Jump to content
Hundesonen.no

Regler for hund i utleieleilighet


Recommended Posts

Jeg kom ikke på noe bedre overskrift. Men jeg trenger råd ang at vi leier ut sokkelleilighet og det er lov med hund.  Nåværende leieboer hadde ikke hund da han/de (ble samboer i etterkant) flyttet inn. Det skrevet at det er tillatt med husdyr med unntak av utekatt. Han tok til seg en voksen hund i sommer og dette hundholdet er langt under hva jeg mener det bør være. 
Han har tilgang til hundegård og løpestreng. 
Det viser seg at hunden bare blir satt ut i hundegården eller løpestrengen uten å bli luftet først. Den får forøvrig ikke turer. Jeg har tatt den med på tur i blandt men tenker at det ikke gavner noen(foruten hunden). Den er understimulert og slår seg ikke til ro hverken i hundegården eller løpestrengen. Den piper og uler. Jeg har tatt det opp med leietager uten at det blir endring.
Den tisser og bæsjer både i hundegården og i løpestrengen samt at den får løpe løs når den blir satt ut og da har den tisset på steder jeg har sagt den ikke får tisse.

Kan man i etterkant lage regler for hundeholdet i sokkelen eller er det løpet kjørt?

Link to post
Share on other sites

Nei, såvidt jeg vet kan du ikke endre kontrakten. Dersom man har tidsubestemt leiekontrakt kan endringer på denne gjøres hvert tredje år, og skal varsles 6 mnd i forveien. Dette gjelder hvertfall for prisendringer, så regner med at også andre endringer går under denne bestemmelsen.

Tror eneste muligheten du har er å melde til mattilsynet, spesielt om du har tatt det opp med vedkommende og det ikke blir bedring.

Disse blir egentlig ikke relevant, iom at det står i kontrakten din at hundehold er lov, men legger den med likevel. Står litt om konsekvenser der..

https://www.leieboerforeningen.no/Rettigheter/tabid/304/ID/561/Dyrehold.aspx

http://www.juss.info/dyrehold-i-leieboliger-eierseksjonssameier-og-borettslagsleiligheter/

Link to post
Share on other sites
7 minutter siden, marlenbli skrev:

Nei, såvidt jeg vet kan du ikke endre kontrakten. Dersom man har tidsubestemt leiekontrakt kan endringer på denne gjøres hvert tredje år, og skal varsles 6 mnd i forveien. Dette gjelder hvertfall for prisendringer, så regner med at også andre endringer går under denne bestemmelsen.

Tror eneste muligheten du har er å melde til mattilsynet, spesielt om du har tatt det opp med vedkommende og det ikke blir bedring.

Disse blir egentlig ikke relevant, iom at det står i kontrakten din at hundehold er lov, men legger den med likevel. Står litt om konsekvenser der..

https://www.leieboerforeningen.no/Rettigheter/tabid/304/ID/561/Dyrehold.aspx

http://www.juss.info/dyrehold-i-leieboliger-eierseksjonssameier-og-borettslagsleiligheter/

Takk! Jeg får prøve å snakke de til fornuft.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Om du er utleier så eier du vel også hagen der løpestreng og hundegård står? Og burde da kunne sette krav til hva som er akseptabelt av både støy og tissing/avføring rundt huset dittt..... ?
Og om de bryter de restriksjonene som du setter ft lyd og grising rundt huset, så bryter de da også kontrakten og kan sis opp...?
Uavhengig av hundehold, har du oppsigelsestid på leiekontrakten - type 6 mnd ev 3 mnd for hver part?

Link to post
Share on other sites
Akkurat nå, enna skrev:

Om du er utleier så eier du vel også hagen der løpestreng og hundegård står? Og burde da kunne sette krav til hva som er akseptabelt av både støy og tissing/avføring rundt huset dittt..... ?
Og om de bryter de restriksjonene som du setter ft lyd og grising rundt huset, så bryter de da også kontrakten og kan sis opp...?
Uavhengig av hundehold, har du oppsigelsestid på leiekontrakten - type 6 mnd ev 3 mnd for hver part?

