Jump to content
Hundesonen.no

Klikkertrening


Recommended Posts

Klikkertrening

"Klikkertrening er en forkortelse for praktisk bruk av operant betinging basert primært på positiv forsterkning med systematisk bruk av en betinget forsterker."

Det ble du vel kanskje ikke så mye klokere av, så vi skal prøve å gå litt dypere inn i definisjonen:

Praktisk bruk….

Adferdsanalysen er de vitenskaplige læringsprinsippene som klikkertrening bygger på. B. F. Skinner beskrev en rekke prinsipper for hvordan vår adferd blir formet av miljøet rundt oss, av de erfaringene vi gjør oss. Ut fra disse prinsippene har forskjellige personer utviklet metoder for anvendelse av denne teorien i praksis både innenfor dyretrening, undervisning og næringsliv. Altså, det ligger en grunnleggende teori i bunn, men klikkertrening er renspikket praksis som hele tiden er utvikler seg videre.

..av operant betinging…

En viktig del av klikkertrening er at dyret som trenes selv tar aktivt del i læringsprosessen. I stedet for å dytte, dra, rykke og lokke lar vi hunden i stor grad operere fritt og selv finne ut hva den må gjøre for at vi skal klikke og belønne. Vi kan si at hunden "opererer på miljøet" (derav "operant betinging", et annet ord for "adferdsanalysen"), hunden prøver en rekke adferder for å få tak i det den har lyst på. Og når hunden gjør det riktige, kommer belønningen.

Det er ikke bare under trening at hunder "opererer på miljøet". Dette skjer hver eneste dag, hvert eneste sekund med alle levende vesener. Vi gjør mange forskjellige ting og resultatet av disse handlingene avgjør sannsynligheten for om vi vil gjenta de samme handlingene senere i lignende situasjoner. Adferd som på en eller annen måte lønner seg vil ofte bli gjentatt. Adferd som ikke lønner seg vil etterhvert forsvinne.

…basert primært på positiv forsterkning….

I klikkertrening er vi ikke så opptatt av å "korrigere" hunden når den gjør "feil" eller ting vi ikke vil at den skal gjøre. Vi er mer opptatt av hele tiden å lete etter de små riktige tingene hunden gjør, forsterke (belønne) dette og utvikle dette videre. Etterhvert finner hunden ut at det faktisk lønner seg å gjøre som vi vil. Det er ikke dermed sagt at en klikkertrener aldri sier "nei" til hunden sin, eller setter grenser for hunden på en hensiktsmessig måte når hunden gjør ugang. Det kan jo lønne seg å stoppe hunden en gang i blant! Men i planlagt innlæring og trening er det sjelden nødvendig. Med positiv forsterkning går treningen mye raskere, du får en hund som liker å trene og man slipper alle ulempene som følger med kjefting, rykking i bånd og andre negative metoder.

…med systematisk bruk av en betinget forsterker.

Yes, her kommer endelig klikkeren inn. En betinget forsterker er noe som varsler at den virkelige belønningen er på vei (for eksempel godbiten, tennisballen eller noe annet morsomt). Klikkeren er en liten plastikkboks som lager en skarp klikke-lyd. Når hunden har lært at denne lyden betyr at godbiten kommer, gir klikkeren meget klar informasjon til hunden. Med klikkeren kan du forsterke i nøyaktig riktig tiendels sekund, akkurat i det hunden går noen få skritt pent i bånd, akkurat i det den kikker på oss i stedet for på hunden som går på andre siden av gata, nøyaktig idet begge albuene er i bakken etter at du har kommandert "ligg!". Du kan med andre ord "fortelle hunden" nøyaktig hvilken adferd du vil at den skal gjøre. Erfarne trenere vet hvor viktig denne "timingen" er for resultatet. Med bedre "timing" kan du gjøre innlæringstiden atskillig kortere.

Hvis du klikker akkurat idet hunden gjør som du vil, gjør det ingenting at den virkelige belønningen (godbiten, ballen eller lignede) kommer først et par, eller flere, sekunder senere. Det er det som hunden gjorde akkurat idet den hørte klikket som vil "sette seg i ryggmargen" på hunden.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.×
×
  • Create New...