Gå til innhold
Hundesonen.no

spot

Medlemmer
 • Innholdsteller

  751
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  2

Alt skrevet av spot

 1. a og nu har vi altså fått ulv langt oppi Nordøsterdalen,der de nå er bare noen steinkast unna en av Nord-Europas genetisk mest unike villreinsdyrstamme(knutsø stammen) som lever oppå fjellområdene imellom savalen/Oppdal/Kvikne. Denne stammen har eksistert i flere tusen år,den er ikke stor i antall,men er en av de stammene som har de aller største individene i vill tilstand,,, om ulven kommer hit vil dette bety at den begynner å jakte på disse dyrene,med det resultat at det som forskerene sier i artikkelen her,at stammen på ett tidspunkt kollapser...vil mene denne villreinstammenen burde ha ett høyere vern og bevaringsbehov enn verdens mest tallrike og utbredte rovdyr,,,,videre så er det på oppdalsiden moskus,dette er veldig få dyr og den vil ikke tåle noen form for beskatning av ulver..
 2. Selvsagt fortsetter langdistanse, men hvis dette forslaget til forskrift blir vedtatt noenlunde slik som forslaget er skrevet pr nå, vil det måtte bli vesentlige endringer.
 3. Det er på tide at det tas noen grep i forhold til langdistanse sledehundløp, og når sporten selv ikke evner å ta tak i hundevelferden, blir det satt regler av andre instanser.
 4. Langdistanse hundekjøring er organisert dyremishandling.
 5. https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/avstandsforelsket-i-naturen-1.1229105?fbclid=IwAR3XFPtmudPzzzTO9IYVwghRqbmJbzdxLl0svX4y5QXYFwgRT9jyOGNltHs
 6. Det er helt opplagt at her gjelder Hundelovens § 18. (særlig 4. bokstav b). Eier av Wippeten må også når hun inngir anmeldelse hos politiet kreve erstatning, samt begjære Schæferen avlivet. § 18.Avliving eller omplassering av en hund etter en eller flere uønskede hendelser En hund som har angrepet eller skadet et menneske, kan politiet i ettertid vedta å avlive dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak. Det samme gjelder hvis hunden har jaget eller skadet tamrein, husdyr eller hjortevilt, eller hvis den har skadet en annen hund eller kjæledyr. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært tilstede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden og hundens nytteverdi. Hundens økonomiske verdi eller det økonomiske tap etter påført skade skal ikke tillegges vekt. Dersom det anses praktisk mulig og forsvarlig, skal politiet søke å omplassere en hund fremfor å avlive den. Hvis hundeholdet ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig, kan vedtak om avliving eller omplassering omfatte alle andre hunder som hundeholderen har hånd om. Følgende særlige bestemmelser gjelder foran de generelle reglene i første og annet ledd: a) En hund som har påført barn vesentlig skade, bør normalt avlives. b) En hund som har angrepet eller vesentlig skadet dyr i landbruket eller tamrein, bør normalt avlives hvis dyrets eier ber om det. c) En hund som ved ensidig angrep har vesentlig skadet andre husdyr, medregnet andre hunder, bør normalt avlives hvis dyrets eier ber om det, unntatt der hunden ikke antas å utgjøre større risiko i fremtiden enn hunder vanligvis gjør, og heller ikke kan fryktes å angripe og skade samme eiers dyr på nytt. En hund som har gått ulovlig løs eller uten godt nok tilsyn, etter at politiet har gitt hundeholderen mer enn én skriftlig advarsel i løpet av de siste tre år, kan avlives eller omplasseres av politiet. Dette gjelder uten hensyn til om advarselen gjelder samme hund. Vedtaket kan omfatte alle de hunder som hundeholderen har hånd om. Advarselen regnes ikke som enkeltvedtak.
 7. Det er jo strålende da at vi her i Europa med vår velfungerende samfunnstruktur importerer tusenvis av folk fra dysfunksjonelle land som krever at vi skal tilpasse oss deres skikker..
 8. Uenig, det er helt naturlig at hvis de har lykkes med jakta - ikke minst også siste sekvensen - vil det øke sannsynligheten for gjentagelse. (Altså selve jakta) Selv om "de har det i seg". F eks fuglehunder skal jo sitte når fugl letter, men hvis de klarer å ta en fugl i oppflukten, som av og til kan skje, eller at de på annen måte klarer å ta en levende fugl, så blir de mye vanskeligere å stoppe etter på.
 9. Å anbefale eller fraråde oppdrettere

