Jump to content
Hundesonen.no

Avlskrav fra raseklubben


HHC

Recommended Posts

Hvordan er det med avlskrav fra raseklubben på deres rase?

Er de passelige?

Syntes en del avlskrav burde vært satt litt opp på raser som øker enormt i størrelse pga popularitet. Men det ser jo faktisk ut som om de står på stedet hvil :/

Fint om dere legger ved hva evnt kravene er pr dags dato.

Link to comment
Share on other sites

Klubbens anbefalinger for avlsdyr:

Klubben har gjort vedtak om å anbefale at avlsdyr bør tilfredsstille følgende krav:

1. Alle avlsdyr skal være mentalt og fysisk sunne og friske. De skal ikke ha kjente, arvelige sykdommer.

2. Avlsdyr skal være stilt ut på offisiell utstilling med oppnådd 1. premie kvalitetsklasse i Juniorklasse, Unghundklasse eller Åpne klasse som minimumskrav.

3. Avlsdyr skal være frirøntget for HD (hofteleddsdysplasi).

Klubbens valpeformidler formidler bare valper etter foreldredyr som tilfredsstiller disse anbefalingene.

Dette er anbefalingene for avlsdyr, bare det at det er anbefalinger gjør jo at folk ikke trenger bry seg, alt for slakke retningslinjer syns jeg. jeg syns de skulle vært fastsatt som regler, hvertfall nå som noen "oppdrettere" tror de kan ture fram og avle på det de vil, samtidig ville jeg hatt strengere utstillingspremiering siden wheaten er blitt veldig populære og utstilling er eneste kåringsmulighet på rasen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Christine

For å bli NESK-avlshund:

Jaktegenskaper for tispe:

Minst to premieringer à 1.UK, 2.AK eller bedre på jaktprøve

Hunden må minst en gang ha vist villig eller djerv reising.

Jaktprøvekritikkene skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt.

Jaktegenskaper for hannhund:

Minst 1.AK på jaktprøve.

Jaktprøvekritikkene skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt.

Utstilling:

To utstillingspremier, minimum 1.UK, eller 2.AK.

Alternativt en premiering med minst 1.AK.

Utstillingskritikkene skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt.

Ovennevnte krav til premiering på jaktprøve og utstilling skal være oppnådd innen hunden har fylt 5 år. Det kan dispenseres fra kravet om maksimumsalder for premier oppnådd på jaktprøve og utstilling. Avlsrådet vurderer dispensasjonssøknaden.

Helse:

Hunden og dens foreldre skal være erklært fri for HD. 50% av kullsøsken til avlshund skal være røntget og hundens HD indeks skal være bedre eller lik gjennomsnittet for rasen. Avlsrådet kan i særskilte tilfeller dispensere fra kravet om 50% røntgede kullsøsken.

Avlshunder skal ikke lide av atopi (kroniske hudlidelser), spondylose, hypotyreose eller ha hatt osteocondrose (OCD). Hunden skal være øyelyst med hensyn til PRA eller ha mindre enn 50% sannsynlighet for å være arvebærer. CL status skal være kjent.

Eieren skal avgi egenerklæring på hundens helse. Eier plikter å melde fra til avlsrådet dersom hunden i ettertid pådrar seg noen av de ovenfor nevnte sykdommer.

Hundens eier må være medlem i NESK.

Link to comment
Share on other sites

NESK sine høres jo ut som det jeg kaller skikkelige krav!

Altså de rasene som mange stilles ut som har 1.AK som krav?

Syntes det er veldig bra med det som NESK har jeg, der hundene

må bevise godt at de duger til det de skal/ble brukt til.

Link to comment
Share on other sites

Hentet fra NSG (Norsk Sau og Geitalslag, BC og WK's raseklubb):

For å sikre framtida for bruksegenskapene til border collie og working kelpie har NSG gjennom sin avtale med Norsk Kennel Klub bestemt at border collie og working kelpie kan delta på vanlige utstillinger bare dersom de deltakende hundene i to ulike år har oppnådd minst 90 poeng på gjeterhundprøve arrangert av NSG eller et tilsluttet fylkeslag.

