Jump to content
Hundesonen.no

Visste du at nesten all gris som slaktes i Norge utsettes for dyreplageri?

Recommended Posts

Hvis vi et lite øyeblikk ser bort fra den lidelsen vi allerede kjenner til - altså den hvor grisenes liv er helt forferdelige pga måten de holdes på og måten de behandles på, så visste iallefall ikke jeg at Norge kategorisk torturerer nesten hver eneste gris før den slaktes...

https://www.change.org/p/forby-co2-gassing-av-gris-i-norge

Quote

Visste du at norsk bacon er et resultat av dyreplageri? I Norge bedøver vi nemlig de aller fleste griser med CO2-gass - noe Mattilsynet omtaler som en «svært smertefull og stressende»opplevelse. I praksis kveles grisene av gassen, og har blitt filmet i panikk skrikende etter luft. Det norske regelverket krever altså at dyrene skal være bedøvet før de blir slaktet, mens den vanligste måten å gjøre det på i seg selv innebærer store lidelser for dyrene. Denne underskriftskampanjen ønsker å sette en stopper for mishandlingen av griser i norske slakterier.

Hvorfor? Økonomi, of course. 

Quote

Og norske myndigheter vet det er smertefullt. Det blir gasset over 4175 griser hver dag her i Norge. Av de 1 656 933 grisene som i 2016 endte sine liv på norske slakterier, ble hele 92% av dem bedøvet med CO2-gass. Prosessen omtaler Mattilsynet slik:«Bedøvelsesprosessen i seg selv er svært smertefull og stressende ved bruk av karbondioksid». Også det norske regelverket, ved forskrift om om avliving av dyr uttrykker et anspent forhold til metoden: «Dyr skal skånes for enhver unngåelig smerte, plage eller lidelse under avliving og tilknyttet virksomhet». Samtidig sier forordningen at «Anbefalinger om å fase ut bruken av karbondioksid til avliving av gris (...) omfattes ikke (...) fordi konsekvensanalysen viste at slike anbefalinger for øyeblikket ikke er økonomisk gjennomførbare.» (pkt 6). 

Hvorfor reagerer ikke folk sterkere på dette? Hvorfor er det ikke mer kjent? Er det viktigere å ha billig bacon til frokost? 

 • Sad 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvorfor ikke folk reagerer? Dette er vel helt nytt for flere enn oss... Men jeg håper faktisk at folk får opp øynene for dette og innser grusomhetene vi utsetter dyrene våre for og (i det minste) drastisk minsker kjøttforbruket sitt.

Susanne

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Les heller  denne artikkelen. Utvklingen har heldigvis gått fremover også når det gjelder bedøvelsesmetoder. De rapportene som er brukt i kampanjen stammer ikke fra studier gjort i moderne gassfeller.  Men forskningen fortsetter, enn så lenge er dette best practice. 

 

https://www.animalia.no/no/Dyr/svin/gassbedovning/

 

dagsnytt 18 hadde et innslag om dette. 

Edited by Meg
 • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Meg said:

Les heller  denne artikkelen. Utvklingen har heldigvis gått fremover også når det gjelder bedøvelsesmetoder. De rapportene som er brukt i kampanjen stammer ikke fra studier gjort i moderne gassfeller.  Men forskningen fortsetter, enn så lenge er dette best practice. 

https://www.animalia.no/no/Dyr/svin/gassbedovning/

dagsnytt 18 hadde et innslag om dette. 

Hmmm, altså, det er fint å få evt. annen input, men hvorvidt vi skal ta en generell artikkel på animalia som en relevant motvekt i diskusjonen kan vel også diskuteres?

animalia beskriver seg selv som følgende:

"Vi skal bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Vår virksomhet styrker langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester.

Kjernen i Animalia AS sin virksomhet er bransjenøytralt arbeid, finansiert av omsetningsavgift for kjøtt og egg. I tillegg kommer prosjekt- og oppdragsinntekter."

