Jump to content
Hundesonen.no

Foredrag


Rottis jentå

Recommended Posts

Jeg hadde for en tid tilbake foredrag om rottweileren for en lokal hundeklubb, men jeg fikk ikke så mye tilbakemelding om selve foredraget. Så nå spør jeg dere, er dete bra? Burde jeg hatt med noe mer, eventuelt strøket ut noe?

Her kommer iallefall foredraget: (det er noen merkelige komentarer inni her, men det er fordi jeg hadde hunden med meg for å vise)

ROTTWEILEREN

Skrive av Kari Bødtker, 14/2.07

Rottweileren er ein tysk kvegdrivarhund, som kan spore sine forfedre tilbake til Romerriket der den blei haldt som vakt og drivtshund. Forfedrane fulgte romerske legionar over Alpane for å beskytte menneska og drive kveget. Det var slik hundane kom til Tyskland og derifrå seinare også til de skandinaviske landa.

Da rottweilerens forfedre kom til Tyskland møtte de dei lokale hundane og det ble ein samanblanding av rasane, slik var det rasen rottweiler oppstod. Rasen fikk namnet sitt etter byen Rottweil i Tyskland der rasen opphavleg er i frå. Rasen heter faktisk eigentleg Rottweiler Medzgerhund (slaktarhund) Dette heter rasen fordi slaktarane i Tyskland da avlet vidare på rottweileren på bakgrunn av den evner som vakt og driv hund, dens yting og dens anvendelighet.

Slaktarar hadde med seg rottweileren når dei reiste i frå torg til torg for og selje kjøtt og kjøpe livdyr, då dagen var over og slaktarar og kjøpmenn gjekk for å ta seg ei øl eller ti, knyta dei pengepungen om halsen på rottweileren og satt hunden til å passe på dyra. Slik gjorde dei også medan dei reiste mellom torga i fare for landevegsrøvarar.

Det var nok heller få som vert røva på den tida vil eg tru;)

Da det begynte å komme jernbaner rundt om, forsvann behovet for ein drivhund for kveg og rottweileren var på randen til utrydding, men på begynninga av 1900-tallet blei rasen gjennoppdaga då det blei søkt etter raser for politi teneste, og 1910 ble rottweileren offisielt anerkjent som politihund.

Slik har rottweileren gjennom tidas løp utvikla seg til å bli ein utrolig vakt og drivhund som også kan brukast til trekk og sporhund.

Rottweileren er ein hund som naturlig vil lede â€flokkenâ€, derfor er det viktig og framstå som leiar i flokken frå første dag. Hunden må vite at alle i familien og omgivinga er høgare i rangstigen enn seg sjølv, og det er hunden fint nødd for å innordna seg etter.

Ein rottweilers kvelpestadie er over når hunden når ca 15mnd. Og unghunden vil prøve sin psykiske styrke på omgivelsane. Det er nå du ser resultatet av dine handlingar, og du kan vise dine evner som leder i flokken.

Rottweileren er ein hund som bør brukast. Ein hund som får brukt både hovudet og kropp i tilstrekkelig grad, vil vera rolig og tilfredstilt, og me unngår stort sett at hunden blir ein â€problemhund†fordi den kjedar seg.

Rottweiler er jo ein hund som må miljøtrenast, om ikkje kan aggresjon og utagering mot andre både hund og menneske bli eit problem. Dette er viktig for både hannhunden og tispa, og må skje i kontrollerte sikre former. Då er det viktig å huske at ingen hundar er like ved avreagering og terskelverdi for sin adferd.

Rottweileren er jo også dessverre kjend for å vera ein â€farleg†hund.

Dette kan jo komma av så mangt, mangel på miljøtrening, leiarskap eller rett og slett dumheit. Rottweileren er jo utbredt i â€feil†miljø, narkotika og kriminalmiljøet har jo blant anna desse hundane for å forsvare seg. Det er vel kanskje her i frå rasen har fått sit rykte som ein farleg og skummel hund, som alle må passe seg for. Desse personane vil jo ha hundar som er forsvarande og utagerande mot andre hundar og personar og avlar på desse ustabile hundane. Vis hunden då får mange kvelpar gir de dei vekk, for heller få ville vel kjøpe av slike personar, eg ville i allfall ikkje kjøpt av ein sånn person, og då gir dei vekk kvelpane, ofte til ungdommar som ikkje anar kva dei gir seg ut på. Då har du jo dumskapen igjen. Rottweileren kan vera ei ekkel hund i galne hender, men heldigvis, stort sett er det ein kjekk og trivelig familiehund, berre sjå på den klumpen der. Ja, det er toskeskap i han, men det kan kontrollerast, det er jo heile poenget uansett rase.