  Og hva så? Det er jo bare å be vedkommende om å klappe igjen. Har alltid sagt hva jeg mener om hunder og oppdrettere, også som leder av en rasehundklubb, og har fått et par lignende telefoner, uten å miste nattesøvnen av den grunn.
 10. Å anbefale eller fraråde oppdrettere

  Hva er problemet? Har man ikke ryggrad til å si sin mening, så la vær, har man det, så si det. Så enkelt!
 11. Løken gård

  Nei, det mener jeg selvsagt ikke. Men hundene på Løken lever et godt liv, og ikke slik du beskriver. Har godt kjennskap til gården.
 12. Akkurat nå, oktober 2018

  Stor forskjell på hundeeiere / hundemiljøer bl.a. ut i fra hvilke raser man har..
 13. Løken gård

  Så lenge hundene og kattene har et godt liv FØR det forskes på de, ser jeg ingen problemer med dette. Dyrene er enten dopet helt ned, eller døde når det forskes på de. Mennesker skal være veldig glade for all den forskningen som er gjort på dyr, slik at vi har fått bedre medisiner, bedre behandling ved sykdom osv.
 14. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WL57ad/hunden-bonzo-ble-angrepet-av-ulveflokk-reddet-av-eieren-det-ekleste-jeg-har-opplevd
 15. Det er bekreftet av SNO at det er ulv.
 16. https://www.tv2.no/nyheter/10066651/
 17. http://www.nationen.no/kronikk/kjaere-erna-en-suksess/
 18. Knurring på valp