Utover krav til gjeteregenskapene blir det i avlssammenheng krevd at avlshunder skal være fri for HD. Godt gemytt er et sjølsagt krav. Eksteriøret blir det lagt liten vekt på, men hundene skal ha en godt utviklet kropp som er fri for synlige lyte.

Link to comment
Share on other sites

Guest Christine
NESK sine høres jo ut som det jeg kaller skikkelige krav!

Altså de rasene som mange stilles ut som har 1.AK som krav?

Syntes det er veldig bra med det som NESK har jeg, der hundene

må bevise godt at de duger til det de skal/ble brukt til.

Ja, det er ordentlige krav :whistle:

Det er kravene for å bli NESK-avlshund da, det er et slags kvalittsstempel ;)

Link to comment
Share on other sites

Fra NSBK (Norsk Schnauzer og Bouvier Klubb)

6. ARVELIG ØYESYKDOM

For rasene Riesenschnauzer og Dvergschnauzer skal både hannhund og tispe være øyelyst fri for arvelig

øyesykdom. Øyelysing skjer første gang etter fylte 1 år. Undersøkelsen må ikke være eldre enn 1 år.

Undersøkelsen skal foretas så lenge hunden blir brukt i avl. For rasen SCHNAUZER anbefales at hundene

er øyelyst fri for arvelig øyesykdom (PRA og Juvenil Katarakt).

7. PREMIERING

Både hannhund og tispe skal være premiert på utstilling av to forskjellige dommere med min minimum:

Dvergschnauzer: Før fylte 2 år kreves 2 ganger HP. Eller etter fylte 2 år kreves 2 ganger 1pr.

TISPEN SKAL VÆRE FYLT 15 MNDR VED PARRING.

Men det hjelper jo lite når NKK registrerer og godkjenner alle som har stamtavle..

Link to comment
Share on other sites

Her er buhundklubbens krav (utdrag)

§ 1. Hunder som benyttes i avl skal være mentalt og fysisk sunne og friske.

§ 2. NBK anbefaler ikke avl på hunder som har, eller har vært behandlet for følgende mangler/lidelser:

a) Testikkelmangel.

b) Overbitt, underbitt.

c) Hofteleddsdysplasi.

d) Arvelige øyenlidelser.

§ 3. Hunder som skal benyttes i avl skal være:

a) ID-merket og HD- fotografert/diagnostisert i henhold til NKK’s regler.

Buhunder født etter 1.01.05 må ha kjent HD-status på foreldrene for å bli godkjent i avl.

b) Utstilt på offisiell utstilling anerkjent av NKK. Et av avlsdyrene må ha oppnådd minimum 1AK eller 1AUK med HP, det andre avlsdyret minimum 2AK.

(AR kan gi dispensasjon fra krav under denne bokstav etter mottak av skriftlig begrunnet søknad).

c) Øyelyst-/diagnostisert i henhold til NKK’s regler.

Øyenlysningen skal være foretatt etter at hunden er fylt 12 mnd. Hvis et av forelderdyrene har ”buhundkatarakt”,

er det ønskelig at det blir paret med en som er fri.

§ 4 Hunder som benyttes i avl bør være:

a) Etter hunder som oppfyller NBK’s avlsregler.

b) Fra kull hvor forekomsten av HD og /eller arvelige øyelidelser ikke er større enn gjennomsnittet for rasen.

-----------

Jeg synns kravene er greie nok, selv om den "skal være mentalt og fysisk sunne og friske" blir litt difus, hvertfall mht den mentale delen. Buhunden er en liten rase, og ikke med ubegrenset avlsmateriale, så det siste vi vil er vel å blande mentalt dårlige hunder inn i avl...Rasen er heller ingen "skal brukes til det og det, og må dermed ha de og de kravene " rase, så avlskravene blir litt orginale nesten. Hihi. Greit nok.

Link to comment
Share on other sites

Retrieverklubbens krav for at kullet skal komme på valpelista: http://retrieverklubben.no/cm/public/openI...D=1067795852313

Helsemessig er det greit nok - eller - jeg syns det er for dårlig at det ikke er krav om fri status på labrador når det gjelder HD/AA. Det heter bare at man skal ha kjent HD-status og at de bør være AA-røntget.

