Jump to content
Hundesonen.no

Hunder som skader andre hunder


Poter

Recommended Posts

I Hundeloven §18 skal det visst stå: "En hund som har angrepet eller skadet et menneske, kan politiet i ettertid vedta å avlive dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak. Det samme gjelder hvis hunden har jaget eller skadet tamrein, husdyr eller hjortevilt, eller hvis den har skadet en annen hund eller kjæledyr."

Jeg uthever siste delen siden det er den jeg synes er interessant for diskusjonen jeg håper vil komme. En hund kan altså avlives hvis den har skadet en annen hund. Opp med hånden de som har sett eller opplevd selv slosskamp mellom hunder! Jepp, ganske mange, tenker jeg. Noen av dem som har blitt avlivet? Mm, tenkte meg det, ganske få, ja.

De fleste aktive av oss har vel en eller flere hunder i hundeklubben som ikke går godt overens med andre hunder. Dette vet vi og det vet eier, men likevel skjer det uhell innimellom hvor hunden får angrepet en annen hund og startet slosskamp hvor angrepne hund får bittsår. Skulle hunden vært avlivet? Hvorfor, hvorfor ikke?

Link to comment
Share on other sites

Guest Kåre Lise

Hvorfor skulle litt småknuffing kjente i mellom på klubben medføre dødstraff?

Det er nok ikke hensikten med loven så jeg ser ikke helt poenget ditt.

Siterer og uthever:

KAN politiet i ettertid vedta å avlive dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak

Link to comment
Share on other sites

Litt vill gjetting og synsing fra min side, men jeg ville tippe på at den regelen vil omfatte hunder som går uprovosert til angrep på andre hunder og skader de noe skikkelig, eller dreper de. Ikke hunder som småknuffer litt seg imellom der man får litt normale sår etter slosskamper.

Link to comment
Share on other sites

Enig med Nirm.

Jeg kjenner en hund som virkelig skadet en annen hund (den overlevde ikke) tilsynelatende uprovosert (jeg var der ikke så akkurat det vil jeg ikke uttale meg om), og ja- det var det siste den hunden gjorde...

Link to comment
Share on other sites

Litt vill gjetting og synsing fra min side, men jeg ville tippe på at den regelen vil omfatte hunder som går uprovosert til angrep på andre hunder og skader de noe skikkelig, eller dreper de. Ikke hunder som småknuffer litt seg imellom der man får litt normale sår etter slosskamper.

Eni! skal man avlive bikjer som lekesloss men som i et par sekunder blir litt alvor, uten skader? småsår må man regne med i lek og morro også!ofte blir det alvor, men de roer seg som regel. kan ikke avlive et dyr pga at den har små korte fighter me minimalt eller ingen skade.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kåre Lise
Det står jo faktisk ikke hvor skadet hunden må være...

Hvordan trur du denne loven hadde sett ut om de skulle definert det på alle mulig tenkelige måter??

Link to comment
Share on other sites

Nei, men at loven er skrevet for at man skal KUNNE kreve en hund avlivet for den minste flenge, tror jeg er langt mere sannsynlig. (Når man tenker på alle de personlige følelsene som var involvert i utformingen av den loven)

Om politet og "øvrigheten" praktiserer det slik er nok en helt annen sak, heldigvis.

Men ja, politiet KAN vedta å avlive en hund som har skadet en anenn hund - iflg. denne lovteksten.

Susanne

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes det er synd at loven er så lite definert da det ofte gjør at politiet ikke griper inn i de mer alvorlige sakene. Kjenner til en hund som har angrepet 3hunder styggt og uprovosert (eller eiers skyld som har provosert frem adferd i flere år) og er blitt anmeldt for det. Ingenting skjer.

Forsåvidt ville jeg valgt å fått hunden omplassert, men for hunden sin del tror jeg det er best at den slipper da det er MYE å jobbe med.

