Jump to content
Hundesonen.no

spot

Medlemmer
 • Content Count

  847
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

spot last won the day on March 19

spot had the most liked content!

Community Reputation

635 Excellent

About spot

 • Rank
  Husvarm

Recent Profile Visitors

2457 profile views
 1. https://www.nationen.no/landbruk/nord-osterdalen-prover-a-avverge-ny-ulvesommer-har-fatt-gront-lys-til-skadefelling-av-ulv/?fbclid=IwAR0dJ4WWfBn7lgAZIt3nYvC2U-XiZzKxDtWjwahSmEroCkUAIzYizLRpA74
 2. Fint med ulv... : https://jaktogfiske.njff.no/jakt/2019/05/tyskland-senker-terskelen-felle-ulv?fbclid=IwAR0eK33GXR9QuGh-4QCzUdAPs4ATjUtLJi_TOkSmV90uwJn6GOH5kTyvPWM
 3. spot

  Hund bet et barn og tre voksne

  Og nok en gang kaster hundefolk seg helt ukritisk på enhver avgjørelse som går i negativ retning for hunden... Det er alltid minst 2 sider av en sak. Jeg har selv tatt beslag i flere hunder, og anbefalt avlivning. Den siste saken (som ikke er kjent i media. De fleste hundesakene er jo ikke det) hvor jeg tok beslag i 2 hunder som var eid av en skikkelig gærning, ble det fattet vedtak om avlivning. Dette ble påklagd, og vedtaket ble omgjort til omplassering. Hundene ble omplassert, og som ventet ble de avlivet etter under 2 uker... Dette pga agrersjon. Med min kjennskap til flere hundesaker har avlivning vært det beste for hunden, for samfunnet, for alle oss andre hundeeiere, og for selve hundesaken.
 4. https://vartoslo.no/det-er-ingen-gjetere-pa-skillebekk/?fbclid=IwAR3zL1B8_b0_xah7mZ4LeH42Tsgmtt8DAbKAcdfQwpj0pSUsrbiGGAn5Zt8
 5. Det er ganske normalt at forskere/fagfolk er uenige om en del ting, så også med ulven og dens opphav her i Skandinavia. Men nå er det mye som tyder på at det er grunn til å reise tvil om f. eks. forskermiljøet på Evenstad har rett i alt de hevder. Bl. a. denne kronikken i Nationen av en annen fagperson, er interessant. "Hva genene kan si om ulven Kommer vår sørskandinaviske ulvestamme fra ulovlig utsatte ulver? En rekke DNA-analyser som ikke har kommet fram i offentligheten peker alle i retning av at dette er tilfelle, selv om vi i mediene hele tiden får høre at stammen er oppstått som følge av naturlig innvandring av ulv fra Finland og Russland. Undertegnede er veterinær og lege av utdannelse og har vært så heldig å få oppleve en revolusjon i genetisk vitenskap i min yrkesaktive tid. Genetikken lyver ikke, og DNA-analyser er nå blitt gullstandarden når slektskap skal vurderes. De siste tiårene har jeg fulgt med i den internasjonale forskningslitteraturen om genetikken i vår nye ulvestamme uten å finne belegg der for «sannheten» om naturlig innvandring som mediene serverer oss . I prinsippet er det tre hovedtyper av DNA-analyser. Det mest presise, er å analysere Y-kromosomet (kjønnskromosomet) hos hanner. Dette går uforandret fra far til sønn gjennom hundrevis av generasjoner og kan på ulike vis deles inn i typer – kalt haplotyper. I sitt doktorgradsarbeide – publisert i 2001 – brukte den svenske genetikeren Ann-Kristin Sundqvist denne metoden for å vise at våre nye ulver kom fra nabostammene i øst, ved at hun ventet å finne de samme haplotypene hos våre ulver som hos ulvene i Finland og Russland. Resultatet viste det stikk motsatte – hun fant ingen hannulver – verken i Finland, Russland, baltiske stater eller dyreparkulver – som hadde haplotypene til ulvene her i Sør- Skandinavia. Dette er kvalitetssikret vitenskap, både ved at det ble godkjent for doktorgraden og publikasjon i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Hun undersøkte 14 hannulver fra vår Sør-Skandinaviske stamme, 16 finske, 26 russiske og 31 hannulver fra de tre baltiske landene. Hun undersøkte i tillegg 13 ulver fra svenske dyreparker – som for den største delen også stammet fra finske ulver fanget på 60-tallet. Hun fant i alt 17 ulike haplotyper. I vår nye stamme fant hun bare 2 typer (Kalt A og B, som indikerer at våre ulver bare har to stamfedre). I de andre gruppene fant hun – som sagt – ingen individer med disse to haplotypene. Uten videre ser man da at sannsynligheten for at de nye hannulvene har kommet naturlig vandrende østfra (Finland, Russland