Altså bekrefter de at de er der for å redusere kostnadene til norsk kjøttproduksjon, og ønsker å levere nyttige og kostnadseffektive tjenester. Jeg ser ikke at de er der for å levere dyrevern, etisk riktig behandling av dyr eller på annen måte styrke individets rettigheter i slakteprosessen.

Selve artikkelen som virker å være en generell artikkel om gassbedøvning av svin, forteller heller ikke - så vidt jeg kan lese - noen konkrete nye eller andre opplysninger enn det som foreligger i øverste link av denne tråden. Det kommer derimot en rekke bortforklaringer og unnskyldninger for hvorfor man "må" være slem med dyr. Utdrag:

Quote

Bruk av CO2 medfører noe ubehag idet grisen eksponeres for gassen, men ved gasskonsentrasjon på minst 90 prosent vil de aller fleste grisene være bedøvd i løpet av 11-15 sekunder.

Det samme som står skrevet her, bare med beskrivelse av hva grisene faktisk opplever:

Quote

Det är ett oerhört ångestframkallande sätt för grisen att bedövas på, eftersom halten av koldioxid är så hög som 90 procent. Gasen bränner vid inandning. De försöker få luft genom att klättra uppåt i buren, på varandra, för att få luft, säger Bo Algers, professor emeritus på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

/

Det er for grisene en svært angstfremkallende måte å bedøves på, ettersom gasskonsentrasjonen er så høy som 90 prosent. Gassen brenner ved innånding. De forsøker å få luft gjennom å klatre oppover i burene, på hverandre.

Nytt utdrag:

Quote

Noen internasjonale undersøkelser viser til at grisene reagerer kraftig og mister bevisstheten først fra 30 til 60 sekunder etter at de eksponeres for gassen. Disse forsøkene er gjort ved eldre anlegg som bruker lavere gasskonsentrasjoner.

Dette er også feil all den tid undersøkelsene i Sverige ble gjort i 2017: https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/12/slu-efterlyser-mer-forskning-kring-grisbedovning/

Quote

Däremot är det välkänt sedan många år att det är mycket obehagligt för grisar och andra däggdjur att andas in koldioxid. Koldioxid sticker och svider i halsen och djuren kippar efter luft. Bedövningen uppnås inte omedelbart, vilket innebär att grisarna känner smärta och stress när de exponeras för koldioxiden, fram till dess att de blir medvetslösa. Exakt hur lång tid det tar för grisarna att förlora medvetandet i koldioxid beror på ett antal olika faktorer och skiljer sig därför åt mellan olika slakterier; det har bland annat att göra med gaskoncentrationen på olika nivåer och hastigheten i vilken grisarna sänks ner i utrymmet med koldioxid, men man får enligt de studier som genomförts räkna med ungefär 30-60 sekunder innan bedövningen är fullgod. Även andra faktorer, såsom ljud, ljus och temperatur, påverkar hur reagerar under den inledande fasen av bedövningen, d.v.s. innan de blir medvetslösa.

animalia innrømmer selv at det gjøres undersøkelser for å finne bedre alternativer slik at grisene ikke skal kjenne "ubehag" som de så fint omskriver lidelsene som:

Quote

Det har vært gjort forsøk med gasser som nitrogen, argon og helium i ulike konsentrasjoner og blandinger for å unngå at grisen kjenner ubehag ved eksponering.

I tillegg koster Argon ca. ti ganger så mye som CO2 i innkjøp.

Så jeg ser ikke hvordan en bransjeaktør som er der for å gjøre slakt og kjøttproduksjon mer effektiv, billig og inntektsrik for produsentene, skal være den jeg går til for å høre hva som er dyrevelferd eller ei?