Når den står bindt utenfor butikken og jeg går forbi med min hannhund har jeg hjertet i halsen da den har kommet seg løs før og angrepet en annen hund. Men politiet gjør ikke noe med det og jeg venter bare på den dagen jeg ser nok så jeg hvertfall kan anmelde eier for dyremisshandling. Men det blir vel ikke gjort noe mere da.

Så loven skulle nok vært mere definert. Men så er det det å gjøre det slik at ingen utnytter seg av det negativt.

Link to comment
Share on other sites

Nei, men at loven er skrevet for at man skal KUNNE kreve en hund avlivet for den minste flenge, tror jeg er langt mere sannsynlig. (Når man tenker på alle de personlige følelsene som var involvert i utformingen av den loven)

Om politet og "øvrigheten" praktiserer det slik er nok en helt annen sak, heldigvis.

Men ja, politiet KAN vedta å avlive en hund som har skadet en anenn hund - iflg. denne lovteksten.

Susanne

Skikkelig skikkelig OT, men Susanne: Jeg har sendt deg en PM :ahappy:

Link to comment
Share on other sites

Jeg hadde ikke trengt en lov eller politiet for å hjelpe meg med å ta den vonde avgjørelsen med å avlive hunden min dersom min egen hund hadde gått til uprovosert angrep på en annen hund å skadet den så hardt så den måtte bøte med livet.

Det er en hundeeiers eget ansvar.

Link to comment
Share on other sites

Litt vill gjetting og synsing fra min side, men jeg ville tippe på at den regelen vil omfatte hunder som går uprovosert til angrep på andre hunder og skader de noe skikkelig, eller dreper de. Ikke hunder som småknuffer litt seg imellom der man får litt normale sår etter slosskamper.

Man skulle jo tro det er i slike situasjoner loven gjelder. Jeg er vel naiv og tror at politiet og øvrigheten generelt bruker gangsyn i slike situasjoner. Likevel lurer jeg jo litt når man vet bakgrunnen til at loven ble utformet.

Hvordan trur du denne loven hadde sett ut om de skulle definert det på alle mulig tenkelige måter??

Nei, gudene vet. Jeg synes bare det er merkelig den er så pass diffus. For skade på hund kan jo defineres på mange måter. Når det gjelder bitt på mennesker, står det vel mer spesifisert, blant annet at hull på huden på barn under 12 år er avlivningsgrunnlag. Når er det da skade på hund? Når den har hull i huden? Når den må sy? Når den får dødelige skader?

Trur du virkelig at dette kan gjelde en hver hund som lager en flenge i en annen hund?

Jeg tror ikke noe som helst enda. Jeg ble rimelig overrasket når jeg så at loven faktisk omtaler skade på annen hund og at den ikke er mer definert enn som så. I mine øyne kan skade på hund være nesten hva som helst... Hvis man da har denne hunden på hundeklubben som til stadighet er og skaper bråk med andre hunder OG gir dem bittsår, gjerne slik at den andre hunden må til veterinæren, da kan jeg forstå at folk blir lei. Med loven i hånd kan de jo faktisk da kreve å få hunden avlivet! Jeg hadde ikke trodd at det var mulig, rett og slett -for som flere er inne på: en flenge her og ett sår her, det er jo slikt som skjer. Men skal vi tåle at slikt skjer, burde ikke hunder ha mer bitthemming enn som så?

Nei, men at loven er skrevet for at man skal KUNNE kreve en hund avlivet for den minste flenge, tror jeg er langt mere sannsynlig. (Når man tenker på alle de personlige følelsene som var involvert i utformingen av den loven)

Om politet og "øvrigheten" praktiserer det slik er nok en helt annen sak, heldigvis.

Men ja, politiet KAN vedta å avlive en hund som har skadet en anenn hund - iflg. denne lovteksten.

Susanne

Hvorfor tror du den er laget for at man skal kunne avlive en hund for den minste flenge?

Jeg synes det er synd at loven er så lite definert da det ofte gjør at politiet ikke griper inn i de mer alvorlige sakene.