Dessuten syns jeg kravene til premiering er for dårlige. Det står bare at de skal være jaktpremiert (ikke hva) eller utstillingspremiert (2x1AK eller 2xHP fra JK/UK). Dette syns jeg er for lite, egentlig. Det burde vært presisert hva slags jaktpremiering. Og jeg syns gjerne det kunne vært krav om både jaktpremiering og utstillingspremiering, så man ikke risikerer å få labradorer som ikke kan å apportere!

Link to comment
Share on other sites

Avlsreglene for NBSK

Avlsdyret og alle dets søsken og foreldre skal være sosialt og fysisk veltilpasset, og ha utviklet et riktig adferdsmønster. Vurdering av gemytt og helsemessig status blir gjort på bakgrunn av utstillingskritikker, tester og erklæring fra hundens eier og oppdretter. Avlsdyrets foreldre skal til enhver tid følge gjeldende krav til HD- og AA-status.

Avlsdyret skal ha oppnådd 1AK eller HP i junior- eller unghundklasse på offisiell utstilling.

50% av helsøsken inklusiv avlsdyret, skal være HD-frie. Ikke-røntget hund regnes som dysplast. Ved dokumentert bortgang i kullet før fyllte to år som ikke kan tilbakeskrives til HD, tas disse ikke med i beregningen.

35% av kullet som avlsdyret kommer fra, skal være fri for AA. Svak grad AA tillates brukt, men kun mot fritt.

Avlstispen skal ha fylt to år før første fødsel.

Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall.Dersom en tipse har 2 kull i løpet av et år, bør den ha minst et års pause før neste valpekull fødes.

Tisper som har fylt syv år, skal vise opp veterinærattest før paring finner sted.

Etter kullet der den 30.valpen blir født settes avlsdyret på stopp for avkomsgransking. Kull utover dette gjørwes avhengig av avkomsgranskingens resultat. Ingen hund skal ha flere avkom enn 5% av samtlige registrerte hunder i rasen de siste 5 år.

En hannhund som har nådd denne grensen med tilfredstillende resultat, tillates å ha 10-15 valper pr.år etter fylte 7 år.

Ingen avlsdyr må være nærmere i slekt enn søsken barn, eller ha høyere innavlsgrad enn dette!

På importerte hunder, sædimporter og ved bruk av avlsdyr i utlandet (ikke Sverige) gjelder ikke AA- og HD-kravene til søsken. Om AA og HD-staus på søsken er kjent skal disse imidlertid taes hensyn til.

Avlsrådet kan i spesielle tilfeller dispensere fra reglene ved godkjenning der det foreligger veterinærattest.

For å kunne frigi et avlsdyr etter avkomgransking skal HD-resultatet for avkom være mindre enn 20%, og for AA mindre enn 35%. For avkomsresultat på 20-25% HD og 35-40% AA, gis avlsdyret anbefaling på anvendelse av ytterligere 10 til 15 valper. Kontinuerlig oppfølging av avkom skal skje. En kullkombinasjon med over tre valper gjentas ikke før kullet er avkomsgransket og tilfredsstiller avlsreglenes krav.

En avlsdyr får ha 10-15 nye avkom dersom et kull har sterkt avvikende resultat med hensyn til avkomsgranskingen. Dette forutsetter at de øvrige kull tilfredstiller gjeldene krav til frigivelse.

Hunder som har hatt meningitt skal ikke få brukes i avl. Hunder som har gitt meningitt må bare brukes på ikke-registrerte meningittbelastede slekter. Med slekt regnes her helsøsken og deres foreldre.

Saksebitt og tangbitt er godkjente bitt. Underbitt og overbitt godkjennes ikke. Dokumentasjon fra siste utstillingskritikk hvor bittet er nevnt, er gjeldende.

Det tolereres mangel av opptil to tenner.

I tillegg skal alle følge NKK's etiske retningslinjer for avl og oppdrett!

Jeg synes utstillingskravene er for dårlige. For min del kunne de godt ha blitt satt opp til ck med tanke på rasens populason. Hvem som helst kan få ei rødsløyfe på utstilling har jeg funnet ut.

