Jump to content
Hundesonen.no

spot

Medlemmer
 • Content Count

  914
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

spot last won the day on March 19

spot had the most liked content!

Community Reputation

653 Excellent

About spot

 • Rank
  Husvarm

Recent Profile Visitors

2671 profile views
 1. Det er mer og mer som tyder på at ulvens tilbakekomst i Norge ikke tåler dagens lys, men uansett hva de finner ut i Tyskland vil det bli fullstendig avfeid..
 2. https://www.tv2.no/a/10971625/?fbclid=IwAR0SVoztpkPJYbsFGzbM1TD7h1pPacM77yr6PoC-nXXlzpPVnxi4TN34NIU
 3. https://resett.no/2019/11/11/de-som-har-pastatt-at-norsk-ulv-ble-satt-ut-har-blitt-idiotforklart-na-kan-de-kanskje-fa-rett/?fbclid=IwAR0E9FYF-V3goiOkDcEv5hCcp-PsZbSFuuJIzRr8aQGHCDIU7l2uojykupE
 4. spot

  Setter skutt pga angrep på gås/fugl

  § 14.Inngrep på stedet mot hund som jager eller angriper mv. Hundeholderen skal sørge for å holde eller kalle hunden tilbake og gjøre det han kan for å avverge urettmessig fare når en hund jager eller angriper mennesker eller dyr. Et ellers ulovlig inngrep mot en hund er lovlig når noen gjør det for å avverge at hunden urettmessig jager eller angriper mennesker eller dyr, dersom inngrepet ikke går lenger enn nødvendig for å avverge skade, og dessuten ikke går utover det forsvarlige i betraktning av angrepets farlighet og den angrepnes interesse. Så langt følgende særlige bestemmelser rekker, gjelder de foran den generelle regelen i annet ledd: a) Ved pågående eller nært forestående angrep mot en person kan enhver gjøre det inngrep mot hunden som fremstår som nødvendig for å avverge skade. Dette fritar ikke den som helt eller delvis har provosert et angrep, fra straffansvar eller erstatningsansvar. b) Når en hund jager eller angriper tamrein eller husdyr som beiter lovlig, eller når hunden uprovosert angriper en annen hund, kan det utsatte dyrets eier, innehaver eller den som passer dyret, gjøre det inngrep mot hunden som fremstår som nødvendig for å avverge skade, så sant inngrepet ikke går lenger enn nødvendig og ikke utover det forsvarlige. Denne bestemmelsen kan ikke påberopes når det dyret som blir jaget eller angrepet, urettmessig er kommet inn på eiendom som hundeholderen disponerer. c) Når båndtvang gjelder, kan grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangstberettigde, avlive en hund ved direkte angrep på hjortevilt, likevel ikke en hund som er i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller såret vilt. d) Enhver kan på stedet avlive en hund som påtreffes i umiddelbar forbindelse med at den har påført en person vesentlig skade, dersom hunden fortsatt utgjør en klar fare. Det samme gjelder hvis hunden har voldt vesentlig skade på tamrein, husdyr, hunder eller hjortevilt, dersom ikke det skadete dyret urettmessig var kommet inn på eiendom som hundeholderen disponerer
 5. spot

  Manglende respekt og dårlig "drive"

  Når det gjelder hva som virker, enten det er belønning eller straff, så er det jo hver enkelt hund som bestemmer det. Ikke vi. Det vi kan gjøre er å observere, og analysere i ettertid om vi har fått mer eller mindre atferd, og dermed evt justere våre tiltak hvis vi ikke har oppnådd det vi ønsker. Og alt handler om læring 😉
 6. spot

  Manglende respekt og dårlig "drive"

