Gå til innhold
Hundesonen.no

spot

Medlemmer
 • Innholdsteller

  822
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  3

Alt skrevet av spot

 1. https://grensevilt.weebly.com/uploads/1/1/0/2/110249221/nyhetsbrev_grensevilt_nr_2.pdf?fbclid=IwAR2ueCKMwqzYJ-LQ5Er2XCq-jN5WXWWskM3QgXJgAIlCXDrM4QqomO_g2uQ
 2. https://www.tv2.no/nyheter/10365684/?fbclid=IwAR2nXJdW_lL_z43E-63FT_KWD1793_40KeNUQIxIpex9H-xGkYY3YjEYcJA
 3. "Drømmen om den komplette naturen der ulven spiller hovedrollen ... ja den vil nok for alltid forbli en drøm. Jeg tror ikke andre enn oss som bor i naturen og fortsatt bruker naturen vil kunne overleve en slik tidsmaskin reise et par hundre år tilbake, da dette jo nødvendigvis vil måtte gjelde også for resten av samfunnet, og ikke bare for en engere krets som bor der folk flest ikke ønsker å bo. Samfunnet har faktisk gått litt videre siden ulvetia på 17 og 1800 tallet, og den utviklingen som har skjedd i de årene ulven var på det nærmeste fraværende og ikke nevneverdig til plage for den naturbaserte virksomheten, og de rovdyra som gjorde skade ble raskt ig effektivt tatt ut, den utviklingen tror jeg ikke vil bli reversert. I så fall må det opprettes egne reservater der naturen skal få gå sin "skeive" gang ... noe ulvesona lett kan bli et eksempel på om utviklingen med en økt ulvebestand blir en realitet. Hvem er det som er skyld i at det stadig blir mindre naturlig natur i Norge, er det alle dere som ønsker å bo i byer og tettsteder på bekostning av dyrka mark og bynær skog, eller er det oss som gjennom drift av vår fornybare skog sørger for at dere får tak over hodet .... likevel er det visst både skammelig og uhørt at vi tjener noen kroner på den naturen vi er så heldig å få lov å forvalte. Jeg vet ikke om jeg orker å forsvare denne da jeg selvfølgelig ikke kan henvise til en bunke papirer produsert av noen teoretikere på et kontor i byen (papir som kanskje jeg har levert råstoffet til), men jeg tror jeg her beskriver noe mange vil kunne nikke gjenkjennende til. Bildet viser mitt paradis på denne jord, og det er her jeg har valgt å bo, og jeg blir nok også boende til tross for at jeg må "kjempe" mot både ulv og storsamfunn ....."
 4. Det er jo egentlig enkelt. Men det fordrer at du følger med i timen, og får med deg hva denne Wabakken, som åpenbart ikke er en objektiv forsker sier, og sammenligner dette med statistikken over felt elg (ikke sett elg.. ) i nevnte distrikt. Det ligger tilgjengelig på nettet.
 5. Det er bare å se på hans uttalelse om elgstammen i et av revirene i Hedemark hvor han hevder at ulvene ikke har ført til noen nedgang. Det kan DOKUMENTERES at nedgangen har vært formidabel bl. a. gjennom årevis av fellingstatistikk.
 6. Ganske interessant, og i hvor stor grad gjelder dette også for vår bestand av ulv? Dette blir så klart tilbakevist av f eks Wabakken, men han er tatt i såpass mange "hvite" løgner / omskrivninger at han har mistet all troverdighet. https://www.jaktojagare.se/kategorier/varg/tva-procent-av-vargarna-ar-hybrider-20190118/
 7. Ja, elgstammen var svært liten også i Norge helt frem til befolkningen klarte å redusere ulvestammen betraktelig. Men da ulvene ble hardt jaktet på, tok også elgstammen seg kraftig opp. Naturlig nok, og det var så klart veldig positivt for folk på den tiden da man kunne spise elg, men ikke ulv..
 8. spot

  Superhundene på NRK

  Et bra program! Enig i at det ble litt mye hundeier, og litt lite hund. Men veldig bra at hundetrener også sa klart i fra at hunden ble korrigert med et NEI hvis den dro mot andre hunder.
 9. spot

  "Kamphunder.."