Her er en video for de som tør å se realiteten i øynene om hvordan baconet, ribba og skinka har hatt det i sine siste øyeblikk av livet. Filmet i 2017:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/grisar-gasas-infor-slakt

 • Sad 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Forumet fortsetter under annonsen
6 hours ago, Kangerlussuaq said:

Hmmm, altså, det er fint å få evt. annen input, men hvorvidt vi skal ta en generell artikkel på animalia som en relevant motvekt i diskusjonen kan vel også diskuteres?

animalia beskriver seg selv som følgende:

"Vi skal bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Vår virksomhet styrker langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester.

Kjernen i Animalia AS sin virksomhet er bransjenøytralt arbeid, finansiert av omsetningsavgift for kjøtt og egg. I tillegg kommer prosjekt- og oppdragsinntekter."

Altså bekrefter de at de er der for å redusere kostnadene til norsk kjøttproduksjon, og ønsker å levere nyttige og kostnadseffektive tjenester. Jeg ser ikke at de er der for å levere dyrevern, etisk riktig behandling av dyr eller på annen måte styrke individets rettigheter i slakteprosessen.

Selve artikkelen som virker å være en generell artikkel om gassbedøvning av svin, forteller heller ikke - så vidt jeg kan lese - noen konkrete nye eller andre opplysninger enn det som foreligger i øverste link av denne tråden. Det kommer derimot en rekke bortforklaringer og unnskyldninger for hvorfor man "må" være slem med dyr. Utdrag:

Det samme som står skrevet her, bare med beskrivelse av hva grisene faktisk opplever:

Nytt utdrag:

Dette er også feil all den tid undersøkelsene i Sverige ble gjort i 2017: https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/12/slu-efterlyser-mer-forskning-kring-grisbedovning/

animalia innrømmer selv at det gjøres undersøkelser for å finne bedre alternativer slik at grisene ikke skal kjenne "ubehag" som de så fint omskriver lidelsene som:

Så jeg ser ikke hvordan en bransjeaktør som er der for å gjøre slakt og kjøttproduksjon mer effektiv, billig og inntektsrik for produsentene, skal være den jeg går til for å høre hva som er dyrevelferd eller ei?

Her er en video for de som tør å se realiteten i øynene om hvordan baconet, ribba og skinka har hatt det i sine siste øyeblikk av livet. Filmet i 2017:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/grisar-gasas-infor-slakt

 

Hørte du dagsnytt 18-sendingen?

 

 

Edited by Meg

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Meg said:

Hørte du dagsnytt 18-sendingen?

Nei, legg gjerne inn link om du har. Bor som kjent/ukjent ikke i Norge så det er begrenset med tid jeg bruker på norsk radio + evt. onlinesendinger må være lisensiert for bruk i utlandet. Noe NRK vanligvis er :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Kangerlussuaq said:

Nei, legg gjerne inn link om du har. Bor som kjent/ukjent ikke i Norge så det er begrenset med tid jeg bruker på norsk radio + evt. onlinesendinger må være lisensiert for bruk i utlandet. Noe NRK vanligvis er :) 

https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03014018/16-07-2018#t=23m49s

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja, det visste jeg. Derfor konsumerer jeg ikke svinekjøtt eller andre produkter fra gris. Det er mange dyr som lider i matindustrien, men grisen er virkelig taperen :icon_cry:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har noen her vært på et grise-slakteri og sett hvordan det foregår?

Det har jeg, og det var langt fra noe hyl, skrik og klatring oppetter veggene. Det var faktisk helt stille og fredelig, hele prosessen.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Monikawt said:

Har noen her vært på et grise-slakteri og sett hvordan det foregår?

Det har jeg, og det var langt fra noe hyl, skrik og klatring oppetter veggene. Det var faktisk helt stille og fredelig, hele prosessen.

jeg har også det. I Norge, vel å merke. Rapportene som er grunnlag for diskusjonene er ikke laget  i Norge. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 timer siden, Monikawt skrev:

Har noen her vært på et grise-slakteri og sett hvordan det foregår?