Rottweilerens levealder er mellom 8 og 12år. Arvelige sjukdommar er hovudsakelig konsentrert om skjelettlidingar. Norsk Rottweilerklubb har i mange år bekjempa både HD(hofteledds-dysplasi) og AA(albueledds-artrose) og utviklinga har vore positiv. NRK setter strenge krav til HD/AA status på foreldredyra.

Det totale sjukdomsbiletet sjå rasen er ikkje spesielt annleis enn sjå andre tenestehunderasar.

Rottweileren tilhøyrer gruppe 2, og brukast i dag forutan som familiehund, også av politi og sivile som tenestehund, redningshund, trekkhund og vakthund, men også i konkurransar som bygger på dens arbeidsområde. Rottweileren er også representert på dei fleste utstillingar i dag.

Rottweilerens karakter består av medfødde og erverva fysiske og psykiske eigenskapar. Om hunden er rett oppdradd får starten, er den ein like kjekke familiehund som brukshund og arbeidskamerat. Det er ein sterk, rolig, verdig og godmodig hund med eit blikk som innfrir tillit. Rottweileren er ein volsomt arbeidsglad hund, men du har jo også dei som jobbar heile dagen med å varme sofaen:p

Ein hannhund skal vega ca 50kg og vera mellom 61 og 68cm i mankehøgde. Den korrekte størrelsen er 65 – 66cm. Ei tispe skal vega ca 42kg og vera mellom 56 og 63cm i mankehøgde. Den korrekte størrelse er 60 – 61cm.

Heilskaps inntrykket av ein rottweiler skal korrekt vera:

Middels stor tettbygd, verken tung eller lett, ikkje høgbeint eller luftig. Dens velbalanserte, tette, kraftige skikkelse vitnar om stor kraft, smidigheit og uthaldenheit. Rottweileravl ser etter ein hund som struttar av kraft, svart med raudbrune klart avteikna teikningar og som ved kraftig heilskapsinntrykk ikkje saknar edelheiten og som i særlig grad egner seg som partner, beskyttelse og brushund.

Rottweileren er blant de eldste hunderasane i verden.

Link to comment
Share on other sites

Jeg hadde for en tid tilbake foredrag om rottweileren for en lokal hundeklubb, men jeg fikk ikke så mye tilbakemelding om selve foredraget. Så nå spør jeg dere, er dete bra? Burde jeg hatt med noe mer, eventuelt strøket ut noe?

Her kommer iallefall foredraget: (det er noen merkelige komentarer inni her, men det er fordi jeg hadde hunden med meg for å vise)

ROTTWEILEREN

Skrive av Kari Bødtker, 14/2.07

Rottweileren er ein tysk kvegdrivarhund, som kan spore sine forfedre tilbake til Romerriket der den blei haldt som vakt og drivtshund. Forfedrane fulgte romerske legionar over Alpane for å beskytte menneska og drive kveget. Det var slik hundane kom til Tyskland og derifrå seinare også til de skandinaviske landa.

Da rottweilerens forfedre kom til Tyskland møtte de dei lokale hundane og det ble ein samanblanding av rasane, slik var det rasen rottweiler oppstod. Rasen fikk namnet sitt etter byen Rottweil i Tyskland der rasen opphavleg er i frå. Rasen heter faktisk eigentleg Rottweiler Medzgerhund (slaktarhund) Dette heter rasen fordi slaktarane i Tyskland da avlet vidare på rottweileren på bakgrunn av den evner som vakt og driv hund, dens yting og dens anvendelighet.

Slaktarar hadde med seg rottweileren når dei reiste i frå torg til torg for og selje kjøtt og kjøpe livdyr, då dagen var over og slaktarar og kjøpmenn gjekk for å ta seg ei øl eller ti, knyta dei pengepungen om halsen på rottweileren og satt hunden til å passe på dyra. Slik gjorde dei også medan dei reiste mellom torga i fare for landevegsrøvarar.