*klippe*

Så loven skulle nok vært mere definert. Men så er det det å gjøre det slik at ingen utnytter seg av det negativt.

Det er nok et poeng, ja. At loven blir så pass generell og utflytende gjør at politiet ikke griper inn når det virkelig trengs.

Jeg hadde ikke trengt en lov eller politiet for å hjelpe meg med å ta den vonde avgjørelsen med å avlive hunden min dersom min egen hund hadde gått til uprovosert angrep på en annen hund å skadet den så hardt så den måtte bøte med livet.

Det er en hundeeiers eget ansvar.

Så spørs det da om alle eiere tar ansvar, da... Det står dessuten ikke i loven at hunden må gå uprovosert til angrep og skade den andre hunden så mye at den må bøte med livet. Det står kun skade.

Link to comment
Share on other sites

Så spørs det da om alle eiere tar ansvar, da... Det står dessuten ikke i loven at hunden må gå uprovosert til angrep og skade den andre hunden så mye at den må bøte med livet. Det står kun skade.

Selvsagt tar ikke alle eiere ansvar, nå snakket jeg for meg selv.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kåre Lise

Det er rundskriv som følger med de fleste lovene for rettledning til internt bruk osv..

Kopierer først inn §18 i sin helhet:

§ 18. Avliving eller omplassering av en hund etter en eller flere uønskede hendelser

En hund som har angrepet eller skadet et menneske, kan politiet i ettertid vedta å avlive dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak. Det samme gjelder hvis hunden har jaget eller skadet tamrein, husdyr eller hjortevilt, eller hvis den har skadet en annen hund eller kjæledyr. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært tilstede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden og hundens nytteverdi. Hundens økonomiske verdi eller det økonomiske tap etter påført skade skal ikke tillegges vekt.

Dersom det anses praktisk mulig og forsvarlig, skal politiet søke å omplassere en hund fremfor å avlive den.

Hvis hundeholdet ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig, kan vedtak om avliving eller omplassering omfatte alle andre hunder som hundeholderen har hånd om.

Følgende særlige bestemmelser gjelder foran de generelle reglene i første og annet ledd:

a) En hund som har påført barn vesentlig skade, bør normalt avlives.

b) En hund som har angrepet eller vesentlig skadet dyr i landbruket eller tamrein, bør normalt avlives hvis dyrets eier ber om det.

c) En hund som ved ensidig angrep har vesentlig skadet andre husdyr, medregnet andre hunder, bør normalt avlives hvis dyrets eier ber om det, unntatt der hunden ikke antas å utgjøre større risiko i fremtiden enn hunder vanligvis gjør, og heller ikke kan fryktes å angripe og skade samme eiers dyr på nytt.

En hund som har gått ulovlig løs eller uten godt nok tilsyn, etter at politiet har gitt hundeholderen mer enn én skriftlig advarsel i løpet av de siste tre år, kan avlives eller omplasseres av politiet. Dette gjelder uten hensyn til om advarselen gjelder samme hund. Vedtaket kan omfatte alle de hunder som hundeholderen har hånd om. Advarselen regnes ikke som enkeltvedtak.

Hva angår §18 i rundskrivet fant jeg dette:

Avliving eller omplassering av en hund etter en eller flere uønskede hendelser

§ 18 gjelder avliving og omplassering etter at det er skjedd en uønsket hendelse av alvorlig karakter. Det er tale om et sikkerhetstiltak til vern om folk og dyr. Bestemmelsen gjelder avliving i ettertid ved vedtak av politiet. Adgangen til umiddelbart å avlive hunden er regulert i § 14, jf. unntaksvis § 15, og § 17.