Det har jeg, og det var langt fra noe hyl, skrik og klatring oppetter veggene. Det var faktisk helt stille og fredelig, hele prosessen.

Ja, jeg også. Kjenner meg ikke igjen i gjenfortellingen.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Meg said:

jeg har også det. I Norge, vel å merke. Rapportene som er grunnlag for diskusjonene er ikke laget  i Norge. 

Men både i overskriften og i innlegget sier det at all gris som slaktes i NORGE tortureres og utsettes for dyreplageri. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Monikawt said:

Har noen her vært på et grise-slakteri og sett hvordan det foregår?

Det har jeg, og det var langt fra noe hyl, skrik og klatring oppetter veggene. Det var faktisk helt stille og fredelig, hele prosessen.

Nå har jeg ikke fysisk sett vært på et slakteri før, men jeg har en kompis som jobber med det, og han kunne heller ikke kjenne seg igjen hva som blir fortalt her.

Tror jeg vil fortsette å nyte bacon og svinekoteletter med relativt ok samvittighet en stund til..

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg sluttet å spise kjøtt i 2013, nettopp på grunn av dyrevelferd.  Denne videoen over her, er dere sikre på at det er slik det gjøres i Norge? Uansett er det helt ufattelig fælt, grusomt, at det i hele tatt skjer. Og om det ikke skulle være like fælt, er det uansett forferdelig å avle opp, beholde under helt unaturlige omstendigheter, for så å drepe, kun fordi at vi liker pølser og bacon. 

Edited by giggi
 • Like 2
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, giggi skrev:

Jeg sluttet å spise kjøtt i 2013, nettopp på grunn av dyrevelferd.  Denne videoen over her, er dere sikre på at det er slik det gjøres i Norge? Uansett er det helt ufattelig fælt, grusomt, at det i hele tatt skjer. Og om det ikke skulle være like fælt, er det uansett forferdelig å avle opp, beholde under helt unaturlige omstendigheter, for så å drepe, kun fordi at vi liker pølser og bacon. 

Nei, det er jeg selvsagt ikke sikker på, men som sagt er jo gassen den samme, så at det er veldig store skilnader i utførelse og resultat er kanskje tvilsomt? Jeg er riktignok naiv nok til å håpe at vi har bedre løsninger her til lands ... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2018 at 8:24 AM, MarieR said:

Fy f... Riktignok fra australia, men gassen de bruker er jo den samme. 

 

gassen de bruker er den samme men HVORDAN det gjøres er ikke nødvendigvis den samme. startkonsentrasjon  på gassen? Innblanding av andre gasser? Økning av konsentrasjon? hvordan dyra drives inn har også innvirkning (det på videoen er jo helt horribelt :( fatter ikke at folk kan oppføre seg sånn jeg)

Edited by Meg
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2018 at 8:24 AM, MarieR said:

Fy f... Riktignok fra australia, men gassen de bruker er jo den samme. 

 

dette er jo bare helt forferdelig :icon_cry:

sier meg enig med @Meg: selv om det er samme gassen, så kan det fortsatt være store forskjeller. 

Min erfaring fra svineslakteri er TOTALT forskjellig fra denne videoen, heldigvis! 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Monikawt said:

dette er jo bare helt forferdelig :icon_cry:

sier meg enig med @Meg: selv om det er samme gassen, så kan det fortsatt være store forskjeller. 

Min erfaring fra svineslakteri er TOTALT forskjellig fra denne videoen, heldigvis! 

Det syns jeg var godt å høre. Vi skal ha gris neste sommer, og antakeligvis så får jeg hjelp til slakting av ei venninne som gjør det hvert år, men tilfelle jeg må sende dem til slakt med nortura så er det veldig greit å høre at det ikke er sånn!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akkurat nå, julnil skrev:

Hvorfor er det ikke lønnsomt å bolte grisene, slik de gjør med storfe?