Skjønner heller ikke hvorfor svak AA godtas mot fritt. Synes kravet skulle vert at begge foreldredyra skal være fri rundt om. Ellers så synes jeg kravene er helt greie ;)

Link to comment
Share on other sites

Retrieverklubbens krav for at kullet skal komme på valpelista: http://retrieverklubben.no/cm/public/openI...D=1067795852313

Helsemessig er det greit nok - eller - jeg syns det er for dårlig at det ikke er krav om fri status på labrador når det gjelder HD/AA. Det heter bare at man skal ha kjent HD-status og at de bør være AA-røntget.

Dessuten syns jeg kravene til premiering er for dårlige. Det står bare at de skal være jaktpremiert (ikke hva) eller utstillingspremiert (2x1AK eller 2xHP fra JK/UK). Dette syns jeg er for lite, egentlig. Det burde vært presisert hva slags jaktpremiering. Og jeg syns gjerne det kunne vært krav om både jaktpremiering og utstillingspremiering, så man ikke risikerer å få labradorer som ikke kan å apportere!

Har dere jaktkrav? :shocked: Og VI har ikke?!

Enig i utstillingspremieringen er for sløv...!

Link to comment
Share on other sites

Belgerklubben har visst ikke noe avlskrav lengre de...bare anbefalninger <_< Smart..

Edit: eller..det stemmer ikke helt..de har HD og AA krav, men resten er anbefalninger...

Link to comment
Share on other sites

Kunne ikke finne så mange avlskrav på siden, men dette er ihvertfall kravene til avlshannene:

Som medlem av NDF og bosatt i Norge kan du annonsere hannhunden din for avl, her på NDF's hjemmeside.

Kravene til hannhunden er som følger:

* Utstillings- og eller jaktchampionat eller 1.pr med CK/Cert på utstilling + 1.pr spor, drev eller hi.

* Den skal være registrert i NKK.

I tillegg:

- Godkjent øyenlysningsattest ikke eldre enn 2 år (etter siste øyenlysning ved 5-års alder behøves ingen ny øyenlysning).

- Frisk og uten tegn til sykdom av arvelig karakter.

- Ikke bruk hannhunden for mye, se NKKs etiske retningslinjer.

Som tispeeier kan du også få hjelp av avlsrådet til å finne passende hannhunder til din tispe.

Her er sidene til avlsrådet:

http://www.norskedachshundklubbersforbund.org/ndf-avl.html

Link to comment
Share on other sites

Belgerklubben har visst ikke noe avlskrav lengre de...bare anbefalninger <_< Smart..

Edit: eller..det stemmer ikke helt..de har HD og AA krav, men resten er anbefalninger...

Det er dårlig. Belgere burde hatt krav om bestått (minst )en karaktertest og selvfølgelig HD/AA fri.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jonna

Det er vet bare ett krav til min rase i Norge: Kjent HD status. Det er NKK som forvalter rasen...

Selv velger jeg å gå etter Svenske Kelpie klubben sine krav for godkjent kull av dem:

Föräldrardjuren skall uppfylla följande:

Hälsa

Föräldradjuren är höftledsröntgade med resultat UA (utan anmärkning).

Alternativt

- A eller B (motsvarigheten) från och med år 2000.

Extriör

Minst 2:a pris i Ökl/Bkl eller 1:a pris i Ukl.

Alternativt

- godkänd korningens exteriördel.

Menalitet / Egenskaper

Godkänt karaktärsprov

Alternativt

- mentalbeskriven med värdesiffra 3, 4 eller 5 i momentet kontakt 1a - 1c, samt värdesiffra 1, 2 eller 3 i skottprov moment 10. Gäller hundar testade efter 2003-01-01.

Alternativt

- genomförd Mentalbeskrivning samt godkänd i Korningens mentaldel.

Alternativt

- genomförd Mentalbeskrivning samt godkänt Vallhundsprov.

Personlig skulle jeg ønske at dem hadde ett krav for at hunden også skal ha vist at dem fungerer i arbeid. eks: godkjent c-spor, opprykk kl.3 lp, vallhund o.l

Link to comment
Share on other sites

Det er vet bare ett krav til min rase i Norge: Kjent HD status. Det er NKK som forvalter rasen...

