Jump to content
Hundesonen.no

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/29/23 in all areas

  1. Jeg ville nok fått hjelp av en instruktør til dette. Med en godt voksen hund er dette et stort prosjekt som vil ta tid og mye arbeid. Du finner adferdskonsulenter i hele landet på https://www.atferdskonsulenter.no/ Generelt sett ville jeg jobbet med hverdagslydighet og kontakt i alle sammenhenger, og ekstra mye med kontakt i nærheten av vann. Altså at hunden skal se på deg. Bruk vannet som belønning, at han får gå litt nærmere så lenge han er rolig og har god kontakt med deg. Du har en blanding av to raser som er avlet for å arbeide i vann, så det er ikke veldig uvanlig eller unaturl
    1 point
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00


×
×
  • Create New...