  Jeg tror at dette med evt .skader pga. halsbånd er overdrevet. I et nummer av Hundesport ble dette tatt opp bl.a. med et intervju av en veterinær som av alle ting anbefaler kreftsyke folk å oppsøke healer... Hans syn ble imidlertid tilbakevist av en førsteamenuensis ved Veterinærhøyskolen. Bare se på alle sledehundene som stadig utsettes for kraftige rykk i hals - nakkeregionen ved at de står på kjetting, og ofte kaster seg frem og tilbake f. eks. ved foring osv. Det samme skjer i spannsituasjon hvor de er festet til nakkelina. Og dette er hunder som er helt avhengig av å være friske og uten skader for å kunne fungere som sledehunder. Hvis hundene hadde vært så sensetive i nakkeregionene som en del folk synes å tro, hadde vel det vært avdekket på sledehundene. Selv bruker jeg kun sele når hundene skal trekke, ellers går de i halsbånd. Halsbånd gir også mye større kontroll for hundeeier enn det en sele gjør. Og som Quest skriver så er disse nye selene også veldig brede, og dermed dekker mye av hundens kropp. Noe som kan være problematisk på varme dager osv.
 19. Er det ikke ulv, så blir vel heller ingen tatt av ulv... Jo, det er masse sau ellers, og der det er sau og ulv, enten det er i eller utenfor sona, så vet vi hvordan det går
 20. Og dere biter på stadig vekk..
 21. Det er ikke noe pussig at tap av beitedyr til ulv har gått ned og er lave i ulveområdene da det så si ikke finnes beitedyr igjen i ulveområder... Wabakken m.fl. skriver: "Med unntak av to kommuner vest for Oslo, er nå ulvesonen uten sau på utmarksbeite".......
 22. https://drive.google.com/file/d/1A_nx8PH1VLROR0M6evv4ubjI0Ds5JmoB/view
 23. Min sak? Jeg har ingen sak...
 24. Ikke bare frimurerlosjen, men også norske kvinners sanitetsforening er tungt involvert i følge sikre kilder...
 25. Også interessant: "Jeg selv drev litt personlig etterforskning på dette. Annet enn innavl kontroll som ble gjort i Sverige for noen få år tilbake så viseer det null tegn til at ulv har blitt satt ut i Skandinavia. Om det kan ha vert ulv som er satt ut i Russland som har gått over selv er litt mer sannsynlig." "Hvis det er satt ut ulv i forbindelse med innavlkontroll i Sverige så er det jo faktisk satt ut. Og da er det viktig at dette skjer åpent og i full offentlighet. Slik det er i dag har dette uten tvil ført til rykter." " Innavl kontrollen var lovlig gjort, men tror det var kun sånn 4 individ eller noe sånt. Dette er IKKE i forbindelse med Prosjekt Varg. Eneste jeg tør eller kan vise til er det jeg har skrevet med Greenpeace og Frimurer logen. Politiet (Norge og Sverige), forsvaret og parkene snakket jeg med over telefon og jeg velger å ikke dele meldingene mine fra ALF, andre aktivister og Tambovskaya Bratva. Men jeg deler gjerne det de fortalte meg." "Planen var 20 ulv over 5 års periode, men tror prosjektet sluttet etter bare 2 eller noe sånn." "HVORDAN KOM ULVEN TILBAKE ? Vi er noen som har funnet at dette vil vi finne svaret på selv om det koster mye jobb lesning og graving i dokumenter av mange slag . Etter en tid i dette arbeidet fant vi forklaringen om "hand-raised wolfs" . Dette vet forskere å fortelle at de startet med alt fra 1962 og første praktiske prøver i 1964 . Og systemet går altså på å avle ulver i fangenskap for å siden sette de ut i det fri . Videre fant vi jo Prosjekt Varg fra 1971 og Erik Zimmen , Anders Bjäval og mange flere som var viktige aktører i at dette lykkes . Men bak i kulissene fantes enda et viktig navn Mats Amundin . Han har bidratt gjennom hele historien og vært stambok förare for djurpakföreningen i nesten 40 år . Mats har hatt hovedsete i Kolmården og samtidig vært en viktig brikke i genetisk forskning Lindköping universitet . Bak i rekkene finner vi da også Olof Liberg , Petter Wabakken og mange flere som klart har hatt meget sentrale roller i hvordan det har vært mulig å plante ut dyr i naturen med merkelappen ulv . Videre finnes det også klart noen litt uheldige linjer til et oppdrett av ulv eller ulve liknende individer i dagens Viterussland . Der dagens eier og driver heter Valdimir Bogolov . Gen materialet i det meste av dyra som finnes både i dyreparker og ute i det fri vil med stor sannsynlighet kunne spores tilbake til denne bedrift ? Men når svenske staten overtar prosjektet i 2009 blir plutselig ting ganske mye endret . Da blir det sekretess på alle dyr som er rørt av mennesker . Hvilket klart gjør ting langt vanskeligere å finne . Men vi klarte litt før de oppdaget at vi var på sporet av hele opplegget . Og kan vel si at vi har det aller meste av planer og vedtak på papir og lagret på filer . Det enorme prosjektet genetisk forsterkning er da belagt med sekretess i alt fra dyr til utsettingsplass . Den omfattende delen av dette har vært gjort fra 2010 og forsetter også i dag i stor skala . Det kan tyde på at de senere år er satt ut fler 10 talls dyr i året ? Men så plutselig fikk vi tilgang til materiale fra lukkede arkiver om Prosjekt Varg . Da oppdaget vi nok det aller mest spennende at Ylva var født i Kolmården 1982 . Ser man dette opp mot litt andre forsknings rapporter på inavel fra 2004 blir dette plutselig et veldig viktig gjennombrudd . Ser man på stamtreet så finner man Ylva fra 87 selv om fakta antagelig er at hun ble sluppet i 85 . Men hun skal være paret 2 ganger av hel brødre og en gang av sin egen sønn . Egentlig så rimer ikke dette så bra heller for rapporten om stamtreet omtaler 2 hanner . Slik at om de hadde tenkt litt dypere ville de sagt at hun først var paret med sin far som burde være naturlig ? Men de hevder altså brødre og det vil da medføre at stamtreet er bygget på dyr fra Kolmården i sin helhet ! Videre kan vi vel si at de dyra som har vandret på egne bein fra Russland eller Finland aldrig har kommet til våre områder ? Men at det kan ha vært flyttet dyr over den finske grensen som er foret der for at de skal bli ? Og siden er flyttet videre til våre områder kan derimot kanskje stemme ? Realiteten er nok slik at det finnes ikke et dyr av rasen ulv i vårt område lenger ? Og hadde de ikke fått hjelp av mennesker ville de nok ikke eksistert her ? Ut fra dette kan man da undres om dyrene kan vernes og eller fredes da de på ingen måte kan dokumenteres som stedegen renraset eller hjemme hørende i vår fauna . De avles som hunder uten bånd og begrensning slik Ola Elvestuen så fint viste oss på både film og bilder for kort tid tilbake . Konklusjonen er at dyra er av ukjent art og opprinnelse og ikke hjemmehørende i noen natur noen plass . Men som avls dyr bak netting kan de vel fortsette å crossfostre arten til total kaos ?"
×