  Angående "respekt"; det er jo en grunn til at hunden ikke "respekterer" deg. Husk på at atferd endrer seg pga konsekvensene. Og her det åpenbart at du ønsker å endre hundens atferden ikke sant. Da har du to alternativer, hunden utfører atferder enten for å oppnå noe, eller for å unngå noe. Er konsekvensene positive for hunden, vil det øke sannsynligheten for at hunden gjentar atferden, og motsatt, hvis konsekvensene er negative for hunden, minsker det sjansene for at hunden gjentar atferden. Så tilbake til deg og hundens manglende "respekt". Når hunden gjør noe du ikke liker, gir du den noen negative konsekvenser for uønsket atferd? Hunden må også lære at det finnes negative konsekvenser fra eier når den gjør noe du ikke vil.
 7. Nå var min kommentar som du siterte, kun i forbindelse med kloklipp. Det finnes hunder som gjerne tar i mot f. eks. mat når man viser frem klotanga, når man tar tanga ned mot labben, når man holder tanga inntil labben osv., osv., og man legger ned masse jobb og tolmodighet, men likevel klikker hunden i vinkel når man skal utføre selve klippingen. Hva gjør man da? Jeg har nemlig hatt en slik hund, og jeg løste det, og nå klippes alle klør uten problemer. Og hunden gis godbit etter hver labb.
 8. Jo, er ikke uenig med deg i det, men hva gjør du med de hundene hvor pf / godbiter og evt annen belønning ikke fører frem? (For de hundene finnes!)
 9. Ja, nettopp. Og denne formen for tvang tåler nok hunden helt utmerket uten å bli traumatisert 😉
 10. For noe vås! Hvor kommer denne ideen fra at hunden er det mest skjøre og stusseligste dyreart på kloden som ikke tåler noen ting? Hvorfor skulle hunden bli traumatisert av å bli holdt fast i poten? Har selv hatt hund som var svært ukomfortabel med kloklipp, men som etter noen ganger hvor den ble holdt fast i poten, klipt, for deretter å få godbit for hver labb, nesten tok frem labben selv når den så klotanga. Og forøvrig er det langt bedre for hunden å bli holdt fast noen ganger fremfor å jevnlig måtte til veterinær for neddoping med den risikoen det medfører.
 11. Kopiert fra Rendalen Arbeiderparti Rufus dør, og vi bygdetullinger visner hen Vi skjønner hva vi egentlig burde ha gjort. Proppet dette innlegget fullt med tunge akademiske ord og nærmest skrevet en avhandling. For folkelig språk løfter ikke synet på bygdetullinger. Det bygger nok bare oppunder oppfatningen om at vi løper rundt i skogen og dreper alt vi ser, vi kalde jævlene. Som sender bikkjene våre hensynsløst ut i ulvekjeften, og som sov i timene da det ble undervist i økosystemer på skolen. Det grove overtrampet av distriktsnorge som nå skjer på høylys dag, krever en direkte folkelig tone. På Utheim, forsamlingslokalet i den lille grenda Unset i Rendalen, samlet om lag 60 jegere seg. Elgjakta var avbrutt. De møtte opp i solidaritet for Rufus og hans familie, for å snakke og være sammen. Vi her oppi «gokk» står nå overfor valget – pakke sakene våre og gi opp, ikke bare jakt og en hobby, men gi opp alt som betyr noe for oss, hvordan vi lever livene våre – eller kjempe. Kjempe for at tradisjonen og kulturen vi representerer betyr noe. Kjempe for næringsgrunnlaget i vår lille store bygd. Kjempe for at ungdommene som møtte opp på Utheim stolt kan bære kulturarven videre, og at de kan velge Rendalen som deres hjem også i framtida. Fjellene, skogen og viddene - de er oss, og vi er dem. Mange av oss er oppvokst med ski på beina, med fjellvinden piskende i ansiktet og synet av rendalsrenen som duver over fjellviddene. Dette er vårt hjem, og vi godtar ikke at storsamfunnet fratar oss mulighetene til å leve her. Neste år slippes det kanskje ikke småfe på utmark i kommunen. Et tragisk punkt