Jump to content
Hundesonen.no

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/18/21 in all areas

  1. 1 point
    Jeg synes det er så bra at de viser den usikkerheten og utmattelsen det er i å ha en valp og at det er helt normalt å ha det sånn. Det er ikke bare kos og nussenuss, det er å gå ut på do med valpen om natta, følge med den som en smed på dagtid sånn at den ikke tisser inne eller tygger på noe den ikke skal, at den kanskje ikke er så kosete, men heller biter og at den får tuss minst en gang om dagen, gjerne før leggetid 😄
This leaderboard is set to Oslo/GMT+01:00


×