Det var nok heller få som vert røva på den tida vil eg tru;)

Da det begynte å komme jernbaner rundt om, forsvann behovet for ein drivhund for kveg og rottweileren var på randen til utrydding, men på begynninga av 1900-tallet blei rasen gjennoppdaga då det blei søkt etter raser for politi teneste, og 1910 ble rottweileren offisielt anerkjent som politihund.

Slik har rottweileren gjennom tidas løp utvikla seg til å bli ein utrolig vakt og drivhund som også kan brukast til trekk og sporhund.

Rottweileren er ein hund som naturlig vil lede â€flokkenâ€, derfor er det viktig og framstå som leiar i flokken frå første dag. Hunden må vite at alle i familien og omgivinga er høgare i rangstigen enn seg sjølv, og det er hunden fint nødd for å innordna seg etter.

Ein rottweilers kvelpestadie er over når hunden når ca 15mnd. Og unghunden vil prøve sin psykiske styrke på omgivelsane. Det er nå du ser resultatet av dine handlingar, og du kan vise dine evner som leder i flokken.

Rottweileren er ein hund som bør brukast. Ein hund som får brukt både hovudet og kropp i tilstrekkelig grad, vil vera rolig og tilfredstilt, og me unngår stort sett at hunden blir ein â€problemhund†fordi den kjedar seg.

Rottweiler er jo ein hund som må miljøtrenast, om ikkje kan aggresjon og utagering mot andre både hund og menneske bli eit problem. Dette er viktig for både hannhunden og tispa, og må skje i kontrollerte sikre former. Då er det viktig å huske at ingen hundar er like ved avreagering og terskelverdi for sin adferd.

Rottweileren er jo også dessverre kjend for å vera ein â€farleg†hund.

Dette kan jo komma av så mangt, mangel på miljøtrening, leiarskap eller rett og slett dumheit. Rottweileren er jo utbredt i â€feil†miljø, narkotika og kriminalmiljøet har jo blant anna desse hundane for å forsvare seg. Det er vel kanskje her i frå rasen har fått sit rykte som ein farleg og skummel hund, som alle må passe seg for. Desse personane vil jo ha hundar som er forsvarande og utagerande mot andre hundar og personar og avlar på desse ustabile hundane. Vis hunden då får mange kvelpar gir de dei vekk, for heller få ville vel kjøpe av slike personar, eg ville i allfall ikkje kjøpt av ein sånn person, og då gir dei vekk kvelpane, ofte til ungdommar som ikkje anar kva dei gir seg ut på. Då har du jo dumskapen igjen. Rottweileren kan vera ei ekkel hund i galne hender, men heldigvis, stort sett er det ein kjekk og trivelig familiehund, berre sjå på den klumpen der. Ja, det er toskeskap i han, men det kan kontrollerast, det er jo heile poenget uansett rase.

Rottweilerens levealder er mellom 8 og 12år. Arvelige sjukdommar er hovudsakelig konsentrert om skjelettlidingar. Norsk Rottweilerklubb har i mange år bekjempa både HD(hofteledds-dysplasi) og AA(albueledds-artrose) og utviklinga har vore positiv. NRK setter strenge krav til HD/AA status på foreldredyra.

Det totale sjukdomsbiletet sjå rasen er ikkje spesielt annleis enn sjå andre tenestehunderasar.

Rottweileren tilhøyrer gruppe 2, og brukast i dag forutan som familiehund, også av politi og sivile som tenestehund, redningshund, trekkhund og vakthund, men også i konkurransar som bygger på dens arbeidsområde. Rottweileren er også representert på dei fleste utstillingar i dag.

Rottweilerens karakter består av medfødde og erverva fysiske og psykiske eigenskapar. Om hunden er rett oppdradd får starten, er den ein like kjekke familiehund som brukshund og arbeidskamerat. Det er ein sterk, rolig, verdig og godmodig hund med eit blikk som innfrir tillit. Rottweileren er ein volsomt arbeidsglad hund, men du har jo også dei som jobbar heile dagen med å varme sofaen:p

Ein hannhund skal vega ca 50kg og vera mellom 61 og 68cm i mankehøgde. Den korrekte størrelsen er 65 – 66cm. Ei tispe skal vega ca 42kg og vera mellom 56 og 63cm i mankehøgde. Den korrekte størrelse er 60 – 61cm.