Selv velger jeg å gå etter Svenske Kelpie klubben sine krav for godkjent kull av dem:

Personlig skulle jeg ønske at dem hadde ett krav for at hunden også skal ha vist at dem fungerer i arbeid. eks: godkjent c-spor, opprykk kl.3 lp, vallhund o.l

Det burde jo väre et krav på alle arbeidende raser! Så mye idiotavel som skjer på våre brukshundsraser i dag, så burde alt raseorganisasjonene granske seg selv litt om det ikke er dags å höye ribba litt!

Skulle ville sette ribba enda höyere enn deg: opprykk til klasse d (uansett gren)

Hvor mange raseklubber krever kjent mental status på avelsdyrene (MH, funkjsjonsanalyse, karakterstest)?

Link to comment
Share on other sites

Krav til avlsdyr dersom kullet skal kunne formidles gjennom Norsk Dalmatinerklubb (utdrag)

......

- Begge avlshundene skal være fri for hofteleddsdysplasi (HD).

- De 5 første generasjonene etter kjent bærer av ARDS skal ikke brukes i avl. Ved krysning skal summen av avlshundenes ARDS-generasjoner ikke være lavere enn 14. *

- Hunder med blå øyne (ett eller to) skal ikke brukes i avl. **

- Oppdretter innestår for at kullets foreldre er friske og sunne, både fysisk og mentalt. Hunder som har eller har hatt arvelige sykdommer/lidelser bør vanligvis ikke brukes i avl. Eksempelvis gjelder dette dersom en av hundene har fått en veterinærdiagnose med atopi (arvelig allergi/eksem) eller osteochondrose skal dette opplyses på valpeformidlingsskjemaet

- En tispe som skal brukes i avl skal være fylt to år før 1. parring.

- Begge avlshundene skal være vist på offisiell utstilling. Hannhunden skal ha oppnådd 1.premie. Tispen bør ha oppnådd 1.premie, og skal ha oppnådd 2.pr.

- Oppdretteren plikter å gjøre kjøperen oppmerksom på feil og mangler ved valpen (jfr. NKKs retningslinjer).

- Alle valper skal ha gjennomgått ormekur og leveres med veterinærattest.

- Valper som er konstatert døve skal avlives (av veterinær).

- Valpene skal ikke leveres før ved ca. 8 ukers alder.

----

* Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) er et utslag av en arvelig lidelse. Sikre anleggsbærere (for tiden ingen i Norge), sikre og teoretiske anlegsbærere får du kjennskap til ved henvendelse til avlsrådet.

** Disse kan gi store bidrag til spredning av arvelig døvhet.

Helse- og eksteriørkravene er helt greie. Mentalitetskravene er (som hos de fleste selskapshundrasene) svært diffuse, men så var det å bli enige om hva man ønsker på den fronten da...

Link to comment
Share on other sites

NORSK OLD ENGLISH SHEEPDOG KLUBB'S

ETISKE RETNINGSLINJER FOR AVL OG OPPDRETT

1. Norsk Kennel Klub's etiske retningslinjer for avl og og oppdrett og Norsk Kennel Klub's

registreringsrestriksjoner gjelder i tillegg til disse retningslinjene.

Alle parring meldes skriftlig til klubben i god tid før parring finner sted.

2. Hunder med aggressivt eller veikt gemytt skal ikke brukes i avl.

Hannhunden skal ha begge testikler tilstede i pungen.

Tisper skal ikke brukes i avl før fylte 20 måneder.

Avlsdyrene skal være friske og sunne, både fysisk og mentalt.

Avlsdyrene skal være ID-merket senest sammen med røntgenfotografering.

3. Det skal ikke være påvist arvelige sykdommer hos avlsdyrene.

3.1. Hofteleddsdysplasi: Avlsdyrene skal være fri for HD etter røntgenbilder som er tatt etter 12 måneders alder

eller tilsvarende resultater fra hunden hjemmland.

Etter at en tispe/hannhund har hatt to valpekull, bør det vurderes med hensyn på avkommets resultat, om videre avl.

3.2. Det frarådes å bruke samme kombinasjon to ganger med mindre spesielle forhold skulle tilsi det. Om samme kombinasjon gjentas, skal 50% av det første kullet være HD-røntget og 60% av disse funnet fri for HD.

3.3. Øyelidelser: Entropion, PRA, arvelig katarakt.

