrar til dette.

Takk for godt svar! :getlost:

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...