Heilskaps inntrykket av ein rottweiler skal korrekt vera:

Middels stor tettbygd, verken tung eller lett, ikkje høgbeint eller luftig. Dens velbalanserte, tette, kraftige skikkelse vitnar om stor kraft, smidigheit og uthaldenheit. Rottweileravl ser etter ein hund som struttar av kraft, svart med raudbrune klart avteikna teikningar og som ved kraftig heilskapsinntrykk ikkje saknar edelheiten og som i særlig grad egner seg som partner, beskyttelse og brushund.

Rottweileren er blant de eldste hunderasane i verden.

Synes dette er bra jeg :) Nå i farten kommer jeg ikke på hva mer du kunne hatt med, om det er noe da!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.


 • Nye innlegg

  • Vri opp en vaskefille eller tyggeknute i vann og legg den i fryseren. Kulden lindrer kløen i tennene.
  • Hei! Etter å ha vært uten hund en stund nå er tiden innen for å begynne planleggingen av neste, tenkt til 2025. Jeg har noen tanker om rase selv, eller rettere sagt det er flere raser som ikke er aktuelle. Hunden kommer til å leve i en familie på fire(to barn på 5 og 7 år) å ha mulighet til å enten være med på jobb eller være hjemme med den andre parten på hjemmekontor.  Hunden kommer til å få ca. 1 time med fysisk aktivitet hver dag, pluss mental trening retning av det vi skal drive med.  Planen min er å konkurrere i lydighet å håper vi klarer å klatre oppover i klassene. Ellers litt smeller og nosework på si.  Det er viktig for meg at hunden(rasen), selv om man selvfølgelig må ta høyde for individuelle forskjeller er en stødig og trygg hund som kan være med familien på det meste. Ønsker en hund som har høy samarbeidsevne. Det er også et stort pluss om den ikke flyr etter vilt i skogen. Størrelse og pels har ingenting å si.  Forslag til rase? 🙂
  • Jeg vet at svar mitt er preget av at vår tispe ble operert for halvannet uke siden. Så jeg vil ikke skremme deg. Men med løpetid og redusere matlyst så ville jeg fulgte nøye med på formen. For livmorbetenelse er skummelt.  Om dere er usikre så ta en telefon til vetrinær og spør.  Men det kan være så enkelt som nye hannhunder i nærheten.     
  • Hei Kløing i tennene er satt i gang for fullt, og tennene faller fortere enn jeg rekker å følge med føler jeg. Med det så kommer også BITING! 🥲 Finnes det noe jeg kan gi valpen min som kan hjelpe mot kløen? Han har et bein spesielt for kløe i tenna (Nylabone), men hendene til mor er mye morsommere å tygge på. I tillegg så får han vanlige tyggebein han kan kose seg med (de med kylling rundt). Er det også vanlig at de sover mindre på denne tiden? At det gjør vondt når voksentennene kommer ut, og at han ikke vil sove pga. det?
  • Jeg har nylig kjøpt meg valp selv og bor i leiebolig. Huseier har på en måte tatt en risk med å leie ut til meg som har katter og nå hund i tillegg, men jeg har gjort så godt jeg kan for å unngå skader. Valpen min hadde grinder, men han hatet å være i de (han liker å sove i gangen) så de er ikke veldig i bruk lenger. Han har ikke ødelagt noe som jeg har sett, og jeg har en relativt liten leilighet (45kvm) hvor han er avgrenset til stue, kjøkken og gang. Boden har han null tilgang til (lukket dør til enhver tid), badet har jeg grind til (han gikk i kattedoen) og soverommet får han kun være i på natten. Da har jeg mest mulig oversikt over han. Uhell på gulvet skjer, det gjelder bare å tørke det opp fortest mulig tenker jeg. Har du gulvtepper og hunden tisser på de så pass på at du lufter og sjekker at det er tørt under teppene, så unngår du skader i gulv. 
 • Nylig opprettede emner

×
×
 • Create New...