eller Baltiske stater ), blir helt minimal. Sundqvist starter selv en sannsynlighetsutrekning for naturlig innvandring. Sannsynligheten for at det skal finnes to uoppdagete haplotyper i øst – og at det akkurat er en hannulv fra hver av disse to gruppene som vandrer over 1200 km til Sør-Skandinavia – blir mindre enn 2 til 1 million. Sundqvist er forsiktig i sin vurdering ved å si at det da (2001) var for tidlig helt å utelukke at de to stamfedrene kan ha vandret naturlig inn fra øst. Siden den tid er det imidlertid ikke kommet andre Y-kromosom analyser som motsier hennes funn. Hennes analyse indikerer sterkt at de første hannulvene i vår stamme kom fra helt andre steder er det som blir sagt offentlig - og med det øker også sjansen for at de har kommet hit som følge av menneskelig hjelp – miljøkriminalitet i følge norsk lov. Den spanske genetikeren Dr. Carles Vila har DNA-analysert ulvestammene på de to andre måtene. På de somatiske kromosomene – som blir delt og «stokket om» ved hver generasjon - brukte han en såkalt faktoriell correspodanseanalyse for å vurdere slektskapet mellom vår ulvestamme og nabostammene i øst. Forskeren beskriver vår stamme som genetisk «highly differentiated» fra finnske og russiske ulver — altså liten grad av slektskap som igjen taler mot noen innvandring av ulver fra øst. Denne analysen ble gjort bare 3–4 generasjoner etter at det første ulveparet var kommet - ca 1983, Den 3. analysemetoden tar for seg DNA-molekylene som finnes i mitokondriene utenfor cellekjernen. Disse molekylene går uforandret fra mor til avkom gjennom generasjonene, og kan også deles inn i haplotyper . Vila undersøkte ulvestammer fra hele verden og han fant i alt 34 ulike haplotyper. I vår Sør-Skandinaviske stamme fant han bare 1 type ( kalt Lu-3), som indikerer bare 1 stammor. Lu-3 individer fant han ikke i Finland. Igjen en analyse som taler i mot naturlig innvandring fra Finland. Når tre av tre DNA-analysemetoder på denne måten motsier den offisielle «sannheten» så må man kunne si at det er skjellig grunn til mistanke om at ikke alt er kommet fram når det gjelder ulvens «gjenoppstandelse» i Sør-Skandinavia. En NINA-publikasjon med tittelen «The Origins of the Southern Scandinavian Wolf population» er egnet til å skape undring. Her slår de fast at genetisk forskning har vist at de nye ulvene stammer fra Finland og/eller Russland. Som «bevis» nevner de 3-4 vitensskapelige artikler. Det mest oppsiktsvekkende er at denne aktuelle artikkelen (Sundqvist) - om Y-kromosom haplotypene, er blant disse. En svensk genetiker karakteriserte denne argumentasjonen som «konstig». Er det rart at mistanken om ulveutsetting lever sterkt, når NINA på denne måten forsøker å «bevise» naturlig innvandring, ved å vise til publikasjoner som egentlig gir sterke indikasjoner på at det motsatte har skjedd? Et annet eksempel: Finske ulveforskere sine undersøkelser om ulvenes vandring - før de stifter egen ”familie” og slår seg ned - viser en gjennomsnittlig lengde på 100 km. Norske forskerne forteller oss stadig at de vandrer mer enn 1000-1200 km. Hvem skal vi tro på her? Halvard Dahle Odda
 6. https://www.oa.no/debatt/ulv/husdyr/skal-ulven-redde-landbruket/o/5-35-854152?fbclid=IwAR1TBWjVlDX8v3-DfLhDk_Us_fwO_71nu8c7cD5-XRClkENr5Z7Vhg129SM
 7. En yngre kar fra søndre Elverum som hadde en utrivelig opplevelse på Agsjøen i natt.
 8. https://svenskjakt.se/start/nyhet/ravskabb-kan-tomma-vargrevir/?fbclid=IwAR2rKpjUynSpIrJXTrrkiHzUMNS8Pn-rhU0lHD98EJGJtc5JLEwZwNgsBOk
 9. Ja, i Sverige, ja... heldigvis var det en polititjenestemann som hadde ryggrad til å handle..
 10. https://www.nationen.no/nyhet/ulv-skutt-i-boligfelt-i-sverige/
 11. Hadde det vært en ulv som hadde bitt kjærringa, så skulle man vel funnet ut om den var såkalt genetisk viktig før den evt fikk ei kule.
 12. http://www.vargfakta.se/nyheter/kyrkbocker-verifierar-vargens-harjningar-i-finland/?fbclid=IwAR2Dr1mNEH2fF_5OrwMbq7-FbOhKnZJmMx13TzAME2-qWJP0Hkaly3FZEdQ
 13. http://www.vargfakta.se/nyheter/70-tal-finska-vargoffer-framkom-efter-arkivsokning/?fbclid=IwAR2GQA9Pky72mDN0PMnch5qCKQXde7GX2rAJcFwD9un6KAvGyLYoQzs0fGQ
 14. spot