Dersom det ikke fremstår som et uforholdsmessig tiltak, kan politiet vedta at en hund som har angrepet eller skadet et menneske eller jaget eller skadet andre bestemte dyr som angitt i § 18 første ledd, skal avlives. Bestemmelsen sier hvilke momenter som særlig skal – henholdsvis ikke skal – vektlegges ved vurderingen av forholdsmessigheten. Også andre momenter enn de som er nevnt i lovteksten, kan ha betydning. Avliving kan skje selv om hunden har befunnet seg i eget hus eller på egen eiendom, men dette kan spille en stor og ofte avgjørende rolle ved forholdsmessighetsvurderingen.

Dersom det anses praktisk mulig og forsvarlig, skal politiet søke å omplassere hunden fremfor å avlive den. Dette kan fremstå som et alternativ der avliving blir ansett for å være uforholdsmessig. Et vedtak om avliving eller omplassering kan omfatte også andre hunder hundeholderen har i sin varetekt, dersom hundeholdet ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig.

§ 18 fjerde ledd angir noen særlige situasjoner der hunden normalt bør avlives. Reglene om dette gjelder foran de alminnelige bestemmelsene i første og annet ledd. Sterkest vern er gitt barn og dyr i landbruket samt tamrein. I bokstav c er også andre husdyr, medregnet andre hunder, gitt et vern, men her skal det mer til før hunden normalt bør avlives. Ingen av reglene er absolutte, og det er rom for politiet til å utvise et visst skjønn når det skal treffes vedtak om avliving.

Om følgene etter § 18 femte ledd av at hundeholderen lar hunden gå ulovlig løs eller uten godt nok tilsyn, vises det til omtalen ovenfor i punkt 3.4.

Hele rundskrivet finnes her :

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/ru...ofcontents=true

Enjoy:)

Som det tydelig vises i §18 og så ligger jo svaret til trådstarter mye i den andre halvparten i avsnittet vedkommende ikke siterte i utgangspunktet.

*Dobbelpost, mod Emilie*

Link to comment
Share on other sites

Med loven i hånd kan de jo faktisk da kreve å få hunden avlivet! Jeg hadde ikke trodd at det var mulig, rett og slett -for som flere er inne på: en flenge her og ett sår her, det er jo slikt som skjer. Men skal vi tåle at slikt skjer, burde ikke hunder ha mer bitthemming enn som så?

Nei, man kan faktisk ikke KREVE å få hunden avlivet. Det er politiets vurdering.

Link to comment
Share on other sites

Personlig kjenner jeg til en hund som jeg beskriver som aggressiv.Den går til angrep uprovosert.Denne hunden har pr.idag angrepet 4 hunder uten grunn.Jeg kjenner alle sammen og kjenner hundene. Alle de 4 hundene som har blitt skambitt,har alle gått i bånd.Hunden som angrep gikk løs. Her fatter jeg ingenting. Hvordan kan en person få lov til å slippe sin hund løs,etter at hunden gjentatte ganger har bitt andre hunder så de må ha hatt operasjoner og sydd flere sting. Denne hunden burde selvfølgelig gått i bånd hele året men eier er en yngre slamp som gir rett og slett F**n. Munnkurv burde bli påkrevet ettersom Politiet ikke har tatt fra eier hunden. Men ingenting har blitt gjort.

Jeg vet at eiere av 3 hunder har anmelt forholdet til politiet,så hvorfor blir ingenting gjort? Sier ikke at hunden som biter burde bli avlivet ,men helt tatt blitt tatt fra eier og mental testet.Ettersom her hvor jeg bor,er et lite "tett sted" kjenner jeg de aller fleste med hund.Og vi alle blir frustrerte og ikke minst redde når eier og sinna hund dukker opp. Det er vist ikkenoe vi kan gjøre for å forandre eiers oppfattning av båndtvang eller munnkurv..Hva skal til før politiet gjør noe?

Kan jo legge til for sakens skyld at jeg selv har kontaktet både vetrinær,mattilsynet og politiet ang.denne hunden.Men så lenge jeg ikke har bevis for at eier faktisk misshandler hunden,blir ingenting gjort.Fikk beskjed om å filme dette,men det er jo ikke lov å filme folk uten deres tillatelse.Blir så frustrert over hele suppa.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...