Er vel ikke så god dyrevelferd for grisene som lett blir veldig stressa.

Fra animalia (https://www.animalia.no/no/animalia/aktuelt/gassbedovning/) :

"Andre bedøvingsmetoder (boltpistol eller strøm) forutsetter i praksis at du skiller enkeltdyr ut i fra flokken, samt en eller annen form for fiksering; dyrene må stå rolig eller holdes fast for å sikre at bolt eller elektroder plasseres riktig. Alle husdyrene våre er flokkdyr, og liker ikke å forlate flokken på et fremmed sted. Skal man få dyr til å gå alene inn i en innretning som holder dem fast, er det derfor ofte behov for bruk av tvang, som f.eks. elektrisk drivstav."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, roxie88 said:

Er vel ikke så god dyrevelferd for grisene som lett blir veldig stressa.

Fra animalia (https://www.animalia.no/no/animalia/aktuelt/gassbedovning/) :

"Andre bedøvingsmetoder (boltpistol eller strøm) forutsetter i praksis at du skiller enkeltdyr ut i fra flokken, samt en eller annen form for fiksering; dyrene må stå rolig eller holdes fast for å sikre at bolt eller elektroder plasseres riktig. Alle husdyrene våre er flokkdyr, og liker ikke å forlate flokken på et fremmed sted. Skal man få dyr til å gå alene inn i en innretning som holder dem fast, er det derfor ofte behov for bruk av tvang, som f.eks. elektrisk drivstav."

pluss at de får ganske sterke kramper, og sparker mye (vanskelig å stikke)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, julnil skrev:

Hvorfor er det ikke lønnsomt å bolte grisene, slik de gjør med storfe?

Gris er visst vanskelig å bolte, altfor stor sjanse for feil. Noe jeg har hørt fra flere (vetrinærer, gamle folk og slaktere).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Forumet fortsetter under annonsen