Ved parring skal øyenspeilingsresultatet u.a. foreligge, attesten skal ikke være eldre enn 12 måneder.

3.4. Avlsdyr som har gitt døve avkom skal ikke brukes videre i avl, likeledes skal ikke en døv hund brukes i avl.

4. Avlsdyrene skal ha oppnådd minst to førstepremier i kvalitet på offisielle utstillinger,

for minst to forskjellige dommere, etter fylte 15 måneder, før de brukes i avl.

Eller tillsvarende resultater i hunden hjemland.

Ved bruk av utenlandske hunder uten tittel skal to kritikker fra rasedommere ved ofesielle utstillinger vedlegges

5. Disse reglene gjelder også ved bruk av frossen sæd, som er tappet etter at reglene trådte i kraft 28. mars 98.

Vedtatt på NOESK's generalforsamling 28.03.98. Endret 27.03.99 og 12.03.05

Old English sheepdog er ikke en utbredt rase i norge. Det er bare en håndfull mennesker som driver med utstilling her i landet, så synes eksteriørkravet er bra. Dette er bare etiske retningslinjer, men kullet blir ikke formidlet gjennom raseklubben dersom de ikke oppfylles. Det blir født så få kull I norge at det ikke burde være noe problem å avle hunder etter disse reglene. Hadde de vært strengere ville det kanskje vært veldig vanskelig å få bredt nok arvemateriale.

Link to comment
Share on other sites

På min rase ble det innført nye avlsregler fra nyttår av - og jeg er både fornøyd og ikke fornøyd :). Veldig fornøyd er jeg med at vi nå har fått inn krav om iallefall GJENNOMFØRT mentaltest (K-test, MH, FA el l - det er et skritt i riktig retning) men kanskje litt mindre fornøyd med at det er lempet på de eksteriøre kravene (1. premie holder liksom). Det er også lempet på kravene til HD hos søsken og tidligere avkom, noe jeg synes er litt synd, men siden man ikke kan KREVE at en tredjepart HD-røntger sine hunder, er det jo et krav som er greit nok.

Nå formidles dog alle kull uansett - så lenge eier er medlem i klubben - men de kullene som ikke oppfyller klubbens anbefale avlsregler kommer på B-liste...

Link to comment
Share on other sites

Har dere jaktkrav? :shocked: Og VI har ikke?!

Enig i utstillingspremieringen er for sløv...!

Ja...

Jeg synes det bør bli enda mer krav på flatten! Det er ikke noe stress, det er en stor ras med mangre vakre invider! Det kan sikkert også forhindre at Ola og Kari Normann tar valper på Mira, fordi hun er så søt..

Link to comment
Share on other sites

Har dere jaktkrav? :shocked: Og VI har ikke?!

Enig i utstillingspremieringen er for sløv...!

Nei, det er ikke krav om jaktpremiering. Begge foreldre må være jaktpremiert og/eller utstillingspremiert. Så i realiteten kan man få kullet på valpelista så lenge foreldrene har greit nok utseende og har vært på utstilling to-tre ganger (og fått f.eks. en HP og en 1AK). Det samme gjelder for flat:

Begge foreldrene skal være premiert på jaktprøve og/eller utstilling.

Særlige krav for enkelte raser.

Hvis hunden IKKE er jaktpremiert gjelder følgende krav til utstillingsresultater for Flat coated, Golden, Labrador og Toller: 2xHP fra JK/UK eller 2x1AK eller en av hver av disse.

Link to comment
Share on other sites

"Krav til foreldre dyrene:

HD: Fri (A eller B)

Øyelysing: Fri/UA (uten anmerkning). Resultatet skal ikke være mer enn 1 år gammelt."

I tillegg er det noen anbefalinger: "Lidelser som ikke prioriteres med avlstiltak, men som man allikevel bør undersøke for

og være observant i forhold til på rasen:

• Fucosidosis

• Gemytt

• Glaucom"

"Avlstiltak for Engelsk Springer Spaniel

• For valpeformidling gjennom Norsk Spaniel Klub kreves det at HD-status for

foreldredyrene er kjent. Det anbefales å avle på hunder frie for HD.