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kamphundsraser-overrepresenterade-i-hundattacker?cmpid=del%3Afb%3A20190107%3Akamphundsraser-overrepresenterade-i-hundattacker%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR3mS5gwPwfNaA46F32MB50CR9Vk9iAvE672uHDroLmBZCuaL0XJ_HiKdiQ
 10. Vekteren (som antakelig har søkt, men ikke kommet inn på Politihøyskolen) "mistet" taket i båndet...
 11. Norge skal selvfølgelig ikke fire på kravene om dyrevelferd. Men hele greia hadde jo løst seg om kvinnfolk ikke ville bruke pels..
 12. Etterspørselen etter pels fra oppdrettsdyr vil ikke avta selv om lille Norge avvikler. Da vil bare produksjonen overføres i sin helhet til andre land med langt mindre dyrevelferd enn i Norge. Det er et faktum. Og jeg har ingen tro på at det hjelper "å begynne et sted" i denne forbindelse. Det vil være langt bedre dyrevelferd å produsere pels i Norge enn i mange andre land. Ta de som ikke oppfyller kravene til god nok dyrevelferd, og la de som behandler dyrene godt nok produsere. Og det er jo masse andre dyr som også holdes i bur / innendørs osv. f eks burhøns, gris, kalver som tas tidlig fra mora osv. Dette er vel strengt tatt heller ikke helt optimalt, men vurderes som godt nok, og det samme bør gjelde for pelsdyroppdrett. Det ideelle vil være at alle dyr lever i "edens hage", men slik er ikke virkeligheten. Se bare på økologisk produksjon av egg. Hvor man kan utsette hønsene for mer lidelse enn andre produsenter da man ikke vil gi nødvendig behandling / medisiner osv. Da kan man jo spørre seg hva som er best dyrevelferd. Men folk flest lar seg lure av det politisk korrekte "økologisk"..
 13. Det må jo være mye bedre med reveoppdrett i Norge med våre krav til dyrevelferd, og kontroller, enn at all produksjon overføres til land med langt mindre dyrevelferd, og ingen kontroller..
 14. spot

  "Kamphunder.."

  Jo, du kan for så vidt si at folk "gjør sitt beste for å avle bort egenskapene ---- ". Men likevel viser det seg at egenskapene er så "hardt forankret" i hundene at det skal veldig mye til for å endre disse. (Og for å være mer presis; bruksegenskaper på topp nivå er lett å miste ved feil avl, og vanskelig å avle inn igjen, men egenskapene som sådan lever videre i rasene likevel). Du har så klart rett i at det er et problem at hunder ikke får utløp for sine nedarvede, iboende egenskaper. Dette fører ofte til annen, men uønsket atferd fra hundens side. Jeg har lite tro på et hundeeiersertifikat. Hva skal det inneholde, hvem skal utforme dette osv. ? Jo, raseforbudet har allerede hjulpet. For en del år tilbake var det masse problemer i et par bydeler i en by i Norge. Raseforbudet bidro til at det ble ryddet godt opp i dette problemet, og disse hundene som det den gang gjaldt, ble i liten grad erstattet med andre tilsvarende hundetyper. Og de som fortsatte med lignende hunder har etter dette blitt mye mer forsiktig i forhold til andre folk, andre hundeeiere osv. Så jeg som har jobbet med dette, vet at raseforbudet var en viktig suksessfaktor i arbeidet med å rydde opp i disse miljøene. Og det har også alle vi andre hundeiere nytt godt av i forhold til hundesaken og samfunnet forøvrig.
 15. Og denne støttegruppen som er opprettet er selvsagt helt objektiv, slik som alle støttegrupper for hunder som står i fare for å bli avlivet er.. :) I slike saker kommer det kun frem en side av saken, og påtalemyndigheten kan ikke kommentere saker som er under behandling.
 16. spot

  "Kamphunder.."