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Nye innlegg

  • To dager igjen her! 😱 Hagen er gjort så valpesikker som den kan få blitt, lekene ligger klare, hundegården er delt i to, alt er helt klart. Nå er jeg mest spent på hvordan hun tar bilturen hjem, som er over fire timer, og hvor trygg hun vil være i nytt miljø. Og hva hun kommer til å synes om han vi har fra før. 😄 Vi kommer ikke til å ha dem løse sammen til å begynne med, for han er veldig voldsom og har dårlig språk. Men håper de får glede av hverandre allikevel. Har sommerfugler i magen nå ja 😄   
  • Jeg har to tollere, en på snart 8 år og en på snart 1 år. Jeg har vært ganske bevisst på hva som har vært utfordringer med hun eldste og jobbet mye med det på den yngste for å unngå problemer. Den eldste girer seg til tider alt for mye opp under trening og i andre situasjoner det skjer noe gøy, som f.eks bading. Med hun kjenner jeg meg veldig igjen i det @Miloficent sier. Hun tilbyr atferd i hytt og pine og blir frustrert om hun ikke får noe. Jeg tror at i hennes tilfelle grunner det mye i dårlig impulskontroll. Nå som hun begynner å bli gammel og har kreft konkurerrer vi ikke lydighet eller RL lengre så jeg trener bare for gøy. Jeg lar hun slurve og tulle som hun vil, vi trener for bare for gøy 😊 Valpen, som jeg kaller han selv om han snart er et år, har jeg hatt litt andre utfordringer med. Jeg har trent mye ro og selvkontroll fordi han kan til tider være "all over the place". Jeg ønsker å gå jaktprøver med han, og er så imponert over roen han har under jakttrening selv om dummyer kastes. Problemet her der i mot er at han ikke kommer tilbake med ting han apporterer. Han synes det er så kult og leker "fang meg hvis du kan" leken med meg. Det er så frustrerende at jeg nå har lagt det litt på hylla. Nå jobber vi bare med håndtarget for at han etterhvert skal kunne avlevere i hånden. Han har vært en stortyv som valp og jeg har vært dum og ikke tenkt så mye over at jeg flyr etter han for å få tilbake ting han har stjelt 🤔 Jeg prøver å bytte til meg ting nå, og det går litt bedre, men det er krise om han er løs og finner en ball eller noe annet kult. Da løper han bare rundt meg og bøller. Håper vi snart også knekker koden sånn som @Sprettballen😃
  • Trekker opp denne igjen!  Frister litt å prøve med mine to bordere. Yngstemann tenker jeg at jeg sikkert kunne trent til å løpe fint ved siden av sykkel, og hun er også god til å trave. Men i utgangspunktet prøver jeg å lære henne det motsatte, å ligge foran i stram line i galopp og trekke. Så vil aller helst ikke trene henne til å jogge ved siden av. Eldste er en håpløs traver (han galopperer hvis jeg jogger sakte, til tross for at han er nesten 60 cm høy...) og kommer heller aldri til å løpe med sykkel uten å trekke som et uvær. Vil det da si at vi ikke kan være med? Er det helt uaktuelt å ha hund foran sykkelen som trekker i galopp, så lenge vi holder oss innenfor gitt hastighet? (Evt trekker på siden i Springer i galopp). 
  • Vel vi møter jo titt på utfordringer på trening, like så ofte som vi møter på ting som går superlett. Den største utfordringen for min del med Milo er at han blir så giret at han bare fjaser med å hoppe rundt eller gjøre dekk/sitt i tide og utide frem til han får en kommando. Når kommandoen kommer så gjør han det han skal for en godbit, mens med en ball så koker det litt vel mye i toppen og hvis jeg venter han ut kan han bli frustrert å starte å bjeffe eller vise alle triksene i boken. Dette er dog noe vi jobber med, sånn at jeg bruker ball der jeg vil ha han gira og på, mens godbit brukes for å roe han ned. Prøver også å lære han at han skal holde kommandoen selvom han får en godbit, og at vi kan gjøre sammensatte øvelser uten påfyll med godis hele tiden (øvelser han altså kan godt). Skulle alikevel ønsket at han bevarte roen selvom ballen er tilstede, men han bare eeeeelsker ball😅 Ellers hvis han kjeder seg litt under trening (feks fellestreninger der vi gjør ting etter tur) så kan han finne på grave febrilskt i bakken eller konstant snuse under kjedelige øvelser hvis han lukter noe spennende på bakken. Dette med at han girer seg enormt er jo også veldig positivt. Han er ALLTID klar for trening, elsker å jobbe og vi har kjempegod kontakt stortsett. Vi har startet med lydighet (rettet mot konkurranse) ganske sent og ser utfordringer med det, med tanke på at enkelte ting som feks utgangsstilling hadde vært mye lettere å trent på fra han var valp kontra 2 år gammel. Jeg er også ganske fersk i gamet, så vi lærer sammen😄 Milo er blanding av dansk-svensk gårdshund, toller og cocker spaniel.
  • Feilfri innlæring handler i korte trekk om å gjøre treningen så enkel at hunden alltid lykkes, og øke kriteriene så gradvis at hunden fortsatt får det til. Det betyr ikke at man aldri skal feile den, men man tilstreber hele tiden at hunden skal klare det kriteriet du har satt. Får den det ikke til, går man kjapt tilbake på kriteriene sine. Det forebygger frustrasjon. Jeg har også brukt varierende kvalitet for å få progresjon i en øvelse som har vært vanskelig. Der forsøk, men dog ikke "godt nok" har blitt belønnet med tørrfôr, mens gode forsøk har blitt belønnet med pølse, karbonade etc. og jackpot med f.eks. lek på supre forsøk. På den måten får du ikke frustrasjon fordi du venter ut, men du får likevel belønnet bedre de skikkelige forsøkene til hunden. 
 • Nylig opprettede emner

×