  Gå pent i bånd - deres beste tips!

  Du forstår virkelig ikke lovteksten, og hvordan denne skal tolkes. Det er ingen ting som er utelatt. Det med ld løp var kun et eksempel på hvordan loven skal forstås..
 15. spot

  Gå pent i bånd - deres beste tips!

  Her begår du den typiske feilen når folk leser lovtekst. Du leser loven "ord for ord, bokstav for bokstav" uten å sette deg inn i hvilken hensikt lovgiver har med loven. Alle lover må tolkes, og man må sette seg inn i forarbeidene til loven. Ta en kikk på bokstav a) " uten å bli utmattet eller skadet" Hvis man skal lese dette ord for ord, vil jo f eks alle langdistanse sledehundløp være forbudt ettersom det er mange hunder som blir både skadet og utmattet i disse løpene. Men det som vil være i strid med loven er å ikke ta noen grep i forhold til skadde og eller utmattede hunder. Disse må f eks tas i sleden, settes ut på sjekkpunkt osv. Dette sier Mattilsynet: " Seksjonssjef for dyrevelferd, Torunn Knævelsrud skriver følgende i en e-post datert 20. november 2015: « «Vold mot dyr» i § 14, må ses i sammenheng med «unødig lidelse» i dyrevelferdsloven § 3 og «ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger» i § 26. c. Det innebærer at det som er lov etter § 3 og § 26, ikke vil være ulovlig etter § 14. Dermed må det foretas en vurdering av om hunden gjennom håndteringen påføres en lidelse/ulempe, samt i hvilken grad dette veies opp av de formål som søkes ivaretatt. Formålet å «befeste lederskap» innebærer ikke at man kan akseptere større påkjenning/ulempe enn dersom formålet er annen form for dressur. Å rykke i båndet eller å ta i hunden uten at det påfører skade eller smerte vil ikke være i strid med dyrevelferdsloven.»
×