• For valpeformidling gjennom Norsk Spaniel Klub kreves det at foreldredyrene skal

være testet frie for arvelige øyelidelser.

• Hunder som beviselig er bærere av gener for utvikling av PRA skal ikke benyttes i

avl. Det vil si hunder med PRA, dens foreldre eller avkom.

• Hunder med hudproblem, eller hunder som må medisineres eller gis spesialdiett for å

holde et hudproblem under kontroll, skal ikke brukes i avl."

Kan ikke si jeg er imponert.. <_< Men en ting skal de har ros for, og det er dette med hudlidelser, det er utrolig mange springere med hudlidelser pr i dag, og jeg er overbevist om at det er arvelig (doh). Jeg synes også det burde i det minste vært anbefalt en eller annen form for mentaltest eller noe sånt. Jaktpremieringer er jo også en ting, men det burde være valgfritt, siden ikke alle vil ha en springer etter jaktlinjer. Jeg savner dokumentasjon av bruksegenskaper..

Ellers fant jeg ikke noe mer på spanielklubbens sider, merkelig at jeg ikke fant noe om premiering på utstilling.. :)

Link to comment
Share on other sites

Flash; Har du noe svar på hvorfor tispen kun trenger 2pr på utstilling og hannen må ha 1.pr? Den hørtes snodig ut! :/

Enig med Wicked Sister her altså, syntes en liten form for workingtest burde vært flatkrav! (Generelt på alle retriever rasene) Ikke vanlig jaktprøve, men rettog slett HP eller CK på utstilling og bestått working test!

Som Wesminster sier; kult med retrievere som ikke kan apportere om noen år... :)

Link to comment
Share on other sites

NORSK ELGHUND GRÅ

Hannhund

Jaktegenskaper:

For hannhund kreves minst 1. premie på jaktprøve.

Eksteriør:

Hunden skal ha minst 2 stk. 1UK eller 1 stk 1 AK på utstilling i Norge eller bedømt av norsk dommer i utlandet .

HD

Hunden skal være erklært HD-fri etter HD-frie foreldre. Samt for bruk i avl ha en HD index som tilsvarer rasegjennomsnittet eller bedre. HD index er ikke avgjørende for å komme inn på hannhundlistene.

Avlsutvalget kan avvike fra indexkravet når spesielle hensyn tilsier det, dette gjelder bruk i avl.

Avlshundenes HD-index offentliggjøres fortløpende. Indexutviklingen er ikke avgjørende for hvorvidt en hund fortsatt kan stå på avlshundlista. Eventuelle kombinasjoner skal imidlertid ikke ha en gjennomsnittsindex som er lavere enn 100.

Tispe

Jaktegenskaper:

For tispe kreves jaktpremie

Eksteriør:

Hunden skal ha minst 1 x 2UK på utstilling i Norge.

HD

Hunden skal være erklært HD-fri etter HD-frie foreldre.

AUSTRALIAN SHEPHERD

Alle individer som skal brukes i avl

• Skal være sunde og ha godt gemytt

• HD - u.a. / A eller B (eller tilsvarende etter tidligere system). Røntgen skal være foretatt etter at hunden er fylt 1 år og før paring

• AD: Fri. Røntgen skal være foretatt etter at hunden er fylt 1 år og før paring

• Være fri for arvelige øyensykdommer og kunne fremvise en øyenlysningsattest ikke eldre enn 1 år

• Ha 2AK ved offisiell utstilling (eller tilsvarende. Eks: ”eksteriørbeskriven”)

• Være fylt 2 år ved første paring

• Kunne vise til gjennomført karaktertest, funksjonsanalyse, mental unghundstest (MH) eller tilsvarende

• Bør ikke ha mer enn 5 % av samtlige registrerte hunder siste 5 år.*

Følgende skal aldri anbefales:

• Kombinasjon av 2 merle-hunder

• Paring mellom nært beslektede individer nærmere en søskenbarn.

• Hunder med CEA, katarakt eller PRA

• Hunder som tidligere har gitt avkom med CEA, katarakt eller PRA

For å kunne bevare rasens bruksegenskaper er ASCK Norge svært positiv til og vil også anbefale hunder som har dokumenterte meritter fra bruksprøver eller gjeterprøver.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...