  Det er ingen som stiller spørsmålstegn ved at en BC gjeter, at en setter står for fugl, eller at ei harabikkje jager, men når det gjelder "kamphundraser", neida har liksom de nedarvede egenskapene ingen ting å si... Da handler det plutselig bare om eier... Synes det er helt i orden med forbud!
 17. "Hvorfor je drar te Oslo. Me har et aktivt og viktig seterdift- og beitebruksmiljø i Forollhogna. Flott villreinstamme. Seter og beitebruken er viktig for artsmangfoldet. Me te vare på og viderefører en tradisjon. Beitebruken er viktig for gårdsdrifta. Dette vil me ikke ha ødelagt av rovdyr. Me har besøk tå bjønn jerv og gaupe. Heldigvis sjelden av ulv. Forollhogna ligg faretruende nærme yngleområdet for ulv. Derfor er det viktig at bestanden i forvaltningsområdet for ulv ikke produserer for mye dyr og utvandringen blir for stor. Viktig og at utvandret ulv raskt blir fjerna. Det er myndighetenes ansvar å ta rede på ulven og de andre rovdyra så de ikke blir te for stor belastning i beiteprioritert områder. Me sees i hovedstaden på tirsdag."
 18. "Norge er et enestående langt land med et landskap hvor tilgjengelighet er krevende i europeisk sammenheng. Norsk politikk siden 1945 har vært at spredt bosetning har vært en del av rikets sikkerhet. Derfor har norsk landbrukspolitikk lagt til rette for at det skal være mulig å drive gårdsbruk å leve av dette i alle bygder grender av dette landet. Derfor er vi så heldige at i Norge bor det folk omtrent over alt og dette felleskapet er med å ta vare på oss alle og vi kan glede oss over det når vi blir servert rømmegrøt. I Sverige der bor det så å si ikke et menneske nord for Trondheim og det er svært lite spredt bosetning. Med andre ord egnede forhold for ulv uten at plager bosettere for mye. Norske forskere snakker om norsk ulvestamme. Akkurat som om ulven skulle vite hvor riksgrensen er. De burde fått beskjed om å betale alle stipendene tilbake når de er så kunnskapsløse at de ikke forstår at det er en norsk/svensk ulvestamme vi i realiteten snakker om. Meg bekjent er det ingen som er for å utrydde all ulv, men en god forvaltning og en betydelig reduksjon i norge er riktig etter mitt og mange andres syn. Det er veldig god plass i Sverige til å ha ulv og dyr vil jevnlig komme over til norge. Dette må vi forvalte. På det siste seminaret jeg var på var det omlag 500 ulv i grensetraktene norge og sverige. Dette er for mye fryktelig langt fra utrydningstruet og må reduseres etter min vurdering. Jeg registrerer at flesteparten av de som er for mye ulv er personer som ikke tilbringer mye friluftsliv i Hedemark og Østfold. Det burde være slik at det var de som var berørt av ulv som skulle få bestemme hvor mye ulv det skulle være. Sofa og Walt Disney tilhengere kan dessverre ikke få stemmerett her. Argumentene er rett og slett ikke gode nok."
 19. Godt sagt: "Du som veldig mange andre får et annet forhold til dette når du finner igjen hunden i levende live med oppspist mage/jur, der du fortvilet står og lurer på hva du skal gjøre. Hunden ligger fortvilet og ser på deg med sine vakre øyne, med et bedende redd blikk. Du forstår fort at du ikke kan bære den med til vei og veterinær. Du står uten gevær og du vet at hunden ikke har sjangs til å overleve. Du har en kniv i sekken, det ligger en passe stor stein i nærheten. Hva velger du? La hunden med store smerter ligge og selvdø, bruke steinen til å slå den ihjel eller bruke kniven? Dette er i de tilfellene du finner igjen hunden, eller i så store biter. I andre tilfeller ligger bare hode og ryggrad i igjen. Dette er realiteten for oss som bor øst for Mjøsa og Oslofjorden. Med dagens rovdyrpolitikk er det i løpet av fem år også en realitet for resten av landet. Når en ulv på 35 - 40 kg legger ned en frisk elg på 300 kg, så er et menneskebarn og voksent menneske på 15 -100 kg lette bytter når skogen er tom for elg, noe den nå stort sett er i gamle ulverevir. Så argumentet om at ulv ikke har tatt mennesker i Norge siste 100 år, som du antagelig vil hevde. Til det å svare er at ulven spiste matfatet tomt på slutten av 1800-tallet og døde ut, med litt hjelp av mennesker. Historien gjentar seg. Tenk for en matressurs elg, rådyr, hjort og reinsdyr er, som nå bare skal bli ulvemat og ulveleketøy, i tillegg til tap av beitedyr, sau, kyr, hest. Ingen nevner eller bekymrer seg for alle plantene, insekter og krypdyr som er på rødlista, avhengig av kulturlandskapet, beitedyr og annet gras/urtespisende vilt. Hva er nytteverdien med ulv? Til opplysning spiser ikke ulven opp alle sauene den skamferer. En til to ulv herpet ca 1000 sau i Nordøsterdalen i sommer. Dette er katastrofalt for eierne på flere måter, økonomi, arbeid, ekstraarbeid, tap i avl, trygghet, psyke og andre oppgaver i gårdsdroften som ikke blir gjort. I disse delene av landet er det stort sett snø 8 måneder av året. Da har bøndene ganske mye annet å gjøre de fire månedene med barmark og varmegrader enn å lete opp, avlive og dokumentere tapte dyr, samt vente på representanter fra Fylkesmannen. Kan også minne om at to ulv, revirhevdende par, årlig tar 120- 150 elg. Det er mye god og miljøvennlig mat."
 20. " Syntes dem som er imot, burde ta en tur til Slettås. Da for å få en innsikt , hvor vanskelig det er å leve med ulv utenfor husveggen. Å komme med kritikk , når man ikke selv lever med problemet, er uforstand og Lite gjennomtenkt."
 21. I praksis så har du helt rett! Dessverre..
 22. Hunt saboteurs Sweden: Norsk korrupt Polis står som väntat på jägarnas sida. Polis vill avvisa oss från hela Trysil kommun. Givetvis är det inte aktuellt. Vi kämpar vidare! Rädda vargarna i Norge! ACAB
 23. spot

  Upålitelig NOAH

  https://www.faktisk.no/artikler/AvL/noah-kan-ikke-dokumentere-at-carmen-ble-vedtatt-avlivet-fordi-hun-bjeffet-i-hagen?fbclid=IwAR3Qn9F5_blOH-UwW2pAXsVmYiJBcPiHdlU_mI73xDUU7q1y9gx5vWF-efs
 24. "https://ferdigsnakka.org/ulven-har-ingen-plass-i-norsk-fauna/?fbclid=IwAR3X49wXbEN-XVBNhF-XJiHs-I1b4rUh5zd86YA2B9z-_zGJdhhr9Y0T74k
×