i historien mener vi. Vi kunne skrevet mye om utmark og utmarksbrukens rolle i et miljø- og klimaperspektiv, men alt vi får høre er at det er overproduksjon på sau. Da tenker storsamfunnet det er rimelig at hele kommuner skal ofres, slik uten videre. At vi blir fratatt utmarka vår, og med det også næringsgrunnlaget vårt. Storsamfunnet mener det er rimelig at kulturlandskapet gror igjen, at tradisjoner, trygghet, rekreasjonsverdi og rendalsrenen bare forsvinner. I det minste blir det fantastiske resultater og gledelige tall for storsamfunnet å hovere med; 0 drepte sau på utmark av ulv i Rendalen. Så lenge statistikken ser bra ut teller vel ikke sannheten bak? Så tilbake til Rufus, som ble sluppet i et område det kunne være ulv, som nå vil si store deler av Østlandet. Jakt er ikke bare en hobby. Hele livet vårt er bygd opp med naturen som sentrum. Fra barns ben av, hvor vi er med far, mor, en onkel, eller bestefar på elgpost og pirker i bålet med en furupinne, til voksenlivet hvor vi høster vår egen mat, og selv fører kunnskapen videre til neste generasjon. Ingen sprøytemidler eller E-stoffer. Rett fra fjellet til fatet. Med respekt for det naturen skjenker oss. Selvforsynt med kjøtt til neste jakt. Samlet rundt elghakk til søndagsmiddagen. Er det vi som er de kalde jævlene? Er det virkelig bedre at ulven biter halvt i hjel ei renssimle eller en elgkalv, enn at vi høster humant fra naturen? En mannsstemme utbrøt på Utheim «Nasjonen Norge driter i oss». Mange av oss føler han har rett. Det betyr ikke noe at 82 prosent av rendølene vil ha færre rovdyr i skogen, når det bare vises til nasjonale undersøkelser, og når de som ikke bor her vil at vi skal ha dem i skogen vår? Vi har gjennom årtusener levd av det naturen har skjenket oss. Vi vet at hvis vi høster for mye, så går vi med tom mage året etter. Vi sender ikke bikkjene våre rett i døden. Vi sov ikke i timene på skolen. Vi bygdetullinger har kunnskap og kompetanse i bøtter og spann, ervervet gjennom den gylne kombinasjon av teori og praktisk kunnskap, båret fra generasjon til generasjon, men våre bøtter betyr ikke noe for storsamfunnet. Bør vi finne oss i at storsamfunnet neglisjerer vår kunnskap og kompetanse? Finne oss i at andre bestemmer hvordan rovdyr skal forvaltes og hvordan vi skal leve livene våre, eller at andre definerer hva som er gode liv for oss? Nei, dette er vårt hjem og våre liv, og vi godtar ikke å bli fratatt muligheten til å leve her. Når Rufus uvitende tok fatt på sin siste reise i Rendalsfjellet, kjempet han ikke bare mot ulvekjeften, han kjempet for alle som tror at distriktene har en plass i Norge, og at vi bygdetullinger er like mye verdt som alle andre
 12. spot

  Ulike reaksjoner på hund nummer to

  Nå er det slik at jeg egentlig aldri har brydd meg om hva andre, inkl famelie, har ment om mitt hundehold og andre andre anliggende i mitt liv. Jeg har hatt alt i fra kun 1 hund til på det meste 20 stk hunder. Men det er åpenbart at hundene har godt av å være minst 2, helst flere for å kunne kommunisere, samhandle osv. med hverandre. Jeg fikk en gang et (frekt ?) spørsmål på jobb om hvor mye penger jeg brukte på mine hunder og aktivitene med disse (og det er jo et betydelig beløp...), men jeg visste at dette menneske skulle på en 14 dagers ferie til Australia, og jeg spurte derfor hvor mye denne ferie skulle koste. Og svaret ble kr 98. 000.- kr. Da var diskusjonen over..
 13. http://www.vargfakta.se/sida-om-vargangrepp/om-vargangrepp/?fbclid=IwAR02G4rNGpYGed8ea51C_T4epLbTmm8_Crf5BnG8Hr91I4fPqhVDR4I6tcA
 14. Men da er det håp: https://www.nrk.no/hordaland/over-20.000-flere-kvinnelige-jegere-i-norge-_-sunniva-_20_-er-en-av-dem-1.14526424 😏
×