Utleier har ganske så begrensede med rettigheter faktisk. Leietaker har flere. Jeg tror slike krav må settes inn i leiekontrakten når leiligheten leies ut, man kan ikke bare legge det på som det passer i ettertid. Selv om det i denne situasjonen vil være greie krav i utgangspunktet, så handler det om at leietaker skal få det h*n skrev under på ved overtagelse. Det skal en del til før man får kasta ut en leietager. 

Jeg har leid mye selv, om hadde gjort endringer på oppfordring fra huseier for å opprettholde et god forhold så klart, selv om jeg juridisk ikke hadde vært pliktet til å etterkomme et slikt ønske. 

Link to post
Share on other sites
Guest Kåre Lise

Jeg hadde nok droppa kosepraten. Om det ikke bedrer seg så står du uten noe virkemiddel.

 En skriftlig klage er helt på sin plass og vis til husleieloven  § 5-2.Ro og orden

Sitat

§ 5-2.Ro og orden

Er ikke annet avtalt, plikter utleieren i leietiden å opprettholde vanlig ro og orden i eiendommen.

Leieren plikter å følge vanlige ordensregler og rimelige påbud som utleieren har fastsatt til sikring av god husorden. Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan leieren holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen.

 

 

Alternativt kan du sende en bekymringsmelding til Mattilsynet om det er så ille. 

 

Link to post
Share on other sites

Dette er hentet fra loven:
§ 5-2.Ro og orden

Er ikke annet avtalt, plikter utleieren i leietiden å opprettholde vanlig ro og orden i eiendommen.

Leieren plikter å følge vanlige ordensregler og rimelige påbud som utleieren har fastsatt til sikring av god husorden. Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan leieren holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen.

 

§ 9-6.Oppsigelsesfrist

Oppsigelsesfristen skal være tre måneder til opphør ved utløpet av en kalendermåned.

For leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig, skal oppsigelsesfristen være én måned. Det samme gjelder for selvstendig leie av garasje eller bod.

For leieavtale om lokale der leien er avtalt pr. dag, skal oppsigelsesfristen være én dag.

Bestemmelsene i denne paragraf kan fravikes i avtale.

 

§ 9-9.Utleierens hevingsrett

Utleieren kan heve leieavtalen på grunn av vesentlig mislighold fra leierens side. Vesentlig mislighold foreligger dersom:

a) leieren vesentlig misligholder sin plikt til å betale leie eller oppfylle andre krav som reiser seg av leieavtalen,
b) leieren tross skriftlig advarsel fra utleieren i vesentlig grad forsømmer sin vedlikeholdsplikt eller fortsetter å opptre på en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse for utleieren, eiendommen eller øvrige brukere,
c) leieren uten å ha rett til det helt eller delvis overlater bruken av husrommet til andre og tross skriftlig advarsel fra utleieren ikke bringer forholdet til opphør,
d) leieren uten å ha rett til det bruker husrommet på annen måte eller til andre formål enn avtalt og tross skriftlig advarsel fra utleieren ikke bringer forholdet til opphør, eller
e) leieren for øvrig misligholder sine plikter på en måte som gjør det nødvendig å bringe leieavtalen til opphør.

En erklæring om at utleieren hever leieavtalen, skal være skriftlig. Den kan pålegge leieren straks å flytte og levere husrommet tilbake. I erklæringen skal grunnen til å heve leieavtalen oppgis.

Blir leieavtalen hevet, er leieren ansvarlig for utlegg, tapt leie o.l. etter bestemmelsene i § 5-8.

Link to post
Share on other sites

Vedrørende løpestreng og hundegård så kan du vel nekte dem å bruke dette med mindre det inngår i leiekontrakten. Dersom hunden bjeffer, uler, tisser andre steder enn det du tillatter så er det jo på sin plass å sende en skriftlig klage til utleier.

Men om du ikke vil at de skal flytte ut, slik at du kan ta deg av hunden dems. Så ville jeg kanskje heller bare sagt at du føler hunden får for lite tur og at du gjerne lufter den innimellom, og forventer at de også gjør det samme. Personlig tenker jeg at på denne måten lærer ikke utleier noe om det å ha hund, og hadde personlig kanskje heller valgt å spørre om de ville være med på tur og forsøkt å motivere dem dersom du ønsker at hunde skal få det varig bedre.

  • Like 3
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.×
×
  • Create New...